Hoe werkt versiebeheer in een SharePoint-lijst of bibliotheek

Hoe werkt versiebeheer in een SharePoint-lijst of bibliotheek

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als versiebeheer is ingeschakeld in uw SharePoint-lijst of -bibliotheek, kunt u items in een lijst en bestanden in een bibliotheek opslaan, bijhouden en terugzetten wanneer deze zijn veranderd. Versiebeheer in combinatie met andere instellingen, zoals uitchecken, kan goed van pas komen wanneer u ooit een oude versie van een item of bestand moet herstellen en biedt u een hoge mate van controle over de inhoud die op uw site is geplaatst.

Opmerking: Versiebeheer is standaard ingeschakeld in SharePoint-bibliotheken en standaard uitgeschakeld in SharePoint-lijsten. Zie Versiebeheer inschakelen en configureren voor een lijst of bibliotheek voor meer informatie over het instellen van versiebeheer.

Overzicht van versiebeheer

Iedereen met een machtiging voor het beheer van lijsten kan versiebeheer in- of uitschakelen voor een bibliotheek. Versiebeheer is beschikbaar voor lijstitems in alle standaardlijsttypen (met inbegrip van agenda's, lijsten met actie-items en aangepaste lijsten). Het is tevens beschikbaar voor alle bestandstypen die in bibliotheken kunnen worden opgeslagen, met inbegrip van pagina's met webonderdelen. Zie Versiebeheer inschakelen en configureren voor een lijst of bibliotheek voor meer informatie over het instellen en gebruiken van versiebeheer.

Opmerking: Als u een Office 365-klant bent, is versiebeheer nu standaard ingeschakeld wanneer u nieuwe OneDrive voor Bedrijven bibliotheken maken en deze wordt automatisch de laatste 500 versies van een document opslaan. Dit helpt voorkomen dat u belangrijke documenten of gegevens kwijtraakt. Als uw OneDrive voor Bedrijven-site of teamsite bestaande bibliotheken bevat waarvoor versiebeheer nog niet is ingeschakeld, kunt u versiebeheer hiervoor op elk moment inschakelen.

U kunt versiebeheer op de volgende manieren gebruiken:

 • Geschiedenis van een versie bijhouden    Als versiebeheer is ingeschakeld, kunt u zien wanneer en door wie een item of bestand is gewijzigd. U kunt ook zien wanneer de eigenschappen (informatie over het bestand) zijn gewijzigd. Als iemand bijvoorbeeld de vervaldatum van een lijstitem wijzigt, wordt die informatie in de versiegeschiedenis weergegeven. U kunt ook de opmerkingen zien die gebruikers toevoegen wanneer ze bestanden inchecken bij bibliotheken.

 • Een vorige versie herstellen    Als u een fout hebt gemaakt in een huidige versie, als de huidige versie beschadigd is of als u gewoon een vorige versie beter vond, kunt u de huidige versie vervangen door een vorige. De herstelde versie wordt de nieuwe huidige versie.

 • Een vorige versie bekijken    U kunt een vorige versie bekijken zonder uw huidige versie te overschrijven. Als u versiegeschiedenis bekijkt in een Microsoft Office-document, zoals een Word- of Excel-bestand, kunt u de twee versies vergelijken om vast te stellen wat de verschillen zijn.

Als versiebeheer is ingeschakeld, worden in de volgende gevallen nieuwe versies gemaakt:

 • Als er een nieuw lijstitem of bestand wordt gemaakt, of als een bestand wordt geüpload.

  Opmerking:  Als het uitchecken van bestanden vereist is, moet u het bestand inchecken om de eerste versie te maken.

 • Wanneer een bestand wordt geüpload dat dezelfde naam als een bestaand bestand heeft.

 • Als de eigenschappen van een lijstitem of bestand worden gewijzigd.

 • Wanneer een Office-document wordt geopend en opgeslagen. Nadat u een document opnieuw wordt geopend, wordt een nieuwe versie gemaakt nadat een bewerken is opgeslagen.

 • Regelmatig bij het bewerken en opslaan van Office-documenten. Niet alle bewerkingen en Hiermee slaat maken nieuwe versies. Als u regelmatig opslaat alleen wordt bewerkt, bijvoorbeeld elke nieuwe versie wordt vastgelegd een punt in tijd in plaats van elke afzonderlijke bewerken. Dit is normaal wanneer automatisch opslaan is ingeschakeld.

 • Tijdens cocreatie van een document, als een andere gebruiker aan een document gaat werken of als een gebruiker een klikactie uitvoert om wijzigingen naar de bibliotheek te uploaden. 

Er kunnen op een bepaald moment maximaal drie huidige versies van een bestand zijn: de uitgecheckte versie, de meest recente secundaire versie of conceptversie, en de meest recente gepubliceerde of primaire versie. Alle andere versies worden als historische versies beschouwd. Sommige huidige versies zijn alleen zichtbaar voor gebruikers met de machtigingen om ze te zien.

Sommige organisaties houden zowel primaire als secundaire versies van bestanden bij in hun bibliotheken. Andere organisaties houden alleen de primaire versies bij. Primaire versies worden aangeduid met hele getallen, zoals 5.0; secundaire versies met decimalen, zoals 5.1.

De meeste organisaties gebruiken secundaire versies wanneer bestanden in ontwikkeling zijn, en primaire versies wanneer bepaalde mijlpalen zijn bereikt of wanneer de bestanden klaar zijn om door een breed publiek te worden bekeken. Bij veel organisaties wordt conceptbeveiliging zodanig ingesteld, dat alleen de eigenaar van een bestand en personen die gemachtigd zijn om bestanden goed te keuren, toegang hebben tot een bestand. Dat betekent dat secundaire versies niet door iemand anders kunnen worden gezien tot een primaire versie is gepubliceerd.

Voor lijsten zijn primaire versies beschikbaar, maar geen secundaire versies. Elke versie van een lijstitem is genummerd met een geheel getal. Als bij uw organisatie goedkeuring van items in een lijst vereist is, blijven de items de status In behandeling houden tot ze worden goedgekeurd door iemand die beschikt over de machtiging om ze goed te keuren. Terwijl ze de status In behandeling hebben, worden ze genummerd met decimalen en worden ze concepten genoemd.

Zie Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren voor meer informatie over het inschakelen en instellen van versiebeheer, waaronder primaire en secundaire versies.

Telkens wanneer u een nieuwe versie maakt, wordt automatisch een versienummer toegevoegd. Bij een lijst of bibliotheek waarvoor primair versiebeheer is ingeschakeld, hebben de versies gehele getallen, zoals 1.0, 2.0, 3.0, enzovoort. Bij bibliotheken kan de beheerder versiegebruik inschakelen voor zowel primaire als secundaire versies. Wanneer secundaire versies worden bijgehouden, krijgen ze decimalen, zoals 1.1, 1.2, 1.3, enzovoort. Wanneer een van deze versies wordt gepubliceerd als primaire versie, wordt het nummer 2.0. Daaropvolgende secundaire versies krijgen de nummers 2.1, 2.2, 2.3, enzovoort.

Wanneer u een uitgecheckte versie verwijdert, verandert het versienummer niet. Als de meest recente versie 3.0 was, blijft het 3.0 nadat u de uitgecheckte versie hebt verwijderd.

Wanneer u een versie verwijdert, gaat de versie naar de Prullenbak, samen met het nummer. Bij de versiegeschiedenis worden de resterende versienummers weergegeven. De andere versienummers veranderen niet. Als u bijvoorbeeld een document hebt met de secundaire versies 4.1 en 4.2 en u besluit versie 4.1 te verwijderen, ziet u in de resulterende versiegeschiedenis alleen de versies 4.0 en 4.2. Dit ziet u in onderstaande afbeelding.

Zie Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren voor meer informatie over het inschakelen en instellen van versiebeheer, waaronder primaire en secundaire versies.

Versiegeschiedenis waarbij één secundaire versie is verwijderd

Sommige organisaties staan een onbeperkt aantal versies van bestanden toe en andere passen beperkingen toe. Nadat u de laatste versie hebt ingecheckt van een bestand, constateert u wellicht dat er een oude versie ontbreekt. Als uw recentste versie 26.0 is en u opmerkt dat versie 1.0 ontbreekt, betekent dit dat de beheerder een limiet van 25 primaire versies voor de bibliotheek heeft geconfigureerd. De toevoeging van de 26 e versie heeft tot gevolg dat de eerste versie wordt verwijderd. Alleen versies 2.0 tot en met 26.0 blijven aanwezig. Wanneer de 27 e versie wordt toegevoegd, blijven versie 3.0 tot en met 27.0 over.

De beheerder kan mogelijk ook besluiten om het aantal secundaire versies te beperken tot een bepaald aantal recente versies. Als er bijvoorbeeld 25 primaire versies zijn toegestaan, kan de beheerder besluiten om alleen voor de recentste vijf primaire versies secundaire versies (of conceptversies) te bewaren. Het standaardaantal secundaire versies tussen primaire versies is 511. Als u probeert nog een secundaire versie op te slaan, wordt een foutbericht weergegeven waarin u wordt meegedeeld dat u eerst het document moet publiceren. De sitebeheerder kan de standaardwaarde wijzigen door minder secundaire versies toe te staan.

Als het aantal primaire versies voor een lijst of bibliotheek is beperkt, worden de vroegste versies verwijderd als deze limiet wordt bereikt. Als er bijvoorbeeld slechts 20 versies worden bewaard en uw team maakt 25 versies, worden alleen de versies 6 tot en met 25 bewaard. Als er nog een versie wordt gemaakt, worden alleen de versies 7 tot en met 26 bewaard. Als uw lijst of bibliotheek een limiet kent voor het aantal versies, dient u te controleren of de medewerkers ervan op de hoogte zijn dat vroegere versies worden verwijderd als de limiet wordt bereikt.

In een bibliotheek waarin het aantal primaire versies dat deze secundaire versies voor bewaart beperkt, worden de secundaire versies voor de primaire versies verwijderd, als de versie is bereikt. Als u concepten voor slechts 10 primaire versies behouden en uw team 15 primaire versies maakt, wordt er bijvoorbeeld alleen de primaire versies worden bewaard voor de oudste versies. De secundaire versies die gekoppeld aan de vijf vroegste zijn primaire versies, zoals 1.2 of 2.3, worden verwijderd, maar de primaire versies, 1, 2, enzovoort, worden bewaard, tenzij uw bibliotheek ook beperkingen primaire versies gelden.

De beperking van het aantal versies is over het algemeen een goede werkwijze. U kunt hierdoor ruimte op de server besparen en voor uw gebruikers de overzichtelijkheid waarborgen. Als uw organisatie echter vereist dat alle versies om juridische of andere redenen moeten worden bewaard, legt u geen beperkingen op.

Belangrijk: Als uw organisatie een limiet heeft ingesteld voor het aantal versies dat wordt bewaard, worden de oudste versies definitief verwijderd als de limiet wordt bereikt. Ze komen niet terecht in de Prullenbak.

Zie Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren voor meer informatie over het inschakelen en instellen van versiebeheer, waaronder beperkingen.

U kunt instellen wie concepten van lijstitems en bestanden mag zien. In twee gevallen wordt er een concept gemaakt:

 • Wanneer een secundaire versie van een bestand wordt gemaakt of bijgewerkt in een bibliotheek waarin primaire en secundaire versies worden bijgehouden.

 • Wanneer een lijstitem of bestand is gemaakt of bijgewerkt, maar nog niet is goedgekeurd in een lijst of bibliotheek waarin goedkeuring van inhoud is vereist.

Als u de primaire en secundaire versies bijhoudt, kunt u opgeven of personen gemachtigd om bestanden te bewerken bent voordat deze kunnen bekijken en een secundaire versie lezen. Wanneer deze instelling is toegepast, personen die gemachtigd zijn om het bestand te bewerken kunt werken aan het bestand, maar die gemachtigd zijn alleen voor het bestand de secundaire versie niet zien. Zoals u mogelijk niet wilt dat iedereen die toegang tot uw bibliotheek opmerkingen of revisies zichtbaar is heeft terwijl een bestand wordt bewerkt. Als primaire en secundaire versies worden bijgehouden en er nog een primaire versie is gepubliceerd, is het bestand niet zichtbaar zijn voor personen die u hebt geen toestemming om concepten te bekijken.

Als goedkeuring van inhoud is vereist, kunt u opgeven of bestanden die wachten op goedkeuring, kunnen worden bekeken door personen die zijn gemachtigd om te lezen, personen met een machtiging om te bewerken of alleen de auteur en personen die zijn gemachtigd om items goed te keuren. Als zowel primaire als secundaire versies worden bijgehouden, moet de auteur eerst een primaire versie publiceren voordat het bestand kan worden ingediend voor goedkeuring. Als goedkeuring van inhoud is vereist, zien personen die zijn gemachtigd om inhoud te lezen maar die niet zijn gemachtigd om concepten te bekijken, de laatst goedgekeurde of primaire versie van het bestand.

Ongeacht of personen toestemming voor het bewerken van een bestand of niet, hebben als personen zoeken naar een bestand dat zich in een secundaire versie, won't worden verkregen resultaten voor deze.

U kunt beperken hoeveel versies van lijstitems of bestanden worden opgeslagen in een lijst of bibliotheek, kunt u serverruimte behouden. Als uw team Hiermee maakt u een groot aantal versies, kunt het aantal versies beperken uw team beter beheren en zoek naar eerdere versies. Stel dat uw team veel versies gedurende maanden of jaar blijft.

kan het lastig zijn door de versiegeschiedenis te bladeren bij het zoeken naar de gewenste versies. Als uw team het noodzakelijk vindt vorige versies te bekijken of bewaren, dan stelt u geen limiet in voor het aantal te bewaren versies, of u stelt voor dit aantal een hoge waarde in.

Als in uw bibliotheek primaire en secundaire versies worden bijgehouden, kunt u kiezen hoeveel primaire versies van bestanden u wilt bewaren en hoeveel secundaire versies u van elke primaire versie u wilt bewaren. Van elke primaire versie kunnen standaard 511 concepten (secundaire versies) worden bijgehouden.

Afhankelijk van de manier waarop uw team werkt, uw team mogelijk meer waarschijnlijk de meest recente secundaire versies, zoals een versie die onlangs is bewerkt nodig. Na verloop van tijd uw team mogelijk minder waarschijnlijk een oudere secundaire versie nodig. Een primaire versie vertegenwoordigt meestal, een mijlpaal, zoals een bestand ingediend ter revisie of publicatie, terwijl een secundaire versie een tijdelijke Bezig die niet gereed voor alle deelnemers aan een site is te lezen.

Als het aantal primaire versies voor een lijst of bibliotheek is beperkt, worden de vroegste versies verwijderd als deze limiet wordt bereikt. Als er bijvoorbeeld slechts 20 versies worden bewaard en uw team maakt 25 versies, worden alleen de versies 6 tot en met 25 bewaard. Als er nog een versie wordt gemaakt, worden alleen de versies 7 tot en met 26 bewaard. Als uw lijst of bibliotheek een limiet kent voor het aantal versies, dient u te controleren of de medewerkers ervan op de hoogte zijn dat vroegere versies worden verwijderd als de limiet wordt bereikt.

In een bibliotheek waarin het aantal primaire versies dat deze secundaire versies voor bewaart beperkt, worden de secundaire versies voor de primaire versies verwijderd, als de versie is bereikt. Als u concepten voor slechts 10 primaire versies behouden en uw team 15 primaire versies maakt, wordt er bijvoorbeeld alleen de primaire versies worden bewaard voor de oudste versies. De secundaire versies die gekoppeld aan de vijf vroegste zijn primaire versies, zoals 1.2 of 2.3, worden verwijderd, maar de primaire versies, 1, 2, enzovoort, worden bewaard, tenzij uw bibliotheek ook beperkingen primaire versies gelden.

Versiebeheer is ingeschakeld automatisch wanneer een bibliotheek is gemaakt, en niet wanneer een lijst is gemaakt. Iedereen die gemachtigd om lijsten te beheren kunt in- of uitschakelen versiebeheer veranderen. Op veel sites is dat dezelfde persoon als degene die de site beheert, aangezien de lijsten en bibliotheken machtigingen van de site overnemen. Naast het inschakelen van versiebeheer, moet de site-eigenaar (of een andere persoon die de lijst of bibliotheek beheert) bepalen of goedkeuring van inhoud moet worden vereist, wie conceptitems kan weergeven, en of uitchecken moet worden vereist. De werking van versiebeheer wordt door al deze beslissingen beïnvloed. Als de persoon die de bibliotheek beheert bijvoorbeeld beslist dat uitchecken is vereist, worden alleen versienummers gemaakt wanneer een bestand wordt ingecheckt. Als goedkeuring van inhoud is vereist, worden primaire versienummers pas toegepast wanneer bestanden zijn goedgekeurd door iemand die hiertoe is gemachtigd.

Belangrijk: Als de personen die in uw bibliotheek werken, willen samenwerken aan documenten, moet u het vereisen van uitchecken niet opnemen in de configuratie van de bibliotheek. Cocreatie van documenten is niet mogelijk wanneer de vereiste documenten zijn uitgecheckt.

Zie Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren voor informatie over het inschakelen van versiebeheer voor een lijst of bibliotheek.

Als versiebeheer in uw bibliotheek is ingesteld, bepaalt de persoon die het instelt of zowel primaire als secundaire versies worden bijgehouden en wie de secundaire versies kunnen zien. Wanneer goedkeuring is vereist, kunnen in de meeste gevallen de eigenaar van het bestand en personen die gemachtigd zijn om items goed te keuren de secundaire versies zien. In andere bibliotheken is versiebeheer zo ingesteld dat iedereen die bestanden in de bibliotheek kan bewerken, of iedereen die de machtiging Lezen voor de bibliotheek heeft, alle versies kan zien. Nadat een versie is goedgekeurd, kan iedereen met de machtiging Lezen voor de lijst of bibliotheek de versie zien.

Hoewel lijsten geen primaire en secundaire versies hebben, worden items met de status In behandeling beschouwd als conceptversie. In de meeste gevallen kunnen alleen de maker van het item en personen met de machtiging Volledig beheer of Ontwerpen de conceptversies zien. Een conceptversie wordt voor deze personen weergegeven met de status In behandeling, maar anderen zien alleen de recentste versie met de status Goedgekeurd in de versiegeschiedenis. Als het bestand wordt afgekeurd, behoudt dit de status In behandeling totdat iemand met de benodigde machtigingen het bestand verwijdert.

Standaard een in behandeling lijstitem of bestand is alleen zichtbaar voor de maker en voor de mensen die gemachtigd om lijsten te beheren, maar u kunt opgeven als andere groepen gebruikers het item of bestand kunnen weergeven. Als uw bibliotheek is ingesteld voor het bijhouden van primaire en secundaire versies, moet een primaire versie van het bestand eerst publiceren door de persoon die het bestand bewerkt.

Zie voor meer informatie over het instellen van goedkeuring voor documenten, goedkeuring van items in een sitelijst of -bibliotheek vereisen.

Opmerking:  In sommige lijsten en bibliotheken is conceptbeveiliging zo ingesteld dat alle gebruikers van de site versies met de status In behandeling en Goedgekeurd kunnen zien.

Wanneer u een bestand uitcheckt van een bibliotheek waarvoor versiebeheer is ingeschakeld, wordt een nieuwe versie gemaakt wanneer u het bestand weer incheckt. En als primaire en secundaire versies zijn ingeschakeld, kunt u besluiten, wanneer u het bestand incheckt, welke type versie u incheckt. In bibliotheken waarvoor uitchecken verplicht is, worden alleen versies gemaakt bij het inchecken.

In bibliotheken waarvoor uitchecken niet verplicht is, wordt een nieuwe versie gemaakt wanneer u het bestand voor het eerst opslaat nadat u het hebt geopend. Wanneer u het bestand opnieuw opslaat, wordt de versie vervangen die u tijdens de eerste opslagbewerking hebt gemaakt. Wanneer u de toepassing sluit en het document vervolgens opnieuw opent, wordt na de eerste opslagbewerking nogmaals een versie geproduceerd. Hierdoor kan het aantal versies zeer snel toenemen.

Zie Bestanden inchecken, uitchecken of wijzigingen in bestanden negeren in een bibliotheek voor meer informatie over in- en uitchecken.

Belangrijk:  Als u met anderen aan een document werkt (cocreatie), check het bestand dan niet uit, tenzij u een goede reden hebt om te voorkomen dat anderen aan het document werken.

Het verplicht stellen van uitchecken kan ervoor zorgen dat uw team optimaal gebruikmaakt van versiebeheer, omdat in dat geval specifiek moet worden aangegeven wanneer een versie moet worden gemaakt. Er wordt in dit geval alleen een versie gemaakt als een bestand wordt uitgecheckt, het wordt gewijzigd en opnieuw wordt ingecheckt. Als uitchecken niet is vereist, wordt er een versie gemaakt als het bestand voor het eerst door iemand wordt opgeslagen en deze versie wordt bijgewerkt als deze wordt gesloten. Als deze persoon of iemand anders vervolgens het bestand opnieuw opent en opslaat, wordt er een andere versie gemaakt. Afhankelijk van de situatie wilt u mogelijk niet dat er meerdere versies worden gemaakt, bijvoorbeeld als u een bestand moet sluiten omdat u een vergadering hebt en u het bestand nog niet af hebt.

Als uitchecken vereist is, kunnen niet personen bestanden toevoegen, wijzigen van bestanden of de bestandseigenschappen van het uitgecheckt het bestand te wijzigen. Wanneer personen bestanden inchecken, ze gevraagd opmerkingen over de wijzigingen die ze aangebracht, die helpt bij het maken van een meer betekenisvolle versiegeschiedenis.

Opmerking: Als in de bibliotheek bestanden van Microsoft Project (.mpp) worden opgeslagen die worden gesynchroniseerd met takenlijsten op uw site, moet u het selectievakje Uitchecken vereisen worden uitgeschakeld.

Zie Een bibliotheek configureren om het uitchecken van bestanden te vereisen voor meer informatie over het verplicht stellen van uitchecken.

Lijsten en bibliotheken hebben betrekking op versiebeheer en uitchecken machtigingen variëren afhankelijk van het machtigingsniveau dat is toegepast op een gebruiker of een specifieke groep. Iemand die machtigingsniveaus kan bewerken kunt configureren dat deze machtigingen anders of een nieuwe groep kunt maken met aangepaste machtigingsniveaus.

Deze machtigingen inschakelen flexibiliteit in hoe u uw bibliotheek beheren. Bijvoorbeeld: u kunt iemand kunnen versies van een bestand verwijderen zonder dat de machtiging om het bestand zelf te verwijderen. De machtiging versies Verwijderen is niet hetzelfde als de machtiging Items verwijderen, zodat u een aangepast niveau van besturingselement kan geven.

De volgende tabellen laten de machtigingen zien die betrekking hebben op versiebeheer en uitchecken, en voor welke standaardmachtigingsniveaus ze van toepassing zijn.

Machtiging

Standaardmachtigingsniveau

Versies weergeven

Volledig beheer, ontwerpen, bijdragen en lezen

Versies verwijderen

Volledig beheer, ontwerpen en bijdragen

Uitchecken negeren

Volledig beheer en ontwerpen

Items goedkeuren

Volledig beheer en ontwerpen

Zie voor meer informatie over machtigingen, informatie over machtigingsniveaus in SharePoint.

Hoe kan het beter?

Was dit artikel nuttig? Indien dat het geval is, laat het ons dan weten onder aan deze pagina. Als het artikel niet nuttig was, horen we graag van u wat er niet duidelijk was of wat er ontbrak. Geef op welke versie u gebruikt voor uw SharePoint, besturingssysteem en browser. Wij gebruiken uw feedback om de feiten te controleren, informatie toe te voegen en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×