Het uiterlijk van een webonderdeel wijzigen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u de eigenaar van een webpagina, kunt u webonderdelen op verschillende manieren. Vanuit een webbrowser, kunt u eigenschappen van webonderdelen wijzigen met behulp van de onderhoudspagina voor webonderdelen. U kunt de webonderdelen verder configureren met behulp van een SharePoint compatibele webdesign-toepassing, zoals Microsoft SharePoint Designer 2010.

Zie voor meer informatie over de webonderdelen in SharePoint, Webonderdelen voor weergaven en formulieren in SharePoint Designer 2010.

In dit artikel

Eigenschappen van webonderdelen wijzigen met behulp van het taakvenster

Openen en de onderhoudspagina voor webonderdelen gebruiken

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Vormgeving

Opmaak

Geavanceerd

Eigenschappen van webonderdelen wijzigen met behulp van het taakvenster

U kunt de kenmerken van een webonderdeel wijzigen door het toewijzen van waarden aan de eigenschappen van webonderdeel. Alle webonderdelen delen een reeks gemeenschappelijke eigenschappen waarmee u kenmerken kunt opgeven voor de vormgeving, indeling en andere informatie. Een webonderdeel kunnen ook aangepaste eigenschappen die alleen voor dat webonderdeel gelden bevatten.

 1. Klik in het menu Siteacties Menu Siteacties op Pagina bewerken.

 2. Wijs het webonderdeel op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Webonderdeel bewerken.

 3. De algemene en aangepaste eigenschappen van het webonderdeel worden weergegeven in het taakvenster. Algemene eigenschappen die kunt u kunnen bijvoorbeeld de naam van het webonderdeel, de grootte en andere parameters indeling bevatten. Aangepaste eigenschappen zijn deze instellingen specifiek zijn voor een bepaald webonderdeel.

  Opmerking: Als u zich in een persoonlijke weergave, kan de ontwikkelaar van het webonderdeel hebt beperkt welke aangepaste eigenschappen voor dat webonderdeel kunnen worden gewijzigd.

 4. Sla uw wijzigingen op en sluit het taakvenster door op OK te klikken. Klik op Toepassen als u uw wijzigingen wilt bekijken zonder het taakvenster te sluiten.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Naar boven</link>

De onderhoudspagina voor webonderdelen openen en gebruiken

Als u problemen ondervindt met een webonderdeel of een verbinding tussen webonderdelen op de pagina, kunt u de onderhoudspagina voor webonderdelen gebruiken om het probleem op te sporen en op te lossen. U moet de juiste machtigingen hebben om de onderhoudspagina te kunnen gebruiken.

Tip:  Als u niet zeker weet welk webonderdeel of welke verbinding tussen webonderdelen een probleem veroorzaakt op uw pagina met webonderdelen, is het verstandig stapsgewijs te werken door de webonderdelen één voor één te sluiten en vervolgens door de pagina met webonderdelen te bladeren (klik op Terug naar de pagina met webonderdelen) om te zien of het probleem hiermee is opgelost. Nadat u het webonderdeel hebt gevonden dat problemen veroorzaakt, kunt u dit webonderdeel herstellen of verwijderen.

 1. Open de documentbibliotheek die de pagina bevat.

 2. Wijs de naam van de pagina, klikt u op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Eigenschappen bewerken.

 3. Klik op Pagina met webonderdelen openen in de onderhoudsweergave om de onderhoudspagina voor webonderdelen te openen.

  Opmerking: Toevoegen voor toegang tot de onderhoudspagina voor webonderdelen voor een pagina die niet worden opgeslagen in een documentbibliotheek, zoals de introductiepagina van de site, inhoud = 1 naar het einde van de URL voor de pagina.

 4. Controleer of de gewenste weergave (de persoonlijke of de gedeelde weergave) is geactiveerd. Als u de weergave wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als de persoonlijke weergave is geactiveerd en u wilt overschakelen naar de gedeelde weergave, klikt u op Naar de gedeelde weergave.

  • Als de gedeelde weergave is geactiveerd en u wilt overschakelen naar de persoonlijke weergave, klikt u op Naar de persoonlijke weergave.

 5. Selecteer een of meer webonderdelen en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt een webonderdeel verplaatsen naar de pagina met webonderdelen-galerie, klikt u op sluiten.

  • Verwijder persoonlijke eigenschapswaarden en herstel de gedeelde eigenschapswaarden van het webonderdeel door op Opnieuw instellen te klikken. U wordt om bevestiging gevraagd voordat een webonderdeel wordt hersteld.

  • Als u een webonderdeel definitief van de pagina wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen. Er wordt om een bevestiging gevraagd voordat u een webonderdeel verwijdert.

   Opmerking: Als de eigenschap bewerken in de persoonlijke weergave toestaan niet ingeschakeld is, kan een webonderdeel alleen worden verwijderd in een gedeelde weergave.

 6. Als u klaar bent, klikt u op Terug naar de pagina met webonderdelen.

  Opmerking: U kunt de onderhoudspagina voor webonderdelen niet gebruiken om te sluiten, opnieuw instellen of verwijderen van een statische webonderdeel (dat wil zeggen, een webonderdeel buiten een webonderdeelzone).

  Een statische als webonderdeel wilt behouden, moet u een webdesign compatibel is met SharePoint

Naar boven

Gemeenschappelijke eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Notities: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

 • U moet de juiste machtigingen hebben als u de sectie Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

 • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel één of meer van deze algemene eigenschappen niet heeft weergegeven voor een specifiek webonderdeel, of het kan zijn dat de ontwerper extra eigenschappen heeft gemaakt en weergegeven die niet worden vermeld in de secties Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

 • De eigenschappen van het webonderdeel zijn mogelijk door enkele instellingen voor machtigingen en eigenschappen uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven op de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het hele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Opmaak

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u op of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina opent. Als u het selectievakje inschakelt, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en wordt het achtervoegsel (verborgen) toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in de inhoud van het webonderdeel. Arabisch is bijvoorbeeld een taal van rechts naar links; Engels en de meeste andere Europese talen zijn talen van links naar rechts.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone worden geordend van boven naar beneden, een waarde 0 betekent dat het webonderdeel wordt weergegeven boven aan de zone. Als de webonderdelen in de zone worden geordend van links naar rechts, een waarde van 1 betekent dat het webonderdeel wordt weergegeven aan de linkerkant van de zone.

Wanneer u bijvoorbeeld een webonderdeel toevoegt aan een lege zone die van boven naar beneden is gerangschikt, is de zone-index 0. Wanneer u een tweede webonderdeel toevoegt onder in de zone, is de zone-index van dat onderdeel 1. Als u het tweede webonderdeel naar de bovenkant van de zone wilt verplaatsen, typt u 0 en typt u vervolgens 1 voor het eerste webonderdeel.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Naar boven

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u het niveau op voor de gegevens die mogen worden geëxporteerd voor dit webonderdeel. Het hangt af van uw configuratie of deze instelling beschikbaar is.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand met extra informatie over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo die wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op de titel of het pictogram voor webonderdeel.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

 • Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, als de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster moet worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina.

 • Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, op voorwaarde dat de browser deze mogelijkheid ondersteunt. Het venster hoeft niet te worden gesloten om terug te gaan naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

 • Navigeren De webpagina wordt geopend in het huidige browservenster.

Opmerking:  Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er een probleem optreedt bij het importeren van het webonderdeel.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×