Het tekstvenster dat wordt gebruikt bij SmartArt-afbeeldingen (overzicht)

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Het tekstvenster is het deelvenster aan de linkerkant van een SmartArt-afbeelding, waar u kunt invoeren en bewerken van de tekst die wordt weergegeven in uw SmartArt-afbeelding. Als u op zoek bent naar informatie over het toevoegen van opsommingstekens of nummers aan uw dia's of documenten in Microsoft Office PowerPoint 2007 of Microsoft Office Word 2007, raadpleegt u opsommingstekens of nummering aan tekst toevoegen en een lijst met opsommingstekens of genummerde lijst maken. Als u hulp nodig hebt bij het maken van een SmartArt-afbeelding, raadpleegt u een SmartArt-afbeelding maken.

Wat wilt u doen?

Het tekstvenster (inleiding)

Wat wordt door de opsommingstekens in het tekstvenster aangegeven?

Tekst opmaken in het tekstvenster

Sneltoetsen

Het tekstvenster (inleiding)

Als u het tekstvenster gebruikt, kunt u zich op de boodschap richten zonder u over de SmartArt-afbeelding druk te hoeven maken. Wanneer u een SmartArt-afbeelding maakt, worden de SmartArt-afbeelding en het tekstvenster gevuld met tijdelijke tekst die u kunt bewerken en door uw eigen informatie kunt vervangen. Aan de bovenkant van het tekstvenster kunt u de tekst bewerken die in de SmartArt-afbeelding wordt weergegeven. Aan de onderkant van het tekstvenster kunt u aanvullende informatie over de SmartArt-afbeelding zien, zoals het soort informatie dat het meest geschikt is voor de afbeelding. Als de informatie aan de onderkant van het tekstvenster niet zichtbaar is, wijst u de naam aan van de SmartArt-afbeelding aan de onderkant van het tekstvenster of sleept u met een rand van het tekstvenster om dit groter te maken.

Hoewel u geen tekst naar het tekstvenster kunt slepen, kunt u wel tekst kopiëren en plakken binnen het tekstvenster. U kunt ook tekst kopiëren vanuit het tekstvenster naar elk willekeurig 2007 Microsoft Office-systeem-document of vanuit Office 2007-versie-documenten naar het tekstvenster. Als u klaar bent met de inhoud van het tekstvenster kunt u verschillende indelingen uitproberen en de SmartArt-afbeelding aanpassen.

afbeelding van het tekstvenster waarin tekst op niveau 1 en niveau 2 wordt weergegeven

In het algemeen geldt dat u het beste kleine hoeveelheden tekst kunt gebruiken voor SmartArt-afbeeldingen. Als u grote hoeveelheden tekst hebt, kan dit afleiden van het visuele aspect van de SmartArt-afbeelding en kan het moeilijker worden om uw boodschap visueel over te brengen. Bij sommige indelingen, zoals Trapeziumlijst in het type Lijst, zijn grote hoeveelheden tekst echter wel goed in te passen. U kunt ook aanvullende informatie opnemen buiten de SmartArt-afbeelding, maar binnen het Office 2007-versie-document, of de informatie mondeling geven tijdens de presentatie.

Bij bepaalde SmartArt-afbeeldingen wordt slechts een deel van de tekst in het tekstvenster weergegeven, omdat de SmartArt-afbeelding een vast aantal vormen bevat. Tekst, afbeeldingen of andere inhoud die niet worden weergegeven, worden in het tekstvenster met een rode X aangeduid. U kunt de inhoud die niet wordt weergegeven nog oproepen door een andere indeling te kiezen, maar als u deze indeling behoudt en later sluit, wordt de informatie niet opgeslagen. Dit gebeurt om uw privacy te beschermen.

Tekstvenster met rode X'en

Elk gewenst moment dat u Klik ergens buiten de SmartArt-afbeelding, verdwijnt het tekstvenster. Tenzij u deze verbergen, het deelvenster opnieuw wordt weergegeven wanneer u klikt op de SmartArt-afbeelding. Als u wilt het tekstvenster sluiten, klikt u op sluiten in de rechterbovenhoek van het tekstvenster. Als u wilt weergeven in het deelvenster tekst, klikt u op de greep aan de linkerkant van de SmartArt-afbeelding.

Besturingselement voor het tekstvenster

U kunt de spelling van de tekst controleren in het tekstvenster en de tekst verplaatsen of het formaat van de tekst aanpassen.

Naar boven

Wat wordt door de opsommingstekens in het tekstvenster aangegeven?

Het tekstvenster werkt als een overzicht of als een lijst met opsommingstekens, waarbij informatie direct aan de SmartArt-afbeelding wordt gekoppeld. De koppeling bij elke SmartArt-afbeelding bevindt zich tussen de opsommingstekens in het tekstvenster en de vormen in de SmartArt-afbeelding.

U kunt een nieuwe regel tekst met opsommingstekens in het tekstvenster maken door op ENTER te drukken. Als u een regel in het tekstvenster wilt laten inspringen, selecteert u de regel die u wilt laten inspringen. Vervolgens selecteert u onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Ontwerpen en klikt u in de groep Afbeelding maken op Niveau verhogen. Als u een regel naar links wilt laten inspringen, klikt u op Niveau verlagen. U kunt ook op TAB drukken om in te springen of op SHIFT+TAB om naar links in te springen vanuit het tekstvenster. Door deze bewerkingen wordt de koppeling tussen de opsommingstekens in het tekstvenster en de vormen in de indeling voor de SmartArt-afbeelding bijgewerkt. Het is niet mogelijk om tekst op een niveau te plaatsen dat meer dan één niveau lager is dan de tekst in de regel erboven of om het niveau van de vorm op het hoogste niveau te verlagen.

Opmerking : Afhankelijk van de door u gekozen indeling voor de SmartArt-afbeelding wordt elk opsommingsteken in het tekstvenster in de SmartArt-afbeelding voorgesteld als een nieuwe vorm of als een opsommingsteken binnen een vorm. Zo wordt in de twee SmartArt-afbeeldingen hierachter dezelfde tekst op twee verschillende manieren gekoppeld. In het eerste voorbeeld worden de opsommingstekens als aparte vormen voorgesteld. In het tweede voorbeeld worden de opsommingstekens weergegeven als opsommingstekens in de vorm.

SmartArt-afbeelding Hiërarchielijst met opsommingstekens in tekstvenster, maar niet in vormen

SmartArt-afbeelding Eenvoudig proces met opsommingstekens in tekstvenster als opsommingstekens in vorm.

Als u een organigramindeling met een assistentvorm gebruikt, wordt de assistentvorm aangeduid door een opsommingsteken waaraan een lijn is bevestigd.

Tekstvenster met opsommingstekens voor manager, medewerkers en assistent

Naar boven

Tekst opmaken in het tekstvenster

Hoewel u tekst in het tekstvenster kunt opmaken, bijvoorbeeld door het lettertype of de tekengrootte te wijzigen of de opmaakkenmerken vet, cursief en onderstrepen te selecteren, wordt deze opmaak niet weergegeven binnen het tekstvenster. Alle wijzigingen in de opmaak worden echter wel in de SmartArt-afbeelding weergegeven.

Naar boven

Sneltoetsen

Als u dit wilt doen

Druk op:

Tekst laten inspringen

TAB of ALT+SHIFT+PIJL-RECHTS

Tekst links laten inspringen

SHIFT + TAB of ALT + SHIFT + pijl-links

Een tabteken toevoegen

CTRL+TAB

Een nieuwe regel tekst maken

Enter

De spelling controleren

F7

Twee regels tekst samenvoegen

DELETE aan het einde van de eerste regel tekst

Het snelmenu weergeven

SHIFT+F10

Schakelen tussen de bovenkant van het tekstvenster en de koppeling Meer informatie over SmartArt-afbeeldingen aan de onderkant

CTRL+SHIFT+F1

Schakelen tussen de SmartArt-afbeelding en het tekstvenster

CTRL+SHIFT+F2

Het tekstvenster sluiten

ALT+F4

De focus verplaatsen van het tekstvenster naar de rand van de SmartArt-afbeelding

Esc

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×