Het proces van de marketing- en productievereisten vooruit helpen

Door Mike Gospe

De dynamiek van een productteam in goede banen leiden, dat is een kunst   , vooral bij het opstellen van het document met marktvereisten (MRD, market requirements document) en het document met productvereisten (PRD, product requirements document). Zoals voormalige first lady Hillary Clinton zou zeggen: er is een heel dorp nodig om de vele markt- en productvereisten te verzamelen, samen te voegen en te ordenen, die nodig zijn om dit proces in beweging te houden. Als een leider van het productteam (een productmanager of marketingmedewerker) dit allemaal alleen probeert te doen, is het project gedoemd te mislukken.

Dus rijst de vraag: hoe stelt de leider van een productteam een team samen en hoe navigeert hij of zij dit team over de politieke en procedurele wateren naar succes? In dit artikel komen vijf werkwijzen aan bod waarmee leiders het ontwikkelen en goedkeuren van een optimaal MRD en PRD kunnen waarborgen.

De rol van de leider van het productteam

Als we de ontwikkelingsprocessen van MRD's en PRD's zouden vergelijken met het bouwen van een huis, zou de leider van het productteam de architect en de hoofdaannemer zijn. De teamleden zijn in deze vergelijking de onderaannemers. Zij werken op gebieden waar strategische en tactische expertise nodig zijn, vergelijkbaar met die van elektriciens, loodgieters en timmermannen.

De leider van het productteam houdt het overzicht en coördineert de strategie, het budget en de tactische planning om de MRD- en PRD-processen aan de gang te houden. De leider van het productteam draagt bij met strategisch inzicht, tactische coördinatie en leiderschap om dit multidisciplinaire team en de doelen ervan te ondersteunen. Hiervoor doet de leider het volgende:

  • Doelen stellen, en strategieën en tijdlijnen uitwerken voor het opstellen van concept-MRD's en -PRD's.

  • Een multidisciplinair team leiden waarbij prioriteiten en activiteiten worden gesynchroniseerd.

  • Anticiperen op problemen.

  • Actie-items toewijzen voor het oplossen van problemen.

  • De status communiceren naar de productstuurcommissie (PSC, product steering committee).

Naar boven

Vijf werkwijzen van leiders

Hoewel productontwikkelingsprocessen verschillen van branche tot branche, worden sommige veelgebruikte aanbevolen procedures gebruikt door praktisch elke succesvolle teamleider. Wanneer ze worden opgenomen in de dagelijkse praktijk, helpt dit het team vooruit, worden risico's ingeperkt en ontstaan betere kansen op versnelde goedkeuring, zodat het MRD of PRD door kan gaan naar de volgende stap.

1. Een kernteam van Michael Jordans samenstellen

Het maken van het MRD of PRD is een enorme onderneming. Het vereist vaardigheden en kennis van mensen uit alle lagen van een bedrijf. Om succes te behalen, moet de leider van het productteam de beste spelers werven en deze deskundigen vervolgens optimaal inzetten en leiden.

De deelnemerslijst van teamleden hangt af van de informatie die nodig is voor het MRD of PRD. Maar goed geïnformeerde leiders van productteams weten dat een compact kernteam met kennis van zaken waardevoller is dan een groter team met beperkte of twijfelachtige vaardigheden.

Afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf of het product, kan een productteam bestaan uit wel 50 personen of maar 2. Het kernteam bevat meestal personen uit de productmarketing, het productmanagement, de ondersteuning, de financiële afdeling en de verkoopafdeling. Andere personen kunnen deelnemen wanneer dit nodig is, afhankelijk van de benodigde input. Een teamleider kan bijvoorbeeld de hulp inroepen van een producttrainer om de gevolgen te bespreken van het trainen van de organisaties van verkooppartners.

Succesvolle leiders van productteams maken tijd om vaak te communiceren met teamleden. Ze vragen om hun kijk op het project en om hun feedback, en ze erkennen hun individuele of collectieve bijdragen. Deze eenvoudige acties, die niettemin vaak worden vergeten, kunnen helpen om het team gefocust en gemotiveerd te houden, zodat ze hun beste werk kunnen leveren.

Naar boven

2. Belanghebbenden identificeren

Leiding geven aan de organisatiepolitiek is net zo belangrijk als toezicht houden op de technische kant van het opstellen van het MRD- of PRD-concept. Zorg daarom dat u tijdens het hele proces belangrijke belanghebbenden uit multidisciplinaire teams identificeert en benadert. Deze besluitvormers kunnen leden van de PSC of andere uitvoerende leidinggevenden zijn wier mening het belangrijkst is bij het evalueren en het aannemen of afwijzen van de aanbevelingen die staan beschreven in het MRD of PRD.

Ga er in de communicatie met belanghebbenden niet vanuit dat ze de productdetails net zo goed kennen als u. Sommige teamleiders maken de fout te denken dat wat zij weten, algemeen bekend is in het bedrijf.

De meest effectieve teamleiders overleggen regelmatig met individuele belanghebbenden om hun feedback of steun te krijgen. Dit is vooral belangrijk als er mogelijk weerstand is tegen de voorgestelde richting van het MRD of PRD. Teamleiders kunnen het risico op mislukken minimaliseren door open en direct te communiceren en problemen onderling op te lossen, voordat ze hun aanbevelingen presenteren in een formelere PSC-vergadering.

Naar boven

3. De voortgang bijhouden en de details beheren

Zoals de Engelsen zeggen: "The devil is in the details". De beste leiders van productteams richten zich op details, definiëren belangrijke mijlpalen en houden bij of ze bereikt zijn, zorgen voor handige vergadernotities en delen deze uit en communiceren vaak met teamleden.

Dat is niet hetzelfde als micromanagement. Verre van dat. In plaats daarvan moet een leider weten hoe en wanneer opdrachten moeten worden gedelegeerd. Wijs eigenaren aan voor specifieke onderdelen van het MRD en PRD, op basis van de informatie die nodig is om een volledig bericht op te stellen. De teamleider kan de financieel manager bijvoorbeeld vragen om een kosten-batenanalyse of een prijsmatrix voor het MRD.

Naar boven

4. Besteed veel aandacht aan de presentatie voor de PSC

Het verkrijgen van een beslissing van de PSC is cruciaal, zelfs als deze luidt dat er meer informatie nodig is. Helaas zijn de meeste PSC-presentaties ongestructureerd of bestaan ze uit een verzameling losse feiten, anekdotes en aanbevelingen die niet bijdragen aan een productieve overzichtssessie.

Voor succes is een helder format vereist bij het presenteren van de aanbevelingen en de status aan de PSC. Een doelgerichte presentatie is bondig, to the point en geeft een overzicht van de volgende punten:

  • Eén duidelijk doel voor de PSC-vergadering.

  • De PSC-leden en andere leiders die commentaar hebben geleverd of die de aanbevelingen steunen die teamleider gaat presenteren, worden bij name genoemd.

  • Een gestructureerde agenda voor de vergadering.

  • Technische gegevens worden in een logische, eenvoudig te volgen indeling gepresenteerd, met zo weinig mogelijk dia's.

  • Op de laatste dia is te zien welke acties of besluiten van de PSC nodig zijn om de voortgang van het project te waarborgen.

Naar boven

5. Weten wanneer de taak van het team erop zit

Als het MRD of PRD is geaccepteerd, kan het productteam worden ontmanteld. Als teamleiders de levensduur van het productteam onnodig verlengen of als ze het team operationele taken en verantwoordelijkheden geven, kunt u getuige worden van stil verzet. Teamleden kunnen bezwaar hebben tegen extra vergaderverzoeken, hun actie-items niet uitvoeren of publiekelijk en privé klagen over het proces en de teamleider.

Weet wanneer en hoe u het team moet ontmantelen nadat de laatste mijlpaal is bereikt. Vier de prestaties van het team openbaar met het management, zorg voor erkenning van belangrijke bijdragen en geef de teamleden vervolgens de gelegenheid huns weegs te gaan. Op deze manier zal de groep gereed en bereid zijn om hun best te doen als de teamleider ze weer nodig heeft.

Naar boven

Alles samenbrengen

Als het gaat om de voortgang van de ontwikkeling van het MRD of PRD, moeten leiders van productteams multidisciplinaire teams besturen en de weg kennen in de organisatiepolitiek. Met deze vijf werkwijzen als richtlijn, is het mogelijk de kans te vergroten dat het goedkeuringsproces succesvol verloopt, terwijl leidinggevende vaardigheden worden verbeterd.

Naar boven

Over de auteur     Mike Gospe is leider van KickStart Alliance, een team van senior marketing- en verkoopleiders dat bedrijven van elke omvang helpt strategieën op te stellen en uit te voeren voor heldere, doelgerichte positionering en berichtgeving, vraagcreatie en programma's voor sales readiness.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×