Het navigatiedeelvenster aanpassen

Het navigatiedeelvenster wordt standaard weergegeven in alle weergaven. U kunt de grootte van het navigatiedeelvenster wijzigen, een geminimaliseerde versie weergeven en het deelvenster verbergen. De inhoud van het navigatiedeelvenster verschilt per weergave waarin u werkt, zoals de weergave E-mail of Agenda.

Wat wilt u doen?

De grootte van het navigatiedeelvenster wijzigen

Het lettertype van het navigatiedeelvenster wijzigen

De knoppen wijzigen

Het navigatiedeelvenster minimaliseren

De weergave Mappenlijst in het navigatiedeelvenster gebruiken

De lijst Favorieten wijzigen

Favorieten in- of uitschakelen

Mappen toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten

Favorieten minimaliseren of uitvouwen

De grootte van het navigatiedeelvenster wijzigen

 • Wijs de rechterrand van het navigatiedeelvenster aan. Zodra de muisaanwijzer in een pijl met twee koppen Afbeelding van een verticale pijl met twee punten verandert, sleept u de rand naar links of rechts.

Naar boven

Het lettertype van het navigatiedeelvenster wijzigen

U kunt het lettertype en de tekengrootte van het navigatiedeelvenster wijzigen.

 1. Ga naar het tabblad Weergave en klik in de groep Indeling achtereenvolgens op Navigatiedeelvenster, Opties en Lettertype.

 2. Voer in het vak Lettertype, Tekenstijl en Grootte de gewenste instellingen in.

 3. Klik tweemaal op OK om de geopende dialoogvensters te sluiten.

Naar boven

De knoppen wijzigen

U kunt het aantal en de volgorde van grote navigatieknoppen wijzigen die onder in het navigatiedeelvenster worden weergegeven.

Ga als volgt te werk om om de volgorde van de knoppen te wijzigen:

 1. Klik onder in het navigatiedeelvenster op Knoppen configureren Pictogram voor configureren van knoppen en klik op Opties voor navigatiedeelvenster.

 2. Klik in de lijst Knoppen in deze volgorde weergeven op de knop die u wilt wijzigen en klik op Omhoog of Omlaag.

Opmerking    Klik op Beginwaarden als u de volgorde van de standaardknoppen wilt herstellen.

Ga als volgt te werk om het aantal knoppen te wijzigen:

 • Klik onder in het navigatiedeelvenster op Knoppen configureren Pictogram voor configureren van knoppen en klik op Meer knoppen weergeven of Minder knoppen weergeven.

Ga als volgt te werk om knoppen toe te voegen of te verwijderen:

 • Klik onder in het navigatiedeelvenster op Knoppen configureren Pictogram voor configureren van knoppen en klik op Knoppen toevoegen of verwijderen en klik op de gewenste knop.

  Notities   

  • U kunt snel meer of minder knoppen of mappen weergeven door de horizontale splitsbalk tussen de mappen en de knoppen aan te wijzen en de balk vervolgens omhoog of omlaag te slepen, zodra de muisaanwijzer in een pijl met twee koppen Pijl met twee punten verandert. Als u de horizontale splitsbalk naar de onderkant van het navigatiedeelvenster sleept, veranderen alle grote knoppen in kleine knoppen en worden ze in één rij met pictogrammen onder in het navigatiedeelvenster weergegeven.

  • Als u de ruimte voor het deelvenster met mappen wilt maximaliseren, sleept u de horizontale splitsbalk naar de onderkant van het navigatiedeelvenster en kunt u met de kleine knoppen tussen de verschillende deelvensters schakelen.

  • Als u alle mappen en niet alleen de e-mailmappen wilt weergeven, verandert u de knop Mappenlijst in een grote knop en plaatst u deze boven de knop E-mail. U kunt ook de knop E-mail verwijderen uit het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Het navigatiedeelvenster minimaliseren

U kunt de werkruimte in het Outlook-venster vergroten door het navigatievenster te minimaliseren. Het geminimaliseerde navigatievenster wordt samengevouwen tot een verticale knoppenbalk waarmee u nog altijd toegang hebt tot veelgebruikte mappen en weergaven.

Ga als volgt te werk om het geminimaliseerde navigatiedeelvenster te verbergen of weer te geven:

 • Klik boven in het navigatiedeelvenster of de koptekst van het geminimaliseerde navigatiedeelvenster op Het navigatievenster minimaliseren Knop Het navigatievenster minimaliseren of Het navigatievenster uitvouwen Knop Het navigatievenster uitvouwen.

Als u de mappen vanuit het geminimaliseerde navigatiedeelvenster wilt weergeven, klikt u op de knop Mappen.

Opmerking    Wanneer u het geminimaliseerde navigatiedeelvenster uitvouwt, wordt het navigatiedeelvenster weergegeven met dezelfde breedte als voorheen. Als u Outlook sluit terwijl het navigatiedeelvenster is geminimaliseerd, wordt dit ook geminimaliseerd weergegeven wanneer u Outlook opnieuw start.

Naar boven

De weergave Mappenlijst in het navigatiedeelvenster gebruiken

In deze weergave blijven alle mappen, inclusief uw Postvak IN, zichtbaar in het navigatiedeelvenster als u naar een andere weergave overschakelt, zoals Agenda of Contactpersonen. Klik onder in het navigatiedeelvenster op Mappenlijst Knopafbeelding.

Als u op een van de knoppen in het navigatiedeelvenster klikt, zoals E-mail, Agenda of Contactpersonen, keert het navigatiedeelvenster terug naar de weergavemodus van het deelvenster.

Open andere weergaven niet met de knoppen onder in het deelvenster wanneer u de mappenlijst als hoofdweergave wilt behouden. Klik op de map, het pictogram of de naam in de mappenlijst zelf.

Als u de weergave Mappenlijst gebruikt wanneer u Outlook afsluit, wordt de mappenlijst geopend wanneer u Outlook opnieuw start.

Naar boven

De lijst Favorieten wijzigen

Gebruik de lijst Favorieten om op een eenvoudige manier uw meestgebruikte mappen boven in het navigatiedeelvenster zichtbaar te houden. U kunt kiezen welke mappen u wilt opnemen.

Tip    In het geminimaliseerde navigatiedeelvenster worden de mappen in Favorieten als verticale knoppen weergegeven, zodat ze vanuit deze weergave ook beschikbaar zijn. Het aantal knoppen dat wordt weergegeven hangt af van de verticale ruimte die in het Outlook-venster beschikbaar is en van de manier waarop de mappen in de lijst Favorieten zijn gerangschikt..

Favorieten in- of uitschakelen

Door het in- of uitschakelen van Favorieten worden de mappen in de lijst niet gewijzigd. Elke map die in Favorieten wordt weergegeven wanneer u de functie uitschakelt, wordt bij het inschakelen van de functie opnieuw weergegeven.

 • Ga naar het tabblad Weergave en klik in de groep Indeling achtereenvolgens op Navigatiedeelvenster en op Favorieten.

  Een vinkje geeft aan of Favorieten is ingeschakeld.

Mappen toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten

 • Als u een map wilt toevoegen aan Favorieten, sleept u de gewenste map naar de lijst Favorieten. De map en de betreffende inhoud worden niet verplaatst, maar er wordt een snelkoppeling naar de map binnen Favorieten gemaakt.

 • Als u mappen uit Favorieten wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen, en klikt u vervolgens op Verwijderen uit Favorieten.

  Notities   

  • Mappen in Favorieten moeten afzonderlijk worden verwijderd.

  • Als u mappen verwijdert uit Favorieten, worden deze mappen of de betreffende inhoud niet verwijderd uit de lijst Alle e-mailmappen.

Favorieten minimaliseren of uitvouwen

 • Als u Favorieten wilt minimaliseren, klikt u op Pictogram Uitgevouwen naast de kop Favorieten.

 • Als u Favorieten wilt uitvouwen, klikt u op Pictogram samengevouwen naast de knop Favorieten.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2010Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen