Het navigatiedeelvenster aanpassen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De navigatiedeelvenster wordt standaard weergegeven in alle weergaven. Het navigatiedeelvenster kan worden aangepast, geminimaliseerd of verborgen. De inhoud weergegeven in het navigatiedeelvenster, afhankelijk van de weergave die u in, zoals de weergave E-mail of agenda-weergave werkt.

Wat wilt u doen?

De grootte van het navigatiedeelvenster wijzigen

Het lettertype van het navigatiedeelvenster wijzigen

De knoppen wijzigen

Het navigatievenster minimaliseren

De weergave Mappenlijst gebruiken in het navigatiedeelvenster

De lijst Favorieten wijzigen

Het formaat van het navigatiedeelvenster wijzigen

 • Wijs de rechterrand van het Navigatiedeelvensteren wanneer de aanwijzer verandert in een tweepuntige pijl Afbeelding van een verticale pijl met twee punten , sleept u de rand naar links of naar rechts.

Naar boven

Het lettertype van het navigatiedeelvenster wijzigen

U kunt het lettertype en de tekengrootte van het navigatiedeelvenster wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Beeld in de groep indeling op Navigatiedeelvenster, klikt u op Optiesen klik op lettertype.

 2. Voer in het vak Lettertype, Tekenstijl en Grootte de gewenste instellingen in.

 3. Klik tweemaal op OK om de geopende dialoogvensters te sluiten.

Naar boven

De knoppen wijzigen

U kunt het aantal en de volgorde van grote navigatieknoppen wijzigen die onder in het navigatiedeelvenster worden weergegeven.

Ga als volgt te werk om om de volgorde van de knoppen te wijzigen:

 1. Klik onderaan in het Navigatiedeelvensterop knoppen configureren Pictogram voor configureren van knoppen en klik vervolgens op Opties van het navigatiedeelvenster.

 2. Klik in de lijst Knoppen in deze volgorde weergeven op de knop die u wilt wijzigen en klik op Omhoog of Omlaag.

Opmerking : Als u de standaardvolgorde van de knoppen wilt herstellen, klikt u op Beginwaarden.

Ga als volgt te werk om het aantal knoppen te wijzigen:

 • Klik op de knoppen configureren Pictogram voor configureren van knoppen onderaan in het Navigatiedeelvensteren klik vervolgens op Meer knoppen weergeven of Minder knoppen weergeven.

Ga als volgt te werk om knoppen toe te voegen of te verwijderen:

 • Klik op de knoppen configureren Pictogram voor configureren van knoppen onderaan in het Navigatiedeelvenster, op knoppen toevoegen of verwijderenen klik vervolgens op de knop die u wilt.

  Notities : 

  • Als u wilt zien snel meer of minder knoppen of mappen, wijst u de horizontale splitsbalk tussen de mappen en de knoppen en sleep de balk omhoog of omlaag wanneer de aanwijzer in een tweepuntige pijl Pijl met twee punten verandert. Als u de horizontale splitsbalk naar de onderkant van het navigatiedeelvenster sleept, worden alle grote knoppen worden kleine knoppen en weergegeven als één rij met pictogrammen onder aan het navigatiedeelvenster.

  • Als u de ruimte voor het deelvenster met mappen wilt maximaliseren, sleept u de horizontale splitsbalk naar de onderkant van het navigatiedeelvenster en gebruikt u vervolgens de kleine knoppen om tussen de verschillende deelvensters te schakelen.

  • Als u wilt zien van al uw mappen en niet alleen uw e-mailmappen, verandert u de knop Mappenlijst in een grote knop en plaatst u deze boven de knop E-mail of verwijdert u de knop E-mail in het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Het navigatievenster minimaliseren

U kunt de werkruimte in het Outlook-venster vergroten door het navigatievenster te minimaliseren. Het geminimaliseerde navigatievenster wordt samengevouwen tot een verticale knoppenbalk waarmee u nog altijd toegang hebt tot veelgebruikte mappen en weergaven.

Ga als volgt te werk om het geminimaliseerde navigatiedeelvenster te verbergen of weer te geven:

 • In de rechterbovenhoek van het Navigatiedeelvenster of het geminimaliseerde Navigatiedeelvenster koptekst, klikt u op het navigatiedeelvenster minimaliseren Knop Het navigatievenster minimaliseren of het navigatievenster uitvouwen Knop Het navigatievenster uitvouwen .

Als u de mappen vanuit het geminimaliseerde navigatiedeelvenster wilt weergeven, klikt u op de knop Mappen.

Opmerking : Wanneer u het geminimaliseerde navigatiedeelvenster uitvouwt, wordt het navigatiedeelvenster weergegeven met dezelfde breedte als voorheen. Als u Outlook sluit terwijl het navigatiedeelvenster is geminimaliseerd, wordt dit ook geminimaliseerd weergegeven wanneer u Outlook opnieuw start.

Naar boven

De weergave Mappenlijst gebruiken in het navigatiedeelvenster

In deze weergave is al uw mappen, inclusief uw postvak in, blijven zichtbaar in het navigatiedeelvenster wanneer u naar andere weergaven, zoals agenda of contactpersonen overstapt. Klik op Mappenlijst Knopafbeelding onderaan in het navigatiedeelvenster.

Als u een van de knoppen in het navigatiedeelvenster op, zoals E-mail, agenda of contactpersonen, het navigatiedeelvenster wordt gewijzigd terug naar de weergavemodus deelvenster.

Open andere weergaven niet met de knoppen onder in het deelvenster wanneer u de mappenlijst als hoofdweergave wilt behouden. Klik op de map, het pictogram of de naam in de mappenlijst zelf.

Als u de weergave Mappenlijst gebruikt wanneer u Outlook afsluit, wordt de mappenlijst geopend wanneer u Outlook opnieuw start.

Naar boven

De lijst Favorieten wijzigen

Gebruik de lijst Favorieten om op een eenvoudige manier uw meestgebruikte mappen boven in het navigatiedeelvenster zichtbaar te houden. U kunt kiezen welke mappen u wilt opnemen.

Tip : In het geminimaliseerde navigatiedeelvenster, worden de mappen in Favorieten weergegeven als verticale knoppen, zodat ze beschikbaar zijn er ook weergegeven. De verticale knoppen die worden weergegeven, hangt af van de verticale ruimte beschikbaar in het Outlook-venster en de plaatsing van de mappen in de lijst Favorieten .

Favorieten in- of uitschakelen

Door het in- of uitschakelen van Favorieten worden de mappen in de lijst niet gewijzigd. Elke map die in Favorieten wordt weergegeven wanneer u de functie uitschakelt, wordt bij het inschakelen van de functie opnieuw weergegeven.

 • Ga naar het tabblad Weergave en klik in de groep Indeling achtereenvolgens op Navigatiedeelvenster en op Favorieten.

  Een vinkje geeft aan of Favorieten is ingeschakeld.

Mappen toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten

 • Als u een map wilt toevoegen aan Favorieten, sleept u de gewenste map naar de lijst Favorieten. De map en de betreffende inhoud worden niet verplaatst, maar er wordt een snelkoppeling naar de map binnen Favorieten gemaakt.

 • Als u mappen uit Favorieten wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen, en klikt u vervolgens op Verwijderen uit Favorieten.

  Notities : 

  • Mappen in Favorieten moeten afzonderlijk worden verwijderd.

  • Als u mappen verwijdert uit Favorieten, worden deze mappen of de betreffende inhoud niet verwijderd uit de lijst Alle e-mailmappen.

Favorieten minimaliseren of uitvouwen

 • Als u wilt minimaliseren Favorieten, klikt u op Pictogram Uitgevouwen naast de kop Favorieten .

 • Klik op Pictogram samengevouwen naast de kop FavorietenFavorieten.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.