Het navigatiedeelvenster aanpassen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Het navigatiedeelvenster wordt standaard weergegeven in alle weergaven. U kunt de grootte van het navigatiedeelvenster wijzigen, een geminimaliseerde versie weergeven en het deelvenster verbergen. De inhoud van het navigatiedeelvenster verschilt per weergave waarin u werkt, zoals de weergave E-mail of Agenda.

Wat wilt u doen?

Het formaat van het navigatiedeelvenster wijzigen

Het lettertype van het navigatiedeelvenster wijzigen

De knoppen wijzigen

Het navigatievenster minimaliseren

De weergave Mappenlijst gebruiken in het navigatiedeelvenster

De lijst Favorieten wijzigen

Het formaat van het navigatiedeelvenster wijzigen

 • Wijs de rechterrand van het navigatiedeelvenster aan. Zodra de aanwijzer in een dubbele pijl Afbeelding van een verticale pijl met twee punten verandert, sleept u de rand naar links of rechts.

Naar boven

Het lettertype van het navigatiedeelvenster wijzigen

U kunt het lettertype en de tekengrootte van het navigatiedeelvenster wijzigen.

 1. Ga naar het tabblad Weergave en klik in de groep Indeling achtereenvolgens op Navigatiedeelvenster,Opties en Lettertype.

 2. Voer in het vak Lettertype, Tekenstijl en Grootte de gewenste instellingen in.

 3. Klik tweemaal op OK om de geopende dialoogvensters te sluiten.

Naar boven

De knoppen wijzigen

U kunt het aantal en de volgorde van grote navigatieknoppen wijzigen die onder in het navigatiedeelvenster worden weergegeven.

Als u de volgorde van de knoppen wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik onder aan het navigatiedeelvenster op Knoppen configureren pictogram voor configureren van knoppen en klik vervolgens op Opties van het navigatiedeelvenster.

 2. Klik in de lijst Knoppen in deze volgorde weergeven op de knop die u wilt verplaatsen en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

Opmerking : Als u de standaardvolgorde van de knoppen wilt herstellen, klikt u op Beginwaarden.

Als u het aantal knoppen wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 • Klik onder in het navigatiedeelvenster op Knoppen configureren pictogram voor configureren van knoppen en klik op Meer knoppen weergeven of Minder knoppen weergeven.

Ga als volgt te werk om knoppen toe te voegen of te verwijderen:

 • Klik onder in het navigatiedeelvenster op Knoppen configureren pictogram voor configureren van knoppen en klik op Knoppen toevoegen of verwijderen en klik op de gewenste knop.

  Notities : 

  • U kunt snel meer of minder knoppen of mappen weergeven door de horizontale splitsbalk tussen de mappen en de knoppen aan te wijzen en de balk vervolgens omhoog of omlaag te slepen, zodra de muisaanwijzer in een pijl met twee koppen Pijl links-rechts verandert. Als u de horizontale splitsbalk naar de onderkant van het navigatiedeelvenster sleept, veranderen alle grote knoppen in kleine knoppen en worden ze in één rij met pictogrammen onder in het navigatiedeelvenster weergegeven.

  • Als u de ruimte voor het deelvenster met mappen wilt maximaliseren, sleept u de horizontale splitsbalk naar de onderkant van het navigatiedeelvenster en gebruikt u vervolgens de kleine knoppen om tussen de verschillende deelvensters te schakelen.

  • Als u al uw mappen wilt weergeven, en niet alleen uw e-mailmappen, verandert u de knop Mappenlijst in een grote knop en plaatst u deze boven de knop E-mail, of verwijdert u de knop E-mail uit het navigatiedeelvenster.

Naar boven

Het navigatievenster minimaliseren

U kunt de werkruimte in het Outlook-venster vergroten door het navigatievenster te minimaliseren. Het geminimaliseerde navigatievenster wordt samengevouwen tot een verticale knoppenbalk waarmee u nog altijd toegang hebt tot veelgebruikte mappen en weergaven.

Ga als volgt te werk om het geminimaliseerde navigatiedeelvenster te verbergen of weer te geven:

 • Klik boven in het navigatiedeelvenster of de koptekst van het geminimaliseerde navigatiedeelvenster op Het navigatievenster minimaliseren Knop Het navigatievenster minimaliseren of Het navigatievenster uitvouwen Knop Het navigatievenster uitvouwen .

Als u de mappen vanuit het geminimaliseerde navigatiedeelvenster wilt weergeven, klikt u op de knop Mappen.

Opmerking : Wanneer u het geminimaliseerde navigatiedeelvenster uitvouwt, wordt het navigatiedeelvenster weergegeven met dezelfde breedte als voorheen. Als u Outlook sluit terwijl het navigatiedeelvenster is geminimaliseerd, wordt dit ook geminimaliseerd weergegeven wanneer u Outlook opnieuw start.

Naar boven

De weergave Mappenlijst gebruiken in het navigatiedeelvenster

In deze weergave blijven alle mappen, inclusief uw Postvak IN, zichtbaar in het navigatiedeelvenster als u naar een andere weergave overschakelt, zoals Agenda of Contactpersonen. Klik onder in het navigatiedeelvenster op Mappenlijst Knopafbeelding .

Als u op een van de knoppen in het navigatiedeelvenster klikt, zoals E-mail, Agenda of Contactpersonen, keert het navigatiedeelvenster terug naar de weergavemodus van het deelvenster.

Als u de mappenlijst wilt gebruiken als uw hoofdweergave, gebruik dan niet de knoppen onder in het deelvenster voor toegang tot andere weergaven, maar klik op de map, het pictogram of de naam in de lijst met mappen zelf.

Als u de weergave Mappenlijst gebruikt wanneer u Outlook afsluit, wordt de mappenlijst geopend wanneer u Outlook opnieuw start.

Naar boven

De lijst Favorieten wijzigen

Gebruik de lijst Favorieten om op een eenvoudige manier uw meestgebruikte mappen boven in het navigatiedeelvenster zichtbaar te houden. U kunt kiezen welke mappen u wilt opnemen.

Tip : In het geminimaliseerde navigatiedeelvenster worden de mappen in Favorieten als verticale knoppen weergegeven, zodat ze vanuit deze weergave ook beschikbaar zijn. Het aantal knoppen dat wordt weergegeven hangt af van de verticale ruimte die in het Outlook-venster beschikbaar is en van de manier waarop de mappen in de lijst Favorieten zijn gerangschikt.

Favorieten in- of uitschakelen

Door het in- of uitschakelen van Favorieten worden de mappen in de lijst niet gewijzigd. Elke map die in Favorieten wordt weergegeven wanneer u de functie uitschakelt, wordt bij het inschakelen van de functie opnieuw weergegeven.

 • Ga naar het tabblad Weergave en klik in de groep Indeling achtereenvolgens op Navigatiedeelvenster en op Favorieten.

  Een vinkje geeft aan of Favorieten is ingeschakeld.

Mappen toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten

 • Als u een map wilt toevoegen aan Favorieten, sleept u de gewenste map naar de lijst Favorieten. De map en de betreffende inhoud worden niet verplaatst, maar er wordt een snelkoppeling naar de map binnen Favorieten gemaakt.

 • Als u mappen uit Favorieten wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de map die u wilt verwijderen, en klikt u vervolgens op Verwijderen uit Favorieten.

  Notities : 

  • Mappen in Favorieten moeten afzonderlijk worden verwijderd.

  • Als u mappen verwijdert uit Favorieten, worden deze mappen of de betreffende inhoud niet verwijderd uit de lijst Alle e-mailmappen.

Favorieten minimaliseren of uitvouwen

 • Als u Favorieten wilt minimaliseren, klikt u op Pictogram voor uitvouwen naast de kop Favorieten.

 • Als u Favorieten wilt uitvouwen, klikt u op Pictogram samengevouwen naast de kop Favorieten.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×