Het lint aanpassen in Office

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wat u kunt aanpassen: U kunt het lint om te rangschikken tabbladen en opdrachten in de volgorde waarin u ze wilt verbergen of zichtbaar maken van het lint en verbergen van deze opdrachten die u minder vaak gebruikt aanpassen. U kunt ook, exporteren of importeren van een aangepast lint.

Een afbeelding met de onderdelen van het lint: tabbladen, opdrachten, groepen opdrachten

Wat u niet kunt aanpassen: U kunt het lint niet kleiner maken, en evenmin de tekst of de pictogrammen op het lint. U kunt dit alleen maar doen door de resolutie van het beeldscherm te wijzigen, waardoor trouwens de grootte van alles op de pagina verandert.

Wanneer u het lint aanpassen: uw aanpassingen zijn alleen van toepassing op de Office-programma dat u op het moment werkt. Bijvoorbeeld als u het lint in Word aanpassen, deze dezelfde wijzigingen niet zichtbaar zijn in Excel. Als u soortgelijke aanpassingen in uw andere Office-apps wilt, moet u elk van deze apps naar dezelfde wijzigingen aanbrengen openen.

Het lint verbergen:

 1. Open de app waarvan u het lint wilt verbergen, zoals Word of Excel.

 2. Kies rechtsboven in het venster het symbool ^.

  Kies het symbool ^ om het lint te verbergen.

Het lint weergeven:

 1. Kies een tabblad, bijvoorbeeld Start.

 2. Klik rechtsboven in het uitgevouwen tabblad op Knop Losmaken in Office 2016 om het lint vast te maken aan de bovenzijde.

  Kies rechtsboven in het scherm de pin om het lint aan de pagina vast te maken.

Druk in de leesmodus op de Esc-toets om het lint weer te geven.

De tabbladen op het lint zijn Start, Invoegen, Ontwerp enzovoort. De afbeelding hieronder toont de tabbladen in Word.

Een afbeelding van de tabbladen op het Word-lint.

U kunt aangepaste tabbladen toevoegen of de naam ervan wijzigen en de volgorde van de standaardtabbladen van Office aanpassen. Aangepaste tabbladen hebben in de lijst Het lint aanpassen de aanduiding (Aangepast) in de naam, maar het woord 'Aangepast' wordt niet weergegeven op het lint.

Open het venster "Het lint aanpassen"

Als u met het lint wilt werken, doet u dat in het venster Het lint aanpassen. U doet dit als volgt.

 1. Open de app waarvan u het lint wilt aanpassen, zoals Word of Excel.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een lege plaats op het lint.

  Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op het lint en kies Het lint aanpassen.

 3. Klik op Het lint aanpassen.

U kunt nu het lint aanpassen aan de hand van de onderstaande stappen.

De volgorde van de standaard- of aangepaste tabbladen wijzigen

U kunt de volgorde van Start, Invoegen, Tekenen, Ontwerp en de andere tabbladen wijzigen. U kunt de positie van het tabblad Bestand niet wijzigen.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen, onder de lijst Het lint aanpassen, op het tabblad dat u wilt verplaatsen.

  Markeer het tabblad dat u wilt verplaatsen en gebruik de pijltoetsen voor omhoog en omlaag om de locatie te wijzigen.

 2. Klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot u de gewenste volgorde hebt.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een aangepast tabblad toevoegen

Wanneer u op Nieuw tabblad klikt, voegt u een aangepast tabblad en een aangepaste groep toe. U kunt alleen opdrachten toevoegen aan aangepaste groepen.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op Nieuw tabblad.

 2. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

De naam van een standaard- of aangepast tabblad wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een standaard- of aangepast tabblad verbergen

U kunt verbergen zowel aangepaste als standaardtabbladen. Maar u kunt aangepaste tabbladen alleen verwijderen . U kunt het tabblad bestand niet verbergen.

 1. In het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen schakelt u het selectievakje uit naast het standaard- of aangepaste tabblad dat u wilt verbergen.

 2. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een aangepast tabblad verwijderen

U kunt zowel aangepaste als standaardtabbladen verbergen, maar u kunt alleen aangepaste tabbladen verwijderen. Aangepaste tabbladen hebben (aangepast) achter de naam staan, maar het woord (aangepast) wordt niet weergegeven op het lint.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad dat u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

U kunt aangepaste groepen toevoegen of de naam of de volgorde van de standaardgroepen in Office wijzigen. Aangepaste groepen hebben in de lijst Het lint aanpassen (Aangepast) achter de naam staan, maar het woord 'Aangepast' wordt niet weergegeven op het lint.

De volgorde van de standaard- en aangepaste groepen wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de groep die u wilt verplaatsen.

 2. Klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot u de gewenste volgorde hebt.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een aangepaste groep toevoegen aan een tabblad

U kunt een aangepaste groep toevoegen aan een aangepast tabblad of een standaardtabblad.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad waaraan u een groep wilt toevoegen.

 2. Klik op Nieuwe groep.

 3. U kunt de naam van de groep Nieuwe groep (aangepast) wijzigen door met de rechtermuisknop op de groep te klikken, vervolgens op Naam wijzigen te klikken en een nieuwe naam te typen.

  Opmerking : U kunt ook een pictogram voor de aangepaste groep toevoegen door te klikken op de aangepaste groep en vervolgens op Naam wijzigen. Wanneer het dialoogvenster Symbool wordt geopend, kiest u een pictogram dat de groep vertegenwoordigt.

 4. U kunt de labels voor de opdrachten die u aan deze aangepaste groep toevoegt, verbergen door met de rechtermuisknop op de groep te klikken en vervolgens te klikken op Opdrachtlabels verbergen. Herhaal dit wanneer u ze weer wilt weergeven.

 5. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

De naam van een standaard- of aangepaste groep wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad of de groep waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een standaard- of aangepaste groep verwijderen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de groep die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een standaardgroep vervangen door een aangepaste groep

U kunt een opdracht niet verwijderen uit een groep die is ingebouwd in Microsoft Office. U kunt echter wel een aangepaste groep maken met de opdrachten die u wilt vervangen in de standaardgroep.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het standaardtabblad waaraan u de aangepaste groep wilt toevoegen.

 2. Klik op Nieuwe groep.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de groep en klik op Naam wijzigen.

 4. Typ een naam voor de nieuwe groep en selecteer een pictogram die de groep voorstelt wanneer de grootte van het lint wordt aangepast.

 5. Klik in de lijst Kies opdrachten uit op Hoofdtabbladen.

 6. Klik op het plusteken (+) naast het standaardtabblad met de groep die u wilt aanpassen.

 7. Klik op het plusteken (+) naast de standaardgroep die u wilt aanpassen.

 8. Klik op de opdracht die u wilt toevoegen aan de aangepaste groep en klik vervolgens op Toevoegen.

 9. Klik met de rechtermuisknop op de standaardgroep en klik op Verwijderen.

Wanneer u opdrachten aan een groep wilt toevoegen, voegt u eerst een aangepaste groep toe aan een standaardtabblad of aan een nieuw aangepast tabblad. U kunt alleen de naam wijzigen van opdrachten die zijn toegevoegd aan aangepaste groepen.

Standaardopdrachten worden in grijze tekst weergegeven. U kunt de naam, de pictogrammen en de volgorde van standaardopdrachten niet wijzigen.

Opdrachten die zijn toegevoegd aan een nieuwe groep op een standaardtabblad

De volgorde van de opdrachten in aangepaste groepen wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht die u wilt verplaatsen.

 2. Klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot u de gewenste volgorde hebt.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Opdrachten toevoegen aan een aangepaste groep

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de aangepaste groep waaraan u een opdracht wilt toevoegen.

 2. Klik in de lijst Kies opdrachten uit op de lijst waaruit u opdrachten wilt toevoegen, bijvoorbeeld Populaire opdrachten of Alle opdrachten.

  De lijst Kies opdrachten uit

 3. Klik op een opdracht in de lijst die u kiest.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een opdracht uit een aangepaste groep verwijderen

U kunt alleen opdrachten verwijderen uit een aangepaste groep.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

De naam van een opdracht die u hebt toegevoegd aan een aangepaste groep wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

U kunt alle tabbladen terugzetten naar de oorspronkelijke status. U kunt dat ook doen met door u geselecteerde tabbladen. Wanneer u alle tabbladen op het lint opnieuw instelt, stelt u ook de werkbalk Snelle toegang opnieuw in, zodat alleen de standaardopdrachten worden weergegeven.

Volg deze stappen om het lint opnieuw instellen:

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Opnieuw instellen.

 2. Klik op Alle aanpassingen opnieuw instellen.

Alleen het geselecteerde tabblad opnieuw instellen op de standaardinstelling

U kunt alleen standaardtabbladen herstellen naar de standaardinstellingen.

 1. Selecteer in het venster Het lint aanpassen het standaardtabblad dat u wilt herstellen naar de standaardinstellingen.

 2. Klik op Opnieuw instellen en klik vervolgens op Alleen het geselecteerde linttabblad opnieuw instellen.

U kunt uw aanpassingen aan het lint en de werkbalk Snelle toegang delen met een bestand. Dit bestand kan vervolgens door een collega of op een andere computer worden geïmporteerd en gebruikt.

Stap 1: uw aangepast lint exporteren:

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Importeren/exporteren.

 2. Klik op Alle aanpassingen exporteren.

Stap 2: De werkbalk Snelle toegang en aangepast lint importeren op de andere computer

Opmerking : Als u een aanpassingsbestand voor het lint importeert, verliest u alle voorgaande aanpassingen aan het lint en de werkbalk Snelle toegang. Als u de aanpassingen die u op dit moment hebt misschien weer wilt gebruiken, exporteert u deze voordat u de nieuwe aanpassingen importeert.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Importeren/exporteren.

 2. Klik op Aanpassingsbestand importeren.

Verwante onderwerpen

De werkbalk Snelle toegang aanpassen

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×