Het lint aanpassen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Gebruik aanpassingen om het lint aan uw wensen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld aangepaste tabbladen en aangepaste groepen maken voor veelgebruikte opdrachten.

Belangrijk : Het lint wordt specifiek aangepast in het Microsoft Office-programma waarin u op dat moment bezig bent. De aanpassingen worden niet doorgevoerd in alle Office-programma's.

U kunt de naam en de volgorde van de standaardtabbladen en groepen wijzigen die zijn ingebouwd in Microsoft Office 2010. U kunt echter niet de naam wijzigen van de standaardopdrachten, de pictogrammen wijzigen die bij deze standaardopdrachten horen of de volgorde van deze opdrachten wijzigen. De standaardopdrachten worden met grijze tekst weergegeven.

Als u opdrachten wilt toevoegen aan een groep, moet u een aangepaste groep toevoegen aan een standaardtabblad of aan een nieuw, aangepast tabblad. Om u een aangepast tabblad of aangepaste groep te helpen identificeren, en onderscheid te helpen maken tussen een standaardtabblad of groep, worden de namen van de aangepaste tabbladen en groepen in de lijst Het lint aanpassen gevolgd door (aangepast), maar het woord (aangepast) wordt niet weergegeven op het lint

opdrachten die zijn toegevoegd aan een nieuwe groep op een standaardtabblad

1. Standaardtabblad en groep met opdrachten die niet kunnen worden gewijzigd

2. Aangepaste groep op een standaardtabblad waaraan nieuwe opdrachten zijn toegevoegd. Deze nieuwe opdrachten kunnen worden gewijzigd.

Als u het lint wilt aanpassen, volgt u de onderstaande stappen.

Wat wilt u doen?

Video's bekijken over het aanpassen van het lint

Naar het venster Het lint aanpassen gaan

Werken met

Een aangepast tabblad toevoegen

De naam van een standaardtabblad of een aangepast tabblad wijzigen

Een standaardtabblad of een aangepast tabblad verbergen

De volgorde van standaardtabbladen of aangepaste tabbladen wijzigen

Een aangepast tabblad verwijderen

Werken met groepen

Een aangepaste groep toevoegen aan een tabblad

De naam van een standaardgroep of een aangepaste groep wijzigen

De volgorde van standaardgroepen en aangepaste groepen wijzigen

De naam van een standaardgroep of een aangepaste groep verwijderen

Een standaardgroep door een aangepaste groep vervangen

Werken met opdrachten

Opdrachten aan een aangepaste groep toevoegen

Een opdracht uit een aangepaste groep verwijderen

De naam wijzigen van een opdracht die u aan een aangepaste groep hebt toegevoegd

De volgorde van opdrachten in aangepaste groepen wijzigen

Het lint opnieuw instellen

De standaardinstellingen van het lint terugzetten

Alleen het geselecteerde tabblad terugzetten

Een aangepast lint exporteren

Een aangepast lint importeren

Video's bekijken over het aanpassen van het lint

Ga naar Video: Customize the ribbon (Engelstalig) om een aantal video's te bekijken over het aanpassen van het lint.

Naar boven

Naar het venster Het lint aanpassen gaan

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik onder Help op Opties.

 3. Klik op Lint aanpassen.

U kunt ook naar het venster Het lint aanpassen gaan door met de rechtermuisknop op een willekeurig tabblad op het lint te klikken en vervolgens op Het lint aanpassen te klikken.

Naar boven

Werken met tabbladen

Een aangepast tabblad toevoegen

Wanneer u op Nieuw tabblad klikt, voegt u een aangepast tabblad en een aangepaste groep toe. U kunt alleen opdrachten toevoegen aan aangepaste groepen.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op Nieuw tabblad.

Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 1. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Als u opdrachten wilt toevoegen aan een aangepaste groep, raadpleegt u de sectie Opdrachten toevoegen aan een aangepaste groep.

Naar boven

De naam van een standaardtabblad of een aangepast tabblad wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad waarvan u de naam wilt wijzigen.

Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 1. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

 2. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Naar boven

Een standaardtabblad of een aangepast tabblad verbergen

U kunt zowel aangepaste tabbladen als standaardtabbladen verbergen, maar u kunt alleen aangepaste tabbladen verwijderen.

In de lijst Het lint aanpassen worden de namen van aangepaste tabbladen en groepen gevolgd door (Aangepast), maar het woord (Aangepast) wordt niet weergegeven op het lint.

 1. Schakel in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen het selectievakje uit naast het standaardtabblad of het aangepaste tabblad dat u wilt verbergen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Naar boven

De volgorde van standaardtabbladen of aangepaste tabbladen wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad dat u wilt verplaatsen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op de pijl Omhoog of Omlaag totdat u de gewenste volgorde hebt bereikt.

 3. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Naar boven

Een aangepast tabblad verwijderen

U kunt zowel aangepaste tabbladen als standaardtabbladen verbergen, maar u kunt alleen aangepaste tabbladen verwijderen.

In de lijst Het lint aanpassen worden de namen van aangepaste tabbladen en groepen gevolgd door (Aangepast), maar het woord (Aangepast) wordt niet weergegeven op het lint.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad dat u wilt verwijderen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Naar boven

Werken met groepen

Een aangepaste groep toevoegen aan een tabblad

U kunt een aangepaste groep toevoegen aan een aangepast tabblad of een standaardtabblad.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad waaraan u een groep wilt toevoegen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op Nieuwe groep.

 3. Als u de naam van de groep Nieuwe groep (aangepast) wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de groep, klikt u op Naam wijzigen en typt u een nieuwe naam.

  U kunt ook een pictogram toevoegen dat de aangepaste groep voorstelt door eerst op de groep te klikken en vervolgens op Naam wijzigen. Zie Waarom zie ik een groene bal op het lint? voor meer informatie over het gebruik van het pictogram.

 4. Als u de labels wilt verbergen van de opdrachten die u toevoegt aan deze aangepaste groep, klikt u met de rechtermuisknop op de groep en klikt u vervolgens op Opdrachtlabels verbergen.

  Als u de labels wilt zien van de opdrachten in de aangepaste groep nadat u ze hebt verborgen, klikt u met de rechtermuisknop op de groep en klikt u vervolgens op Opdrachtlabels verbergen.

 5. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Als u opdrachten wilt toevoegen aan een aangepaste groep, raadpleegt u de sectie Opdrachten toevoegen aan een aangepaste groep.

Naar boven

De naam van een standaardgroep of een aangepaste groep wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad of de groep waarvan u de naam wilt wijzigen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

  Wanneer u de naam van een aangepaste groep wijzigt, kunt u ook op een pictogram klikken dat die groep voorstelt wanneer u de grootte van het lint wijzigt.

 3. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Naar boven

De volgorde van standaardgroepen en aangepaste groepen wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de groep die u wilt verplaatsen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op de pijl Omhoog of Omlaag totdat u de gewenste volgorde hebt bereikt.

 3. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Naar boven

De naam van een standaardgroep of een aangepaste groep verwijderen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de groep die u wilt verwijderen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Naar boven

Een standaardgroep door een aangepaste groep vervangen

U kunt geen opdracht verwijderen uit een standaardgroep, een groep die is ingebouwd in Microsoft Office. U kunt echter een aangepaste groep maken met alleen de opdrachten die u nodig hebt om de standaardgroep te vervangen.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het standaardtabblad waaraan u een aangepaste groep wilt toevoegen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op Nieuwe groep.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe groep en klik op Naam wijzigen.

 4. Typ een naam voor de nieuwe groep en selecteer een pictogram dat de nieuwe groep moet voorstellen wanneer de grootte van het lint wordt gewijzigd.

 5. Klik in de lijst Kies opdrachten uit op Hoofdtabbladen.

 6. Klik op het plusteken (+) naast het standaardtabblad dat de groep bevat die u wilt aanpassen.

 7. Klik op het plusteken (+) naast de standaardgroep bevat die u wilt aanpassen.

 8. Klik op de opdracht die u wilt toevoegen aan de aangepaste groep en klik vervolgens op Toevoegen.

Opmerking :  U hoeft niet alle opdrachten toe te voegen, alleen de opdrachten die u regelmatig gebruikt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de standaardgroep en klik op Verwijderen.

U kunt de standaardgroep terugzetten door het lint opnieuw in te stellen, maar als u uw lintaanpassingen opnieuw wilt gebruiken, moet u ze eerst exporteren.

Naar boven

Werken met opdrachten

U kunt alleen opdrachten toevoegen aan een aangepaste groep op een aangepast tabblad of standaardtabblad. U kunt geen opdrachten toevoegen aan een standaardgroep. U kunt alleen de naam wijzigen van opdrachten die aan aangepaste groepen zijn toegevoegd. Als u wilt weten hoe u een standaardgroep bijwerkt, raadpleegt u de sectieEen standaardgroep door een aangepaste groep vervangen.

Opdrachten aan een aangepaste groep toevoegen

Opmerking : In de lijst Het lint aanpassen worden de namen van aangepaste tabbladen en groepen gevolgd door (aangepast), maar het woord (aangepast) wordt niet weergegeven op het lint.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de aangepaste groep waaraan u een opdracht wilt toevoegen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik in de lijst Kies opdrachten uit op de lijst waaruit u opdrachten wilt toevoegen, bijvoorbeeld Populaire opdrachten of Alle opdrachten.

  De lijst Kies opdrachten uit

 3. Klik in op een opdracht in de lijst die u hebt gekozen.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

U kunt de naam van een opdracht wijzigen en een pictogram toevoegen dat de opdracht voorstelt door op de opdracht te klikken en vervolgens op Naam wijzigen. Zie Waarom zie ik een groene bal op het lint? voor meer informatie over het gebruik van het pictogram.

Naar boven

Een opdracht uit een aangepaste groep verwijderen

U kunt alleen opdrachten uit een aangepaste groep verwijderen.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht die u wilt verwijderen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Naar boven

De naam wijzigen van een opdracht die u aan een aangepaste groep hebt toegevoegd

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht waarvan u de naam wilt wijzigen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

  Wanneer u de naam wijzigt van een opdracht die u aan een aangepaste groep hebt toegevoegd, kunt u ook op het pictogram klikken dat die opdracht voorstelt.

 3. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Naar boven

De volgorde van opdrachten in aangepaste groepen wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht die u wilt verplaatsen.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op de pijl Omhoog of Omlaag totdat u de gewenste volgorde hebt bereikt.

 3. Klik op OK om uw aanpassingen weer te geven en op te slaan.

Naar boven

Het lint opnieuw instellen

U kunt ervoor kiezen om alle tabbladen op het lint of alleen bepaalde tabbladen opnieuw in stellen op hun oorspronkelijke status. Wanneer u alle tabbladen op het lint opnieuw instelt, stelt u ook de werkbalk Snelle toegang in en worden hierop alleen de standaardopdrachten weergegeven.

De standaardinstellingen van het lint terugzetten

Belangrijk : Wanneer u op Alle aanpassingen opnieuw instellen klikt, stelt u zowel het lint als de werkbalk Snelle toegang weer in op de standaardinstellingen.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Beginwaarden.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op Alle aanpassingen opnieuw instellen.

Naar boven

Alleen het geselecteerde tabblad terugzetten

U kunt standaardtabbladen alleen opnieuw instellen op hun standaardinstellingen.

 1. Selecteer in het venster Het lint aanpassen het standaardtabblad waarvan u de standaardinstellingen wilt terugzetten.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op Beginwaarden en klik op Alleen het geselecteerde linttabblad opnieuw instellen.

Naar boven

Een aangepast lint exporteren

U kunt aanpassingen van het lint en de werkbalk Snelle toegang exporteren naar een bestand dat kan worden geïmporteerd en gebruikt door een collega of op een andere computer.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Importeren/exporteren .

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op Alle aanpassingen exporteren.

Naar boven

Een aangepast lint importeren

U kunt aanpassingsbestanden importeren om de huidige indeling van het lint en de werkbalk Snelle toegang te vervangen. Doordat u de aanpassing kunt importeren, kunt u ervoor zorgen dat Microsoft Office-programma's er hetzelfde uitzien als programma's van uw collega's of op andere computers.

Belangrijk : Wanneer u een aanpassingsbestand voor het lint importeert, gaan alle eerdere aanpassingen van het lint en de werkbalk Snelle toegang verloren. Als u denkt dat u mogelijk op een bepaald moment de huidige aanpassingen wilt herstellen, kunt u het beste deze exporteren voordat u nieuwe aanpassingen importeert.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Importeren/exporteren.

  Als u naar het venster Het lint aanpassen wilt gaan, raadpleegt u de sectie Naar het venster Het lint aanpassen gaan.

 2. Klik op Aanpassingsbestand importeren.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×