Het formaat wijzigen van een vorm of van een gehele SmartArt-afbeelding

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt de grootte wijzigen van een volledige SmartArt-afbeelding of van afzonderlijke vormen in een SmartArt-afbeelding. Zie De grootte van een afbeelding, een vorm, een tekstvak of WordArt wijzigen als u de grootte van een ander type object wilt wijzigen.

Zie gebruik AutoAanpassen aan tekst in Microsoft Office PowerPoint 2007automatisch aanpassen, schakelt u tekst van tijdelijke aanduiding voor AutoAanpassen in- of uitschakelen. U kunt AutoAanpassen niet gebruiken in de SmartArt-afbeeldingen.

In dit artikel

Overzicht van het wijzigen van het formaat van SmartArt-afbeeldingen, vormen en tekst

Eén vorm selecteren

Het formaat van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

Twee SmartArt-afbeeldingen op verschillende dia's dezelfde grootte en positie geven

Overzicht van het wijzigen van het formaat van SmartArt-afbeeldingen, vormen en tekst

Wanneer u de grootte van een afzonderlijke vorm in een SmartArt-afbeelding wijzigt, worden de grootte en positie van de overige vormen mogelijk aangepast, afhankelijk van de indeling van de SmartArt-afbeelding en de hoeveelheid beschikbare ruimte. In sommige gevallen wordt alleen het formaat gewijzigd van de afzonderlijke vorm. In andere gevallen wordt ook het formaat van overeenkomstige vormen gewijzigd.

Wanneer u het formaat wijzigt van een vorm die tekst bevat, wordt de tekst automatisch aangepast aan de vorm. Als echter een andere vorm op hetzelfde niveau in de SmartArt-afbeelding geen ruimte heeft om grotere tekst weer te geven, blijft de tekstgrootte ongewijzigd voor alle vormen op dat niveau. Als u bovendien eerder de tekstgrootte in een vorm hebt aangepast, wordt het formaat van de tekst in die vorm niet aangepast. Zie Tekst wordt weergegeven buiten de randen van een vorm in mijn SmartArt-afbeelding als de tekst niet meer in de vorm past.

De volgende SmartArt-afbeelding bevat bijvoorbeeld drie vormen met een vergelijkbaar formaat.

SmartArt-afbeelding Horizontaal proces 1 met 3 identieke vormen

Als u meer tekst toevoegt aan de eerste vorm en vervolgens die vorm kleiner maakt, worden de andere twee vormen iets kleiner en wordt de tekengrootte kleiner in alle drie de vormen.

SmartArt-afbeelding Horizontaal proces 1 met kleinere eerste vorm

Als u nu de derde vorm groter maakt, wordt de tekengrootte in geen van de vormen groter omdat de eerste vorm al gevuld is met tekst die niet groter kan worden gemaakt zonder de beschikbare ruimte te overschrijden.

SmartArt-afbeelding Horizontaal proces 1 met derde vorm in gewijzigd formaat

Als u echter de eerste vorm groter maakt, heeft de tekst in die vorm groeiruimte en zal ook de tekengrootte in de twee andere vormen worden vergroot. Als echter een of meer vormen in uw SmartArt-afbeelding tekst bevat die veel kleiner is dan de beschikbare ruimte in de vorm (zoals in de derde vorm hierboven), kunt u de tekstgrootte handmatig wijzigen door de tekst in de vorm te selecteren en vervolgens de gewenste opties voor het lettertype in te stellen in de groep Lettertype op het tabblad Start.

Als algemene regel geldt dat als de vorm groter wordt wanneer u meer tekst in de vorm typt, ook de tekengrootte zal vergroten. Omgekeerd geldt dat als de vorm kleiner wordt wanneer u tekst uit de vorm verwijdert, ook de tekengrootte zal verkleinen. Afhankelijk van de indeling van de SmartArt-afbeelding die u kiest, zal bij het vergroten of verkleinen van de tekengrootte echter niet automatisch het formaat van alle vormen worden gewijzigd.

Afhankelijk van de indeling van de SmartArt-afbeelding die u kiest, zullen bij het wijzigen van de grootte van een volledige SmartArt-afbeelding ook de vormen in die SmartArt-afbeelding proportioneel worden vergroot of verkleind, of aangepast om de afstand en stroom te optimaliseren.

Het formaat van gekoppelde vormen wijzigen

Gekoppelde vormen zijn vormen die worden gecombineerd om een grotere vorm te creëren. Een SmartArt-afbeelding bevat meestal meerdere van deze grotere vormen. Als u alle gekoppelde vormen in een SmartArt-afbeelding selecteert (zoals in de indeling Accentlijst voor flexafbeeldingen in het type Lijst) en vervolgens het formaat ervan wijzigt, ziet uw SmartArt-afbeelding er mogelijk vervormd uit. In het onderstaande voorbeeld worden alle gekoppelde vormen in een grotere vorm geselecteerd. Als u slechts van één van de gekoppelde vormen het formaat wilt wijzigen, zoals de kleine cirkelvorm (de tijdelijke aanduiding met de zon en bergen), moet u alleen die vorm selecteren. Als u het formaat van de gehele grotere vorm wilt wijzigen, selecteert u alle gekoppelde vormen, zoals hieronder wordt weergegeven.

smartart-afbeelding flexlijst 1 met geselecteerde gekoppelde vormen

Naar boven

Eén vorm selecteren

 1. Selecteer de vorm waarvan u de grootte wilt wijzigen.

  Als u de grootte van meerdere vormen wilt wijzigen, klikt u op de eerste vorm en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

 2. Voer onder Hulpmiddelen voor SmartArt, op het tabblad Opmaak, in de groep Vormen, een van de volgende handelingen uit:

  Afbeelding van de groep Vormen

  • Als u de vorm groter wilt maken, klikt u op Groter.

  • Als u de vorm kleiner wilt maken, klikt u op Kleiner.

   Notities : 

   • U kunt ook de formaatgrepen gebruiken om het formaat van een vorm te wijzigen. Wijs een van de formaatgrepen aan. Zodra de aanwijzer verandert in een Tweepuntige pijl , sleept u de greep om de vorm groter of kleiner te maken.

   • Als u een vorm opnieuw op de oorspronkelijke grootte wilt instellen, klikt u onder Hulpmiddelen voor SmartArt, op het tabblad Ontwerpen, in de groep Beginwaarden, op Afbeelding opnieuw instellen.

    Hulpmiddelen voor SmartArt, tabblad Ontwerp

    Belangrijk : Alle wijzigingen in geometrie, kleur, stijl, grootte, positie en effecten die eerder in die vorm en voor alle andere vormen in dezelfde SmartArt-afbeelding zijn aangebracht, zullen verloren gaan.

   • Als u voor een SmartArt-afbeelding naar een andere indeling overschakelt, worden wijzigingen in grootte, positie, draaien, spiegelen, richting (van links naar rechts of van rechts naar links) en in de geometrie van de vorm mogelijk niet naar de nieuwe indeling overgebracht. Als u echter weer naar de oorspronkelijke indeling overschakelt voordat u uw 2007 Microsoft Office-systeem-document opslaat en sluit, worden al uw aanpassingen opnieuw weergegeven in de originele indeling. Bepaalde aanpassingen worden niet overgebracht omdat ze er mogelijk niet goed uitzien in de nieuwe indeling.

Naar boven

Het formaat van een volledige SmartArt-afbeelding wijzigen

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waarvan u het formaat wilt wijzigen.

 2. Wijs een formaatgreep op de rand van de SmartArt-afbeelding aan. Wanneer de aanwijzer verandert in een Tweepuntige pijl , sleept u de greep om de SmartArt-afbeelding groter of kleiner te maken.

Naar boven

Twee SmartArt-afbeeldingen op verschillende dia's dezelfde grootte en positie geven

Geldt alleen voor Microsoft Office PowerPoint 2007

Voordat u begint, moet u twee SmartArt-afbeeldingen op verschillende dia's maken.

 1. Wijzig het formaat van de eerste SmartArt-afbeelding naar wens.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de eerste SmartArt-afbeelding en vervolgens op Grootte en positie in het snelmenu.

 3. Noteer de waarden die zijn weergegeven op het tabblad Grootte, in het gebied Grootte wijzigen en draaien, en in de vakken Hoogte en Breedte.

 4. Noteer de waarden die op het tabblad Positie zijn weergegeven in de vakken Horizontaal en Verticaal.

 5. Klik op Sluiten.

 6. Klik met de rechtermuisknop op de tweede SmartArt-afbeelding en klik vervolgens op Grootte en positie.

 7. Vul op de tabbladen Grootte en Positie de respectieve waarden van de eerste SmartArt-afbeelding in die u hebt genoteerd.

 8. Klik op Sluiten.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×