Het formaat wijzigen van een vorm of van een gehele SmartArt-afbeelding

U kunt het formaat wijzigen van een gehele SmartArt-afbeelding of van afzonderlijke vormen in een SmartArt-afbeelding.

In dit artikel

Het formaat wijzigen van SmartArt-afbeeldingen, vormen en tekst (overzicht)

Het formaat wijzigen van één vorm

Het formaat wijzigen van een gehele SmartArt-afbeelding

Het formaat wijzigen van SmartArt-afbeeldingen, vormen en tekst (overzicht)

Als u het formaat wijzigt van een afzonderlijke vorm in een SmartArt-afbeelding, kunnen het formaat en de positie van de overige vormen ook worden aangepast, afhankelijk van de indeling voor de SmartArt-afbeelding. In sommige gevallen verandert alleen de vorm waarvan u het formaat wijzigt. In andere gevallen wordt ook het formaat van bijbehorende vormen gewijzigd.

Als u het formaat wijzigt van een vorm die tekst bevat, wordt de tekst automatisch passend gemaakt. Als zich in de SmartArt-afbeelding echter een andere vorm op hetzelfde niveau bevindt met te weinig ruimte voor de grotere tekst, blijft het tekstformaat voor alle vormen op dat niveau hetzelfde. Als u de tekengrootte in een van de vormen eerder hebt aangepast, wordt ook de tekst in die vorm niet aangepast.

De volgende SmartArt-afbeelding bevat bijvoorbeeld drie vormen met een vergelijkbaar formaat.

SmartArt-afbeelding Horizontaal proces 1 met 3 identieke vormen

Als u meer tekst wilt toevoegen aan de eerste vorm en die vorm vervolgens kleiner maakt, worden de andere twee vormen iets kleiner gemaakt en wordt het lettertype in alle drie de vormen verkleind.

SmartArt-afbeelding Horizontaal proces 1 met kleinere eerste vorm

Als u nu de derde vorm groter maakt, wordt het lettertype in geen van de vormen vergroot, omdat de eerste vorm al vol is met tekst, die niet groter kan worden gemaakt zonder buiten de beschikbare ruimte te komen.

SmartArt-afbeelding Horizontaal proces 1 met derde vorm in gewijzigd formaat

Als u de eerste vorm echter groter maakt, heeft de tekst in die vorm ruimte om groter te worden en wordt ook de tekst in de andere twee vormen vergroot.

Als algemene regel geldt dat als het typen van meer tekst in een groter formaat van de vorm resulteert, het vergroten van het lettertype ook in een groter formaat van de vorm resulteert. Omgekeerd geldt dat als het verwijderen van tekst uit de vorm resulteert in een kleiner formaat van de vorm, het verkleinen van het lettertype ook resulteert in een kleiner formaat van de vorm. Het hangt echter af van de door u gekozen indeling voor de SmartArt-afbeelding of het verkleinen of vergroten van het lettertype automatisch resulteert in een gewijzigd formaat voor alle vormen.

Het hangt ook af van de door u gekozen indeling voor de SmartArt-afbeelding hoe vormen binnen een SmartArt-afbeelding veranderen wanneer het formaat van de gehele SmartArt-afbeelding wordt gewijzigd. In sommige gevallen wordt het formaat van deze vormen proportioneel aangepast. In andere gevallen wordt het formaat zo aangepast dat de tussenruimten en de structuur worden geoptimaliseerd.

Het formaat wijzigen van gekoppelde vormen

Gekoppelde vormen zijn vormen die samen een grotere vorm uitmaken. De SmartArt-afbeelding bevat meestal verschillende grotere vormen. Als u alle gekoppelde vormen in een SmartArt-afbeelding selecteert (zoals de vormen in de indeling Accentlijst voor flexafbeeldingen in het type Lijst) en vervolgens het formaat van deze vormen wijzigt, kan het zijn dat de SmartArt-afbeelding er vervormd uitziet. In het volgende voorbeeld worden alle gekoppelde vormen in een grotere vorm geselecteerd. Als u het formaat van slechts één van de vormen wilt wijzigen, zoals de kleine cirkelvorm (de afbeeldingsaanduiding met de zon en de bergen), moet u alleen die vorm selecteren. Als u het formaat van de gehele grotere vorm wilt wijzigen, moet u alle gekoppelde vormen selecteren, zoals hierna wordt getoond.

SmartArt-afbeelding Flexlijst 1 met geselecteerde gekoppelde vormen

Naar boven

Het formaat wijzigen van één vorm

 1. Klik op de vorm waarvan u het formaat wilt wijzigen

  Als u van meerdere vormen het formaat wilt wijzigen, klikt u op de eerste vorm en houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de andere vormen klikt.

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voor SmartArt het tabblad Opmaak en voer in de groep Vormen een van de volgende acties uit:

  Afbeelding van de groep Vormen

  • Klik op Groter om de vorm groter te maken.

  • Klik op Kleiner om de vorm kleiner te maken.

   Notities : 

   • U kunt ook formaatgreep gebruiken om het formaat van een vorm te wijzigen. Als u een van de formaatgrepen aanwijst, verandert de aanwijzer in een Tweepuntige pijl  . U kunt dan met de greep slepen om de vorm kleiner of groter te maken.

   • Als u het oorspronkelijke formaat van een vorm wilt herstellen, selecteert u onder Hulpmiddelen voor SmartArt-afbeeldingen het tabblad Ontwerpen en klikt u in de groep Beginwaarden op Afbeelding herstellen.

    Afbeelding van het tabblad Ontwerpen van Hulpmiddelen voor SmartArt

    Belangrijk : Alle wijzigingen in geometrie, kleur, stijl, formaat, positie en effecten die eerder voor die vorm en voor alle andere vormen in dezelfde SmartArt-afbeelding zijn gemaakt, gaan verloren.

   • Als u de indeling voor een SmartArt-afbeelding wijzigt, is het mogelijk dat eerdere wijzigingen in formaat, positie, draaiing, spiegeling, richting (van links naar rechts of van rechts naar links) en vormgeometrie niet naar de nieuwe indeling worden overgebracht. Als u echter naar de oorspronkelijke indeling terugkeert voordat u het 2007 Microsoft Office-systeem-document hebt opgeslagen en gesloten, worden alle wijzigingen wel weer in de oorspronkelijke indeling weergegeven. Sommige wijzigingen worden niet overgebracht, omdat deze mogelijk niet goed worden weergegeven in de nieuwe indeling.

Naar boven

Het formaat wijzigen van een gehele SmartArt-afbeelding

 1. Klik op de SmartArt-afbeelding waarvan u het formaat wilt wijzigen

 2. Als u een van de formaatgrepen aan de rand van de SmartArt-afbeelding aanwijst, verandert de aanwijzer in een Tweepuntige pijl  . U kunt dan met de greep slepen om de SmartArt-afbeelding kleiner of groter te maken.

Tip : U kunt ook een gehele SmartArt-afbeelding verplaatsen.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×