Het beschermingsniveau voor ongewenste e-mail wijzigen

Standaard is het filter voor ongewenste e-mail in Microsoft Office Outlook 2007 ingeschakeld en is het beschermingsniveau ingesteld op Laag. Met deze instelling wordt de meest voor de hand liggende ongewenste e-mail onderschept. Standaard worden de berichten die door het filter voor ongewenste e-mail worden onderschept in de map Ongewenste e-mail geplaatst. U kunt de opties voor het filter voor ongewenste e-mail aanpassen om de beveiliging tegen ongewenste e-mail geheel naar wens in te stellen.

In dit artikel

Het niveau van bescherming tegen ongewenste e-mail instellen

Berichten verwijderen in plaats van ze naar de map Ongewenste e-mail te verplaatsen

Het niveau van bescherming tegen ongewenste e-mail instellen

 1. Klik op Opties in het menu Extra

 2. Klik op het tabblad Voorkeuren op E-mail en klik vervolgens op Ongewenste e-mail.

 3. Het gewenste beschermingsniveau selecteren:

  • Geen automatisch filter     Hoewel u hiermee het automatisch filter voor ongewenste e-mail uitschakelt, blijft Outlook berichten evalueren met behulp van de domeinnamen en e-mailadressen in de lijst met geblokkeerde afzenders, en worden de berichten die van deze afzenders afkomstig zijn in de map Ongewenste e-mail geplaatst.

  • Laag    Kies deze optie als u niet veel ongewenste e-mailberichten ontvangt en u al uw e-mail, behalve de meest voor de hand liggende ongewenste e-mail, wilt zien.

  • Hoog     Kies deze optie als u veel ongewenste e-mailberichten ontvangt, maar als u de berichten die u te zien krijgt niet wilt beperken tot de berichten die afkomstig zijn van afzenders uit de lijst met veilige afzenders. U moet echter van tijd tot tijd de berichten controleren die in de map Ongewenste e-mail zijn geplaatst, omdat er soms ook berichten van betrouwbare afzenders in die map worden geplaatst.

  • Alleen veilige lijsten     Als u veel e-mail ontvangt, kunt u deze optie selecteren. Met deze optie worden alle e-mailberichten die niet afkomstig zijn van afzenders uit de lijst met veilige afzenders of die niet naar een mailinglijst in uw lijst met veilige geadresseerden worden gezonden als ongewenste e-mail beschouwd.

Opmerking   Het wijzigen van het beschermingsniveau heeft alleen betrekking op de e-mailaccounts die e-mailberichten op uw computer ontvangen en opslaan. Dat betekent alle e-mailaccounts met een bestand met persoonlijke mappen (.PST), zoals POP3 en IMAP en Microsoft Exchange-accounts die voor de modus Exchange-modus met cache zijn geconfigureerd met een bestand met offlinemappen (.OST).

Naar boven

Berichten verwijderen in plaats van ze naar de map Ongewenste e-mail te verplaatsen

 1. Klik op Opties in het menu Extra

 2. Klik op het tabblad Voorkeuren op E-mail en klik vervolgens op Ongewenste e-mail.

 3. Schakel het selectievakje Mogelijk ongewenste e-mail permanent verwijderen in plaats van te verplaatsen naar de map Ongewenste e-mail in.

Opmerking   Wanneer u mogelijk ongewenste e-mailberichten permanent verwijdert, worden de berichten onmiddellijk verwijderd en niet eerst in de map Verwijderde items geplaatst.

Naar boven

Is van toepassing op: Outlook 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen