Herinneringen, webonderdeel

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In Microsoft Office Project 2007 bevat de standaardintroductiepagina van Microsoft Office Project Web Access het gedeelte Herinneringen. Bij Herinneringen kunnen pas bijgewerkte taakgegevens, verwachte roosters, in behandeling zijnde goedkeuringen, statusrapporten, toegewezen kwesties en toegewezen risico's worden weergegeven.

Naast deze herinneringen, die worden gepubliceerd op de introductiepagina van Office Project Web Access, vormen de gegevens van Herinneringen tevens een webonderdeel dat u aan een aangepaste pagina met webonderdelen kunt toevoegen. Met dit webonderdeel kunt u herinneringen uit andere locaties, zowel in Project Web Access als daarbuiten, weergeven en erop reageren.

Aangepaste eigenschappen van het webonderdeel Herinneringen

De volgende tabel wordt beschreven unieke eigenschappen voor het webonderdeel Herinneringen, waarin u kunt bekijken of wijzigen nadat u het webonderdeel aan een pagina hebt toegevoegd. Klik op het menu bewerken van het webonderdeel Herinneringen op Gedeeld webonderdeel wijzigen. Deze eigenschappen zijn beschikbaar in de sectie Project Web Access .

Eigenschap

Beschrijving

Goed te keuren taakupdates weergeven

Schakel dit selectievakje in om de nieuwe taaktoewijzingen weer te geven die u nog moet goedkeuren of bevestigen. Schakel dit selectievakje uit als u de taakupdates van het webonderdeel Herinneringen wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Goed te keuren verzoeken voor beheertijd weergeven

Schakel dit selectievakje in om de verzoeken voor beheertijd weer te geven die nog wachten op uw goedkeuring. Schakel dit selectievakje uit als u deze aanvragen wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Openstaande verzoeken voor beheertijd weergeven

Schakel dit selectievakje in om de door u ingediende verzoeken voor beheertijd die nog wachten op goedkeuring weer te geven. Schakel dit selectievakje uit als u deze verzoeken wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Taakupdates weergeven die wachten op goedkeuring

Schakel dit selectievakje in om taakupdates weer te geven die wachten op goedkeuring. Schakel dit selectievakje uit als u deze updates wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard geselecteerd.

Roosters van resources weergeven die wachten op goedkeuring

Schakel dit selectievakje in om roosters van teamleden weer te geven die wachten op goedkeuring. Schakel dit selectievakje uit als u deze roosters wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard geselecteerd.

Niet-verzonden roosters weergeven

Schakel dit selectievakje in om uw eigen roosters weer te geven die wel zijn opgeslagen maar nog niet zijn ingediend. Schakel dit selectievakje uit als u deze roosters wilt verbergen voor het webonderdeel Herinneringen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Late roosters van resources weergeven

Schakel dit selectievakje in om een lijst met achterstallige roosters van teamleden weer te geven. Schakel dit selectievakje uit als u deze roosters wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard geselecteerd.

Nieuwe taken weergeven die aan mij zijn toegewezen

Schakel dit selectievakje in om een lijst met nieuwe taken die aan u zijn toegewezen weer te geven. Schakel dit selectievakje uit als u deze nieuwe taken wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Mijn achterstallige statusrapporten weergeven

Schakel dit selectievakje in om een lijst met achterstallige statusrapporten weer te geven. Schakel dit selectievakje uit als u deze achterstallige statusrapporten wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard geselecteerd.

Aan mij toegewezen risico's weergeven

Schakel dit selectievakje in om risico-items die aan u zijn toegewezen weer te geven. Schakel dit selectievakje uit als u deze risico's wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Aan mij toegewezen kwesties weergeven

Schakel dit selectievakje in om een lijst met kwesties die aan u zijn toegewezen weer te geven. Schakel dit selectievakje uit als u deze lijst met kwesties wilt verbergen. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

Project Web Access-URL

Als dit webonderdeel buiten de context van Project Web Access wordt gebruikt, geef dan het webadres op voor de Microsoft Project Server die de gegevens voor dit webonderdeel bevat.

Algemene eigenschappen van webonderdelen

Alle webonderdelen delen een gemeenschappelijke set met eigenschappen waarmee het uiterlijk, de indeling en geavanceerde kenmerken van de webonderdelen worden bepaald.

Opmerking: De algemene eigenschappen voor webonderdelen die u in het taakvenster ziet, komen mogelijk niet overeen met de eigenschappen die in deze sectie worden beschreven. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • U moet over de juiste machtigingen beschikken als u het gedeelte Geavanceerd wilt weergeven in het taakvenster.

  • Het is mogelijk dat de ontwerper van een webonderdeel ervoor heeft gekozen om een of meer van deze algemene eigenschappen niet weer te geven voor een specifiek webonderdeel. Ook kan de ontwerper ervoor hebben gekozen om extra eigenschappen te maken en weer te geven die niet zijn opgenomen in de gedeelten Vormgeving, Indeling en Geavanceerd van het taakvenster.

  • De eigenschappen voor webonderdelen kunnen door sommige instellingen voor machtigingen en eigenschappen worden uitgeschakeld of verborgen.

Vormgeving

Eigenschap

Beschrijving

Titel

Hiermee geeft u de titel van het webonderdeel op die wordt weergegeven in de titelbalk van het webonderdeel.

Hoogte

Hiermee geeft u de hoogte van het webonderdeel op.

Breedte

Hiermee geeft u de breedte van het webonderdeel op.

Chroomstatus

Hiermee geeft u op of het hele webonderdeel op de pagina wordt weergegeven wanneer een gebruiker de pagina met webonderdelen opent. Standaard is de chroomstatus ingesteld op Normaal en wordt het hele webonderdeel weergegeven. Wanneer de chroomstatus is ingesteld op Geminimaliseerd, wordt alleen de titelbalk weergegeven.

Chroomtype

Hiermee geeft u op of de titelbalk en de rand van het webonderdeelframe worden weergegeven.

Indeling

Eigenschap

Beschrijving

Verborgen

Hiermee geeft u aan of het webonderdeel zichtbaar is wanneer een gebruiker de pagina met de webonderdeel opent. Als het selectievakje is uitgeschakeld, is het webonderdeel alleen zichtbaar wanneer u de pagina ontwerpt en het achtervoegsel (verborgen) is toegevoegd aan de titel.

Als u een webonderdeel wilt gebruiken om, zonder het webonderdeel weer te geven, via een webonderdeelverbinding gegevens aan een ander webonderdeel te leveren, kunt u dit webonderdeel verbergen.

Richting

Hiermee geeft u de richting van de tekst in het webonderdeel op. Arabisch is bijvoorbeeld een taal die van rechts naar links wordt gelezen . Nederlands en de meeste andere Europese talen worden van links naar rechts gelezen.

Zone

Hiermee geeft u de zone op de pagina met webonderdelen aan waarin het webonderdeel zich bevindt.

Opmerking: Zones op de pagina met webonderdelen worden niet in de keuzelijst vermeld wanneer u geen machtiging hebt om zones te wijzigen.

Zone-index

Hiermee geeft u de positie van het webonderdeel in een zone op wanneer de zone meerdere webonderdelen bevat.

Typ een positief geheel getal in het tekstvak om de volgorde aan te geven.

Als de webonderdelen in de zone van boven naar beneden zijn gerangschikt, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel boven in de zone wordt weergegeven. Als de webonderdelen in de zone van links naar rechts zijn geordend, betekent de waarde 1 dat het webonderdeel links in de zone wordt weergegeven.

Wanneer u een webonderdeel aan een lege zone bestelde van boven naar beneden toevoegen, is de Zone-Index bijvoorbeeld 1. Wanneer u een tweede webonderdeel naar het einde van de zone toevoegt, is de Zone-Index 2. Het tweede webonderdeel verplaatsen naar het begin van de zone, typt u 1en 2 voor het eerste webonderdeel Typ.

Opmerking: Elk webonderdeel in de zone moet een unieke zone-indexwaarde hebben. Als de zone-indexwaarde voor het huidige webonderdeel wordt gewijzigd, kan ook de zone-indexwaarde voor andere webonderdelen in de zone worden gewijzigd.

Geavanceerd

Eigenschap

Beschrijving

Minimaliseren toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden geminimaliseerd.

Sluiten toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verwijderd uit de pagina met webonderdelen.

Verbergen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verborgen.

Wijzigen van zone toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan worden verplaatst naar een andere zone.

Verbindingen toestaan

Hiermee geeft u op of het webonderdeel kan deelnemen aan verbindingen met andere webonderdelen.

Bewerkingen in de persoonlijke weergave toestaan

Hiermee geeft u op of de eigenschappen van het webonderdeel kunnen worden gewijzigd in een persoonlijke weergave.

Exportmodus

Hiermee geeft u op welk gegevensniveau mag worden geëxporteerd voor dit webonderdeel.

Titel-URL

Hiermee geeft u de URL op van een bestand dat extra informatie bevat over het webonderdeel. Het bestand wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de titel van het webonderdeel klikt.

Beschrijving

Hiermee geeft u de scherminfo op die wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer boven de titel of het pictogram van het webonderdeel houdt. De waarde van deze eigenschap wordt gebruikt wanneer u naar webonderdelen zoekt met de opdracht Zoeken in het menu Webonderdelen zoeken van het taakvenster in de volgende webonderdeelgalerieën: Site, Virtuele server en Pagina met webonderdelen.

Help-URL

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand dat Help-informatie over het webonderdeel bevat. De Help-informatie wordt weergegeven in een apart browservenster wanneer u op de opdracht Help in het menu Webonderdeel klikt.

Help-modus

Hiermee geeft u op hoe een browser de Help-inhoud voor een webonderdeel weergeeft.

Selecteer een van de volgende opties:

  • Modaal Er wordt een apart browservenster geopend, mits de browser deze mogelijkheid ondersteund. Een gebruiker moet het venster sluiten voordat hij terugkeert naar de webpagina.

  • Zonder modus Er wordt een apart browservenster geopend, mits de browser deze mogelijkheid ondersteund. Een gebruiker hoeft het venster niet te sluiten voordat hij terugkeert naar de webpagina. Dit is de standaardwaarde.

  • Navigeren: hiermee opent u de webpagina in het huidige browservenster.

Opmerking: Hoewel deze eigenschap wordt ondersteund in aangepaste Microsoft ASP.NET-webonderdelen, worden standaard-Help-onderwerpen van Windows SharePoint Services 3.0 alleen geopend in een apart browservenster.

Afbeeldings-URL van het cataloguspictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt als pictogram voor het webonderdeel in de lijst met webonderdelen. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Afbeeldings-URL van het titelpictogram

Hiermee geeft u de locatie op van een bestand met een afbeelding die wordt gebruikt op de titelbalk van het webonderdeel. De grootte van de afbeelding moet 16 x 16 pixels zijn.

Foutbericht importeren

Hiermee geeft u een bericht op dat wordt weergegeven als er zich een probleem voordoet met het importeren van het webonderdeel.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×