Help bij Microsoft Power Query voor Excel

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Power Query biedt gegevensdetectie, gegevenstransformatie en gegevensverrijking van de desktop naar de cloud.

Standaardfuncties van Power Query

Detecteer, combineer en verfijn gegevens eenvoudig voor een betere analyse in Excel.

* De specifieke versienummers voor algemene beschikbaarheid zijn Power Query 1.5.3296.2082 en Power Query 2.10.3547.461.

Meer informatie over Power Query voor Excel

Aan de slag

Microsoft Power Query voor Excel biedt een intuïtieve gebruikersinterface voor gegevensdetectie, gegevenstransformatie en verrijking.

Aan de slag

U kunt query's delen en beheren, maar ook zoeken in gegevens binnen uw organisatie. Zie voor meer informatie over hoe u query's delen, Query's delen.

Inleiding tot Microsoft Power Query voor Excel

Microsoft Power Query voor Excel biedt een intuïtieve gebruikersinterface voor gegevensdetectie, gegevenstransformatie en gegevensverrijking.

Gegevens uit externe gegevensbronnen importeren

Met Power Query kunt u gegevens uit diverse gegevensbronnen in Excel importeren. Wanneer u verbinding hebt gemaakt met een gegevensbron, kunt u de gegevens structureren op basis van uw vereisten voor gegevensanalyse.

Gegevens structureren

Structureer gegevens uit meerdere gegevensbronnen door querystappen zo te bewerken dat deze overeenkomen met uw vereisten voor gegevensanalyse.

Een query toevoegen aan een Excel-werkblad

Voeg gegevens uit een query in een Excel-werkblad in. Wanneer u gegevens uit een query invoegt, kunt u ervoor kiezen een query te laden naar het Excel-gegevensmodel.

Zelfstudies

Power Query 101

In deze zelfstudie leert u een tabel met gegevens van een webpagina kunt ophalen en transformeren.

Gegevens uit meerdere gegevensbronnen combineren

In deze zelfstudie importeert u gegevens uit een lokaal Excel-bestand met productinformatie en een OData-feed met productordergegevens. U voert transformatie- en aggregatiestappen uit en combineert gegevens uit beide bronnen om het rapport Totale verkoop per product en jaar te maken.

De queryeditor gebruiken

Inleiding tot de queryeditor

Met de queryeditor kunt u navigeren door een gegevensbron, deze definiëren en gegevenstransformatiebewerkingen hierop uitvoeren.

Een formule wijzigen

U kunt een andere formule wijzigen dan een formule die is gekoppeld aan een opbouwfunctie, of u kunt een bestaande formule aanpassen.

Instellingen van querystappen bewerken

Met het deelvenster Stappen kunt u querystappen toevoegen, bewerken, opnieuw ordenen of verwijderen om te wijzigen hoe uw gegevens worden getransformeerd.

Een query vernieuwen

Vernieuw een query als u de nieuwste gegevens wilt importeren in een tabel zonder dat u de query opnieuw moet maken.

Gegevens filteren, sorteren en groeperen

Een tabel filteren

Filter een tabel om de grootte van de queryresultaten te beperken door rijen of kolommen uit te sluiten op basis van grootte, waarde of voorwaarde.

Een tabel sorteren

Sorteer tabelrijen in uw queryresultaten op basis van criteria, zoals de alfabetische of numerieke waarde van een of meer kolommen, en op oplopende of aflopende volgorde.

Rijen groeperen in een tabel

Groepeer de waarden in een aantal rijen in één waarde door de rijen te groeperen op basis van de waarden in een of meer kolommen. Zie de zelfstudie Gegevens uit meerdere gegevensbronnen combineren voor meer informatie over het groeperen van rijen.

Gegevens in een query structureren

Een query structureren of transformeren

Structureer gegevens uit meerdere gegevensbronnen door querystappen toe te voegen, te verwijderen of te bewerken, zodat deze overeenkomen met uw gegevensanalysevereisten.

Dubbele waarden verwijderen

Hiermee verwijdert u alle rijen uit de tabel waarin de waarden in de geselecteerde kolommen gelijk zijn aan eerdere waarden. De rij met het eerste exemplaar van een waardeset wordt niet verwijderd.

Rijen met fouten verwijderen

Verwijder rijen uit een query met gegevensfouten.

Privacyniveaus

Met privacyniveaus wordt een isolatieniveau opgegeven waarmee de mate wordt gedefinieerd waarin één gegevensbron wordt geïsoleerd van andere gegevensbronnen.

Werken met kolommen

Een aangepaste kolom in een tabel invoegen

Voeg een indexkolom of aangepaste kolom (u definieert de formule) in de huidige query in.

Gegevens uit een kolom aggregeren

Aggregeer gegevens uit een kolom met een gekoppelde tabel samen de resultaten te bekijken van een groepsbewerking, waaronder Som, Aantal, Gemiddelde, Min en Max.

Kolommen samenvoegen

Voeg waarden in twee of meer kolommen samen in één kolom in een query.

Het niveau van een rij verhogen naar kolomkoppen

Hiermee verhoogt u het niveau van een rij naar kolomkoppen.

Kolommen verwijderen

Verwijder geselecteerde kolommen uit een query of gebruik de optie Andere kolommen verwijderen.

De naam van een kolom wijzigen

Wijzig de naam van een kolom in een gegevensbron. De nieuwe kolomnaam wordt gebruikt in de query.

Waarden vervangen

Vervang één waarde door een andere waarde in de geselecteerde kolommen.

Een kolom met tekst splitsen

Een kolom met tekst kan op twee manieren worden gesplitst in meerdere kolommen: door scheidingsteken of door een aantal tekens.

Kolommen omzetten in kenmerk-waardekolommen

Hiermee transformeert u geselecteerde kolommen in kenmerk-waardeparen.

Gegevens uit gerelateerde query's combineren

Meerdere query 's combineren

Met Power Query kunt u naadloos meerdere query's combineren door deze samen te voegen of toe te voegen. De bewerkingen Samenvoegen en Toevoegen worden uitgevoerd op een query met een tabelvorm die onafhankelijk is van de gegevensbron waarvan de gegevens afkomstig zijn.

Query's samenvoegen

Met de bewerking Samenvoegen maakt u een nieuwe query van twee bestaande query's.

Toevoegquery's

Met de bewerking Toevoegen wordt een nieuwe query gemaakt met alle rijen uit een eerste query, gevolgd door alle rijen uit een tweede query.

Inzoomen op een gerelateerde tabel

In Power Query heeft een kolom met een koppeling naar een gerelateerde tabel een koppeling Vermelding of Tabel. Met een koppeling Vermelding gaat u naar één gerelateerde record. Met een koppeling Tabel gaat u naar een gerelateerde tabel.

Een kolom met een gerelateerde tabel uitbreiden

Breid een kolom met een gekoppelde tabel uit om de gerelateerde gegevens weer te geven. U kunt alle kolomwaarden of specifieke kolomwaarden in de gerelateerde tabel ophalen.

Query’s delen [Power Query versie 2.10]

Query's delen

Nadat u verbinding hebt gemaakt met de vereiste gegevensbronnen en u de gegevens hebt aangepast (gefilterd, gestructureerd en getransformeerd) aan uw vereisten, kunt u de metagegevens van de resulterende gegevensset in Power Query delen als query met alle of specifieke gebruikers in de onderneming.

Gedeelde query's beheren

Gedeelde query's bekijken en bijwerken

Bekijk uw gedeelde query’s en werk deze bij om de querydefinitie of metagegevens te bewerken.

Query’s in een werkmap bekijken en beheren

Beheer uw query's in een Excel-werkmap vanaf één plek.

Een gedeelde query zoeken en gebruiken

Een gedeelde query zoeken en gebruiken

U kunt een gedeelde query zoeken en gebruiken om de onderliggende gegevens in de query's voor gegevensanalyse en rapportage te gebruiken.

Toegang tot interne gegevensbronnen aanvragen

Voor een gedeelde query kunt u toegang aanvragen tot een interne gegevensbron, zodat u gegevens uit een gedeelde query kunt importeren.

Gebruiksanalyses bekijken voor gedeelde query’s

Wat is het beheer van de Power BI?

Bekijk gebruiksanalyses van gedeelde query’s terwijl u uw gedeelde query's beheert in Power Query.

Geavanceerde query's

Een geavanceerde query maken

Maak geavanceerde query's met de Power Query-formuletaal.

Power Query-formulecategorieën

Naslag

Vereisten voor gegevensbronnen

Microsoft Power Query voor Excel ondersteunt een groot aantal gegevensbronproviders. Voor elke provider ondersteunt Power Query een specifieke leverancier providerversie en specifieke objecten.

Gegevensbroninstellingen

In Microsoft Power Query voor Excel wordt een gegevensbronreferentie (of aanmeldings-id) opgeslagen voor elke verbinding met een gegevensbron die u hebt gebruikt privacyniveaus van gegevensbronnen.

Handleiding voor Power Query-contextmenu's

Handleiding voor de linttabbladen van Power Query

Meer informatie over Power Query-formules

Met formules in Power Query kunt u bewerkingen uitvoeren, zoals bewerkingen voor gegevensverzameling of -transformatie.

Power Query-formulecategorieën

Toegankelijkheidsfuncties in Microsoft Power Query voor Excel

Met Power Query wordt ervoor gezorgd dat functionaliteit beschikbaar is voor mensen met een handicap. Naast de integratie van toegankelijkheidsfuncties die consistent zijn met Microsoft Excel 2013, bevat Power Query toegankelijkheidsondersteuning voor veelvoorkomende scenario's en biedt het waar mogelijk oplossingen.

Woordenlijst

Specificaties en limieten van Power Query

Problemen oplossen

Internationalisatie

Power Query bevat verschillende internationalisatievoorzieningen waarmee u gegevens kunt visualiseren voor uw landinstelling. In de Windows-besturingssystemen is een landinstelling een set gebruikersvoorkeursgegevens met betrekking tot de taal, omgeving en/of culturele conventies van de gebruiker.

Cryptografische mobiliteit

Opmerking over de beveiliging: Power Query volgt de richtlijnen van cryptografische mobiliteit, volgens het Microsoft SDL-proces, door lokale referenties met DPAPI te coderen.

Servicevoorwaarden voor Microsoft Power Query

Power Query en functies die invloed hebben op de privacy

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×