Handmatige pagina-einden in een werkblad maken

Pagina-einden zijn scheidingen die een werkblad opdelen in verschillende pagina's om af te drukken. Microsoft Excel voegt automatisch pagina-einden in op basis van het papierformaat, de marge-instellingen, de schaalopties en de positie van pagina-einden die u handmatig hebt ingevoegd. Als u een werkblad wilt afdrukken met exact het gewenste aantal pagina's, kunt u de pagina-einden aanpassen voordat u het werkblad afdrukt.

Tips : 

 • Hoewel u met pagina-einden kunt werken in de weergave Normaal, raden wij u aan de weergave Pagina-eindevoorbeeld te gebruiken om pagina-einden aan te passen, zodat u kunt zien in welke mate de automatische pagina-einden worden beïnvloed door de wijzigingen (zoals een andere afdrukstand en opmaak) die u hebt aangebracht. U kunt bijvoorbeeld zien hoe wijzigingen die u aanbrengt aan de rijhoogte en kolombreedte effect hebben op de plaatsing van automatische pagina-einden.

 • Als u de automatische pagina-einden die Excel invoegt wilt vervangen, kunt u uw eigen pagina-einden invoegen, bestaande handmatige pagina-einden verplaatsen of eventuele handmatige pagina-einden verwijderen. U kunt ook snel alle handmatige pagina-einden verwijderen. Als u klaar bent met de pagina-einden, kunt u weer terugkeren naar de weergave Normaal..

Wat wilt u doen?

Pagina-einden invoegen

Een pagina-einde verplaatsen

Handmatig ingevoegde pagina-einden verwijderen

Alle handmatig ingevoegde pagina-einden verwijderen

Pagina-einden weergeven of verbergen in de weergave Normaal

Meer informatie over pagina-einden

Pagina-einden invoegen

 1. Selecteer het werkblad dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Pagina-eindevoorbeeld op de statusbalk.

  Als het dialoogvenster Pagina-eindevoorbeeld wordt weergegeven, klikt u op OK. Als u niet wilt dat dit dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u de weergave Pagina-eindevoorbeeld opent, schakelt u het selectievakje Dit venster niet meer weergeven in voordat u op OK klikt.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een horizontaal pagina-einde wilt invoegen, selecteert u de rij onder de plaats waar u een pagina-einde wilt invoegen.

  • Als u een verticaal pagina-einde wilt invoegen, selecteert u de kolom rechts van de plaats waar u een pagina-einde wilt invoegen.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling op Eindemarkeringen.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling

 5. Klik op Pagina-einde invoegen.

U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op de rij of kolom rechts van waar u het pagina-einde wilt invoegen en vervolgens op Pagina-einde invoegen.

Als handmatige pagina-einden die u invoegt geen effect hebben, is mogelijk de schaaloptie Aanpassen aan geselecteerd op het tabblad Pagina van het dialoogvenster Pagina-instelling (tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling, startpictogram voor dialoogvenster Knopafbeelding ). Als u handmatige pagina-einden wilt gebruiken, wijzigt u de schaaloptie in Verkleinen/vergroten tot.

Naar boven

Een pagina-einde verplaatsen

Als u het slepen van pagina-einden naar een andere locatie wilt inschakelen, controleert u of de functie voor cellen slepen en neerzetten is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, kunt u mogelijk geen pagina-einden verplaatsen.

 1. Controleer als volgt of slepen en neerzetten is ingeschakeld:

  1. Klik op het tabblad Bestand.

  2. Klik op Opties.

  3. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Opties voor bewerken het selectievakje Vulgreep en cellen slepen en neerzetten inschakelen in en klik op OK.

 2. Selecteer het werkblad dat u wilt wijzigen.

 3. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Pagina-eindevoorbeeld op de statusbalk.

  Als het dialoogvenster Pagina-eindevoorbeeld wordt weergegeven, klikt u op OK. Als u niet wilt dat dit dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u de weergave Pagina-eindevoorbeeld opent, schakelt u het selectievakje Dit venster niet meer weergeven in voordat u op OK klikt.

 4. Als u een pagina-einde wilt verplaatsen, sleept u het pagina-einde naar de gewenste locatie.

  Opmerking : Wanneer u een automatisch pagina-einde verplaatst, wordt dit omgezet in een handmatig pagina-einde.

Naar boven

Handmatig ingevoegde pagina-einden verwijderen

Opmerking : U kunt pagina-einden die Excel automatisch heeft toegevoegd niet verwijderen. Wanneer u handmatige pagina-einden toevoegt, de afdrukstand van de pagina wijzigt of de breedte van kolommen of de hoogte van rijen wijzigt, kan dit van invloed zijn op automatisch ingevoegde pagina-einden.

Ga als volgt te werk om een handmatig ingevoegd pagina-einde te verwijderen:

 1. Selecteer het werkblad dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Pagina-eindevoorbeeld op de statusbalk.

  Als het dialoogvenster Pagina-eindevoorbeeld wordt weergegeven, klikt u op OK. Als u niet wilt dat dit dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u de weergave Pagina-eindevoorbeeld opent, schakelt u het selectievakje Dit venster niet meer weergeven in voordat u op OK klikt.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een verticaal pagina-einde wilt verwijderen, selecteert u de kolom rechts van het pagina-einde dat u wilt verwijderen.

  • Als u een horizontaal pagina-einde wilt verwijderen, selecteert u de rij onder het pagina-einde dat u wilt verwijderen.

   U kunt een automatisch pagina-einde niet verwijderen.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Eindemarkeringen.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling

 5. Klik op Pagina-einde verwijderen.

U kunt een pagina-einde ook verwijderen door het buiten het gebied met het pagina-eindevoorbeeld te slepen (naar links of naar rechts voor verticale pagina-einden of omhoog of omlaag voor horizontale pagina-einden). Als u de pagina-einden niet kunt slepen, controleert u of de functie voor slepen en neerzetten is ingeschakeld. Zie Een pagina-einde verplaatsen voor meer informatie.

Naar boven

Alle handmatig ingevoegde pagina-einden verwijderen

Opmerking : Hiermee verwijdert u alle handmatige pagina-einden en wordt het werkblad opnieuw ingesteld zodat alleen de automatische pagina-einden worden weergegeven.

 1. Klik op het werkblad dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina-eindevoorbeeld Pagina-eindevoorbeeld op de statusbalk.

  Als het dialoogvenster Pagina-eindevoorbeeld wordt weergegeven, klikt u op OK. Als u niet wilt dat dit dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u de weergave Pagina-eindevoorbeeld opent, schakelt u het selectievakje Dit venster niet meer weergeven in voordat u op OK klikt.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Eindemarkeringen.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling

 4. Klik op Pagina-einden opnieuw instellen.

Tip : U kunt ook met de rechtermuisknop op een willekeurige cel in het werkblad klikken en vervolgens in het snelmenu klikken op Pagina-einden opnieuw instellen.

Naar boven

Pagina-einden weergeven of verbergen in de weergave Normaal

Nadat u alle gewenste pagina-einden hebt geplaatst en u naar de weergave Normaal wilt terugkeren, gaat u naar het tabblad Beeld. Klik in de groep Werkmapweergaven op Normaal.

U kunt ook klikken op Normaal Knopafbeelding op de statusbalk.

Nadat u met pagina-einden hebt gewerkt in de weergave Pagina-eindevoorbeeld, kunt u de pagina-einden mogelijk nog steeds zien in de weergave Normaal, omdat pagina-einden automatisch zijn ingeschakeld. U kunt deze uitschakelen.

U kunt als volgt pagina-einden weergeven of verbergen in de weergave Normaal:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Weergaveopties voor dit werkblad het selectievakje Pagina-einden weergeven in of uit om pagina-einden in de weergave Normaal in of uit te schakelen.

Meer informatie over pagina-einden

De beste manier om alle pagina-einden in uw werkmap weer te geven is in de weergave Pagina-eindevoorbeeld. In deze weergave wordt een verschillende opmaak gebruikt voor elk type pagina-einde:

 • Streepjeslijnen    Een streepjeslijn geeft een automatisch pagina-einde aan.

  werkblad in de weergave pagina-eindevoorbeeld met automatische pagina-einden

 • Ononderbroken lijn    Een ononderbroken lijn geeft een handmatig pagina-einde aan.

  Werkblad in de weergave Pagina-eindevoorbeeld met handmatige pagina-einden

Pagina-einden worden standaard niet weergegeven in de normale weergave. Als u echter pagina-einden wilt weergeven in de weergave Normaal, kunt u dat in deze weergave doen.

In de weergave Normaal kunt u de opdracht Eindemarkeringen (tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling) gebruiken om pagina-einden in te voegen, te verwijderen en te herstellen. U kunt in de weergave Normaal geen pagina-einden naar een andere locatie slepen.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×