Handleiding voor Power Query-contextmenu's

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: Power Query heet Ophalen en transformeren in Excel 2016. De informatie hier is van toepassing op beide. Zie Ophalen en transformeren in Excel 2016 voor meer informatie.

Contextmenu’s horen bij specifieke elementen in het editorvenster, bijvoorbeeld bij een tabelcel. Met een contextmenu kunt u acties definiëren die moeten worden toegepast op het geselecteerde element of de geselecteerde elementen.

In dit artikel

Contextmenu voor cellen

Type getal of datum/tijd

Getal- of datum-/tijdwaarden vervangen

Teksttype

Tekstwaarden vervangen

Logisch type

Logische waarden vervangen

Type tabel of koppeling

Contextmenu voor kolommen

Selectie van één kolom

Type met cultuur wijzigen

Selectie van meerdere kolommen

Contextmenu voor tabellen

Contextmenu voor querystappen

Online zoeken

Contextmenu voor cellen

Klik met de rechtermuisknop op een cel om een actie toe te passen op de cel. Elk type cel heeft een contextmenu

Type getal of datum/tijd

Actie

Omschrijving

Getalfilters

Hiermee filtert u een tabel op basis van een operator:

 • Is gelijk aan

 • Is niet gelijk aan

 • Groter dan

 • Groter dan of gelijk aan

 • Kleiner dan

 • Kleiner dan of gelijk aan

Waarden vervangen

Eén waarde vervangen door een andere waarde in de geselecteerde kolommen. Zie Getal- of datum-/tijdwaarden vervangen als u getal- of datum-/tijdwaarden wilt vervangen.

Inzoomen

Navigeer naar de inhoud van de cel. Hiermee voegt u een nieuwe stap toe aan de huidige query voor het uitvoeren van navigatie. Dit kan ongedaan worden gemaakt door deze stap te verwijderen in het deelvenster Stappen.

Toevoegen als nieuwe query

Maak een nieuwe query met de inhoud van deze cel als de querywaarden. De naam van de nieuwe query is dezelfde als van de kolomkop van de geselecteerde cel.

Getal- of datum-/tijdwaarden vervangen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een cel met een getal of datum/tijd.

 2. Klik op Waarden vervangen.

 3. Voer in het dialoogvenster Waarden vervangen de velden Te zoeken waarde en Vervangen door in.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Teksttype

Actie

Omschrijving

Tekstfilters

Hiermee filtert u een tabel op basis van een operator:

 • Is gelijk aan

 • Is niet gelijk aan

 • Begint met

 • Eindigt met

 • Bevat

 • Bevat geen

Waarden vervangen

Vervang één waarde door een andere waarde in de geselecteerde kolommen. Zie Tekstwaarden vervangen als u tekstwaarden wilt vervangen.

Inzoomen

Navigeer naar de inhoud van de cel. Hiermee voegt u een nieuwe stap toe aan de huidige query voor het uitvoeren van navigatie. Dit kan ongedaan worden gemaakt door deze stap te verwijderen in het deelvenster Stappen.

Toevoegen als nieuwe query

Maak een nieuwe query met de inhoud van deze cel als de querywaarden. De naam van de nieuwe query is dezelfde als van de kolomkop van de geselecteerde cel.

Tekstwaarden vervangen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een tekstcel.

 2. Klik op Waarden vervangen.

 3. Voer in het dialoogvenster Waarden vervangen de velden Te zoeken waarde en Vervangen door in.

 4. Klik op de optie Identieke celinhoud om alle cellen met een identieke inhoud te vervangen. Klik op Waarden vervangen om elke overeenkomende waarde bij Te zoeken waarde te vervangen.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Logisch type

Actie

Omschrijving

Waarden vervangen

Vervang één waarde door een andere waarde in de geselecteerde kolommen. Zie Logische waarden vervangen, als u logische waarden wilt vervangen.

Inzoomen

Navigeer naar de inhoud van de cel. Hiermee voegt u een nieuwe stap toe aan de huidige query voor het uitvoeren van navigatie. Dit kan ongedaan worden gemaakt door deze stap te verwijderen in het deelvenster Stappen.

Toevoegen als nieuwe query

Maak een nieuwe query met de inhoud van deze cel als de querywaarden. De naam van de nieuwe query is dezelfde als van de kolomkop van de geselecteerde cel.

Logische waarden vervangen

 1. Klik met de rechtermuisknop een logische cel.

 2. Klik op Waarden vervangen.

 3. Voer in het dialoogvenster Waarden vervangen de velden Te zoeken waarde en Vervangen door in.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Type tabel of koppeling

Actie

Omschrijving

Inzoomen

Navigeer naar de inhoud van de cel. Hiermee voegt u een nieuwe stap toe aan de huidige query voor het uitvoeren van navigatie. Dit kan ongedaan worden gemaakt door deze stap te verwijderen in het deelvenster Stappen.

Toevoegen als nieuwe query

Maak een nieuwe query met de inhoud van deze cel als de querywaarden. De naam van de nieuwe query is dezelfde als van de kolomkop van de geselecteerde cel.

Contextmenu voor kolommen

Klik met de rechtermuisknop op geselecteerde kolomkoppen om een actie toe te passen op alle cellen in die kolom. Elke kolomtype heeft een contextmenu.

Selectie van één kolom

Actie

Van toepassing op type

Omschrijving

Verwijderen

Alle typen

Verwijder de geselecteerde kolom uit de weergave en voor verder gebruik.

Andere kolommen verwijderen

Alle typen

Hiermee verwijdert u alle niet-geselecteerde kolommen uit de weergave en voor verder gebruik.

Eerste rij als koppen gebruiken

Alle typen

Elke tabelkopnaam wordt vervangen door elke celwaarde in de eerste rij van de tabel.

Dubbele kolom

Alle typen

Hiermee maakt u een duplicaat van de geselecteerde kolom aan de rechterkant van de tabel. De naam die aan de nieuwe kolom wordt gegeven, is Kopie van <kolomnaam>.

Kolommen splitsen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Teksttype

Een tekstkolom kan op twee manieren in meerdere kolommen worden gesplitst:

 • Door een scheidingsteken

 • Door het aantal tekens

Zie Een kolom met tekst splitsen voor meer informatie over het splitsen van een tekstkolom.

Dubbele waarden verwijderen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor )

Tekst, getal, datum/tijd,

Logische typen

Verwijder alle rijen uit de tabel waarin de waarden in de geselecteerde kolommen gelijk zijn aan eerdere waarden. De rij met het eerste exemplaar van een waardeset wordt niet verwijderd. Zie Dubbele waarden verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van dubbele waarden.

Waarden vervangen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor )

Tekst, getal, datum/tijd,

Logische typen

Een item in de kolom vervangen door een andere waarde. Zie voor meer informatie over hoe u waarden vervangen, contextmenu voor cellen.

Type wijzigen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor )

Tekst, getal, datum/tijd,

Logische typen

Uitgeschakeld voor de typen tabel, koppeling en invoer

Het type van de geselecteerde kolom wijzigen naar een nieuw type:

 • Logisch

 • Numeriek

 • Datum

 • Datum/tijd

 • Datum/tijd/tijdzone

 • Tijd

 • Duur

 • Binair

 • Tekst

 • Type met cultuur. Zie Type met cultuur wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van een type met de oorspronkelijke cultuur.

Transformeren

Typen tekst en datum/tijd

Uitgeschakeld voor alle andere typen

Voor een tekstwaarde de manier wijzigen waarop waarden in de kolom worden weergegeven:

 • Kleine letters

 • HOOFDLETTERS

 • Elk woord met een hoofdletter schrijven

 • Omloopspaties wissen

 • Opschonen

 • JSON

 • XML

Voor een datum-/tijdwaarde de manier wijzigen waarop waarden in de kolom worden weergegeven:

 • Datum

 • Tijd

 • dag

 • maand

 • jaar

 • Dag van week

Kolom invoegen

Alle typen

Hiermee voegt u een nieuwe kolom toe na de laatste kolom van de tabel. De waarden in de nieuwe kolom worden bepaald door het type kolom te selecteren dat moet worden ingevoegd:

 • Aangepast (u definieert de formule waarmee de nieuwe waarden worden berekend)

 • Index

Zie Een aangepaste kolom in een tabel invoegen voor meer informatie over het invoegen van een kolom.

Groeperen op

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor )

Tekst, getal, datum/tijd,

Logische typen

Hiermee worden gegevens samengevat met rijwaarden. Met de volgende kolommen in een tabel, staat, stad, populatie, kunt u bijvoorbeeld:

 • Groeperen op staat en het aantal steden in elke staat tellen of de populatie in de steden optellen om het aantal inwoners van elke staat te zien

 • Groeperen op stad en het aantal stedennamen tellen.

Zie Rijen in een tabel groeperen voor meer informatie over het groeperen van rijen.

Kolommen omzetten in kenmerk-waardekolommen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor )

Alle typen

Geselecteerde kolommen omzetten in kenmerk-waardeparen. Zie Kolommen omzetten in kenmerk-waardekolommen voor informatie over het omzetten van kolommen in kenmerk-waardekolommen.

Verplaatsen

Alle typen

Verplaats de geselecteerde kolom naar een andere locatie in de tabel. De geselecteerde kolom verplaatsen:

 • Links

 • Rechts

 • Naar begin

 • Naar eind

U kunt ook op een kolom klikken en deze naar de linker- of rechterkant van de geselecteerde kolom slepen en daar neerzetten.

Naam wijzigen

Alle typen

De naam van de geselecteerde kolom wijzigen:

Inzoomen

Alle typen

Navigeer naar de inhoud van de kolom. Hiermee voegt u een nieuwe stap toe aan de huidige query voor het uitvoeren van deze navigatie. Dit kan ongedaan worden gemaakt door deze stap te verwijderen in het deelvenster Stappen.

Een nieuwe query toevoegen

Alle typen

Maak een nieuwe query met de inhoud van deze kolom als de querywaarden. Dit doet u door in de nieuwe query te verwijzen naar de oorspronkelijke query. De naam van de nieuwe query is dezelfde als van de kolomkop van de geselecteerde kolom.

Type met cultuur wijzigen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde kolom.

 2. Klik op Type wijzigen > Type met cultuur.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Type met cultuur wijzigen een Gegevenstype dat u wilt wijzigen en selecteer de Cultuur.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Selectie van meerdere kolommen

Selecteer (Ctrl+klikken of Shift+klikken) twee of meer kolommen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde kolommen om een actie uit het contextmenu met meerdere kolommen toe te passen op de geselecteerde kolommen.

Opmerking: Voor sommige selecties van meerdere kolommen zijn sommige contextmenu-items uitgeschakeld.

Actie

Omschrijving

Kolommen verwijderen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor )

Verwijder de geselecteerde kolommen uit de weergave en voor verder gebruik.

Andere kolommen verwijderen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Hiermee verwijdert u alle niet-geselecteerde kolommen uit de weergave en voor verder gebruik.

Dubbele waarden verwijderen

Verwijder alle rijen uit de tabel waarin de waarden in de geselecteerde kolommen gelijk zijn aan eerdere waarden. De rij met het eerste exemplaar van een waardeset wordt niet verwijderd. Zie Dubbele waarden verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van dubbele waarden.

Waarden vervangen

Een item in de kolom vervangen door een andere waarde. Zie voor meer informatie over hoe u waarden vervangen, contextmenu voor cellen.

Type wijzigen

Het type van de geselecteerde kolom wijzigen naar een nieuw type:

 • Logisch

 • Numeriek

 • Datum

 • Datum/tijd

 • Datum/tijd/tijdzone

 • Tijd

 • Duur

 • Binair

 • Tekst

 • Type met cultuur. Zie Type met cultuur wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van een type met de oorspronkelijke cultuur.

Transformeren

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Voor een tekstwaarde de manier wijzigen waarop waarden in de kolom worden weergegeven:

 • Kleine letters

 • HOOFDLETTERS

 • Elk woord met een hoofdletter schrijven

 • Omloopspaties wissen

 • Opschonen

 • JSON

 • XML

Voor een datum-/tijdwaarde de manier wijzigen waarop waarden in de kolom worden weergegeven:

 • Datum

 • Tijd

 • dag

 • maand

 • jaar

 • Dag van week

Kolom samenvoegen

Groeperen op

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Hiermee worden gegevens samengevat met rijwaarden. Met de volgende kolommen in een tabel, staat, stad, populatie, kunt u bijvoorbeeld:

 • Groeperen op staat en het aantal steden in elke staat tellen of de populatie in de steden optellen om het aantal inwoners van elke staat te zien

 • Groeperen op stad en het aantal stedennamen tellen.

Zie Rijen in een tabel groeperen voor meer informatie over het groeperen van rijen.

Kolommen omzetten in kenmerk-waardekolommen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Hiermee transformeert u geselecteerde kolommen in kenmerk-waardeparen. Zie Kolommen omzetten in kenmerk-waardekolommen voor informatie over het omzetten van kolommen in kenmerk-waardekolommen.

Verplaatsen

Verplaats de geselecteerde kolom naar een andere locatie in de tabel. De geselecteerde kolom verplaatsen:

 • Links

 • Rechts

 • Naar begin

 • Naar eind

U kunt ook op een kolom klikken en deze naar de linker- of rechterkant van de geselecteerde kolom slepen en daar neerzetten.

Naar boven

Contextmenu voor tabellen

Met het contextmenu voor tabellen, dat wordt aangegeven door het tabelpictogram ( Tabelpictogram ), kunt u acties in de hele tabel uitvoeren.

Actie

Omschrijving

Eerste rij als koppen gebruiken

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Maak kolomkoppen van de waarden in de eerste rij van een tabel.

Dubbele waarden verwijderen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Hiermee verwijdert u alle rijen uit een Power Query-tabel waarin de waarden in de geselecteerde kolommen overeenkomen met eerdere waarden. De rij met het eerste exemplaar van een waardeset wordt niet verwijderd.

Fouten verwijderen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Rijen met fouten in de momenteel geselecteerde kolommen verwijderen.

Kolom invoegen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Hiermee voegt u een nieuwe kolom toe na de laatste kolom van de tabel. De waarden in de nieuwe kolom worden bepaald door het type kolom te selecteren dat moet worden ingevoegd:

 • Aangepast (u definieert de formule waarmee de nieuwe waarden worden berekend)

 • Index

Zie Een aangepaste kolom in een tabel invoegen voor meer informatie over het invoegen van een kolom.

Bovenste rijen behouden

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Geef het aantal bovenste rijen op dat u in de tabel wilt behouden.

Bovenste 100 rijen behouden

Behoud de bovenste 100 rijen in de tabel.

Rijenbereik behouden

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Geef een rijenbereik op dat u in de tabel wilt behouden, beginnend bij Eerste rij uitgebreid met Aantal rijen.

Bovenste rijen verwijderen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Bovenste n rijen uit de tabel verwijderen.

Afwisselend rijen verwijderen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Hiermee kunt u afwisselend rijen uit een tabel verwijderen, beginnend bij de Eerste te verwijderen rij waarbij u het Aantal te verwijderen rijen en het Aantal te behouden rijen opgeeft.

Samenvoegen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

Met de bewerking Samenvoegen maakt u een nieuwe query van twee bestaande query's. Een van deze queryresultaten bevat alle kolommen uit de primaire tabel, waarbij één kolom fungeert als één kolom met een navigatiekoppeling naar een gerelateerde tabel. Zie Query’s samenvoegen voor meer informatie over het samenvoegen van query’s.

Toevoegen

(Beschikbaar op het lint van de queryeditor)

In het raster Voorbeeld wordt een nieuwe query gemaakt met alle rijen uit een eerste query, gevolgd door alle rijen uit een tweede query. Zie Query’s toevoegen voor meer informatie over het toevoegen van query’s.

Naar boven

Contextmenu voor querystappen

Klik met de rechtermuisknop op een querystap om deze te wijzigen en om de positie van een querystap te wijzigen.

Actie

Omschrijving

Instellingen bewerken

Bewerk de waarden in de functie die de geselecteerde stap definieert.

Naam wijzigen

Geef deze stap een nieuwe naam. Dit is handig als u de stappen namen met een bepaalde betekenis wilt geven of om meerdere exemplaren van dezelfde bewerking te onderscheiden, bijvoorbeeld het invoegen van een kolom.

Verwijderen

Verwijder deze stap uit de stream. Opmerking: hierdoor kunnen fouten worden veroorzaakt in volgende stappen als die afhankelijk zijn van deze stap.

Verwijderen tot einde

Verwijder deze en alle volgende stappen in deze stroom.

Omhoog

Hiermee verplaatst u de geselecteerde stap één positie dichter bij het begin van de stream.

Omlaag

Hiermee verplaatst u de geselecteerde stap één positie verder van het begin van de stream.

Naar boven

Online zoeken

Klik in het deelvenster Online zoekenmet de rechtermuisknop op een overzichtsitem van een gegevensbron.

Actie

Omschrijving

Ga naar de bron

Ga naar de bronwebpagina voor een geselecteerd gegevensbronitem.

Gebruiksvoorwaarden

Ga naar de gebruiksvoorwaarden voor een geselecteerd gegevensbronitem.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×