Grafiektypen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Met de grafiekfunctie in Office kunt u heel gemakkelijk een aantrekkelijke grafiek maken in Excel en deze grafiek vervolgens aan uw document toevoegen.

Opmerking : Een deel van de inhoud in dit onderwerp is mogelijk niet van toepassing op alle talen.

Er zijn vele grafiektypen beschikbaar waarmee u gegevens voor de lezer kunt verduidelijken. Hier volgen enkele voorbeelden van veelgebruikte grafiektypen en manieren waarop u deze kunt gebruiken.

kolomdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een kolomdiagram. In kolomdiagrammen worden categorieën gewoonlijk langs de horizontale axis en waarden langs de verticale as uitgezet.

Kolomdiagrammen zijn heel geschikt om te laten zien hoe gegevens in de loop van de tijd veranderen of om items met elkaar te vergelijken.

Kolomdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Gegroepeerd kolomdiagram     In dit grafiektype worden waarden in verschillende categorieën met elkaar vergeleken. In een gegroepeerd kolomdiagram worden waarden in verticale 2D-rechthoeken weergegeven. In een gegroepeerde kolom in een 3D-diagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief.

 • Gestapeld kolomdiagram     In dit grafiektype wordt de verhouding van de afzonderlijke items tot het geheel weergegeven, waarbij voor de verschillende categorieën wordt weergegeven wat de bijdrage is van elke waarde aan een totaal. In een gestapeld kolomdiagram worden waarden in verticale 2D-rechthoeken weergegeven. In een driedimensionaal gestapeld kolomdiagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 100% gestapeld kolomdiagram     In dit grafiektype wordt voor de verschillende categorieën weergegeven wat het percentage is dat elke waarde bijdraagt aan een totaal. In een 100% gestapeld kolomdiagram worden de waarden in tweedimensionale verticale gestapelde rechthoeken van 100% weergegeven. In een driedimensionale 100% gestapeld kolomdiagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 3D-kolomdiagram    In dit grafiektype worden drie assen gebruikt die u kunt wijzigen (een horizontale as, verticale as en diepteas). In dit diagram worden gegevenspunten langs de horizontale as en de diepteas met elkaar vergeleken.

lijndiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een lijndiagram. In lijndiagrammen kunnen gegevens die in de loop van de tijd worden verzameld, op een gemeenschappelijk schaal worden uitgezet. Lijndiagrammen zijn daarom ideaal voor het weergeven van trends in gegevens met gelijke intervallen. In een lijndiagram worden categoriegegevens gelijkmatig verdeeld over de horizontale as en worden alle waardegegevens gelijkmatig verdeeld over de verticale as.

Lijndiagrammen zijn geschikt als uw categorielabels tekst bevatten en gelijkmatig verdeelde waarden vertegenwoordigen, zoals maanden, kwartalen of boekjaren.

Lijndiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Lijndiagram met of zonder markeringen     In dit grafiektype worden trends zichtbaar in de loop van de tijd of voor categorieën in een bepaalde volgorde. Dit type is vooral geschikt als er veel gegevenspunten zijn en als de volgorde waarin deze gegevenspunten worden weergegeven, belangrijk is. Als er veel categorieën zijn of als het gaat om geschatte waarden, kunt u het beste een lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • Gestapeld lijndiagram met of zonder markeringen     In dit grafiektype wordt de trend zichtbaar van de bijdragen van elke waarde in de loop van de tijd of voor categorieën in een bepaalde volgorde. Als er veel categorieën zijn of als het gaat om geschatte waarden, kunt u het beste een gestapeld lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • 100% gestapeld lijndiagram met of zonder markeringen    In dit grafiektype wordt de trend zichtbaar van de percentages die elke waarde bijdraagt in de loop van de tijd of voor categorieën in een bepaalde volgorde. Als er veel categorieën zijn of als het gaat om geschatte waarden, kunt u het beste een 100% gestapeld lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • 3D-lijndiagram     In dit grafiektype wordt elke rij of kolom met gegevens weergegeven in de vorm van een 3D-lint. Een 3D-lijndiagram heeft een horizontale as, verticale as en diepteas die u kunt wijzigen.

cirkeldiagram

Gegevens die in één kolom of één rij in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een cirkeldiagram. In cirkeldiagrammen wordt de grootte van items weergegeven in één data series, proportioneel ten opzichte van de som van de items. De gegevenspunten in een cirkeldiagram worden weergegeven als een percentage van de hele cirkel.

U kunt een cirkeldiagram gebruiken als u slechts één gegevensreeks wilt weergeven, als geen van de waarden negatief is, als vrijwel geen enkele waarde nul is, als u niet meer dan zeven categorieën hebt en de categorieën delen van een hele cirkel vertegenwoordigen.

Cirkeldiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Cirkeldiagram     In dit grafiektype wordt de bijdrage van elke waarde aan een totaal in een twee- of driedimensionale vorm weergegeven. U kunt handmatig segmenten (taartpunten) van het cirkeldiagram uit de cirkel trekken om deze meer nadruk te geven.

 • Cirkel-van-cirkel- of staaf-van-cirkeldiagram     In dit grafiektype worden cirkeldiagrammen weergegeven met door de gebruiker gedefinieerde waarden die uit het hoofdcirkeldiagram zijn opgehaald en zijn gecombineerd in een tweede cirkeldiagram of een gestapeld staafdiagram. Deze grafiektypen zijn handig om ervoor te zorgen dat kleine segmenten in het hoofdcirkeldiagram gemakkelijker van elkaar kunnen worden onderscheiden.

 • Ringdiagram     Net als een cirkeldiagram wordt een ringdiagram de relatie van delen van een geheel. Het kan echter meer dan één gegevensreeks bevatten. Elke ring ringdiagram vertegenwoordigt een gegevensreeks. Gegevens in ringen, waarbij elke ring een gegevensreeks vertegenwoordigt weergegeven. Als percentages worden weergegeven in de gegevenslabels, wordt elke ring 100% totaal.

  ringdiagram

grafiek-balk

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een staafdiagram.

Gebruik staafdiagrammen om afzonderlijke items met elkaar te vergelijken.

Staafdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Gegroepeerde staaf en gegroepeerd 3D-staafdiagram     Vergelijkt waarden over categorieën. De categorieën worden in een gegroepeerd staafdiagram worden geplaatst, meestal ingedeeld langs de verticale as en de waarden op de horizontale as. Een gegroepeerd staafdiagram met 3D-grafiek geeft de horizontale rechthoeken met 3D-opmaak. Deze worden geen gegevens weergegeven op drie assen bevinden.

 • Gestapelde staaf en gestapelde 3D-staafdiagram     Toont de relatie van afzonderlijke items tot het geheel. Een gestapeld staafdiagram met 3D-grafiek geeft de horizontale rechthoeken met 3D-opmaak. Deze worden geen gegevens weergegeven op drie assen bevinden.

 • 100% gestapeld staafdiagram en 100% gestapeld staafdiagram in 3D     In dit grafiektype wordt voor de verschillende categorieën het percentage dat elke waarde bijdraagt aan het totaal weergegeven. In een 100% gestapeld staafdiagram in 3D worden de horizontale rechthoeken in 3D-vorm weergegeven. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

spreidingsdiagram

Gegevens die in kolommen en rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een spreidingsdiagram. Een spreidingsdiagram heeft twee waardeassen. Hierin wordt een set numerieke gegevens langs de horizontale as (x-as) en een andere set numerieke gegevens langs de verticale as (y-as) afgezet. Deze waarden worden gecombineerd tot enkelvoudige gegevenspunten en weergegeven met onregelmatige intervallen (of clusters).

In een spreidingsdiagram worden de relaties weergegeven tussen de numerieke waarden in meerdere gegevensreeksen of worden twee groepen met getallen uitgezet als één reeks X/Y-coördinaten. Spreidingsdiagrammen worden gewoonlijk gebruikt voor het weergeven en vergelijken van numerieke waarden, zoals wetenschappelijke, statistische en technische gegevens.

Spreidingsdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Spreidingsdiagram     Hiermee worden vergeleken waardeparen. Gebruik een spreidingsdiagram met gegevensmarkeringen zonder lijnen als er veel gegevenspunten en verbindingslijnen zou moeilijker de gegevens te lezen. U kunt ook in dit grafiektype gebruiken wanneer u niet hoeft te connectivity van de gegevenspunten weergeven.

 • Spreidingsdiagram met vloeiende lijnen en spreidingsdiagram met vloeiende lijnen en markeringen     In dit grafiektype wordt een vloeiende curve weergegeven die de gegevenspunten met elkaar verbindt. Vloeiende lijnen kunnen met en zonder markeringen worden weergegeven. Gebruik een vloeiende lijn zonder markeringen als er veel gegevenspunten zijn.

 • Spreidingsdiagram met rechte lijnen en spreidingsdiagram met rechte lijnen en markeringen     In dit grafiektype worden rechte verbindingslijnen weergegeven tussen gegevenspunten. Rechte lijnen kunnen met en zonder markeringen worden weergegeven.

 • Bellendiagram of bellendiagram met 3D-effect    Een bellendiagram is een soort spreidingsdiagram grafiek waarin de grootte van de bel de waarde van een derde variabele vertegenwoordigt. Hiermee worden drie waarden in plaats van twee sets vergeleken. De derde waarde bepaalt de grootte van de markering bellen. U kunt kiezen om weer te geven bellen in 2D opmaak of met een 3D-effect.

  bellendiagram

vlakdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een vlakdiagram. Doordat in een vlakdiagram de som van de waarden wordt weergegeven, is in een vlakdiagram ook de verhouding van de delen tot een geheel zichtbaar.

In vlakdiagrammen wordt de grootte van een wijziging in de loop van de tijd benadrukt. Vlakdiagrammen kunnen daarom worden gebruikt om de totale waarde in een trend te benadrukken. Gegevens die de winst in de loop van de tijd vertegenwoordigen, kunt u bijvoorbeeld in een vlakdiagram weergeven om de totale winst te benadrukken.

Vlakdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Vlakdiagram     In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van waarden in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. In 3D-vlakdiagrammen worden drie assen gebruikt (horizontale as, verticale as en diepteas), die u kunt wijzigen. U kunt over het algemeen beter een lijndiagram gebruiken dan een niet-gestapeld vlakdiagram omdat in een vlakdiagram gegevens van een gegevensreeks kunnen worden bedekt door gegevens van andere reeksen.

 • Gestapeld vlakdiagram    In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van de bijdragen van elke waarde in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. Een gestapeld vlakdiagram in 3D wordt op dezelfde manier weergegeven, maar hiervoor wordt het 3D-perspectief gebruikt. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 100% gestapeld vlakdiagram    In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van de percentages die elke waarde bijdraagt in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. Een 100% gestapeld vlakdiagram in 3D wordt op dezelfde manier weergegeven, maar hiervoor wordt het 3D-perspectief gebruikt. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

grafiek voorraad

Gegevens die in een specifieke volgorde in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een hoog/laag/slot-diagram.

Een hoog/laag/slot-diagram wordt meestal gebruikt voor het weergeven van de fluctuatie in de prijs van aandelen. Maar dit diagram kan ook worden gebruikt voor wetenschappelijke gegevens. In een hoog/laag/slot-diagram kunt u bijvoorbeeld de fluctuatie van dagelijkse of jaarlijkse temperaturen aangeven.

Hoog/laag/slot-diagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Hoog / laag / slot-aandelendiagram     Ziet u aandelenkoersen. Er moeten drie reeksen waarden in de juiste volgorde: hoog, laag en slot.

 • Open / hoog / laag / slot-aandelendiagram     Hiervoor zijn vier reeksen waarden in de juiste volgorde vereist: open, hoog, laag en slot.

 • Volume / hoog / laag / slot-aandelendiagram     Vereist vier reeksen waarden in de juiste volgorde: volume, hoog, laag en slot. Het volume metingen met behulp van twee assen: een handtekening voor de kolommen die volume en de andere voor de aandelenprijzen meten.

 • Volume / Open / hoog / laag-slot-aandelendiagram     Vereist vijf reeksen waarden in de juiste volgorde: volume, open, hoog, laag en slot.

grafiek-oppervlak

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een oppervlakdiagram. Net als op een topografische kaart geven kleuren en patronen gebieden in hetzelfde waardebereik aan.

Een oppervlakdiagram is handig wanneer u optimale combinaties tussen twee sets met gegevens zoekt.

Oppervlakdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • 3D-oppervlakdiagram     In dit grafiektype worden trends in waarden weergegeven in twee dimensies in een continue curve. De gekleurde banen in een oppervlakdiagram vertegenwoordigen niet de gegevensreeksen. Ze vertegenwoordigen de verschillen tussen de waarden. In dit diagram wordt een 3D-weergave van de gegevens getoond, waarbij het lijkt alsof er een rubberen vel over een 3D-kolomdiagram is gespannen. Dit grafiektype wordt gewoonlijk gebruikt om relaties zichtbaar te maken tussen grote hoeveelheden gegevens, die anders moeilijk zijn te zien.

 • 3D-oppervlakdiagram als draadmodel     In dit grafiektype worden alleen de lijnen weergegeven. Een 3D-oppervlakdiagram dat als draadmodel wordt weergegeven, is niet gemakkelijk te lezen, maar dit grafiektype is wel handig om sneller grote gegevenssets in een diagram uit te zetten.

 • Contourdiagram     Dit is een oppervlakdiagram dat u als het ware van bovenaf bekijkt en dat lijkt op een tweedimensionale topografische kaart. In een contourdiagram vertegenwoordigen de gekleurde banen specifieke waardebereiken. De lijnen in een contourdiagram verbinden geïnterpoleerde punten van gelijke waarde met elkaar.

 • Contourdraadmodeldiagram     Dit is een oppervlakdiagram dat u als het ware van bovenaf bekijkt. In het draadmodel worden geen gekleurde banen, maar alleen de lijnen weergegeven. Contourdraadmodeldiagrammen zijn niet gemakkelijk te lezen. In de meeste gevallen kunt u beter een 3D-oppervlakdiagram in plaats van een contourdraadmodeldiagram gebruiken.

radardiagram

In een radardiagram heeft elke categorie een eigen waardeas die in het middelpunt begint. Alle waarden in dezelfde reeks zijn met lijnen verbonden.

Gebruik een radardiagram om de samengestelde waarden van meerdere gegevensreeksen te vergelijken.

Radardiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Radardiagram     In dit grafiektype worden wijzigingen in waarden ten opzichte van een middelpunt weergegeven.

 • Radardiagram met markeringen    Wijzigingen in waarden ten opzichte van een middelpunt met markeringen weergeven

 • Opgevuld radardiagram     In dit grafiektype worden de wijzigingen in waarden ten opzichte van een middelpunt weergegeven en wordt het gebied dat een gegevensreeks bestrijkt, opgevuld met een kleur.

Er zijn vele grafiektypen beschikbaar waarmee u gegevens voor de lezer kunt verduidelijken. Hier volgen enkele voorbeelden van veelgebruikte grafiektypen en manieren waarop u deze kunt gebruiken.

kolomdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een kolomdiagram. In kolomdiagrammen worden categorieën gewoonlijk langs de horizontale axis en waarden langs de verticale as uitgezet.

Kolomdiagrammen zijn heel geschikt om te laten zien hoe gegevens in de loop van de tijd veranderen of om items met elkaar te vergelijken.

Kolomdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Gegroepeerd kolomdiagram     In dit grafiektype worden waarden in verschillende categorieën met elkaar vergeleken. In een gegroepeerd kolomdiagram worden waarden in verticale 2D-rechthoeken weergegeven. In een gegroepeerde kolom in een 3D-diagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief.

 • Gestapeld kolomdiagram     In dit grafiektype wordt de verhouding van de afzonderlijke items tot het geheel weergegeven, waarbij voor de verschillende categorieën wordt weergegeven wat de bijdrage is van elke waarde aan een totaal. In een gestapeld kolomdiagram worden waarden in verticale 2D-rechthoeken weergegeven. In een driedimensionaal gestapeld kolomdiagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 100% gestapeld kolomdiagram     In dit grafiektype wordt voor de verschillende categorieën weergegeven wat het percentage is dat elke waarde bijdraagt aan een totaal. In een 100% gestapeld kolomdiagram worden de waarden in tweedimensionale verticale gestapelde rechthoeken van 100% weergegeven. In een driedimensionale 100% gestapeld kolomdiagram worden de gegevens weergegeven in 3D-perspectief. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 3D-kolomdiagram    In dit grafiektype worden drie assen gebruikt die u kunt wijzigen (een horizontale as, verticale as en diepteas). In dit diagram worden gegevenspunten langs de horizontale as en de diepteas met elkaar vergeleken.

 • Cilinder-, kegel- en piramidediagram     Deze diagrammen zijn beschikbaar in dezelfde typen als rechthoekige kolomdiagrammen: gegroepeerd, gestapeld, 100% gestapeld en 3D. In deze diagrammen worden gegevens ook op dezelfde manier vergeleken. Het enige verschil is dat in deze diagrammen cilinders, kegels of piramidevormen worden weergegeven in plaats van rechthoeken.

lijndiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een lijndiagram. In lijndiagrammen kunnen gegevens die in de loop van de tijd worden verzameld, op een gemeenschappelijk schaal worden uitgezet. Lijndiagrammen zijn daarom ideaal voor het weergeven van trends in gegevens met gelijke intervallen. In een lijndiagram worden categoriegegevens gelijkmatig verdeeld over de horizontale as en worden alle waardegegevens gelijkmatig verdeeld over de verticale as.

Lijndiagrammen zijn geschikt als uw categorielabels tekst bevatten en gelijkmatig verdeelde waarden vertegenwoordigen, zoals maanden, kwartalen of boekjaren.

Lijndiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Lijndiagram met of zonder markeringen     In dit grafiektype worden trends zichtbaar in de loop van de tijd of voor categorieën in een bepaalde volgorde. Dit type is vooral geschikt als er veel gegevenspunten zijn en als de volgorde waarin deze gegevenspunten worden weergegeven, belangrijk is. Als er veel categorieën zijn of als het gaat om geschatte waarden, kunt u het beste een lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • Gestapeld lijndiagram met of zonder markeringen     In dit grafiektype wordt de trend zichtbaar van de bijdragen van elke waarde in de loop van de tijd of voor categorieën in een bepaalde volgorde. Als er veel categorieën zijn of als het gaat om geschatte waarden, kunt u het beste een gestapeld lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • 100% gestapeld lijndiagram met of zonder markeringen    In dit grafiektype wordt de trend zichtbaar van de percentages die elke waarde bijdraagt in de loop van de tijd of voor categorieën in een bepaalde volgorde. Als er veel categorieën zijn of als het gaat om geschatte waarden, kunt u het beste een 100% gestapeld lijndiagram zonder markeringen gebruiken.

 • 3D-lijndiagram     In dit grafiektype wordt elke rij of kolom met gegevens weergegeven in de vorm van een 3D-lint. Een 3D-lijndiagram heeft een horizontale as, verticale as en diepteas die u kunt wijzigen.

cirkeldiagram

Gegevens die in één kolom of één rij in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een cirkeldiagram. In cirkeldiagrammen wordt de grootte van items weergegeven in één data series, proportioneel ten opzichte van de som van de items. De gegevenspunten in een cirkeldiagram worden weergegeven als een percentage van de hele cirkel.

U kunt een cirkeldiagram gebruiken als u slechts één gegevensreeks wilt weergeven, als geen van de waarden negatief is, als vrijwel geen enkele waarde nul is, als u niet meer dan zeven categorieën hebt en de categorieën delen van een hele cirkel vertegenwoordigen.

Cirkeldiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Cirkeldiagram     In dit grafiektype wordt de bijdrage van elke waarde aan een totaal in een twee- of driedimensionale vorm weergegeven. U kunt handmatig segmenten (taartpunten) van het cirkeldiagram uit de cirkel trekken om deze meer nadruk te geven.

 • Cirkel-van-cirkel- of staaf-van-cirkeldiagram     In dit grafiektype worden cirkeldiagrammen weergegeven met door de gebruiker gedefinieerde waarden die uit het hoofdcirkeldiagram zijn opgehaald en zijn gecombineerd in een tweede cirkeldiagram of een gestapeld staafdiagram. Deze grafiektypen zijn handig om ervoor te zorgen dat kleine segmenten in het hoofdcirkeldiagram gemakkelijker van elkaar kunnen worden onderscheiden.

 • Cirkeldiagram met uitgelichte segmenten     In dit grafiektype wordt de bijdrage van elke waarde aan een totaal weergegeven, waarbij afzonderlijke waarden de nadruk krijgen. Cirkeldiagrammen met uitgelichte segmenten kunnen in 3D-vorm worden weergegeven. U kunt de instelling voor het uitlichten van alle segmenten of het uitlichten van afzonderlijke segmenten wijzigen. U kunt de segmenten van een cirkeldiagram met uitgelichte segmenten echter niet handmatig verplaatsen.

grafiek-balk

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een staafdiagram.

Gebruik staafdiagrammen om afzonderlijke items met elkaar te vergelijken.

Staafdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Gegroepeerd staafdiagram     In dit grafiektype worden waarden in verschillende categorieën met elkaar vergeleken. In een gegroepeerd staafdiagram worden de categorieën gewoonlijk langs de verticale as uitgezet en de waarden langs de horizontale as. In een gegroepeerd staafdiagram in 3D worden de horizontale rechthoeken in 3D-vorm weergegeven. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

 • Gestapeld staafdiagram     In een gestapeld staafdiagram wordt de verhouding van de afzonderlijke items tot het geheel weergegeven. In een gestapeld staafdiagram in 3D worden de horizontale rechthoeken in 3D-vorm weergegeven. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

 • 100% gestapeld staafdiagram en 100% gestapeld staafdiagram in 3D     In dit grafiektype wordt voor de verschillende categorieën het percentage dat elke waarde bijdraagt aan het totaal weergegeven. In een 100% gestapeld staafdiagram in 3D worden de horizontale rechthoeken in 3D-vorm weergegeven. De gegevens worden niet op drie assen weergegeven.

 • Horizontaal cilinder-, kegel- en piramidediagram     Deze diagrammen zijn beschikbaar in dezelfde typen als rechthoekige staafdiagrammen: gegroepeerd, gestapeld en 100% gestapeld. In deze diagrammen worden gegevens ook op dezelfde manier vergeleken. Het enige verschil is dat in deze diagrammen horizontale cilinders, kegels of piramidevormen worden weergegeven in plaats van horizontale rechthoeken.

vlakdiagram

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een vlakdiagram. Doordat in een vlakdiagram de som van de waarden wordt weergegeven, is in een vlakdiagram ook de verhouding van de delen tot een geheel zichtbaar.

In vlakdiagrammen wordt de grootte van een wijziging in de loop van de tijd benadrukt. Vlakdiagrammen kunnen daarom worden gebruikt om de totale waarde in een trend te benadrukken. Gegevens die de winst in de loop van de tijd vertegenwoordigen, kunt u bijvoorbeeld in een vlakdiagram weergeven om de totale winst te benadrukken.

Vlakdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Vlakdiagram     In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van waarden in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. In 3D-vlakdiagrammen worden drie assen gebruikt (horizontale as, verticale as en diepteas), die u kunt wijzigen. U kunt over het algemeen beter een lijndiagram gebruiken dan een niet-gestapeld vlakdiagram omdat in een vlakdiagram gegevens van een gegevensreeks kunnen worden bedekt door gegevens van andere reeksen.

 • Gestapeld vlakdiagram    In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van de bijdragen van elke waarde in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. Een gestapeld vlakdiagram in 3D wordt op dezelfde manier weergegeven, maar hiervoor wordt het 3D-perspectief gebruikt. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

 • 100% gestapeld vlakdiagram    In dit grafiektype wordt de trend weergegeven van de percentages die elke waarde bijdraagt in de loop van de tijd of van andere categoriegegevens. Een 100% gestapeld vlakdiagram in 3D wordt op dezelfde manier weergegeven, maar hiervoor wordt het 3D-perspectief gebruikt. Een 3D-perspectief is geen echt 3D-perspectief, omdat er geen derde waardeas (diepteas) wordt gebruikt.

spreidingsdiagram

Gegevens die in kolommen en rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een spreidingsdiagram. Een spreidingsdiagram heeft twee waardeassen. Hierin wordt een set numerieke gegevens langs de horizontale as (x-as) en een andere set numerieke gegevens langs de verticale as (y-as) afgezet. Deze waarden worden gecombineerd tot enkelvoudige gegevenspunten en weergegeven met onregelmatige intervallen (of clusters).

In een spreidingsdiagram worden de relaties weergegeven tussen de numerieke waarden in meerdere gegevensreeksen of worden twee groepen met getallen uitgezet als één reeks X/Y-coördinaten. Spreidingsdiagrammen worden gewoonlijk gebruikt voor het weergeven en vergelijken van numerieke waarden, zoals wetenschappelijke, statistische en technische gegevens.

Spreidingsdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Spreidingsdiagram met alleen markeringen     In dit grafiektype worden waardeparen vergeleken. Gebruik een spreidingsdiagram met gegevensmarkeringen, maar zonder lijnen als het gaat om veel gegevenspunten en als de gegevens door lijnen moeilijker te lezen zijn. U kunt dit grafiektype ook gebruiken wanneer het niet nodig is om de verbindingen tussen de gegevenspunten weer te geven.

 • Spreidingsdiagram met vloeiende lijnen en spreidingsdiagram met vloeiende lijnen en markeringen     In dit grafiektype wordt een vloeiende curve weergegeven die de gegevenspunten met elkaar verbindt. Vloeiende lijnen kunnen met en zonder markeringen worden weergegeven. Gebruik een vloeiende lijn zonder markeringen als er veel gegevenspunten zijn.

 • Spreidingsdiagram met rechte lijnen en spreidingsdiagram met rechte lijnen en markeringen     In dit grafiektype worden rechte verbindingslijnen weergegeven tussen gegevenspunten. Rechte lijnen kunnen met en zonder markeringen worden weergegeven.

bellendiagram

Een bellendiagram is een soort spreidingsdiagram waarin de grootte van een bel de waarde van een derde variabele vertegenwoordigt.

Bellendiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Bellendiagram of bellendiagram met 3D-effect     In dit grafiektype worden sets van drie waarden in plaats van twee waarden vergeleken. De derde waarde bepaalt de grootte van de belmarkering. U kunt de bellen in 2D-vorm of met een 3D-effect weergeven.

grafiek voorraad

Gegevens die in een specifieke volgorde in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een hoog/laag/slot-diagram.

Een hoog/laag/slot-diagram wordt meestal gebruikt voor het weergeven van de fluctuatie in de prijs van aandelen. Maar dit diagram kan ook worden gebruikt voor wetenschappelijke gegevens. In een hoog/laag/slot-diagram kunt u bijvoorbeeld de fluctuatie van dagelijkse of jaarlijkse temperaturen aangeven.

Hoog/laag/slot-diagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Hoog/laag/slot-diagram     In dit grafiektype worden aandelenprijzen weergegeven. Hiervoor zijn drie reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: hoog, laag en vervolgens slot.

 • Open/hoog/laag/slot-diagram     Hiervoor zijn vier reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: open, hoog, laag en vervolgens slot.

 • Volume/hoog/laag/slot-diagram     Hiervoor zijn vier reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: volume, hoog, laag en vervolgens slot. In dit grafiektype wordt het volume gemeten door twee waardeassen te gebruiken: een voor de kolommen die het volume meten en de andere voor de aandelenprijzen.

 • Volume/open/hoog/laag/slot-diagram     Hiervoor zijn vijf reeksen waarden vereist in de juiste volgorde: volume, open, hoog, laag en vervolgens slot.

grafiek-oppervlak

Gegevens die in kolommen of rijen in een Excel-werkblad zijn gerangschikt, kunt u weergeven in een oppervlakdiagram. Net als op een topografische kaart geven kleuren en patronen gebieden in hetzelfde waardebereik aan.

Een oppervlakdiagram is handig wanneer u optimale combinaties tussen twee sets met gegevens zoekt.

Oppervlakdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • 3D-oppervlakdiagram     In dit grafiektype worden trends in waarden weergegeven in twee dimensies in een continue curve. De gekleurde banen in een oppervlakdiagram vertegenwoordigen niet de gegevensreeksen. Ze vertegenwoordigen de verschillen tussen de waarden. In dit diagram wordt een 3D-weergave van de gegevens getoond, waarbij het lijkt alsof er een rubberen vel over een 3D-kolomdiagram is gespannen. Dit grafiektype wordt gewoonlijk gebruikt om relaties zichtbaar te maken tussen grote hoeveelheden gegevens, die anders moeilijk zijn te zien.

 • 3D-oppervlakdiagram als draadmodel     In dit grafiektype worden alleen de lijnen weergegeven. Een 3D-oppervlakdiagram dat als draadmodel wordt weergegeven, is niet gemakkelijk te lezen, maar dit grafiektype is wel handig om sneller grote gegevenssets in een diagram uit te zetten.

 • Contourdiagram     Dit is een oppervlakdiagram dat u als het ware van bovenaf bekijkt en dat lijkt op een tweedimensionale topografische kaart. In een contourdiagram vertegenwoordigen de gekleurde banen specifieke waardebereiken. De lijnen in een contourdiagram verbinden geïnterpoleerde punten van gelijke waarde met elkaar.

 • Contourdraadmodeldiagram     Dit is een oppervlakdiagram dat u als het ware van bovenaf bekijkt. In het draadmodel worden geen gekleurde banen, maar alleen de lijnen weergegeven. Contourdraadmodeldiagrammen zijn niet gemakkelijk te lezen. In de meeste gevallen kunt u beter een 3D-oppervlakdiagram in plaats van een contourdraadmodeldiagram gebruiken.

ringdiagram

Net als in een cirkeldiagram wordt in een ringdiagram de verhouding van de delen tot het geheel weergegeven. Een ringdiagram kan echter meerdere gegevensreeksen bevatten. Elke ring van een ringdiagram vertegenwoordigt een gegevensreeks.

Ringdiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Ringdiagram     In dit grafiektype worden de gegevens in ringen weergegeven, waarbij elk ring een gegevensreeks vertegenwoordigt. Als er percentages worden weergegeven in gegevenslabels, is het totaal van elke ring 100%.

 • Ringdiagram met uitgelichte segmenten     In dit grafiektype wordt de bijdrage van elke waarde aan een totaal weergegeven waarbij afzonderlijke waarden de nadruk krijgen. Een ringdiagram kan echter meerdere gegevensreeksen bevatten.

radardiagram

In een radardiagram heeft elke categorie een eigen waardeas die in het middelpunt begint. Alle waarden in dezelfde reeks zijn met lijnen verbonden.

Gebruik een radardiagram om de samengestelde waarden van meerdere gegevensreeksen te vergelijken.

Radardiagrammen bestaan uit de volgende subtypen:

 • Radardiagram     In dit grafiektype worden wijzigingen in waarden ten opzichte van een middelpunt weergegeven.

 • Opgevuld radardiagram     In dit grafiektype worden de wijzigingen in waarden ten opzichte van een middelpunt weergegeven en wordt het gebied dat een gegevensreeks bestrijkt, opgevuld met een kleur.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Een grafiek maken

Gegevens in een grafiek bewerken

Een secundaire as aan een grafiek toevoegen

Een organigram maken

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×