Getypte tekst door Word aan laten vullen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt tekst, afbeeldingen en vaak gebruikte andere items opslaan en snel invoegen. In Word worden de opgeslagen items automatisch in het document ingevoegd wanneer de eerste tekens worden ingevoerd. Ook kunt u de items vanuit een menu selecteren. Word wordt met een aantal ingebouwde AutoTekst-fragmenten geleverd. Ook kunt u uw eigen fragmenten maken.

AutoTekst

Ga op een van de volgende manieren te werk:

AutoTekst-fragmenten maken

 1. Selecteer de tekst of afbeelding die u als AutoTekst-fragment wilt opslaan.

  Als u alineaopmaak wilt opslaan bij het fragment, neemt u de alineamarkering Alineamarkering in de selectie op.

  Tip: Klik op Weergeven  Niet-afdrukbare tekens weergeven op de werkbalk Standaard om alineamarkeringen zichtbaar te maken.

 2. Wijs in het menu Invoegen de optie AutoTekst aan en klik op Nieuw.

 3. Voer een naam voor het AutoTekst-fragment in het dialoogvenster Nieuw AutoTekst-fragment maken in.

  Word slaat het AutoTekst-fragment voor later gebruik op.

  Tip: Zorg ervoor dat de naam minimaal vier tekens bevat als u het fragment automatisch wilt invoegen. In Word wordt een fragment alleen ingevoegd nadat vier tekens zijn getypt.

 4. Klik op OK.

  Opmerking: Het AutoTekst-fragment wordt in Word in Normal.dot opgeslagen, waardoor het beschikbaar wordt voor alle documenten. Wanneer u een AutoTekst-fragment tot bepaalde documenten wilt beperken, wijst u in het menu Invoegen de optie AutoTekst aan, klikt u op AutoTekst en selecteert u vervolgens een andere sjabloon in het snelmenu Zoeken in als u een AutoTekst-fragment maakt.

AutoTekst-fragmenten invoegen vanuit een menu

U kunt AutoTekst gebruiken om tekst of afbeeldingen in te voegen in een document.

 1. Klik in het document waar u het AutoTekst-fragment wilt invoegen.

 2. Wijs naar AutoTekst op het menu Invoegen en klik vervolgens op de naam van het gewenste AutoTekst-fragment.

  Tip: Ingevoegde AutoTekst-fragmenten verschijnen in het submenu van de sjabloon van het document, zoals Normal. De snelste manier om AutoTekst-fragmenten in te voegen is het typen van de eerste vier tekens van het fragment. Wanneer u de Tip ziet, drukt u op de toets RETURN.

AutoTekst-fragmenten wijzigen

 1. Voeg het AutoTekst-fragment in het document in.

 2. Breng de gewenste wijzigingen aan.

 3. Selecteer het gereviseerde AutoTekst-fragment in het document.

  Als u alineaopmaak wilt opslaan bij het fragment, neemt u de alineamarkering Alineamarkering in de selectie op.

  Tip: Klik op Weergeven  Niet-afdrukbare tekens weergeven op de werkbalk Standaard om alineamarkeringen zichtbaar te maken.

 4. Wijs in het menu Invoegen de optie AutoTekst aan en klik op Nieuw.

 5. Typ de oorspronkelijke naam van het AutoTekst-fragment en klik vervolgens op OK.

 6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd of u het AutoTekst-fragment opnieuw wilt definiëren.

  Notities: 

  • De volgende keer dat u het AutoTekst-fragment invoegt, gebruikt Word het gereviseerde fragment.

  • U kunt het bewerken of verwijderen van een AutoTekst-fragment niet ongedaan maken.

AutoTekst-fragmenten verwijderen

 1. Wijs in het menu Invoegen de optie AutoTekst aan en klik vervolgens op AutoTekst.

 2. Klik in de lijst AutoTekst-fragmenten hier invoeren op de naam van het AutoTekst-fragment dat u wilt verwijderen.

 3. Klik op Verwijderen.

  Opmerking: U kunt het bewerken of verwijderen van een AutoTekst-fragment niet ongedaan maken.

Meerdere AutoTekst-fragmenten verwijderen

 1. Klik in het menu Beeld op Concept, Webindeling, Overzicht of Afdrukweergave.

 2. Klik in het menu Extra op Sjablonen en invoegtoepassingen.

 3. Klik op Organizer en klik vervolgens op het tabblad AutoTekst.

 4. Houd OPDRACHT ingedrukt in het vak In aan de linkerkant en klik vervolgens op de AutoTekst-fragmenten die u wilt verwijderen. Klik vervolgens op Verwijderen.

  Opmerking: U kunt het bewerken of verwijderen van een AutoTekst-fragment niet ongedaan maken.

Zie ook

De datum van vandaag invoegen terwijl u typt

Stijlen en AutoTekst kopiëren tussen documenten of sjablonen

Automatische wijzigingen uitschakelen

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×