Getallen weergeven als creditcardnummers

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u in een werkbladcel een getal typt dat uit meer dan 15 cijfers bestaat, worden in Microsoft Office Excel cijfers vanaf de zestiende positie gewijzigd in nullen. Bovendien wordt het getal weergegeven in een exponentiële notatie, waarbij een deel van het getal wordt vervangen door E+n, waarbij E (wat exponent betekent) zorgt dat het voorgaande grondtal wordt vermenigvuldigd met 10 tot de macht n.

Als u een aangepaste getalnotatie voor een 16 cijfers creditcardnummer maakt (zoals # of ###-###-###-###), het laatste cijfer Excel nog steeds verandert in een nul. Als u wilt weergeven met succes een creditcardnummer van 16 cijfers in volledige, u moet het getal opmaken als tekst.

U kunt om veiligheidsredenen alle cijfers van een creditcardnummer, behalve de paar laatste, verbergen door een formule te gebruiken waarin de functies TEKST.SAMENVOEGEN, RECHTS en HERHALING zijn opgenomen.

Wat wilt u doen?

Creditcardnummers volledig weergeven

Alleen de paar laatste cijfers van creditcardnummers weergeven

Creditcardnummers volledig weergeven

 1. Selecteer de op te maken cel of het op te maken bereik van cellen.

  Een cel of celbereik selecteren

  Selectie:

  Werkwijze

  Eén cel

  Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

  Een reeks cellen

  Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. U kunt ook SHIFT ingedrukt houden en op de pijltoetsen drukken om de selectie uit te breiden.

  U kunt ook de eerste cel van het bereik selecteren en vervolgens op F8 drukken om de selectie uit te breiden met de pijltoetsen. Druk nogmaals op F8 om te stoppen met het uitbreiden van de selectie.

  Een groot cellenbereik

  Klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste cel van het bereik klikt. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

  Alle cellen in een werkblad

  Klik op de knop Alles selecteren.

  De knop Alles selecteren

  U kunt het hele werkblad ook selecteren door op CTRL+A te drukken.

  Opmerking : In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

  Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

  Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik en houd CTRL ingedrukt terwijl u de andere cellen of bereiken selecteert.

  U kunt ook de eerste cel of het eerste cellenbereik selecteren en vervolgens op SHIFT+F8 drukken om een andere niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik toe te voegen aan de selectie. Druk opnieuw op SHIFT+F8 wanneer u het het toevoegen van cellen of bereiken wilt beëindigen.

  Opmerking : U kunt de selectie van een cel of cellenbereik in een niet-aangrenzende selectie niet opheffen zonder de hele selectie op te heffen.

  Een hele rij of kolom

  Klik op de rij- of kolomkop.

  Werkblad met zichtbare rij- en kolomkop

  1. Rijkop

  2. Kolomkop

  U kunt cellen in een rij of kolom ook selecteren door de eerste cel te selecteren en vervolgens op de toets CTRL+SHIFT+PIJL te drukken (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  Opmerking : Als de rij of kolom gegevens bevat, selecteert u met de toets CTRL+SHIFT+PIJL de rij of kolom tot en met de laatste gebruikte cel. Als u nogmaals op de toets CTRL+SHIFT+PIJL drukt, wordt de hele rij of kolom geselecteerd.

  Aangrenzende rijen of kolommen

  Sleep over de rij- of kolomkoppen. U kunt ook de eerste rij of kolom selecteren en vervolgens SHIFT ingedrukt houden terwijl u de laatste rij of kolom selecteert.

  Niet-aangrenzende rijen of kolommen

  Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom van de selectie en houd vervolgens CTRL ingedrukt terwijl u op de rij- of kolomkoppen klikt van andere rijen en kolommen die u aan de selectie wilt toevoegen.

  De eerste of laatste cel in een rij of kolom

  Selecteer een cel in de rij of kolom en druk vervolgens op de toets CTRL+PIJL (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  De eerste of laatste cel in een werkblad of een tabel van Microsoft Office Excel

  Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

  Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

  Cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek).

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de selectie van cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek).

  Cellen tot het begin van het werkblad

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

  Meer of minder cellen dan de actieve selectie

  Houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de laatste cel klikt die u wilt opnemen in de nieuwe selectie. Het rechthoekige gebied tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

  Tip : Als u de selectie van cellen wilt annuleren, klikt u op een cel in het werkblad.

  Tip : U kunt ook lege cellen selecteren en vervolgens getallen invoeren nadat u de cellen als tekst hebt opgemaakt. Die getallen worden ook opgemaakt als tekst.

 2. Klik op het tabblad Start op de Dialoogvensterweergave knopafbeelding naast Getal.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het vak Categorie op Tekst.

  Opmerking : Als u de optie tekst niet ziet, gebruikt u de schuifbalk wilt schuiven naar het einde van de lijst.

Tip : Als u wilt opnemen andere tekens (zoals streepjes) in de getallen die als tekst zijn opgeslagen, kunt u deze opnemen wanneer u de creditcardnummers typt.

Naar boven

Alleen de paar laatste cijfers van creditcardnummers weergeven

Voor algemene beveiligingsmaatregelen wilt u mogelijk alleen de laatste paar cijfers van een creditcardnummer weergeven en de rest van de cijfers vervangen door sterretjes of andere tekens. U kunt dit doen met behulp van een formule met de functies CONCATENATE, herhalingen rechts .

De volgende procedure wordt voorbeeldgegevens om weer te geven hoe u alleen de laatste vier cijfers van een creditcardnummer kunt weergeven. Nadat u de formule aan uw werkblad hebt gekopieerd, kunt u aanpassen om uw eigen creditcardnummers in een soortgelijke manier weer te geven.

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

 2. Selecteer in dit Help-artikel de volgende voorbeeldgegevens zonder de rij- en kolomkoppen.

1

2

3

4

A

B

Type

Gegevens

Creditcardnummer

5555-5555-5555-5555

Formule

Beschrijving (resultaat)

=TEKST.SAMENVOEGEN(HERHALING("****-",3), RECHTS(B2,4))

De tekenreeks "****-" wordt drie keer herhaald en het resultaat wordt gecombineerd met de laatste vier cijfers van het creditcardnummer (****-****-****-5555).

 1. Voorbeeldgegevens selecteren

  1. Klik vóór de tekst in cel A1 en sleep de aanwijzer over de cellen om alle tekst te selecteren.

  2. Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 2. Als u de geselecteerde gegevens wilt kopiëren, drukt u op CTRL+C.

 3. Selecteer cel A1 in het werkblad.

 4. U kunt de gekopieerde gegevens plakken door op CTRL+V te drukken.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formule wilt weergeven, klikt u op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op Formules weergeven.

  Sneltoets u kunt ook druk op CTRL +' (accent grave).

Opmerking : 

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×