Getallen weergeven als creditcardnummers

Wanneer u in een werkbladcel een getal typt dat uit meer dan 15 cijfers bestaat, worden in Microsoft Office Excel cijfers vanaf de zestiende positie gewijzigd in nullen. Bovendien wordt het getal weergegeven in een exponentiële notatie, waarbij een deel van het getal wordt vervangen door E+n, waarbij E (wat exponent betekent) zorgt dat het voorgaande grondtal wordt vermenigvuldigd met 10 tot de macht n.

Als u een aangepaste getalnotatie maakt voor een 16-cijferig creditcardnummer (bijvoorbeeld ################ of ####-####-####-####), zal het laatste cijfer toch in een nul worden veranderd. Als u een 16-cijferig creditcardnummer volledig wilt weergeven, moet u het nummer als tekst opmaken.

U kunt om veiligheidsredenen alle cijfers van een creditcardnummer, behalve de paar laatste, verbergen door een formule te gebruiken waarin de functies TEKST.SAMENVOEGEN, RECHTS en HERHALING zijn opgenomen.

Wat wilt u doen?

Creditcardnummers volledig weergeven

Alleen de paar laatste cijfers van creditcardnummers weergeven

Creditcardnummers volledig weergeven

 1. Selecteer de op te maken cel of het op te maken celbereik.

  Een cel of een celbereik selecteren

  Selectie

  Procedure

  Een afzonderlijke cel

  Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.

  Een bereik van cellen

  Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. Of klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u de selectie uitbreidt met behulp van de pijltoetsen.

  U kunt ook de eerste cel in het bereik selecteren en op F8 drukken om de selectie verder uit te breiden met behulp van de pijltoetsen. Als u de selectie niet verder wilt uitbreiden, drukt u nogmaals op F8.

  Een groot bereik van cellen

  Klik op de eerste cel in het bereik, houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel in het bereik. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.

  Alle cellen op een werkblad

  Klik op de knop Alles selecteren.

  De knop Alles selecteren

  Als u het hele werkblad wilt selecteren, kunt u ook op CTRL+A drukken.

  Opmerking   In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

  Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

  Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik, houd CTRL ingedrukt en selecteer de overige cellen of bereiken.

  U kunt ook de eerste cel of het begin van het celbereik selecteren en op SHIFT+F8 drukken om een of meer volgende niet-aaneengesloten cellen aan de selectie toe te voegen. Als u geen cellen of celbereiken meer aan de selectie wilt toevoegen, drukt u nogmaals op SHIFT+F8.

  Opmerking   Het is niet mogelijk om een cel of celbereik in een niet-aaneengesloten selectie te deselecteren zonder dat u de hele selectie opheft.

  Een hele rij of kolom

  Klik op de rij- of kolomkop.

  Werkblad met zichtbare rij- en kolomkop

  1. Rijkop

  2. Kolomkop

  U kunt de cellen ook rij- of kolomsgewijs selecteren door de eerste cel te selecteren en te drukken op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  Opmerking   Als de rij of kolom gegevens bevat, drukt u op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de selectie in de rij of kolom uit te breiden tot de laatste cel met gegevens. Druk nogmaals op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de volledige rij of kolom te selecteren.

  Aangrenzende rijen of kolommen

  Sleep de aanwijzer over de rij- of kolomkoppen. Of selecteer de eerste rij of kolom, houd SHIFT ingedrukt en selecteer de laatste rij of kolom.

  Niet-aangrenzende rijen of kolommen

  Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom in de selectie en houd CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de kop van de andere kolommen en rijen die u aan de selectie wilt toevoegen.

  De eerste of laatste cel in een rij of kolom

  Selecteer een cel in de rij of kolom en druk op CTRL+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG OF PIJL-OMLAAG voor kolommen).

  De eerste of laatste rij in een Microsoft Office Excel-tabel

  Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

  Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

  Cellen tot de laatst gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek)

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de geselecteerde cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel van het werkblad (rechterbenedenhoek).

  Cellen tot het begin van het werkblad

  Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.

  Meer of minder cellen dan de actieve selectie

  Houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel die u in de nieuwe selectie wilt opnemen. Het rechthoekige bereik tussen de actieve cel en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

  Tip   Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.

  Tip   U kunt ook lege cellen selecteren en vervolgens getallen invoeren nadat u de cellen als tekst hebt opgemaakt. Die getallen worden ook opgemaakt als tekst.

 2. Klik op het tabblad Start op het startpictogram voor dialoogvensters Knopafbeelding naast Getal.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het vak Categorie op Tekst.

  Opmerking   Als u de optie Tekst niet ziet, kunt u met de schuifbalk naar het einde van de lijst gaan.

Tip   Als u andere tekens (bijvoorbeeld streepjes) wilt opnemen in nummers die worden opgeslagen als tekst, kunt u deze opnemen wanneer u de creditcardnummers typt.

Naar boven

Alleen de paar laatste cijfers van creditcardnummers weergeven

Als algemene veiligheidsmaatregel kunt u alleen de paar laatste cijfers van een creditcardnummer weergeven en de rest van de cijfers vervangen door sterretjes of andere tekens. U doet dit door een formule te gebruiken waarin u de functies TEKST.SAMENVOEGEN, HERHALING en RECHTS opneemt.

In de volgende procedure worden voorbeeldgegevens gebruikt om te laten zien hoe u alleen de laatste vier cijfers van een creditcardnummer kunt weergeven. Als u de formule kopieert naar uw werkblad kunt u deze aanpassen om uw eigen creditcardnummers op dezelfde manier weer te geven.

 1. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.

 2. Selecteer in dit Help-artikel de volgende voorbeeldgegevens zonder de rij- en kolomkoppen.

1

2

3

4

A

B

Type

Gegevens

Creditcardnummer

5555-5555-5555-5555

Formule

Beschrijving (resultaat)

=TEKST.SAMENVOEGEN(HERHALING("****-",3), RECHTS(B2,4))

De tekenreeks "****-" wordt drie keer herhaald en het resultaat wordt gecombineerd met de laatste vier cijfers van het creditcardnummer (****-****-****-5555).

 1. Voorbeeldgegevens selecteren

  1. Klik vóór de tekst in cel A1 en sleep vervolgens de aanwijzer over de cellen om alle tekst te selecteren.

  2. Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 2. Als u de geselecteerde gegevens wilt kopiëren, drukt u op CTRL+C.

 3. Selecteer cel A1 in het werkblad.

 4. U kunt de gekopieerde gegevens plakken door op CTRL+V te drukken.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formule wilt weergeven, klikt u op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op Formules weergeven.

  Sneltoets  U kunt ook op CTRL+` (accent grave) drukken.

Opmerking   

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen