Gemiddelde van een groep getallen berekenen

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Misschien hebt u AutoSom wel eens gebruikt om snel getallen op te tellen in Excel. Maar wist u dat u deze functie ook kunt gebruiken om andere resultaten te berekenen, zoals gemiddelden?

AutoSom gebruiken om snel het gemiddelde te berekenen

Met AutoSom kunt u het gemiddelde berekenen van de getallen in een kolom of rij wanneer de kolom of rij geen lege cellen heeft.

  1. Klik in een cel onder de kolom of rechts van de rij met getallen waarvan u het gemiddelde wilt berekenen.

  2. Klik op het tabblad Start op de pijl naast AutoSom > Gemiddelde en druk op Enter.

Wilt u meer zien?

Het gemiddelde van een groep getallen berekenen

GEMIDDELDE, functie

GEMIDDELDE.ALS, functie

U hebt AutoSom wellicht gebruikt om snel getallen op te tellen in Excel.

Maar wist u dat u het ook kunt gebruiken voor andere berekeningen, bijvoorbeeld voor gemiddelden?

Klik op de cel rechts van een rij of onder een kolom.

Klik vervolgens op het tabblad Start op de pijl-omlaag AutoSom en op Gemiddelde, controleer of dit de juiste formule is en druk op Enter.

Als ik dubbelklik in de cel, zie ik dat het een formule is met de functie GEMIDDELDE.

Deze formule is GEMIDDELDE, A2, dubbele punt, A5, en berekent het gemiddelde van de cellen A2 tot en met A5.

Voor het berekenen van het gemiddelde van een paar cellen bespaart u tijd met de functie GEMIDDELDE. Voor grotere celbereiken is het essentieel.

Als ik hier de optie AutoSom Gemiddelde wil gebruiken, wordt alleen cel C5 gebruikt, niet de hele kolom.

Waarom? Omdat C4 leeg is.

Als C4 een getal zou bevatten, zouden de cellen C2 tot en met C5 een aaneengesloten celbereik bevatten dat door AutoSom zou worden herkend.

Als u het gemiddelde wilt berekenen van waarden in aaneengesloten cellen en celbereiken,

typt u een gelijkteken (een formule begint altijd met een gelijkteken), GEMIDDELDE, haakje openen,

houdt u Ctrl ingedrukt, klikt u op de gewenste cellen en celbereiken en drukt u op Enter.

De formule gebruikt de functie GEMIDDELDE om het gemiddelde te berekenen van de cellen die getallen bevatten

en negeert de lege cellen of cellen die tekst bevatten.

Zie voor meer informatie over de functie GEMIDDELDE de samenvatting aan het eind van de cursus.

Volgende keer: GEMIDDELDE.ALS.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×