Gemiddelde van een groep getallen

Overzicht

Gemiddelde van een groep getallen Wanneer u een gemiddelde wilt berekenen, klikt u op een knop of gebruikt u een functie in een formule. Met de knop AutoSom kunt u het gemiddelde berekenen van een kolom of rij nummers zonder lege cellen. U gebruikt de functies GEMIDDELDE of GEMIDDELDE.ALS om het gemiddelde te berekenen van getallen die niet opeenvolgend in een rij of kolom staan. En u gebruikt SOMPRODUCT of SOM als u een gewogen gemiddelde wilt berekenen, afhankelijk van het belang van de waarden.

Inhoud van deze cursus:

Gemiddelde van een groep getallen (2:14)
Misschien hebt u AutoSom wel eens gebruikt om snel getallen op te tellen in Excel. Maar wist u dat u deze functie ook kunt gebruiken om andere resultaten te berekenen, zoals gemiddelden?

De functie GEMIDDELDE.ALS (3:14)
De functie GEMIDDELDE.ALS retourneert het gemiddelde van cellen in een bereik dat voldoet aan de criteria die u hebt opgegeven.

Gewogen gemiddelde (2:26)
Als u een gemiddelde berekent, worden alle getallen meestal even zwaar gewogen. De getallen worden opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal getallen. Met een gewogen gemiddelde kunt u een groter belang toekennen aan een of meer getallen.

Cursusoverzicht
Een kort overzicht van de hoofdpunten in deze cursus.

Meer cursussen op Microsoft Office-training.

Feedback

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×