Geluiden toevoegen aan en afspelen in een presentatie

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Om uw presentaties nog mooier te maken kunt u voor extra effect geluid toevoegen.

In dit artikel

Geluid

Een geluid toevoegen

Geluid vooraf beluisteren

Kiezen tussen automatisch afspelen of afspelen wanneer erop wordt geklikt

Geluid herhalen

Het geluidspictogram verbergen

Opties voor het starten en stoppen van geluid

Geluid

Als u geluid toevoegt aan een dia, verschijnt er een geluidspictogram Afbeelding van pictogram waarmee naar het geluidsbestand wordt verwezen. Als u het geluid tijdens de presentatie wilt afspelen, kunt u het geluid instellen om automatisch van start te gaan wanneer de dia wordt getoond, het geluid starten wanneer erop wordt geklikt, het geluid na verloop van tijd automatisch van start laten gaan of het geluid als onderdeel van een animatiefragment afspelen. Ook kunt u muziek van een cd afspelenof gesproken tekst toevoegen aan uw presentatie.

U kunt geluiden toevoegen vanuit bestanden op uw computer, het netwerk of Microsoft Mediagalerie. U kunt ook uw eigen geluiden opnemen en deze aan uw presentatie toevoegen of muziek van een cd gebruiken.

U kunt geluiden vooraf beluisteren. Ook kunt u het geluidspictogram onzichtbaar maken tijdens een diavoorstelling door het te verbergen of naar het grijze gebied te slepen.

Als u een geluid wilt gebruiken om iets te benadrukken, zorgt u dat u het geluid maar één keer laat horen. Dit is de standaardinstelling voor geluiden in Microsoft Office PowerPoint. Als u het geluid wilt blijven afspelen tot u het zelf stopt of het geluid wilt afspelen zolang de presentatie duurt, moet u de opties voor het beëindigen van het geluid kiezen in het taakvenster Aangepaste animatie of het geluid zo instellen dat het steeds herhaald wordt. Als u niet aangeeft wanneer u het geluid wilt stoppen, stopt het geluid de volgende keer dat u op de dia klikt.

Alleen WAV (Golf audio gegevens) geluidsbestanden kunnen zijn ingesloten, alle andere mediatypen-bestanden zijn gekoppeld. Standaard worden WAV-geluid bestanden die groter dan 100 kilobytes (KB) groot zijn automatisch gekoppeld aan uw presentatie, plaats in deze ingesloten. U kunt verhogen van de maximale grootte voor ingesloten WAV-bestanden moeten een maximale grootte van 50.000 KB, maar deze limiet verhogen vergroot ook de totale grootte van uw presentatie.

Wanneer u een gekoppeld geluidsbestand invoegt, wordt er door PowerPoint een koppeling gemaakt naar de huidige locatie van het geluidsbestand. Als u de locatie van het geluidsbestand later wijzigt, kan PowerPoint het geluidsbestand niet meer terugvinden. Daarom is het handig om geluidsbestanden naar de map van de presentatie te kopiëren voordat u deze invoegt. Dan wordt er in PowerPoint een koppeling gemaakt naar het geluidsbestand en kan het altijd worden teruggevonden zolang het bestand in de map met de presentatie aanwezig blijft, ook al wordt de map verplaatst of gekopieerd naar een andere computer. Een andere manier om ervoor te zorgen dat de gekoppelde bestanden in de map met presentatie aanwezig blijven is het gebruik van de functie Inpakken voor cd. Met deze functie kopieert u alle bestanden tegelijk met de presentatie naar een bepaalde locatie (cd of map). Alle koppelingen worden zo automatisch bijgewerkt. Als uw presentatie gekoppelde bestanden bevat en u deze presentatie op een andere computer wilt geven of via e-mail wilt verzenden, moet u zowel de gekoppelde bestanden als de presentatie kopiëren.

Als het WAV-geluidsbestand in de presentatie moet worden opgenomen, kunt u de limiet voor de grootte van het ingesloten bestand vergroten tot een maximum van 50.000 kB (50 MB). Als u de maximaal toegestane grootte vergroot, betekent dit echter dat de algehele omvang van uw presentatie ook groter wordt. Dit kan gevolgen hebben voor de snelheid van de presentatie.

Naar boven

Een geluid toevoegen

Als u problemen met koppelingen wilt voorkomen, kunt u geluiden het beste naar dezelfde map kopiëren als de map waarin de presentatie is opgeslagen voordat u deze aan de presentatie toevoegt.

 1. Klik in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's op de tab Dia's.

 2. Klik op de dia waaraan u een geluid wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Invoegen, in de groep Mediaclips, op de pijl onder Geluid.

  Afbeelding van het tabblad Invoegen

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Geluid uit bestand, zoek de map met het gewenste bestand en dubbelklik op het bestand.

  • Klik op Geluid uit Mediagalerie, ga naar het gewenste fragment in het taakvenster Illustraties en voeg dit aan de dia toe door erop te klikken.

   Tip : U kunt een voorbeeld van de clip beluisteren voordat u deze aan uw presentatie toevoegt. Ga in het taakvenster Illustraties naar het vak Resultaten. Hier worden de beschikbare clips weergegeven. Beweeg de muisaanwijzer over de miniatuur van de clip, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens op Voorbeeld/eigenschappen.

Naar boven

Geluid vooraf beluisteren

 1. Klik op de dia op het geluidspictogram Afbeelding van pictogram .

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor geluid op het tabblad Opties en klik in de groep Afspelen op Voorbeeld. U kunt ook op het geluidspictogram dubbelklikken.

Naar boven

Kiezen tussen automatisch afspelen of afspelen wanneer erop wordt geklikt

Wanneer u een geluid invoegt, wordt u gevraagd hoe u het geluid wilt laten beginnen: automatisch (Automatisch) of wanneer u erop klikt (Wanneer erop wordt geklikt).

 • Klik op Automatisch als u het geluid automatisch wilt starten zodra de dia in beeld verschijnt.

Het geluid wordt automatisch afgespeeld wanneer u de dia laat zien, tenzij er andere media-effecten op de dia staan. Als er sprake is van andere effecten, zoals bijvoorbeeld een animatie, wordt het geluid na dat effect afgespeeld.

 • Klik op Wanneer erop wordt geklikt als u het geluid handmatig wilt starten wanneer u op de dia klikt.

Wanneer u een geluid invoegt, wordt er een trigger om deze af te spelen toegevoegd. Dit element wordt trigger genoemd omdat u in de dia op een bepaald item moet klikken om het geluid af te spelen, in plaats van op een willekeurige plek in de dia te klikken.

Opmerking : Er kunnen meerdere geluiden worden toegevoegd. Deze worden afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn toegevoegd. Als u wilt dat ieder geluid begint wanneer u erop klikt, moet u de geluidspictogrammen van elkaar slepen nadat u deze invoegt.

Naar boven

Geluid herhalen

U kunt geluid tijdens een dia of tijdens meerdere dia's herhalen.

Geluid herhalen tijdens een dia

 1. Klik op het geluidspictogram Afbeelding van pictogram .

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor geluid op het tabblad Opties en schakel in de groep Geluidsopties het selectievakje Herhalen in.

  Afbeelding van tabblad Opties van Hulpmiddelen voor geluid

Opmerking : Als u een geluid herhaalt, wordt dit afgespeeld tot u naar de volgende dia gaat.

Geluid tijdens verschillende dia's afspelen

 1. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 2. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie op de pijl rechts van het geselecteerde geluid in de lijst Aangepaste animatie en klik vervolgens op Effectopties.

 3. Klik onder Afspelen stoppen op het tabblad Effect op Na en selecteer het totale aantal dia's waarvoor de muziek moet worden afgespeeld.

  Opmerking : De tijd dat het geluidsbestand te horen is moet overeenkomen met de tijden dat de dia's worden weergegeven. U kunt de lengte van het geluidsbestand bekijken via Informatie op het tabblad Geluidsinstellingen.

Naar boven

Het geluidspictogram verbergen

Belangrijk     Gebruik deze optie alleen als u het geluid automatisch laat afspelen of als u een ander soort besturingselement hebt ingesteld, zoals bijvoorbeeld een trigger waarop u kunt klikken om het geluid af te spelen (een trigger is een element dat zich op de dia bevindt, zoals een afbeelding, een vorm, een knop, een alinea tekst of een tekstvak en waarmee een handeling wordt gestart wanneer u erop klikt). Het geluidspictogram is altijd zichtbaar in de normale weergave tenzij u het wegsleept van de dia.

 1. Klik op het geluidspictogram Afbeelding van pictogram .

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor geluid op het tabblad Opties en schakel in de groep Geluidsopties het selectievakje Verbergen bij voorstelling in.

  Afbeelding van tabblad Opties van Hulpmiddelen voor geluid

Naar boven

Opties voor het starten en stoppen van geluid

 1. Klik op het geluidspictogram Afbeelding van pictogram als u de instellingen voor het afspelen en stoppen van het geluidsbestand wilt aanpassen.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 3. Klik in het taakvenster Aangepaste animatie op de pijl rechts van het geselecteerde geluid in de lijst Aangepaste animatie en klik vervolgens op Effectopties.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Geef aan wanneer het afspelen van het geluid moet beginnen

  Voer op het tabblad Effect onder Afspelen starten een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Vanaf begin om meteen te beginnen met het afspelen van het geluidsbestand.

  • Klik op Vanaf laatste positie om het geluidsbestand af te spelen vanaf het laatste nummer dat op de cd werd afgespeeld.

  • Klik op Vanaf tijdstip om het afspelen van het geluidsbestand na een bepaalde tijd te beginnen. Geef vervolgens het totale aantal seconden op voor de vertraging.

  Geef aan wanneer het afspelen van het geluid moet stoppen

  Voer op het tabblad Effect onder Afspelen stoppen een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Bij klikken (standaardinstelling) als u wilt dat het afspelen van het geluidsbestand wordt gestopt als met de muis op de dia wordt geklikt.

  • Als u wilt dat het afspelen van het geluidsbestand wordt gestopt na de huidige dia, klikt u op Na huidige dia.

  • Klik op Na en geef het totale aantal dia's op waarvoor het geluidsbestand moet worden afgespeeld als u wilt dat het afspelen van het geluidsbestand pas wordt gestopt nadat er een bepaald aantal dia's is weergegeven.

   Opmerking : Voor deze twee laatste opties moet het geluidsbestand even lang zijn als de opgegeven tijden gedurende welke de dia's worden weergegeven. U kunt de lengte van het geluidsbestand bekijken via Informatie op het tabblad Geluidsinstellingen.

Naar boven

Notities : 

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×