Gegevenstrends voorspellen

U kunt een reeks waarden uitbreiden die in een eenvoudige lineaire trend of een exponentiële groeitrend passen door de vulgreep te gebruiken.

Gebruik de volgende procedures om te leren hoe u trends kunt weergeven en voorspellen en een projectie kunt maken.

Een trendreeks van uw gegevens maken

Een lineaire optimale trendreeks maken

In een lineaire trendreeks wordt de intervalwaarde (het verschil tussen de beginwaarde en de volgende waarden in de reeks) toegevoegd aan de beginwaarde en toegevoegd aan elke volgende waarde.

 1. Selecteer tenminste twee cellen die de beginwaarden voor de trend bevatten.

  Als u de nauwkeurigheid van de trendreeks wilt verhogen, kunt u meer dan twee beginwaarden selecteren.

 2. Sleep de vulgreep in de richting van de toenemende of afnemende waarden.

  Als u bijvoorbeeld cellen C1:E1 selecteert en de beginwaarden in deze cellen zijn 3, 5 en 8, sleept u de greep naar rechts om te vullen met toenemende trendwaarden, of naar links om te vullen met afnemende waarden.

  Tip : Als u handmatig wilt aanpassen hoe de reeks wordt gemaakt, wijst u in het menu Bewerken naar Opvulling en klikt u op Reeks.

Een exponentiële groeitrendreeks maken

In een groeitrendreeks wordt de beginwaarde vermenigvuldigd met de intervalwaarde om de volgende waarde in de reeks te krijgen. Het resultaat en elk volgend product wordt vervolgens vermenigvuldigd met de intervalwaarde.

 1. Selecteer tenminste twee cellen die de beginwaarden voor de trend bevatten.

  Als u de nauwkeurigheid van de trendreeks wilt verhogen, kunt u meer dan twee beginwaarden selecteren.

 2. Houd CONTROL ingedrukt en sleep de vulgreep in de richting die u wilt vullen met toenemende of afnemende waarden.

  Als u bijvoorbeeld cellen C1:E1 selecteert en de beginwaarden in deze cellen zijn 3, 5 en 8, sleept u de greep naar rechts om te vullen met toenemende trendwaarden, of naar links om te vullen met afnemende waarden.

 3. Laat CONTROL en de muisknop los en klik vervolgens in het contextmenu op Groeitrend.

  Excel berekent automatisch de groeitrend en vervolgt de reeks in de geselecteerde cellen.

  Tip : Als u handmatig wilt aanpassen hoe de reeks wordt gemaakt, wijst u in het menu Bewerken naar Opvulling en klikt u op Reeks.

Trendreeks weergeven met een trendlijn in een grafiek

U kunt trendlijn en zwevend gemiddelde gebruiken in tweedimensionale grafieken om trends grafisch weer te geven en voorspellingsproblemen te analyseren (ook wel regressieanalyse genoemd). Een zwevend gemiddelde egaliseert fluctuaties in gegevens en geeft het patroon of de trend overzichtelijker weer. Door regressieanalyse te gebruiken (waarmee een schatting van de relatie tussen variabelen wordt gemaakt), kunt u een trendlijn in een grafiek uitbreiden tot na de werkelijke gegevens om toekomstige waarden te voorspellen.

 1. Klik in uw grafiek op de gegevensreeks waaraan u een trendlijn of zwevend gemiddelde wilt toevoegen.

 2. Klik in het menu Grafiek op Trendlijn toevoegen en klik vervolgens op Type.

  Opmerking :  U kunt alleen aan niet-gestapelde diagrammen, 2D-diagrammen, vlakdiagrammen, staafdiagrammen, kolomdiagrammen, lijndiagrammen, aandelendiagrammen, X Y (spreidings)-diagrammen en bellendiagrammen trendlijnen toevoegen.

 3. Klik op het type trendlijn of zwevend gemiddelde dat u wilt gebruiken.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

Als u

Doe het volgende

Polynoom selecteert

Voer in het vak Graad het getal in voor de hoogste macht die u wilt gebruiken voor de onafhankelijke variabele.

Zwevend gemiddelde selecteert

Voer in het vak Punt het getal in voor het aantal punten dat u wilt gebruiken voor het berekenen van het zwevend gemiddelde.

 1. Klik op OK.

  Opmerking : Als u een zwevend gemiddelde toevoegt aan een spreidingsdiagram, wordt het zwevend gemiddelde gebaseerd op de volgorde van de x-waarden die in het diagram zijn getekend. Voor de gewenste resultaten moet u mogelijk eerst de x-waarden sorteren voordat u een zwevend gemiddelde toevoegt.

Zie ook

VOORSPELLEN, functie

TREND, functie

GROEI, functie

LIJNSCH, functie

LOGSCH, functie

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×