Gegevens verfraaien met gegevensafbeeldingen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt informatie weer geven over de gegevens in een shape met behulp van gegevens afbeeldingen. In Microsoft Visio 2010 kunt u uw eigen gegevens afbeeldingen maken die tekst, gegevens balken, pictogrammen of unieke opvul kleuren bevatten.

Notities: 

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

In dit artikel

Wat is een gegevens afbeelding?

Een gegevens afbeelding maken

Een bestaande gegevens afbeelding Toep assen op een shape

Een bestaande gegevens afbeelding wijzigen

Een gegevens afbeelding van een shape verwijderen

Wat is een gegevens afbeelding?

Een gegevens afbeelding is een visuele verbetering die u kunt Toep assen op shapes om gegevens weer te geven die de shapes bevatten. Gegevens afbeeldingen geven uw gegevens weer als een combi natie van tekst-en visuele elementen, zoals getallen, vlaggen en voortgangs balken.

Stel dat u een vorm hebt die een proces vertegenwoordigt, dat gegevens bevat over de kosten, het proces nummer, de eigenaar, de functie, de begin datum, de eind datum en de status van het proces:

Een processhape zonder gegevensafbeeldingen

1. een proces vorm zonder gegevens afbeeldingen

2. het taak venster Shapegegevens met de gegevens uit de shape proces

Stel nu dat u de gegevens in de vorm visueel wilt uitdrukken:

Een processhape met een gegevensafbeelding

1. de functie van het proces (' test ') wordt weer gegeven als een unieke opvul kleur.

2. de kosten van het proces ("$50.000,00") worden weer gegeven als een gegevens balk.

3. de status van het proces ("niet gestart") wordt weer gegeven als een vraag teken.

4. de eigenaar ("Phyllis Harris") en eind datum ("9/30/2009") van het proces worden weer gegeven als tekst bijschriften.

Als u een gegevens afbeelding op de shape toepast, kunt u eenvoudig de gegevens in de shape weer geven zonder dat u de shape hoeft te selecteren en het taak venster Shapegegevens te bekijken. Daarnaast kunt u snel specifieke gegevens in meerdere shapes tegelijk bekijken door de gegevens afbeeldingen van de shapes te bestuderen.

Nadat u een gegevens afbeelding hebt gemaakt, kunt u deze Toep assen op andere shapes met dezelfde gegevens. Wanneer u de gegevens afbeelding wijzigt, wordt de wijziging standaard automatisch toegepast op alle shapes waarop de gegevens afbeelding is toegepast.

U kunt net zoveel gegevens afbeeldingen maken als u nodig hebt voor de shapes. U kunt bijvoorbeeld een werk stroom maken om proces gegevens weer te geven en deze toe te passen op alle shapes van uw werk nemers. U kunt een tweede gegevens afbeelding maken om apparatuurgegevens weer te geven en deze toe te passen op alle apparatuurshapes.

Waar komen de gegevens vandaan?     De gegevens die u kunt weer geven met behulp van gegevens afbeeldingen, worden weer gegeven in de shape-gegevensvan de shapes. U kunt gegevens in het taak venster Shapegegevens voor elke vorm afzonderlijk typen of u kunt de wizard gegevens aan shapes koppelen gebruiken. Als u uw gegevens importeert met behulp van de wizard gegevens aan shapes koppelen, kunt u kiezen hoe de gegevens voor u moeten worden weer gegeven in Visio. Zie gegevens importeren in shapes in uw tekeningvoor meer informatie over de wizard.

Opmerking: Als u het taak venster Shapegegevens wilt weer geven, schakelt u op het tabblad gegevens in de groep weer geven/verbergen het selectie vakje venster Shapegegevens in.

Naar boven

Een gegevens afbeelding maken

U kunt vier soorten items toevoegen aan uw gegevens afbeelding: tekst, gegevens balken, pictogrammen en kleur codering. In de volgende secties wordt beschreven hoe u elk type element kunt toevoegen.

Opmerking: Deze procedures werken het best als de shape al gegevens bevat. Zie gegevens importeren in shapes in uw tekeningvoor meer informatie over het Toep assen van gegevens op shapes.

Een tekst afbeelding toevoegen aan een shape

U kunt kiezen uit tekst bijschriften of tekst koppen. Tekst bijschriften bevatten de naam van de kolom en de bijbehorende waarde. In koppen wordt alleen de gegevens waarde weer gegeven.

 1. Selecteer de shape waarvoor u een gegevens afbeelding wilt maken.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep gegevens weer geven op gegevens afbeeldingenen selecteer nieuwe gegevens afbeelding maken.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoog venster nieuwe gegevens afbeelding op Nieuw item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoog venster Nieuw item onder weer gevenin de lijst gegevens veld het gegevens veld dat u wilt weer geven.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Tekst geselecteerd

 5. Selecteer tekstin de lijst weer gegeven als .

 6. Selecteer in de lijst stijl de gewenste stijl voor de tekst afbeelding.

 7. Selecteer onder positiede positie voor de tekst afbeelding op een van de volgende manieren:

  • Als u de standaard positie in de lijst wilt gebruiken, schakelt u het selectie vakje standaard positie gebruiken in.

  • Als u een andere positie wilt opgeven, schakelt u het selectie vakje standaard positie gebruiken in, klikt u op horizon taal of verticaalen selecteert u vervolgens de gewenste posities.

 8. Selecteer onder Detailsde opties om te kiezen hoe u het bijschrift of de kop wilt weer geven.

 9. Klik op OKals u klaar bent met het maken van een nieuw gegevens afbeeldings item.

 10. Als u meer items wilt toevoegen aan de gegevens afbeelding, herhaalt u stap 3 tot en met 9.

 11. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van items aan de gegevens afbeelding, klikt u in het dialoog venster nieuwe gegevens afbeelding op Toep assenen vervolgens op OK.

Naar boven

Een gegevens balk toevoegen aan een shape

Gegevens balken geven uw gegevens dynamisch weer in miniatuur diagrammen en-grafieken, zoals voortgangs balken, ster classificaties, thermo meters en snelheids meters.

 1. Selecteer de shape waarvoor u een gegevens afbeelding wilt maken.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep gegevens weer geven op gegevens afbeeldingenen selecteer nieuwe gegevens afbeelding maken.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoog venster nieuwe gegevens afbeelding op Nieuw item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoog venster Nieuw item onder weer gevenin de lijst gegevens veld het gegevens veld dat u wilt weer geven.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Gegevensbalk geselecteerd.

 5. Selecteer gegevens balkin de lijst weer gegeven als .

 6. Selecteer in de lijst stijl de gewenste stijl voor de gegevens balk.

 7. Selecteer onder positiede positie voor de gegevens balk op een van de volgende manieren:

  • Als u de standaard positie in de lijst wilt gebruiken, schakelt u het selectie vakje standaard positie gebruiken in.

  • Als u een andere positie wilt opgeven, schakelt u het selectie vakje standaard positie gebruiken in, klikt u op horizon taal of verticaalen selecteert u vervolgens de gewenste posities.

 8. Selecteer onder Detailsde opties om te kiezen hoe u de gegevens balk wilt weer geven.

 9. Klik op OKals u klaar bent met het maken van een nieuw gegevens afbeeldings item.

 10. Als u meer items wilt toevoegen aan de gegevens afbeelding, herhaalt u stap 3 tot en met 9.

 11. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van items aan de gegevens afbeelding, klikt u in het dialoog venster nieuwe gegevens afbeelding op Toep assenen vervolgens op OK.

Naar boven

Een pictogrammenset toevoegen aan een shape

U kunt uw gegevens weer geven met behulp van sets met pictogrammen, zoals vlaggen, verkeers signalen en trend pijlen. U kunt instellen dat de pictogrammen worden weer gegeven op basis van specifieke waarden, datums, expressies of zelfs andere gegevens velden in dezelfde shape.

U kunt bijvoorbeeld markeringen gebruiken om aan te geven hoe de huidige omzet wordt vergeleken met die van het vorige jaar. Zoals wordt weer gegeven in het volgende voor beeld, kunt u de waarden van de vlag instellen, zodat de omzet in een blauwe vlag significant was, een gele vlag betekent dat de omzet gematigd was en een rode vlag betekent dat de omzet voor het jaar was.

 1. Selecteer de shape waarvoor u een gegevens afbeelding wilt maken.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep gegevens weer geven op gegevens afbeeldingenen selecteer nieuwe gegevens afbeelding maken.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoog venster nieuwe gegevens afbeelding op Nieuw item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoog venster Nieuw item onder weer gevenin de lijst gegevens veld het gegevens veld dat u wilt weer geven.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Pictogrammenset geselecteerd.

 5. Selecteer pictogrammensetin de lijst weer gegeven als .

 6. Selecteer de gewenste pictogram serie in de lijst stijl .

 7. Selecteer onder positiede positie van het pictogram op een van de volgende manieren:

  • Als u de standaard positie wilt gebruiken, schakelt u onder positiehet selectie vakje standaard positie gebruiken in.

  • Als u een andere positie wilt opgeven, schakelt u het selectie vakje standaard positie gebruiken in, klikt u op horizon taal of verticaal en selecteert u vervolgens de gewenste posities.

 8. Selecteer onder regels voor het weer geven van elk pictogramde waarden die elk pictogram moet aangeven.

 9. Klik op OKals u klaar bent met het maken van een nieuw gegevens afbeeldings item.

 10. Als u meer items wilt toevoegen aan de gegevens afbeelding, herhaalt u stap 3 tot en met 9.

 11. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van items aan de gegevens afbeelding, klikt u in het dialoog venster nieuwe gegevens afbeelding op Toep assenen vervolgens op OK.

Naar boven

Een opvul kleur Toep assen op gegevens waarde

Met de optie kleuren op waarde kunt u een opvul kleur Toep assen om unieke waarden of waardebereiken aan te geven.

Opmerking: Als u meer dan één kleur maakt op basis van waardegegevens afbeeldings items, en beide beide waar zijn voor één shape, wordt de opvulling van de gegevens afbeelding toegepast op die vorm die als eerste in het dialoog venster gegevens afbeelding bewerken wordt weer gegeven.

 1. Selecteer de shape waarvoor u een gegevens afbeelding wilt maken.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep gegevens weer geven op gegevens afbeeldingenen selecteer nieuwe gegevens afbeelding maken.

  De groep Gegevens weergeven op het tabblad Gegevens op het lint van Visio 2010.

 3. Klik in het dialoog venster nieuwe gegevens afbeelding op Nieuw item.

  Het dialoogvenster Nieuwe gegevensafbeelding.

 4. Selecteer in het dialoog venster Nieuw item onder weer gevenin de lijst gegevens veld het gegevens veld dat u wilt weer geven met een gegevens afbeelding.

  Het dialoogvenster Nieuw item met Kleuren op waarde geselecteerd.

 5. Selecteer in de lijst weer gegeven als de optie kleuren op waarde.

 6. Selecteer in de lijst kleur methode hoe een opvulling wordt toegepast op de shape op basis van dat gegevens veld:

  • Elke kleur vertegenwoordigt een unieke waarde      U kunt dezelfde kleur Toep assen op alle shapes die dezelfde waarde hebben. U kunt bijvoorbeeld alle shapes voor werk nemers in de verkoop afdeling geel kleuren en alle vormen voor werk nemers in de boekhoud afdeling rood.

  • Elke kleur vertegenwoordigt een bereik van waarden      U kunt een reeks kleuren gebruiken, van helder tot geluid, om een bereik van waarden aan te geven. U kunt bijvoorbeeld een reeks kleuren gebruiken die licht van rood tot roze zijn, zodat ze overeenkomen met regio's met een hoge, middel grote en lage toename van de omzet.

 7. Typ onder kleur toewijzingende gegevens veld waarden die u voor elk van de opvul kleuren wilt Toep assen en selecteer de opvullings-en tekst kleuren die u wilt Toep assen.

 8. Als u meer mogelijke opvul kleuren wilt maken, klikt u op Invoegen.

 9. Klik op OKals u klaar bent met het maken van een nieuw gegevens afbeeldings item.

 10. Als u meer items wilt toevoegen aan de gegevens afbeelding, herhaalt u stap 3 tot en met 9.

 11. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van items aan de gegevens afbeelding, klikt u in het dialoog venster nieuwe gegevens afbeelding op Toep assenen vervolgens op OK.

Naar boven

Een bestaande gegevens afbeelding Toep assen op een shape

Opmerking: De vorm waarop u de bestaande gegevens afbeelding wilt Toep assen, moet de gegevens velden bevatten waarnaar de gegevens afbeelding verwijst.

 1. Selecteer de shape waarop u de gegevens afbeelding wilt Toep assen.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep gegevens weer geven op gegevens afbeeldingenen selecteer vervolgens onder beschik bare gegevens afbeeldingende gewenste gegevens afbeelding.

  Selecteer Geen gegevensafb. om een gegevensafbeelding uit uw shape te verwijderen.

Opmerking: U kunt de aanwijzer op een afbeelding plaatsen om een voor beeld van de shape te bekijken waarop de gegevens afbeelding is toegepast.

Naar boven

Een bestaande gegevens afbeelding wijzigen

 1. Selecteer een shape met de gegevens afbeelding die u wilt bewerken.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep gegevens weer geven op gegevens afbeeldingenen selecteer gegevens afbeelding bewerken.

  Het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken.

 3. Voer in het dialoog venster gegevens afbeelding bewerken een van de volgende handelingen uit:

  1. Als u het gegevens veld wilt wijzigen dat de afbeelding vertegenwoordigt, selecteert u in de kolom gegevens veld een ander gegevens veld voor dat item.

  2. Als u de kleur, instellingen, het letter type, de opmaak of het type afbeelding wilt wijzigen dat wordt weer gegeven, selecteert u het item dat u wilt wijzigen in de kolom weer gegeven als en klikt u vervolgens op item bewerken. Selecteer in het dialoog venster item bewerken onder weer gevenin de lijst weer gegeven als het type afbeeldings type dat u wilt gebruiken.

  3. Als u de positie van het gegevens afbeeldings item ten opzichte van de shape wilt wijzigen, selecteert u in de kolom weer gegeven als een item dat u wilt wijzigen en klikt u op item bewerken. Selecteer in het dialoog venster item bewerken onder positiede gewenste positie.

 4. Als u de wijzigingen wilt Toep assen op alle shapes die dezelfde gegevens afbeelding hebben, selecteert u onder wijzigingen Toep assen opde optie alle shapes met deze gegevens afbeelding .

 5. Als u de wijzigingen alleen wilt Toep assen op geselecteerde shapes, selecteert u onder wijzigingen Toep assen opde optie alleen geselecteerde shapes .

Naar boven

Een gegevens afbeelding van een shape verwijderen

 1. Selecteer de shape (s) waaruit u de gegevens afbeelding wilt verwijderen.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep gegevens weer geven op gegevens afbeeldingenen selecteer geen gegevens afbeeldingonder geen gegevens afbeelding.

  Selecteer Geen gegevensafb. om een gegevensafbeelding uit uw shape te verwijderen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×