Gegevens uit een Access-database importeren in een Access-app

In dit artikel leest u hoe u gegevens uit een Access-bureaubladdatabase naar een Access-web-app verplaatst, zodat u deze in een internetbrowser kunt delen met vrienden en collega's.

Opmerking : Dit artikel is niet van toepassing op Access-bureaubladdatabases. Zie Gegevens in een Access-database importeren voor meer informatie over het importeren van gegevens in Access-bureaubladdatabases.

Neem de volgende zaken in overweging voordat u aan de slag gaat:

 • Met Access kunt u geen tabelrelaties, berekende kolommen, validatieregels, standaardwaarden, bijlagevelden, OLE-objectvelden en andere bepaalde verouderde gegevenstypen in de web-app importeren.

 • In Access worden zoekopdrachten bewaard. Zorg er bij een gerelateerde tabel dus voor dat de relaties tot stand worden gebracht met behulp van opzoekvelden voordat u de tabellen in de web-app importeert.

Nu u op de hoogte bent van deze voorafgaande informatie, voert u als volgt de import uit:

 1. Maak een nieuwe Access-web-app of open een bestaande web-app in Access. (Als u een bestaande app in een browser bekijkt, klikt u op Instellingen > Aanpassen in Access).

  De koppeling Aanpassen in Access in een Access-app.

 2. Als de pagina Tabellen toevoegen niet wordt weergegeven, klikt u op Start > Tabel.

 3. Klik onder Een tabel maken van een bestaande gegevensbron op Access.

  Een tabel maken vanuit een bestaande gegevensbron.

 4. Klik op Bladeren, selecteer de Access-bureaubladdatabase waaruit u gegevens kopieert en klik op Openen.

 5. Klik op OK, selecteer de tabellen die u wilt importeren en klik opnieuw op OK.

 6. Sluit de wizard

In Access worden de nieuwe tabel(len) aan de linkerkant van het scherm weergegeven en wordt voor elke tabel een standaardweergave gemaakt. U kunt nu het beste op Start > App starten klikken. Klik in de browser op de nieuwe tabellen en weergaven om te zien hoe het eruitziet. Als u de standaardweergaven wilt wijzigen, sluit u de browser en past u de web-app aan in Access.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×