Gegevens in een bereik of tabel sorteren

Gegevens sorteren is een belangrijk onderdeel van gegevensanalyse. U kunt bijvoorbeeld een lijst met namen sorteren op alfabetische volgorde, een lijst met productvoorraden van hoog naar laag samenstellen, of rijen sorteren op kleur of pictogram. Gesorteerde gegevens zijn overzichtelijker, begrijpelijker, sneller terug te vinden en goed bruikbaar bij het nemen van beslissingen.

Opmerking   Als u de hoogste of laagste waarden in een cellenbereik of tabel wilt vinden, zoals de tien hoogste cijfers of de vijf laagste verkoopbedragen, kunt u AutoFilter of voorwaardelijke opmaak gebruiken. Zie Gegevens in een bereik of tabel filteren en Voorwaardelijke opmaak toevoegen, wijzigen of wissen voor meer informatie.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over sorteren

Tekst sorteren

Getallen sorteren

Datums of tijden sorteren

Sorteren op celkleur, tekstkleur of pictogram

Sorteren op een aangepaste lijst

Rijen sorteren

Sorteren op meer dan een kolom of rij

Eén kolom sorteren in een cellenbereik zonder andere kolommen te beïnvloeden

Meer informatie over sorteren

Meer informatie over sorteren

U kunt gegevens alfabetisch (A-Z of Z-A), getallen (klein naar groot of groot naar klein) en datums en tijden (oud naar nieuw of nieuw naar oud) in een of meer kolommen sorteren. U kunt sorteren op een aangepast lijst (zoals groot, normaal en klein) of op opmaak, waaronder ook celkleur, tekstkleur en pictogramserie. Doorgaans zult u op kolommen sorteren, maar u kunt ook op rijen sorteren.

De sorteercriteria worden in de werkmap opgeslagen, zodat u bij het openen van een werkmap de sortering opnieuw kunt gebruiken voor een Excel-tabel. Een cellenbereik kunt u zo echter niet sorteren. Als u de sorteercriteria wilt opslaan zodat u af en toe opnieuw kunt sorteren wanneer u een werkmap opent, is het aan te raden een tabel te gebruiken. Dit is vooral van belang als u meerdere kolommen sorteert of sorteringen maakt die ingewikkeld zijn om in te stellen.

Naar boven

Tekst sorteren

 1. Selecteer een kolom met alfanumerieke gegevens in een cellenbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt die alfanumerieke gegevens bevat.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken en klik vervolgens op Sorteren en filteren.

  Afbeelding van het lint in Excel

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt sorteren in oplopende alfanumerieke volgorde, klikt u op Sorteren van A naar Z.

  • Als u wilt sorteren in aflopende alfanumerieke volgorde, klikt u op Sorteren van Z naar A.

 4. Indien gewenst, kunt u bij het sorteren onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters.

  Onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters bij het sorteren

  1. Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  2. Klik in het dialoogvenster Sorteren op op Opties.

  3. Selecteer in het dialoogvenster Sorteeropties de optie Hoofdlettergevoelig.

  4. Klik tweemaal op OK.

Controleer of gegevens zijn opgeslagen als tekst    Als de kolom die u wilt sorteren getallen bevat die zijn opgeslagen met getalnotatie en getallen die zijn opgeslagen met tekstnotatie, moet u eerst alle getallen opmaken met tekstnotatie. Als u dit niet doet, worden de getallen met getalnotatie gesorteerd vóór de getallen met tekstnotatie. U stelt de tekstnotatie voor alle geselecteerde gegevens in door op het tabblad Start in de groep Lettertype te klikken op de knop Cellettertype opmaken. Vervolgens klikt u op het tabblad Getal onder Categorie op Tekst.

Verwijder eventuele voorloopspaties     In sommige gevallen zijn bij gegevens die uit een andere toepassing zijn geïmporteerd soms voorloopspaties voor de gegevens ingevoegd. U moet deze voorloopspaties verwijderen voordat u de gegevens sorteert.

Naar boven

Getallen sorteren

 1. Selecteer een kolom met numerieke gegevens in een cellenbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt die numerieke gegevens bevat.

 2. Ga naar het tabblad Start in de groep Bewerken, klik op Sorteren en filteren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de getallen wilt sorteren laag naar hoog, klikt u op Sorteren van laag naar hoog.

  • Als u de getallen wilt sorteren hoog naar laag, klikt u op Sorteren van laag naar hoog.

Controleer of alle getallen zijn opgeslagen met getalnotatie    Als het resultaat van de sorteerbewerking tegenvalt, is het mogelijk dat de kolom getallen bevat die als tekst zijn opgeslagen in plaats van als getallen. Negatieve getallen die uit sommige boekhoudsystemen zijn geïmporteerd of een getal dat begint met een ' (apostrof) worden opgeslagen als tekst. Zie Tekstnotatie van getallen converteren naar getalnotatie voor meer informatie.

Naar boven

Datums of tijden sorteren

 1. Selecteer een kolom met datums of tijden in een cellenbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt die datums of tijden bevat.

 2. Selecteer een kolom met datums of tijden in een cellenbereik of een tabel.

 3. Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u datums en tijden wilt sorteren van oud naar nieuw, klikt u op Sorteren van oud naar nieuw.

  • Als u datums en tijden wilt sorteren van nieuw naar oud, klikt u op Sorteren van nieuw naar oud.

Controleer of datums en tijden zijn opgeslagen als datums of tijden    Als het resultaat van de sorteerbewerking tegenvalt, is het mogelijk dat de kolom datums en tijden bevat die als tekst zijn opgeslagen in plaats van als datums en tijden. Datums en tijden worden alleen correct gesorteerd als alle datums en tijden in een kolom zijn opgeslagen met een serienummer voor datums of tijden. Als een waarde in Excel niet wordt herkend als een datum of tijd, wordt deze opgeslagen als tekst. Zie Tekstnotatie van datums converteren naar datumnotatie voor meer informatie.

Opmerking    Als u wilt sorteren op dagen van de week, maakt u de cellen zo op dat de dag van de week wordt weergegeven. Als u wilt sorteren op dag van de week, ongeacht de datum, converteert u de cellen naar tekst met behulp van de functie TEKST. De functie TEKST retourneert echter een tekstwaarde, dus de sorteerbewerking wordt dan uitgevoerd op basis van alfanumerieke gegevens. Zie Datums weergeven als dagen van de week voor meer informatie.

Naar boven

Sorteren op celkleur, tekstkleur of pictogram

Als u de celkleur of lettertypekleur in een cellenbereik of een tabelkolom handmatig hebt opgemaakt of een voorwaardelijke opmaak hebt toegepast, kunt u ook op deze kleuren sorteren. U kunt ook sorteren op een pictogramserie die u hebt gemaakt met behulp van voorwaardelijke opmaak.

 1. Selecteer een kolom met gegevens in een cellenbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Afbeelding van het lint in Excel

  Het dialoogvenster Sorteren wordt weergegeven.

 3. Selecteer de kolom die u wilt sorteren in het vak Sorteren op onder Kolom.

 4. Selecteer het type sortering onder Sorteren op. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u op celkleur wilt sorteren, selecteert u Celkleur en selecteert u een kleur.

  • Als u op tekstkleur wilt sorteren, selecteert u Tekstkleur en selecteert u een kleur.

  • Als u op pictogramserie wilt sorteren, selecteert u Celpictogram en selecteert u een pictogram.

 5. Klik onder Sorteren op de pijl naast de knop en selecteer afhankelijk van het type opmaak een celkleur, tekstkleur of celpictogram.

 6. Selecteer de gewenste sorteervolgorde onder Volgorde. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de celkleur, tekstkleur of het pictogram naar boven of naar links wilt verplaatsen, selecteert u Bovenop wanneer u op een kolom wilt sorteren en Links wanneer u een rij wilt sorteren.

  • Als u de celkleur, tekstkleur of het pictogram naar beneden of naar rechts wilt verplaatsen, selecteert u Onder wanneer u op een kolom wilt sorteren en Rechts wanneer u een rij wilt sorteren.

   Opmerking   Er is geen standaardsorteervolgorde voor celkleuren, tekstkleuren of pictogrammen. U moet voor elke sorteerbewerking de gewenste volgorde opgeven.

 7. Als u de volgende celkleur, tekstkleur of pictogram wilt opgeven om op te sorteren, klikt u op Niveau toevoegen en herhaalt u de stappen 3 tot en met 5.

  Zorg ervoor dat u dezelfde kolom selecteert in het vak Vervolgens op en dat u dezelfde selectie maakt onder Volgorde.

  Herhaal dit voor elke volgende celkleur, tekstkleur of pictogram waarop u wilt sorteren.

Naar boven

Sorteren op een aangepaste lijst

U kunt een aangepaste lijst gebruiken om te sorteren in een door de gebruiker gedefinieerde volgorde. Excel biedt ingebouwde aangepaste lijsten voor dag-van-de-week en maand-van-het-jaar. Bovendien kunt u uw eigen aangepaste lijsten maken.

 1. Maak eventueel een aangepaste lijst.

  Een aangepaste lijst maken

  1. Typ in een cellenbereik de waarden waarop u wilt sorteren, in de gewenste volgorde, van hoog naar laag. Bijvoorbeeld:

  A

  1

  Hoog

  2

  Normaal

  3

  Laag

  1. Selecteer het bereik dat u zojuist hebt getypt. In dit voorbeeld zou u de cellen A1:A3 selecteren.

  2. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak, klik op Opties voor Excel, klik op de categorie Populair en klik vervolgens onder Belangrijke opties voor het werken met Excel op Aangepaste lijsten bewerken.

  3. Klik in het dialoogvenster Aangepaste lijsten op Importeren en klik vervolgens tweemaal op OK.

   Notities   

   1. U kunt alleen een aangepaste lijst maken op basis van een waarde (tekst, getal en datum of tijd). U kunt geen aangepaste lijst maken op basis van een opmaakkenmerk (celkleur, tekstkleur en pictogram).

   2. De maximumlengte van een aangepaste lijst is 255 tekens en het eerste teken mag geen cijfer zijn.

 2. Selecteer een kolom met gegevens in een cellenbereik, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt.

 3. Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Afbeelding van het lint in Excel

  Het dialoogvenster Sorteren wordt weergegeven.

 4. Selecteer de kolom die u wilt sorteren met behulp van een aangepaste lijst in het vak Sorteren op of Vervolgens op onder Kolom.

 5. Selecteer Aangepaste lijst onder Volgorde.

 6. Selecteer de gewenste lijst in het dialoogvenster Aangepaste lijsten. In dit voorbeeld zou u klikken op Hoog, Normaal, Laag.

 7. Klik op OK.

Naar boven

Rijen sorteren

 1. Selecteer een rij met gegevens in een cellenbereik of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Afbeelding van het lint in Excel

  Het dialoogvenster Sorteren wordt weergegeven.

 3. Klik op Opties.

 4. Klik in het dialoogvenster Sorteren onder Richting op Van links naar rechts sorteren en klik vervolgens op OK.

 5. Selecteer de rij die u wilt sorteren in het vak Sorteren op onder Kolom.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Op waarde    

  1. Selecteer Waarden onder Sorteren op.

  2. Voer onder Sorteren een van de volgende handelingen uit:

   • Selecteer voor tekst A tot Z of Z tot A.

   • Selecteer voor getallen Klein naar groot of Groot naar klein.

   • Selecteer voor datums of tijden Oud naar nieuw of Nieuw naar oud.

    Op celkleur, tekstkleur of celpictogram    

  3. Selecteer Celkleur, Tekstkleur of Celpictogram onder Sorteren op.

  4. Klik op de pijl naast de knop en selecteer vervolgens een celkleur, tekstkleur of celpictogram.

  5. Selecteer Links of Rechts onder Volgorde.

Opmerking    Als u rijen sorteert die deel uitmaken van een werkbladoverzicht, worden de groepen van het hoogste niveau (niveau 1) zodanig gesorteerd dat de detailrijen en -kolommen bij elkaar blijven, zelfs als deze verborgen zijn.

Naar boven

Sorteren op meer dan een kolom of rij

U kunt op meer dan een kolom of rij sorteren als u eerst gegevens met een bepaalde waarde in een kolom of rij groepeert en vervolgens sorteert op een andere kolom of rij binnen die groep van gelijke waarden. De kolommen Afdeling en Werknemer kunt u bijvoorbeeld eerst sorteren op Afdeling (zodat alle werknemers uit dezelfde afdeling worden gegroepeerd) en vervolgens op Werknemer (zodat de namen binnen iedere afdeling op alfabetische volgorde worden gezet). U kunt sorteren op maximaal 64 kolommen.

Opmerking   U bereikt het beste resultaat als u kolomkoppen in uw cellenbereik opneemt.

 1. Selecteer een cellenbereik met twee of meer kolommen met gegevens, of zorg ervoor dat de actieve cel zich in een tabelkolom bevindt met twee of meer kolommen.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Bewerken, op Sorteren en filteren en klik vervolgens op Aangepast sorteren.

  Afbeelding van het lint in Excel

  Het dialoogvenster Sorteren wordt weergegeven.

 3. Selecteer de eerste kolom die u wilt sorteren in het vak Sorteren op onder Kolom.

 4. Selecteer het type sortering onder Sorteren op. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt sorteren op tekst, getal of datum en tijd, selecteert u Waarden.

  • Als u wilt sorteren op opmaak, selecteert u Celkleur, Tekstkleur of Celpictogram.

 5. Selecteer de gewenste sorteervolgorde onder Volgorde. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer voor tekst A tot Z of Z tot A.

  • Selecteer voor getallen Klein naar groot of Groot naar klein.

  • Selecteer voor datums of tijden Oud naar nieuw of Nieuw naar oud.

  • Als u wilt sorteren op basis van een aangepaste lijst, selecteert u Aangepaste lijst.

 6. Klik op Niveau toevoegen als u nog een kolom wilt toevoegen waarop u wilt sorteren. Herhaal vervolgens de stappen 3 tot en met 5.

 7. Als u een kolom wilt kopiëren om op te sorteren, selecteert u de kolom en klikt u op Niveau kopiëren.

 8. Als u een kolom wilt verwijderen om op te sorteren, selecteert u de kolom en klikt u op Niveau verwijderen.

  Opmerking   U moet ten minste één kolom in de lijst behouden.

 9. Als u de volgorde waarop de kolommen worden gesorteerd, wilt wijzigen, selecteert u een kolom in de lijst en klikt u op de pijl Omhoog of Omlaag om de volgorde te wijzigen.

  Kolommen boven in de lijst worden gesorteerd vóór kolommen die lager in de lijst voorkomen.

Naar boven

Eén kolom sorteren in een cellenbereik zonder andere kolommen te beïnvloeden

Waarschuwing    Wees voorzichtig met het gebruik van deze functie. Als u op één kolom in een bereik sorteert, verkrijgt u mogelijk ongewenste resultaten. Cellen in die kolom worden dan gescheiden van andere cellen in dezelfde rij.

Opmerking   U kunt de volgende procedure niet uitvoeren in een tabel.

 1. Selecteer een kolom in een cellenbereik met twee of meer kolommen.

 2. Klik op de gewenste kolomkop om de kolom te selecteren.

 3. Ga naar het tabblad Start in de groep Bewerken, klik op Sorteren en filteren en klik op een van de beschikbare sorteerbewerkingen.

 4. Het dialoogvenster Waarschuwing bij sorteren wordt weergegeven.

 5. Selecteer Doorgaan met de huidige selectie.

 6. Klik op Sorteren.

 7. Selecteer desgewenst nog meer sorteeropties in het dialoogvenster Sorteren en klik vervolgens op OK.

Als de bewerking niet het gewenste resultaat oplevert, klikt u op Ongedaan maken Afbeelding van knop.

Naar boven

Meer informatie over sorteren

Als een sorteerbewerking niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u het volgende doen:

Controleren of de waarden die worden geretourneerd door een formule zijn gewijzigd     Als de gegevens die u hebt gesorteerd een of meer formules bevatten, kunnen de retourwaarden van die formules veranderen wanneer het werkblad wordt herberekend. Als dat het geval is, moet u de sortering opnieuw toepassen of uitvoeren om de resultaten bij te werken.

Rijen en kolommen zichtbaar maken voordat u sorteert     Verborgen kolommen of rijen worden niet verplaatst wanneer u kolommen of rijen sorteert. Voordat u gegevens sorteert, wordt aangeraden de kolommen en rijen weer zichtbaar te maken.

De landinstellingen controleren     De sorteervolgorde is afhankelijk van de landinstelling. Controleer of op uw computer het juiste land is ingesteld in het onderdeel Landinstellingen van het Configuratiescherm. Raadpleeg de Windows Help voor informatie over het wijzigen van landinstellingen.

Kolomkoppen in slechts één rij invoeren     Als uw kolomkoppen over meerdere regels lopen, moet u de tekst binnen de cel laten teruglopen.

De veldnamenrij in- of uitschakelen    Het wordt aanbevolen gebruik te maken van een veldnamenrij wanneer u een kolom sorteert omdat deze de betekenis van de gegevens verduidelijkt. Standaard wordt de waarde in de veldnamenrij niet meegenomen in de sorteerbewerking. Soms moet u de veldnamenrij misschien in- of uitschakelen zodat de veldnamenrij wel of niet wordt meegenomen in de sorteerbewerking. Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de eerste rij niet wilt sorteren omdat deze de kolomkoppen bevat, klikt u op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren, klikt u op Aangepast sorteren en schakelt u het selectievakje De gegevens bevatten kopteksten in.

 • Als u de eerste rij wel wilt sorteren omdat deze geen kolomkoppen bevat, klikt u op het tabblad Start in de groep Bewerken op Sorteren en filteren, klikt u op Aangepast sorteren en schakelt u het selectievakje De gegevens bevatten kopteksten uit.

Naar boven

Is van toepassing op: Excel 2007Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen