Gegevens in een bereik of tabel filteren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

AutoFilter gebruiken of ingebouwd in de vergelijking operatoren zoals 'groter is dan' en "top 10" kan de gegevens weergeven die u wilt gebruiken en de rest wordt verborgen. Wanneer u gegevens in een bereik van cellen of tabel hebt gefilterd, kunt u een filter als u wilt werken, opnieuw toepassen of een filter om de inhoud van de gegevens wissen.

Als gegevens gefilterd zijn, worden alleen de rijen weergegeven die voldoen aan de criteria die u hebt opgegeven, en worden de rijen verborgen die u niet wilt weergeven. Nadat u gegevens hebt gefilterd, kunt u de subset van gefilterde gegevens kopiëren, doorzoeken, bewerken, opmaken, in een grafiek uitzetten en afdrukken, zonder dat de gegevens anders hoeven te worden geordend of moeten worden verplaatst.

U kunt ook filteren op meer dan één kolom. Filters worden aan elkaar toegevoegd, hetgeen betekent dat elk volgend filter is gebaseerd op het huidige filter en de subset van gegevens verder beperkt.

Opmerking : Wanneer u het dialoogvenster Zoeken gebruikt om te zoeken naar gefilterde gegevens, worden alleen de gegevens doorzocht die worden weergegeven; gegevens die niet worden weergegeven, worden niet doorzocht. Als u alle gegevens wilt doorzoeken, moet u alle filters wissen.

De drie typen filters

Met behulp van AutoFilter kunt u gegevens op drie manieren filteren: op een lijst met waarden, op de opmaak of op criteria. Deze filtertypen sluiten elkaar uit in elk cellenbereik of elke kolomtabel. U kunt bijvoorbeeld filteren op celkleur of op een lijst met getallen, maar niet op beide tegelijk; u kunt filteren op pictogram of op een aangepast filter, maar niet op beide tegelijk.

Een filter opnieuw toepassen

Aan het pictogram in de kolomkop kunt u zien of een filter is toegepast:

 • Een pijl-omlaag Filtervervolgkeuzepijl betekent dat filteren is ingeschakeld, maar dat er geen filter is toegepast.

  Wanneer u de muisaanwijzer op een kolomkop plaatst waarvoor filteren wel is ingeschakeld maar niet is toegepast, ziet u het bericht '(Alles weergeven)' in de scherminfo.

 • De knop Filter Pictogram van toegepast filter betekent dat er een filter is toegepast.

  Wanneer u de muisaanwijzer op de kop van een gefilterde kolom houdt, verschijnt het toegepaste filter in de scherminfo, zoals 'Gelijk aan een rode celkleur' of 'Groter dan 150'.

Wanneer u een filter opnieuw toepast, kunt u andere resultaten verkrijgen. Dit kan gebeuren om de volgende redenen:

 • Er zijn gegevens toegevoegd, gewijzigd, of verwijderd in het cellenbereik of de tabelkolom.

 • Het filter is een dynamisch datum- en tijdfilter, zoals Vandaag, Deze week of Jaar tot datum.

 • Waarden die zijn geretourneerd door een formule zijn gewijzigd en het werkblad is herberekend.

Gebruik geen opslagindelingen door elkaar

Voor de beste resultaten geen verschillende notaties, zoals tekst en getal of getal en datum in dezelfde kolom omdat slechts één type van de filteropdracht beschikbaar voor elke kolom is. Als er een combinatie van notaties, is de opdracht die wordt weergegeven in de opslagruimte-indeling die het vaakst voorkomt. Als de kolom drie waarden die zijn opgeslagen als getal en vier als tekst bevat, is de filteropdracht dat wordt weergegeven, bijvoorbeeld Tekstfilters.

Een gegevensbereik filteren

 1. Selecteer de gegevens waarop u wilt filteren. Kolommen met kolomkoppen bieden de beste resultaten.

  knop filteren

 2. Klik op de pijl- Pijl Filteren in de kolomkop en klik vervolgens op Tekstfilters of Getalfilters.

 3. Klik op een van de vergelijkingsoperatoren. Als u bijvoorbeeld getallen wilt weergeven binnen bepaalde grenzen, selecteert u Tussen.

  Het getalfilter Tussen

 4. Klik in het Aangepast AutoFiltervak, typt of selecteert u de criteria voor het filteren van gegevens. Als u bijvoorbeeld alle getallen tussen 1000 en 7.000, in het vak groter is dan of gelijk is aan , typ 1000, en in weergeven het is kleiner is dan of gelijk is aan het vak, typt u 7000.

  Dialoogvenster Aangepast AutoFilter

 5. Klik op OK om de filter toe te passen.

  Opmerking : Vergelijkingsoperatoren zijn de enige manier om te filteren op criteria die u niet. Kunt u Kies items uit een lijst of zoeken naar gegevens. U kunt zelfs gegevens filteren op celkleur of tekstkleur.

Gegevens in een tabel filteren

Wanneer u gegevens toevoegt aan een tabel, worden er automatisch besturingselementen voor filteren toegevoegd aan de tabelkoppen.

een excel-tabel met ingebouwde filters

Ga als volgt te werk om gegevens snel te filteren:

 1. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de tabelkop van de kolom die u wilt filteren.

 2. Schakel in de lijst met tekst of getallen het bovenste selectievakje (Alles selecteren) uit en schakel vervolgens de vakjes in van de items die u in de tabel wilt opnemen.

  Filtergalerie

 3. Klik op OK.

Tip :  Als u meer items wilt weergeven in de lijst, sleept u de handgreep in de rechterbenedenhoek van de filtergalerie om deze te vergroten.

De filterpijl in de tabelkop verandert in dit pictogram Pictogram van toegepast filter om aan te geven dat er een filter is ingesteld. Klik op het pictogram om het filter te wijzigen of te wissen.

Filtergalerie met de opdracht Filter wissen

Items filteren op kleur

Als u verschillende cel- of lettertypekleuren hebt toegepast of een voorwaardelijke opmaak, kunt u filteren op de kleuren of pictogrammen die worden weergegeven in de tabel.

 1. Klik op de pijl Filtervervolgkeuzepijl in de tabelkop van de kolom waarop kleuropmaak of voorwaardelijke opmaak is toegepast.

 2. Klik op Filteren op kleur en selecteer de celkleur, de lettertypekleur of het pictogram waarop u wilt filteren.

  Opties voor filteren op kleur

  De kleuropties die u kunt kiezen, zijn afhankelijk van het type opmaak dat is toegepast.

Een slicer maken om tabelgegevens te filteren

Opmerking : Slicers zijn niet beschikbaar in Excel 2007.

Slicers zijn in Excel 2010toegevoegd als een nieuwe manier om draaitabelgegevens te filteren. In Excel 2013, kunt u ook slicers als u wilt filteren van uw gegevens in een tabel maken. Een slicer is heel handig, omdat deze naam moet duidelijk welke gegevens worden weergegeven in de tabel aangeven nadat u uw gegevens filteren.

tabelslicer

U kunt als volgt een slicer maken om gegevens te filteren:

 1. Klik ergens in de tabel om de groep Hulpmiddelen voor tabellen weer te geven op het lint.

  Hulpmiddelen voor tabellen op het lint

 2. Klik op Ontwerpen > Slicer invoegen.

  Knop Slicer invoegen op het tabblad Ontwerpen van de groep Hulpmiddelen voor tabellen

 3. Schakel in het dialoogvenster Slicers invoegen de selectievakjes in van de tabelkoppen waarvoor u slicers wilt maken.

 4. Klik op OK.

  Er wordt een slicer weergegeven voor elke tabelkop die u hebt geselecteerd in het dialoogvenster Slicers invoegen.

 5. Klik in elke slicer op de items die u wilt opnemen in de tabel.

  Als u meerdere items wilt kiezen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de items die u wilt weergeven.

Tip :  Als u het uiterlijk van de slicers wilt wijzigen, klikt u op een slicer om de groep Hulpmiddelen voor slicers weer te geven op het lint. Selecteer vervolgens een stijl voor de slicers of wijzig instellingen op het tabblad Opties.

Filteren is handig wanneer u zich wilt richten op een bepaald gedeelte van uw gegevens. Voordat u in Excel Online een filter op een gegevensbereik kunt toepassen, moet u het gegevensbereik opmaken als een tabel. Dit doet u als volgt:

 1. Selecteer de gegevens die u wilt filteren. Klik op het tabblad Start op Opmaken als tabel en kies daarna Opmaken als tabel.

  Knop om gegevens als een tabel op te maken

 2. U wordt gevraagd of de tabel kopteksten bevat.

  • Selecteer Mijn tabel bevat kopteksten om de bovenste rij van uw gegevens om te zetten in tabelkopteksten. De gegevens in die rij worden niet gefilterd.

  • Laat het selectievakje uitgeschakeld als u wilt dat Excel Online boven uw tabelgegevens tijdelijke aanduidingen voor kopteksten toevoegt (waarvan u de naam nog kunt wijzigen).

   Dialoogvenster voor het converteren van een gegevensbereik in een tabel

 3. Klik op OK.

 4. Als u een filter wilt toepassen, klikt u op de pijl in de kolomkop en kiest u een filteroptie.

Filteropties

U kunt een algemene optie voor Filteren of een aangepast filter toepassen dat specifiek is voor het gegevenstype. Wanneer u bijvoorbeeld getallen filtert, ziet u Getalfilters, voor datums ziet u Datumfilters en voor tekst Tekstfilters. Met de algemene filteroptie kunt u de gegevens selecteren die u wilt zien uit een lijst met bestaande gegevens, zoals deze:

De optie Aangepast getalfilter

Met Getalfilters kunt u een aangepast filter toepassen:

de aangepaste filteropties die beschikbaar zijn voor getalwaarden.

Als u in dit voorbeeld de regio's wilt zien met een verkoop onder de € 6000 in maart, kunt u een aangepast filter toepassen:

het aangepaste filter toepassen voor getalwaarden

U kunt hiertoe de volgende procedure volgen:

 1. Klik op de filterpijl naast Maart > Getalfilters > Minder dan en voer 6000 in.

  een aangepast filter toepassen om waarden onder een bepaald criterium weer te geven

 2. Klik op OK.

  Excel Online past het filter toe en alleen de regio's met een verkoop onder € 6000 worden weergegeven.

  Resultaten van het toepassen van een aangepast getalfilter

Aangepaste datumfilters en tekstfilters kunt u op een soortgelijke manier toepassen.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Training voor Excel: gegevens filteren in een tabel

Richtlijnen en voorbeelden voor het sorteren en filteren van gegevens op kleur

Filteren met behulp van geavanceerde criteria

Een filter verwijderen

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×