Gegevens aan een contactpersoon toevoegen via de pagina Alle velden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Niet alle velden met contact gegevens passen op de contactpersoonformulier. Als u gegevens voor een contact persoon wilt toevoegen of bijwerken, kunt u alle gegevens velden in een tabel weer geven met de pagina alle velden . Wanneer u terugschakelt naar het contactpersoonformulier, zijn de bijgewerkte gegevens beschikbaar in het bijbehorende veld.

Opmerking: Als de bijgewerkte informatie niet wordt weer gegeven in hetcontactpersoonformulier, mogelijk vanwege de schijfruimte beperkingen, is de informatie beschikbaar in de lijst in de desbetreffende sectie van het contactpersoonformulier of in de tabel verwante alle velden.

Contact gegevens toevoegen of bijwerken

 1. Klik in een open contact persoon op het tabblad contact persoon in de groep weer geven op alle velden.

 2. Kies in de lijst selecteren uit het type gegevens dat u wilt toevoegen of wijzigen.
  Selecteer alle velden om gegevens in te voeren in een tabel indeling.

 3. Zoek de gegevens die u wilt toevoegen of wijzigen in de kolom naam en typ de gegevens in de kolom waarde ernaast.

 4. Klik in het hoofd menu van de contact persoon op opslaan en sluiten.

Opmerking: Als u het geopende contact op elk gewenst moment wilt weer geven, klikt u in de weer gave alle velden op het tabblad contact persoon in de groep weer geven op Algemeen. De nieuwe gegevens worden echter pas opgeslagen wanneer u op opslaan en sluiten klikt in de weer gave.

Naar boven

Een aangepast veld maken

U bent niet beperkt tot de velden in het formulier contact persoon. Ga als volgt te werk om een door de gebruiker gedefinieerd of aangepast contact persoon te maken:

 1. Klik in een open contact persoon in het menu contact op alle velden.

 2. Kies in de lijst selecteren uit de optie door de gebruiker gedefinieerde velden in dit item.

 3. Klik onder aan het venster van de contact persoon op Nieuw.

 4. Typ in het dialoog venster Nieuw veld in het vak naam een naam voor het veld.

 5. Selecteer in de lijsten type en opmaak de gewenste eigenschappen voor het veld. Gegevens typen zijn bijvoorbeeld tekst, getal, datum/tijd, ja/nee en tref woorden. De gewenste notatie is afhankelijk van het geselecteerde type.

Opmerking: Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de door de gebruiker gedefinieerde velden, klikt u op het veld, klikt u op Eigenschappen en brengt u de wijzigingen aan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×