Gedelegeerden toevoegen en beheren

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een gedelegeerde toegang geven tot uw agenda, adresboek en Postvak IN van Microsoft Exchange en u kunt machtigingen instellen waarmee de activiteiten worden gedefinieerd die gedelegeerden voor u kunnen uitvoeren.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Een gedelegeerde toevoegen

Belangrijk : Als u delegatie wilt gebruiken, moeten u en uw gedelegeerde Microsoft Exchange-account hebben.

 1. Klik in het menu Extra op Accounts.

 2. Klik op het account waaraan u een gedelegeerde wilt toevoegen, klik op Geavanceerd en klik vervolgens op het tabblad Gedelegeerden.

 3. Klik onder Gedelegeerden die namens mij kunnen handelen op Toevoegen  Toevoegen .

 4. Typ de naam van de persoon die u wilt toevoegen als gedelegeerde en klik vervolgens op Zoeken.

 5. Klik op de naam van de gedelegeerde en klik vervolgens op OK.

 6. Gebruik voor elk itemtype het snelmenu om het machtigingsniveau te selecteren dat u wilt instellen voor de gedelegeerde.

  Zie Delen en delegatie voor meer informatie over de machtigingsniveaus voor gedelegeerden.

  Opmerking : Voordat een gedelegeerde toegang heeft tot uw items, moet hij of zij u toevoegen aan de lijst Personen voor wie ik gedelegeerde ben in zijn of haar Microsoft Exchange-account. Zie Een gedelegeerde worden of stoppen als gedelegeerde voor informatie over hoe u een gedelegeerde voor iemand anders wordt.

Machtigingen voor gedelegeerden voor meerdere itemtypen beheren

 1. Klik in het menu Extra op Accounts.

 2. Klik op het account waarvoor u machtigingen wilt wijzigen, klik op Geavanceerd en klik vervolgens op het tabblad Gedelegeerden.

 3. Klik onder Gedelegeerden die namens mij kunnen handelen op de gedelegeerde.

 4. Klik op de knop Actie  Pop-upmenu Actie , klik op Machtigingen instellen en breng vervolgens de gewenste wijzigingen aan.

  Opmerking : Als u het machtigingsniveau instelt op Geen, blijft de gedelegeerde in de lijst staan, waardoor u later machtigingen snel kunt herstellen. Zie Delen en delegatie voor informatie over de machtigingsniveaus.

Machtigingen voor gedelegeerden voor een enkele map beheren

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op de map die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Indelen op Machtigingen.

  tabblad indelen, machtigingen, eigenschappen

 3. Klik op de naam van de persoon van wie u de machtigingen wilt wijzigen.

 4. Klik in het snelmenu Machtigingsniveau op het gewenste toegangsniveau.

  Als u de machtigingsniveaus wilt aanpassen, schakelt u de selectievakjes in voor de gewenste items en vervolgens klikt u onder Items bewerken en Items verwijderen op het gewenste machtigingsniveau.

  Opmerking : Als u het machtigingsniveau instelt op Geen, blijft de gedelegeerde in de lijst staan, waardoor u later machtigingen snel kunt herstellen. Zie Delen en delegatie voor informatie over de machtigingsniveaus.

Een gedelegeerde verwijderen

 1. Klik in het menu Extra op Accounts.

 2. Klik op het account waarvoor u machtigingen wilt wijzigen, klik op Geavanceerd en klik vervolgens op het tabblad Gedelegeerden.

 3. Klik onder Gedelegeerden die namens mij kunnen handelen op de gedelegeerde.

 4. Klik op Verwijderen  Verwijderen .

Zie ook

Delen en delegatie

Een gedelegeerde worden of stoppen als gedelegeerde

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×