Gebruikers maken in Office 365

Als Office 365-beheerder kunt u een account maken of bewerken voor iedereen in uw organisatie die Office 365-services gebruikt. Wanneer u een gebruikersaccount maakt of bewerkt, kunt u ook licenties aan de gebruiker toewijzen en beheerdersmachtigingen voor een gebruiker instellen.

Bekijken: Gebruikers toevoegen aan Office 365

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

In dit artikel

Eén gebruikersaccount toevoegen

Een gebruiker bewerken

Meerdere gebruikers bewerken

Gebruikers verwijderen of herstellen

Eén gebruikersaccount toevoegen

 1. Ga naar Beheerder > Office 365 > Gebruikers en groepen > Toevoegen Toevoegen.

 2. Vul op de pagina Details de gegevens van de gebruiker in. Klik op de pijl naast Aanvullende details als u optionele gebruikersgegevens wit toevoegen. Klik op Volgende als u klaar bent.

 3. Klik op de pagina Instellingen op Ja als u de beheerdersmachtigingen voor een gebruiker wilt toewijzen.

Selecteer een beheerrol als u op Ja hebt geklikt. Als u ervoor hebt gekozen om een beheerrol toe te wijzen aan de gebruiker, moet u ook een waarde opgeven voor Alternatief e-mailadres. Zie Beheerrollen toewijzen voor meer informatie.

 1. Selecteer onder Gebruikerslocatie instellen de werklocatie van de gebruiker en klik op Volgende.

 2. Selecteer op de pagina Licenties toewijzen de licentie die u aan de gebruiker wilt toewijzen en klik op Volgende.

Als er geen licenties beschikbaar zijn, kunt u licenties verwijderen van bestaande gebruikers die ze niet meer nodig hebben, of gebruikersaccounts die niet meer nodig zijn verwijderen zodat er licenties vrijkomen. Zie Een licentie toewijzen of verwijderen voor meer informatie.

 1. Selecteer E-mail verzenden op de pagina Resultaten per e-mail verzenden, typ uw e-mailadres en klik op Maken.

U kunt in totaal vijf e-mailadressen invoeren.

 1. Controleer de gegevens op de pagina Resultaten en klik op Voltooien of klik op Nieuwe gebruiker maken om het proces te herhalen.

Voor sommige wijzigingen kan het even duren voordat deze worden toegepast op meerdere services.

Wilt u weten hoe u meerdere gebruikersaccounts maakt? Lees Meerdere gebruikers toevoegen met een CSV-bestand.

Als in de organisatie meerdere domeinen worden gebruikt, moet u op enkele punten letten wanneer u een gebruikersaccount maakt:

 • U kunt gebruikersaccounts met dezelfde UPN (User Principal Name) maken voor verschillende domeinen als het eerste account dat u maakt bijvoorbeeld geoff@contoso.onmicrosoft.com is. Dit account moet het gedeelte 'onmicrosoft.com' van de domeinnaam bevatten. Daarna kunt u bijvoorbeeld ook geoff@contoso.com maken.

 • U kunt niet eerst geoff@contoso.com maken en daarna geoff@contoso.onmicrosoft.com.

  Notities   

Een gebruiker bewerken

Belangrijk    Als de gebruiker die u wilt bewerken, wordt gesynchroniseerd met de Active Directory -service, wordt er een foutbericht weergegeven en kunt u de gebruiker niet bewerken met deze procedure. Als u de gebruiker wilt bewerken, gebruikt u de lokale Active Directory -beheerprogramma's.

Ga als volgt te werk om de gegevens van één gebruiker te bewerken.

 1. Ga naar Beheerder > Office 365 > Gebruikers en groepen.

 2. Klik op de pagina Actieve gebruikers op de gebruiker die u wilt bewerken en klik op Bewerken Bewerken.

 3. Klik op het tabblad Details, Instellingen, Licenties of Meer, afhankelijk van de wijzigingen die u wilt aanbrengen.

  Belangrijk    Als u een gebruiker blokkeert voor aanmelding bij Office 365, duurt het ongeveer een uur voordat dit op alle apparaten en clients van die gebruiker is doorgevoerd. Zorg er ook voor dat u de gebruiker geen toegang meer verleent tot uw lokale Blackberry Enterprise Service of BlackBerry Business Cloud Services. U dient tevens alle Blackberry-apparaten voor de gebruiker uit te schakelen. Raadpleeg de beheerhandleiding voor de Blackberry Business Cloud Services als u specifieke stappen moet uitvoeren voor het uitschakelen van de gebruiker.

 4. Breng de wijzigingen aan en klik op Opslaan.

Als u meer informatie wilt over het wijzigen van de instellingen van een gebruiker, leest u:

Naar boven

Meerdere gebruikers bewerken

Belangrijk    Als de gebruikers die u wilt bewerken, worden gesynchroniseerd met de Active Directory -service, kunt u deze procedure niet uitvoeren. De wijzigingen worden niet toegepast op de pagina Resultaten . Als u meerdere gebruikers wilt bewerken, gebruikt u de lokale Active Directory -beheerprogramma's.

Ga als volgt te werk als u de gebruikersgegevens van meerdere gebruikers wilt bewerken of licenties wilt toewijzen aan meerdere gebruikers.

 1. Ga naar Beheerder >Office 365 > Gebruikers en groepen.

 2. Klik op de pagina Actieve gebruikers op de gebruiker die u wilt bewerken en klik op Bewerken Bewerken.

 3. Bewerk de gewenste gegevens op de pagina's Details en Instellingen en klik daarna op Volgende. Of klik direct op Volgende als u geen wijzigingen hoeft aan te brengen op die pagina's.

  Belangrijk    Als u een gebruiker blokkeert voor aanmelding bij Office 365, duurt het ongeveer een uur voordat dit op alle apparaten en clients van die gebruiker is doorgevoerd. Zorg er ook voor dat u de gebruiker geen toegang meer verleent tot uw lokale Blackberry Enterprise Service of BlackBerry Business Cloud Services. U dient tevens alle Blackberry-apparaten voor de gebruiker uit te schakelen. Raadpleeg de beheerhandleiding voor de Blackberry Business Cloud Services als u specifieke stappen moet uitvoeren voor het uitschakelen van de gebruiker.

 4. Voer op de pagina Licenties toewijzen een van de volgende handelingen uit en klik daarna op Verzenden:

  • Als u geen wijzigingen aanbrengt in de bestaande licentietoewijzingen, klikt u op Huidige licentietoewijzingen behouden.

  • Als u bestaande licentietoewijzingen wilt vervangen, klikt u op Huidige licentietoewijzingen vervangen en kiest u een of meer licenties in de lijst.

  • Als u licenties wilt toevoegen aan de bestaande licentietoewijzingen, klikt u op Toevoegen aan huidige licentietoewijzingen en kiest u een of meer licenties in de lijst.

 5. Controleer de gegevens op de pagina Resultaten en klik op Voltooien.

Voor sommige wijzigingen kan het even duren voordat deze worden toegepast op meerdere services.

Naar boven

Gebruikers verwijderen of herstellen

Wilt u weten hoe u gebruikers verwijdert of herstelt? Lees Gebruikers verwijderen of herstellen.

Naar boven

Is van toepassing op: Office 365 AdminWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen