Gebruikers afzonderlijk toevoegen aan Office 365 - Help voor beheerders

Dit artikel is bijgewerkt op 23 maart 2016 naar aanleiding van feedback van klanten.

De personen in uw team hebben elk een gebruikersaccount nodig voordat ze zich kunnen aanmelden en toegang hebben tot Office 365 voor Bedrijven. De eenvoudigste manier om gebruikersaccounts toe te voegen, is om ze één voor één toe te voegen in het Office 365-beheercentrum. Als dit proces is voltooid, hebben uw teamleden een Office 365-licentie, aanmeldingsreferenties en een Office 365-postvak.

Welke versie van het beheercentrum ziet u?

Illustratie van het Office 365-beheercentrum. Meer informatie over het Office 365-beheercentrum

Als u dit ziet, volgt u deze stappen:

Een gebruikersaccount toevoegen in het O365-beheercentrum

Illustratie van het beheercentrum van Office 365 Preview. Meer informatie over het beheercentrum van Office 365 Preview

Als u dit ziet, volgt u deze stappen:

Een gebruikersaccount toevoegen in de Preview-versie van het beheercentrum

Tip : We werken nog aan de Preview-versie van het beheercentrum. U kunt terugkeren naar het klassieke beheercentrum als een instelling of taak die u nodig hebt, nog niet beschikbaar is in de Preview.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Kies Een gebruiker toevoegen op de startpagina.

  Op de startpagina van de preview-versie van het beheercentrum kiest u Een gebruiker toevoegen
 4. Typ de naam van de gebruiker en kies het juiste domein. Als de naam van de gebruiker bijvoorbeeld Joep is en zijn domein contoso.com, dan zal hij zich aanmelden bij Office 365 door joep@contoso.com.

  De gebruikersnaam en het domein zijn het gebruikers-id voor Office 365.

 5. Als u optioneel contactgegevens voor deze persoon wilt invoeren, zoals mobiele telefoonnummer en adres, vouwt u de sectie Contactgegevens uit en voert u de informatie in.

  Vouw de sectie met contactpersonen uit om optionele informatie, zoals een mobiele telefoon en het adres, in te voeren.

 6. In de sectie Wachtwoord is de standaardinstelling voor Office 365 om automatisch een nieuw tijdelijk wachtwoord voor de persoon te genereren. Als u echter een ander eerste wachtwoord voor de persoon wilt maken, kiest u Laat mij het wachtwoord maken en typt u vervolgens twee keer een sterk wachtwoord dat voldoet aan de richtlijnen die worden weergegeven in de volgende afbeelding.

  Geeft de wachtwoordvereisten als u besluit om een eerste wachtwoord voor de gebruiker te maken.

  Aangezien het eerste wachtwoord altijd tijdelijk is, moet de persoon dit binnen 90 dagen wijzigen. Als u echter wilt dat de persoon het wachtwoord wijzigt wanneer hij zich de eerste keer aanmeldt bij Office 365, kiest u Laat deze gebruiker zijn wachtwoord wijzigen bij de volgende aanmelding. Wanneer de persoon zich de eerste keer aanmeldt bij https://portal.office.com, wordt hem gevraagd het wachtwoord te wijzigen.

 7. Omdat u de beheerder bent, ontvangt u een kopie van het tijdelijke wachtwoord van de gebruiker. Als u wilt dat deze nieuwe Office 365-gebruiker een kopie ontvangt van dit e-mailbericht, zorgt u ervoor dat u in het vak Voer het nieuwe wachtwoord voor de volgende geadresseerden in een e-mailadres invoert waartoe de gebruiker op dat moment toegang heeft. Stuur het e-mailbericht niet naar het nieuwe e-mailadres in Office 365 omdat de persoon het dan niet ontvangt.

 8. Als u de gebruiker beheerdersbevoegdheden wilt geven, vouwt u de sectie Rollen uit en kiest u Globale beheerder. De persoon kan dan meer licenties kopen, wachtwoorden opnieuw instellen en verder alles doen wat een beheerder kan doen in het Office 365-beheercentrum.

  Vouw Rollen uit als u de gebruiker beheerdersrechten wilt geven.

 9. Vouw de sectie Productlicenties uit om te zien welke abonnementen aan deze persoon kunnen worden toegewezen.

  Als u meerdere abonnementen hebt, worden deze allemaal weergegeven. U kunt de licenties van meerdere abonnementen toewijzen aan een nieuwe gebruiker.

  Vouw de sectie Productlicenties uit om al uw abonnementen te bekijken.

  Als u naast Visio slechts één abonnement hebt, zal de lijst korter zijn. U kunt ook een gebruiker maken zonder een productlicentie toe te wijzen. Dit is handig voor beheerdersaccounts.

  Productlicentiesectie met alleen Office 365 Business Premium
 10. En u kunt het abonnement verder uitvouwen om alle daarin opgenomen services te bekijken. U kunt services uitschakelen die u niet wilt gebruiken in uw bedrijf.

  Vouw het abonnement uit om te zien welke Office 365-services in de licentie zijn opgenomen.

  Als u de nieuwe persoon een licentie toewijst terwijl er geen licenties beschikbaar zijn, krijgt u een bevestigingsscherm te zien waarin wordt aangegeven dat u akkoord gaat met de aankoop van een nieuwe licentie.

  Wanneer u een licentie toewijst die u niet hebt, koopt u automatisch een nieuwe licentie zodra u op Opslaan klikt.
 11. Kies Opslaan. U ziet een bevestiging dat het gebruikersaccount en het wachtwoord zijn gemaakt.

  Als u het wachtwoord in een e-mail wilt verzenden, kunt u maximaal vijf e-mailadressen opgeven, gescheiden door puntkomma's.

 12. Iedereen die u hebt opgegeven om een e-mailmelding te ontvangen, krijgt een e-mail van het Microsoft Online Services-team. Dit ziet er zo uit:

  U ontvangt een e-mail van het team van Microsoft Online Services.

  Het e-mailbericht bevat de gebruikers-id en het wachtwoord van de persoon voor Office 365, zodat deze zich kan aanmelden bij Office 365. Het ziet er ongeveer als volgt uit:

  U ontvangt een e-mail die op deze lijkt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker.

 13. Nadat u personen hebt toegevoegd aan Office 365, moet u hen informeren over hun Office 365-aanmeldingsgegevens. Gebruik het gangbare proces voor het doorgeven van wachtwoorden.

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 3. Kies Gebruikers > Actieve gebruikers. Kies Pictogram Toevoegen , zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Klik op het plusteken (+) op het dashboard

  Als uw gebruikersinterface er anders uitziet dan in bovenstaande afbeelding, hebt u mogelijk een abonnement op Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven. Lees deze instructies.

  Vervolgens wordt de pagina Een nieuw gebruikersaccount maken weergegeven, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  pictogram Lid

  Als u meerdere abonnementen hebt, worden deze weergegeven in de sectie Licenties selecteren voor deze gebruiker. U kunt meerdere licenties toewijzen.

  De sectie Licenties selecteren voor deze gebruiker bevat een overzicht van de licenties als u meer dan één abonnement hebt.
 4. Voer op de pagina Een nieuw gebruikersaccount maken een weergavenaam en een gebruikersnaam in. De gebruikersnaam is de naam die de persoon gaat gebruiken om zich aan te melden bij Office 365.

 5. Als u meer dan één domein hebt, controleert u of u in de vervolgkeuzelijst het juiste domein voor de persoon hebt geselecteerd, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Selecteer een domein uit de vervolgkeuzelijst.

 6. Standaard wordt in Office 365 automatisch een nieuw tijdelijk wachtwoord voor de persoon gegenereerd. Als u echter een ander eerste wachtwoord voor de persoon wilt maken, kiest u Wachtwoord typen en typt u vervolgens twee keer een sterk wachtwoord dat voldoet aan de richtlijnen die worden weergegeven in de volgende afbeelding.

  Geeft de wachtwoordvereisten weer als u een wachtwoord typt

  Aangezien het eerste wachtwoord altijd tijdelijk is, moet de persoon dit binnen 90 dagen wijzigen. Echter, als u wilt dat de persoon het wachtwoord wijzigt wanneer hij zich de eerste keer aanmeldt bij Office 365, kiest u Laat deze gebruiker zijn wachtwoord voor Outlook Web App wijzigen bij de volgende aanmelding. Wanneer de persoon zich de eerste keer aanmeldt bij https://portal.office.com, wordt hem gevraagd het wachtwoord te wijzigen.

 7. Typ in het vak Wachtwoord e-mailen naar de volgende geadresseerden de e-mailadressen van de personen naar wie u een kopie wilt sturen van de accountgegevens van deze persoon.

  Als u wilt dat deze nieuwe Office 365-gebruiker een kopie ontvangt van dit e-mailbericht, voert u een e-mailadres in waartoe de persoon momenteel toegang heeft. Stuur het e-mailbericht niet naar het nieuwe e-mailadres in Office 365 omdat hij het dan niet ontvangt.

  Uw e-mailadres wordt standaard toegevoegd omdat u de beheerder bent, maar u kunt dit verwijderen als u wilt. U kunt maximaal vijf e-mailadressen invoeren van elkaar gescheiden door puntkomma's, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Knopafbeeldingen

 8. (Optioneel) Als u niet over voldoende licenties beschikt om aan deze nieuwe gebruiker een licentie toe te wijzen, ziet u de optie Een licentie kopen, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Meer licenties kopen

  Als u Een licentie kopen kiest, wordt een ander exemplaar van de Office 365-beheerportal voor u geopend waar u een licentie kunt kopen. Nadat u meer licenties hebt gekocht, sluit u dit exemplaar van de Office 365-beheerportal en begint u opnieuw met de stappen voor het toevoegen van een nieuw account.

 9. Kies Maken om het account te maken.

  In dit stadium wordt door het team van Microsoft Online Services een e-mailbericht verzonden naar de e-mailadressen die u hebt opgegeven.

  De titel van een e-mail van het team van Microsoft Online Services

  De inhoud van het e-mailbericht ziet er ongeveer uit zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Een voorbeeld van een e-mail die Office 365-account- en aanmeldingsgegevens bevat

 10. Nadat u personen hebt toegevoegd aan Office 365, moet u hen informeren over hun Office 365-aanmeldingsgegevens. Gebruik het gangbare proces voor het doorgeven van wachtwoorden.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

 1. Als deze persoon een account heeft, moet hij Office installeren op een pc of Mac. Elke persoon in uw team kan Office 365 installeren op maximaal 5 pc's of Macs.

 2. Daarnaast kan elke persoon de Office Mobile-apps installeren op maximaal vijf tablets en vijf telefoons, zoals iPhones, iPads, Android-telefoons en -tablets. Op deze manier kunnen ze Office-bestanden vanaf hun telefoon of tablet bewerken.

  Zie Office 365 voor Bedrijven instellen voor een end-to-end-lijst van de instellingsstappen.

 3. Uw gebruikersfoto toevoegen aan Office 365. Als beheerder kunt u geen gebruikersfoto's toevoegen aan Office 365 namens anderen. U kunt deze gebruikers echter vragen om zelf hun foto's toe te voegen. Deze worden vervolgens weergegeven in het Office 365-beheercentrum op de pagina Actieve gebruikers zodat u ze kunt zien. (Het kan even duren voordat dit is doorgevoerd in het systeem en de foto’s worden weergegeven.)

  Vraag uw gebruikers hun foto's toe te voegen, zodat u ze in de beheerconsole kunt zien.

Hoe kan het beter?

Waren deze stappen nuttig? Als dit het geval is, laat het ons dan weten onder aan dit onderwerp. Als dat niet zo is en u problemen ondervindt wanneer u nog iemand aan uw abonnement wilt toevoegen, laat het ons dan weten. We zullen deze stappen dan nog eens extra controleren.

Was deze informatie nuttig?

Wat kan er beter?

Wat kan er beter?

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.