Gebruik van Office 365-groepen in plaats van postvakken van sites

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Postvakken van sites zijn gebruikt door veel organisaties als hun samenwerkingsprogramma van keuze. Dit is geleverd met een gemeenschappelijk postvak om te coördineren en sla deze team of project gerelateerde e-mail in één locatie en een SharePoint-site voor de opslag van al uw algemene bestanden. Als de manier waarop mensen samengewerkt is gewijzigd in de jaren, hebben echter klanten om een oplossing die verhoogt het niveau van een meer actieve formulier van samenwerking gevraagd. We hebben afgeschaft postvakken van sites en daarom raden u aan te verplaatsen naar Office 365-groepen waarin een rijkere veel samenwerking ervaring bieden.

Zie voor meer informatie over deze beslissing Afschrijving van Teampostvakken.

Met behulp van groepen in Office 365 kunt u de personen kiezen met wie u wilt samenwerken, waarna u eenvoudig een verzameling met bronnen kunt samenstellen die deze personen gemeenschappelijk kunnen gebruiken. U hoeft zich niet bezig te houden met het handmatig toewijzen van machtigingen aan al deze bronnen. Als u leden aan de groep toevoegt, worden automatisch de machtigingen toegewezen die ze nodig hebben voor de hulpprogramma's die in de groep beschikbaar zijn.

Office 365 groepen verder dan wat de postvakken van sites bieden en bevatten:

 • Gastaccounts – met postvakken van sites die u personen buiten uw organisatie toegang kan niet opgeeft. Met groepen kunt u gasten toegang tot e-gesprekken, bestanden en zelfs de gedeeld OneNote-notitieblok bieden.

 • Gedeeld postvak - waar de gesprekken die u Traditioneel hebt in het postvak in uitgevoerd worden. Gedeeld postvak in is zoekacties dus dat wordt gemaakt van een archief over leven van berichten van de groep. Nieuwkomers in de groep kunnen zoeken of schuif terug door de geschiedenis zodat u snel aan de slag snel op wat wordt meegedeeld met de groep eerder.

 • Bibliotheek met gedeelde bestanden - uw groep heeft een SharePoint-bestanden-bibliotheek waarin uw gebruikers kunnen opslaan, delen en samenwerken aan documenten, werkmappen, presentaties, afbeeldingen of andere afbeeldingstypen bestand die ze nodig hebben om aan te werken.

 • Gedeelde agenda - uw groep krijgt een gedeelde agenda om het te plaatsen gebeurtenissen die zijn gerelateerd aan de groep. Elk lid dat zich heeft geabonneerd op de groep wordt automatisch op gebeurtenissen die zijn gepost naar de agenda, zodat deze gebeurtenissen kunnen ook worden weergegeven in de Office 365-agenda desgewenst uitgenodigd.

 • Gedeelde OneNote-notitieblok - de groep heeft automatisch een gedeeld OneNote-notitieblok waarin groepsleden kunnen verzamelen en samen bewerken, gegevens. Veel groepen gebruik het notitieblok te maken van een wiki over leven met veelgestelde vragen en andere resources.

 • Inhoud kan worden gedetecteerd - groepen in Outlook zijn openbaar binnen uw organisatie al dan niet standaard, wat betekent dat ze afkomstig eenvoudig voor andere personen in uw organisatie ontdekken zijn en deelnemen aan of de materialen in de groep bekijken. Als de inhoud van de groep meer gevoelige kunt u de groep privé, die verbergt u de inhoud van niet-leden en moet de Groepseigenaar van de goed te keuren voor alle aanvragen voor deelname aan schakelen.

 • Selfservice-maken: beheerders niet hoeft te druk door aanmeldingsaanvragen van gebruikers om groepen te maken. Indien nodig, kunnen gebruikers hun eigen groepen maken. Groepen Zie besturingselement wie kan Office 365-groepen makenals u wilt bepalen welke gebruikers in uw organisatie kunnen maken.

Mappen beheren

Ervoor dat uw adreslijst onder controle is van belang van elke beheerder. Hier volgen enkele van de hulpmiddelen voor die Office 365-groepen bieden waarmee die beter:

 • Beleidsregels Naming - beleid Naming kunt u wat zijn en zijn niet toegestaan namen voor uw groepen definiëren. Die wordt voorkomen dat gebruikers godslasterlijk of verboden namen verlenen aan groepen. Bovendien kunt u afdwingen bedrijf standaard voor- of achtervoegsels aan de groepsnamen.

 • Dynamische lidmaatschap - dynamische lidmaatschap kunt u instellen groepslidmaatschap per regel, die worden toegevoegd (of worden verwijderd) groepsleden op basis van metagegevens (zoals afdeling of rol) in uw active directory.

 • Groepslidmaatschap - verborgen als u een reden hebt om de lidmaatschapslijst van uw groep vertrouwelijk, bijvoorbeeld als de leden kunnen leerlingen en studenten wilt maken, kunt u de lijst met leden van derden verbergen.

 • Machtigingen voor het maken - er mogelijk een aantal personen in uw organisatie die u niet wilt kunnen maken van nieuwe groepen. Er zijn verschillende technieken voor het beheer van machtigingen voor het maken in uw adreslijst.

 • Controlelogboeken - kunt u beschikken over meer betrouwbaarheid heeft het al uw gebruikers groepen maken en beheren van groepslidmaatschap omdat controlelogboeken voor Office 365-groepen u achterhalen wie gemaakt kunnen of een bepaalde groep verwijderd of gewijzigd in het lidmaatschap van de groep.

Bezorgingsbeheer

Bezorgingsbeheer kunt u enkele manieren worden afgehandeld hoe berichten moeten worden verzonden of ontvangen door de groep. Bovendien zijn er functies waarmee u de stroom van deze berichten controleren.

 • Verzenden als of Verzenden namens - Via deze instellingen kunnen specifieke gebruikers e-mailberichten versturen alsof deze afkomstig zijn van de groep of namens de groep zijn verzonden.

 • Afzenderbeperkingen -Via deze instellingen kunt u bepalen wie er berichten naar de groep mag sturen. De groep kan worden geconfigureerd voor het toestaan van e-mail van externe partijen, maar in dat geval kan het raadzaam zijn om dit te beperken tot alleen bepaalde externe partijen.

 • Ondersteuning voor externe gebruiker - door uitnodigen gasten aan uw groep die u wilt dat ze opgenomen in de e-gesprekken in de groep.

 • Regels van transport - transportregels voor groepen werken net zoals voor Exchange. De regels kunnen zoeken naar berichten die voldoen aan bepaalde voorwaarden en klik vervolgens op deze berichten kunnen handelen.

 • MailTips - MailTips zijn informatieve berichten die worden weergegeven aan gebruikers terwijl ze een bericht aan het opstellen zijn. Hierdoor kan het aantal NDR's worden beperkt omdat de gebruiker bijvoorbeeld een waarschuwing ziet als het bericht waarschijnlijk naar iemand buiten de organisatie wordt verstuurd of omdat het berichtquotum wordt overschreden.

 • Meerdere proxyadressen - een groep kan aliassen alsof het postvak van een gebruiker heeft hebben. Aanvullende proxyadressen zijn handig voor het accepteren van berichten die zijn verzonden naar de andere aliassen of voor het eenvoudiger naar een groep waarvoor u een lang heeft bereikt of moeilijk te de naam van de spellingcontrole.

 • Maximale grootte voor verzenden/ontvangen - Deze quota kunnen bijdragen aan het voorkomen van problemen met het ontvangen (of verzenden) door de groep van zeer grote berichten, teneinde de vereisten ten aanzien van de opslag en bandbreedte beter te beheren.

Inhoudsbeleid

Office 365 biedt ook enkele hulpprogramma's waarmee u kunt instellen wat voor type inhoud er wordt gedeeld in de groep.

Richtlijnen voor gebruik - U kunt richtlijnen voor het gebruik van Office 365 Groepen definiëren om uw gebruikers te informeren over aanbevolen procedures voor effectieve groepen en om intern beleid voor inhoud over te brengen. Lees dit artikel voor een voorbeeld: Gebruiksrichtlijnen voor klanten en partners van Microsoft.

Classificatie van gegevens - U kunt een aanpasbaar gegevensclassificatiesysteem voor Office 365 Groepen maken om groepen te scheiden op beleidstype (zoals 'niet-geclassificeerd', 'alleen voor intern gebruik' of 'zeer vertrouwelijk'). Op deze manier kunnen uw groepen voldoen aan het beleid van andere inhoud in uw organisatie. Via uitbreidbaar beleid kan uw organisatie een eindpunt configureren dat wordt aangeroepen op het moment dat er een groep wordt gemaakt of gewijzigd. Op die manier kunt u uw eigen beleid voor het maken of wijzigen van groepen implementeren.

Waarom stapt we deze wijziging?

Postvakken van sites aangeraden een passieve vorm van samenwerking. Met samenwerking meer kritiek voor moderne teams, hebben onze klanten steeds zijn vraagt om een meer actieve samenwerking-oplossingen. We hebben daarom besloten intrekken van postvakken van sites en het gebruik van groepen verhogen.

Aan de slag met groepen gaat heel eenvoudig en u kunt werken in minuten.

Maak een SharePoint Online-teamsite die wordt geleverd bij een Office 365-groep door deze stappen uit:

 1. Ga naar SharePoint Online. U kunt er toegang toe krijgen door te zich aanmeldt bij uw Office 365-portal op https://www.office.comen vervolgens te klikken op het startprogramma voor apps in de rechterbovenhoek van uw browser.

 2. Klik op + Site maken op de startpagina van SharePoint en kies van Teamsite

 3. Voer de nieuwe team sitenaam en beschrijving in het deelvenster dat verschijnt. Voer desgewenst andere velden van uw organisatie is vereist in en klik op volgende.

 4. Eigenaren en leden toevoegen aan de site in het volgende deelvenster en klik op voltooien. U kunt toevoegen met dezelfde leden die tot uw klassieke behoorden ervaring teamsite.

De nieuwe SharePoint Online-teamsite is nu klaar voor gebruik. Zie maken een teamsite in SharePoint Online voor meer informatie.

Voor toegang tot uw groepen, klikt u op het startprogramma voor Apps en Ga naar Mail. U vindt u een tabblad groepen onder mappen en een groep voor u gemaakt met dezelfde naam als de naam van de site in SharePoint. Deze groep bevinden zich het gedeelde Postvak in de vorm van een gesprek spatie, het tabblad bestanden waarmee een snelle weergave van de pagina documenten uit de SharePoint-site, de agenda van een groep en een notitieblok dat u ook van de SharePoint-site bekijken kunt.

U bent nu klaar voor gebruik van de groep.

Hoe zit het met mijn bestaande postvakken van sites?

Wij begrijpen dat u enkele belangrijke gegevens mogelijk in uw postvakken van sites die u nodig voor bedrijfscontinuïteit van uw activiteiten hebt. Uw bestaande postvakken van sites blijven functioneren als voorheen voorlopig.

Wat gebeurt er als ik gebruik Project Online?

Als u een Project Online -klant die is niet mogelijk verbinding maken met de SharePoint Online-teamsite. U kunt echter blijven de klassieke ervaring projectteam site waarin nog steeds werkt, min de mogelijkheid om te maken van een nieuw teampostvak te gebruiken. Als u een postadres oplossing samen met de site, raden we u aan een nieuw Office 365-groep maken en gebruiken die voor e-mail. Zie een groep maken in Outlook voor meer informatie.

We werken aan een oplossing wordt momenteel en wordt een melding wanneer er een oplossing.

Hoe nu verder?

We zijn begonnen om te implementeren tenant beheerprogramma's bestaande SharePoint-teamsites verbinden met nieuwe Office 365-groepen. Zie Dit berichtvoor meer informatie.

Meer informatie

We zijn erg geïnteresseerd

In dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 10 juli 2018 grond van uw opmerkingen. Als u deze informatie vinden nuttige en met name als u niet hebt, gebruikt u de onderstaande feedback-besturingselementen te laten weten hoe maakt het betere.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×