Gebruik sectie-einden om de indeling of opmaak in één sectie van uw document te wijzigen

U kunt sectie-einden gebruiken om de indeling of opmaak van een of meerdere pagina's in uw document te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een deel van een pagina met één kolom een indeling geven die uit twee kolommen bestaat. U kunt de hoofdstukken in uw document zodanig scheiden dat de paginanummering voor elk hoofdstuk bij 1 begint. U kunt bovendien een afzonderlijke koptekst of voettekst voor een sectie van uw document maken.

voorbeeld van een document met sectie-einden

1. Sectie opgemaakt als één kolom. Dit is de standaardindeling voor de kolom in Microsoft Office Word.

2. Sectie opgemaakt als twee kolommen. Als u tekst wilt verplaatsen naar een indeling met twee kolommen, markeert u de tekst die u in twee kolommen wilt weergeven, en klikt u op Pagina-indeling (in Office 2007, Office 2010 en Office 2013) of Indeling (in Office 2016). Vervolgens klikt u in de groep Pagina-instelling op de pijl-omlaag onder Kolommen en klikt u op Twee.

In dit artikel

Typen sectie-einden die u kunt invoegen

De documentindeling of -opmaak wijzigen

Wijzigingen in de documentindeling verwijderen

Typen sectie-einden die u kunt invoegen

Sectie-einden gebruikt u om indelings- of opmaakwijzigingen in een deel van een document aan te brengen. U kunt de volgende opmaak voor afzonderlijke secties wijzigen:

 • Marges

 • Papierformaat en afdrukstand

 • Papierbron voor een printer

 • Paginaranden

 • Verticale uitlijning van tekst op een pagina

 • Kop- en voetteksten

 • Kolommen

 • Paginanummering

 • Regelnummering

 • Voet- en eindnoten

  Notities: 

  • Met een sectie-einde bepaalt u de sectie-opmaak van de tekst die aan het sectie-einde voorafgaat. Wanneer u een sectie-einde verwijdert, verwijdert u ook de sectie-opmaak van de tekst die aan het sectie-einde voorafgaat. Deze tekst wordt dan ingelijfd bij de volgende sectie en krijgt de opmaak van deze sectie. Als u de hoofdstukken van een document bijvoorbeeld door sectie-einden van elkaar scheidt en u het sectie-einde aan het begin van hoofdstuk 2 verwijdert, staan hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 in dezelfde sectie en krijgen ze de opmaak die voorheen alleen in hoofdstuk 2 werd gebruikt.

  • Het sectie-einde waarmee de opmaak van het laatste deel van uw document wordt bepaald, wordt niet als deel van het document weergegeven. Als u de documentopmaak wilt wijzigen, klikt u in de laatste alinea van het document.

In de voorbeelden worden de typen sectie-einden weergegeven die u kunt invoegen. De dubbele stippellijn geeft een sectie-einde aan.

Met de opdracht Nieuwe pagina voegt u een sectie-einde in en wordt een nieuwe sectie op de volgende pagina gestart. Dit type sectie-einde komt vooral van pas als u nieuwe hoofdstukken in een document wilt beginnen.

Sectie-einde Volgende pagina

Met de opdracht Doorlopend voegt u een sectie-einde in en start u een nieuwe sectie op dezelfde pagina. Een doorlopend sectie-einde is handig als u een opmaakwijziging op een pagina wilt aanbrengen, bijvoorbeeld een ander aantal kolommen.

sectie-einde doorlopend

Met de opdracht Even pagina of Oneven pagina voegt u een sectie-einde in en start u een nieuwe sectie op de volgende pagina met een even paginanummer of op de volgende pagina met een oneven paginanummer. Als u wilt opgeven dat documenthoofdstukken altijd op een oneven of een even pagina moeten beginnen, gebruikt u de sectie-eindeoptie Oneven pagina of Even pagina.

sectie-einde oneven pagina

Naar boven

De documentindeling of -opmaak wijzigen

 1. Klik op de plaats waar u een opmaakwijziging wilt aanbrengen.

  Misschien wilt u wel een deel van het document selecteren waaromheen u een stel pagina-einden wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Pagina-indeling (of het tabblad Indeling in Office 2016), in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Klik in de groep Sectie-einden op het type sectie-einde dat overeenkomt met de opmaakwijziging die u wilt aanbrengen.

  Als u bijvoorbeeld een document in hoofdstukken wilt verdelen, wilt u misschien wel dat elk hoofdstuk op een oneven pagina begint. Klik in dat geval in de groep Sectie-einden op Oneven pagina.

Naar boven

Wijzigingen in de documentindeling verwijderen

Met een sectie-einde definieert u waar een opmaakwijziging in het document voorkomt. Wanneer u een sectie-einde verwijdert, verwijdert u tevens de sectie-opmaak voor de tekst die aan het sectie-einde voorafgaat. De tekst wordt dan opgenomen in de volgende sectie en krijgt ook de opmaak van die sectie.

Zorg ervoor dat u in de conceptweergave werkt, zodat u de dubbele stippellijn van sectie-einden kunt zien.

 1. Selecteer het sectie-einde dat u wilt verwijderen.

 2. Druk op Delete.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×