GEMIDDELDE.ALS, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functieGEMIDDELDE.ALS in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Geeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opgegeven criteria.

Syntaxis

GEMIDDELDE.ALS(bereik, criteria, [bereik_gemiddelde])

De syntaxis van de functie GEMIDDELDE.ALS heeft de volgende argument:

 • bereik    Vereist. Een of meer cellen waarvan u het gemiddelde wilt berekenen. Dit bereik kan bestaan uit getallen of namen, matrices of verwijzingen die getallen bevatten.

 • criteria    Vereist. De criteria in de vorm van een getal, expressie, celverwijzing of tekst die bepalen van welke cellen het gemiddelde wordt berekend. Criteria kunnen bijvoorbeeld worden opgegeven als 32, "32", ">32", "appels" of B4.

 • bereik_gemiddelde    Optioneel. De set cellen waarvan u het gemiddelde wilt berekenen. Als u dit argument weglaat, wordt het bereik gebruikt.

Opmerkingen

 • Cellen in een bereik met de waarde WAAR of ONWAAR worden genegeerd.

 • Als een cel in bereik_gemiddelde leeg is, wordt deze door GEMIDDELDE.ALS genegeerd.

 • Als bereik een lege waarde of een tekstwaarde is, geeft GEMIDDELDE.ALS de foutwaarde #DEEL! als resultaat.

 • Als een cel in criteria leeg is, wordt deze door GEMIDDELDE.ALS als de waarde 0 (nul) verwerkt.

 • Als er in het bereik geen cellen overeenkomen met de criteria, geeft GEMIDDELDE.ALS de foutwaarde #DEEL/0! als resultaat.

 • U kunt u een vraagteken (?) of een sterretje (*) gebruiken in een criterium. Een vraagteken vervangt een willekeurig teken, een sterretje vervangt een willekeurige tekenreeks. Als u echt een vraagteken of een sterretje wilt zoeken, moet u een tilde (~) voor dat teken typen.

 • bereik_gemiddelde hoeft niet dezelfde grootte en vorm te hebben als het bereik. Van welke cellen feitelijk het gemiddelde wordt berekend, bepaalt u door de cel in de linkerbovenhoek te gebruiken als begincel van bereik_gemiddelde en vervolgens de cellen toe te voegen die qua grootte en vorm overeenkomen met het bereik. Voorbeeld:

bereik

bereik_gemiddelde

Geëvalueerde cellen

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Opmerking   De functie GEMIDDELDE.ALS geeft de centrale tendens, ofwel de middelste waarde van een groep getallen in een statistische verdeling. De drie meest gangbare waarden van de centrale tendens zijn:

 • Gemiddelde     is het rekenkundige gemiddelde. Dit wordt berekend door een aantal getallen bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal getallen. Voorbeeld: het gemiddelde van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 30 gedeeld door 6; de uitkomst is 5.

 • Mediaan     is het middelste getal van een groep getallen. Dat wil zeggen dat de helft van de getallen een waarde heeft die groter is dan de mediaan en de helft van de getallen een waarde heeft die kleiner is dan de mediaan. Voorbeeld: de mediaan van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 4.

 • Modus     is het meestvoorkomende getal van een groep getallen. Voorbeeld: de modus van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 3.

Bij een symmetrisch verdeelde groep getallen zijn al deze waarden voor centrale tendens gelijk. Bij een scheef verdeelde groep getallen kunnen deze waarden verschillen.

Voorbeeld

Voorbeeld: het gemiddelde berekenen van onroerend goed en commissies

De voorbeelden zijn mogelijk beter te begrijpen als u deze naar een leeg werkblad kopieert.

Hoe kopieer ik een voorbeeld?

 1. Selecteer het voorbeeld in dit artikel. Als u het voorbeeld naar Excel Online kopieert, kopieert en plakt u één cel tegelijk.
  Important: Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in de Help selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 2. Druk op Ctrl+C.

 3. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V. Als u in Excel Online werkt, herhaalt u het kopiëren en plakken voor elke cel in het voorbeeld.
  Important: Het voorbeeld werkt alleen naar behoren als u het in cel A1 van het werkblad plakt.

 5. Druk op Ctrl+` (accent grave) als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven. U kunt ook naar het tabblad Formules gaan en in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, kunt u dit aanpassen aan uw behoeften.

1

2

3

4

5

6


7


8


9

A

B

Waarde onroerend goed

Commissie

100.000

7.000

200.000

14.000

300.000

21.000

400.000

28.000

Formule

Beschrijving (resultaat)

=GEMIDDELDE.ALS(B2:B5;"<23000")

Het gemiddelde van alle commissies onder de 23.000 (14.000)

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A5;"<95000")

Het gemiddelde van alle onroerend goed onder de 95.000 (#DEEL/0!)

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A5;">250000";B2:B5)

Het gemiddelde van alle commissies met een onroerendgoedwaarde boven de 250.000 (24.500)

Voorbeeld: het gemiddelde berekenen van de winsten van regionale kantoren

De voorbeelden zijn mogelijk beter te begrijpen als u deze naar een leeg werkblad kopieert.

Hoe kopieer ik een voorbeeld?

 1. Selecteer het voorbeeld in dit artikel. Als u het voorbeeld naar Excel Online kopieert, kopieert en plakt u één cel tegelijk.
  Important: Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in de Help selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 2. Druk op Ctrl+C.

 3. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V. Als u in Excel Online werkt, herhaalt u het kopiëren en plakken voor elke cel in het voorbeeld.
  Important: Het voorbeeld werkt alleen naar behoren als u het in cel A1 van het werkblad plakt.

 5. Druk op Ctrl+` (accent grave) als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven. U kunt ook naar het tabblad Formules gaan en in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, kunt u dit aanpassen aan uw behoeften.

1

2

3

4

5

6

7


8


9

A

B

Regio

Winst (duizendtallen)

Oost

45.678

West

23.789

Noord

-4.789

Zuid (nieuw kantoor)

0

Centrum/west

9.678

Formule

Beschrijving (resultaat)

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A6;"=*West";B2:B6)

Het gemiddelde berekenen van de winst voor de regio's West en Centrum/west (16.733,5)

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A6;"<>*(nieuw kantoor)";B2:B6)

Het gemiddelde berekenen van de winst voor alle regio's, behalve nieuwe kantoren (18.589)

Is van toepassing op: Excel 2010, Excel Starter, Excel OnlineWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen