Functies voor talen die van rechts naar links worden geschreven

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Microsoft Office ondersteunt rechts naar links-functies en -opties voor het invoeren, bewerken en weergeven van tekst in talen die van rechts naar links worden geschreven of in een gecombineerde omgeving waarin tekst zowel van rechts naar links als van links naar rechts wordt geschreven. In dit verband hebben van rechts naar links geschreven talen betrekking op elk schriftsysteem dat van rechts naar links wordt geschreven, inclusief talen waarin de schrijfwijze van letters plaatsgebonden is, zoals Arabisch, en talen waarin dit niet het geval is. U kunt de weergave wijzigen om van rechts naar links te lezen of u kunt afzonderlijke bestanden wijzigen zodat u de inhoud van rechts naar links kunt lezen.

Als uw computer geen een van rechts naar links-taalversie van Office hebt geïnstalleerd, moet u het desbetreffende taalpakket installeren. U moet ook worden uitgevoerd een Microsoft Windows -besturingssysteem met van rechts naar links ondersteuning en inschakelen van de toetsenbordtaal voor de taal van rechts naar links die u wilt gebruiken.

Voordat u kunt een van de functies rechts naar links in Microsoft Office gebruikenof zelfs goed weergeeft in het scripts van rechts naar links, moet u een invoertaal hebt toegevoegd in Windows en de toetsenbordindeling inschakelen voor de taal van rechts naar links.

Als u Windows XPgebruikt, moet u eerst gaat u naar de pagina control panel start in Windows XP voor het installeren van de vereiste Microsoft Windows complexe scripts. Na de installatie van de software complexe script, kunt u de toetsenbordtaal toevoegen. Zie Windows XP voor meerdere talen instellenvoor meer informatie.

Afhankelijk van hoe u liever uw computer aanpast, kunt u één taal gebruiken voor het beeldscherm (menu's, dialoogvensters en wizards) en typt u in een andere taal naar wens. Als u wilt zowel typen in een taal van rechts naar links en ziet u de menu's en online-Help in die taal, u de weergave Office op die Taalvoorkeur instellen kunt. Zie een taal toevoegen of instellen van taalvoorkeuren in Officevoor meer informatie.

De weergavetaal aantal functies van rechts naar links in Office -programma's gebruiken om te bepalen de scherm indeling richting en de uitlijning van tekst in dialoogvensters. Wanneer u de weergavetaal van een gebruiker van rechts naar links opgeeft in het dialoogvenster de taalvoorkeuren voor Office instellen , de indeling van de menu's en dialoogvensters wizards zijn rechts naar links, maar de instellingen van Microsoft Windows blijven links naar rechts.

Wanneer bijvoorbeeld Arabisch als weergavetaal is geselecteerd in Office (maar niet in Windows), wordt het volgende scherm weergegeven:

Arabische gebruikersinterface

Hoewel de menu's van rechts naar links worden weergegeven, blijft de titelbalk in het Nederlands en worden de knoppen Sluiten, Minimaliseren en Maximaliseren nog altijd rechtsboven weergegeven, zoals in een interface waarin de taal van links naar rechts wordt weergegeven. Als de gebruikersinterface van Windows is ingesteld voor een taal die van rechts naar links wordt geschreven, zou de taal op de titelbalk ook worden vertaald en zouden de knoppen Sluiten, Minimaliseren en Maximaliseren linksboven worden weergegeven.

Als u vooral met een taal werkt die van links naar rechts wordt geschreven, maar soms tekst moet invoegen in een taal die van rechts naar links wordt geschreven, kunt u Nederlands selecteren als weergavetaal en desgewenst tekst in de van rechts naar links geschreven taal typen in de meeste Office-programma's. Hiervoor moet u tekst, scheidingstekens en nummers voor van rechts naar links geschreven tekst instellen voor het bewerkingsgebied en de toetsenbordindeling inschakelen.

U kunt de tekstrichting wijzigen vanuit een Microsoft Office-programma door op het tabblad Start in de groep Alinea de alineaknop Van rechts naar links te kiezen. (Deze knop wordt alleen weergegeven als u een van rechts naar links geschreven taal hebt ingeschakeld). Zelfs nadat u de weergave hebt gewijzigd in een van rechts naar links geschreven taal, moet u de juiste toetsenbordtaal hebben ingeschakeld om tekst in deze taal in te voeren.

Ga als volgt te werk als uw gebruikelijke weergavetaal Nederlands is, maar u deze wilt wijzigen in een Arabisch dialect:

 1. Open een Office-programmabestand, zoals een Word-document.

 2. Op het tabblad Bestand kiest u Opties > Taal.

 3. Kies in het dialoogvenster De taalvoorkeuren voor Office instellen, in de lijst Bewerkingstaal, het gewenste Arabische dialect en kies vervolgens Toevoegen.

 4. Zorg dat in de tabel Bewerkingstalen kiezen het zojuist toegevoegde Arabische dialect is gemarkeerd en kies vervolgens Als standaard instellen.

  Belangrijk :  Wanneer u de zojuist toegewezen bewerkingstaal als de standaardtaal instelt, wordt deze de standaardtaal voor al uw Microsoft Office-programma's.

Als u wilt typen van een bepaalde taal systeemeigen toetsenbord gebruikt, moet u het desbetreffende taalpakket voor die taal installeren. U moet ook de juiste toetsenbordindeling toevoegen. Na het toevoegen van een toetsenbordindeling voor een andere taal en de taalbalk om te worden gekoppeld op de taakbalkte selecteren, een taalaanduiding op de taakbalk Afbeelding van taakbalk wordt weergegeven en wordt de huidige toetsenbordtaal weergegeven. De indicator voor Arabisch is bijvoorbeeld indicator arabisch toetsenbord .

Opmerking : De taalbalk wordt automatisch weergegeven nadat een toetsenbord voor minimaal één taal naast het Nederlands is toegevoegd in het dialoogvenster Tekstservices en invoertalen van Microsoft Windows.

 • Als u de taalbalk wilt weergeven als de taalaanduiding op de taakbalk zichtbaar is, kiest u de taalaanduiding en kiest u vervolgens Taalbalk weergeven.

 • Als u de taalaanduiding op de taakbalk wilt weergeven als de taalbalk zichtbaar is, kiest u Minimaliseren.

 • Als u het toetsenbord voor een andere taal wilt selecteren, kiest u de naam van de huidige taal (op de taalbalk) of de taalaanduiding en kiest u vervolgens de naam van de gewenste taal.

Zie voor instructies over het inschakelen van een taalspecifiek toetsenbord inschakelen of wijzigen van de taal van het toetsenbord.

Afhankelijk van de benodigde talen kunt u tekst invoeren met Speciale tekens of ASCII-tekencodes. Zie Symbolen invoegen voor meer informatie over het automatisch invoegen van ASCII-tekencodes met de galerie Symbolen.

Als u slechts weinig tekst in een andere taal wilt invoeren en geen andere toetsenbordtaal wilt instellen, kunt u tekst invoeren met Speciale tekens, een van de accessoires in Microsoft Windows. De tekens die u kiest op een lettertypepagina voor een taal in een van beide richtingen, kunt u naar het Klembord kopiëren en vervolgens in het document invoegen. Zie Werken met speciale tekens voor meer informatie over het gebruik van Speciale tekens om tekst in te voeren.

Tekstrichting verwijst naar de leesrichting, uitlijning en algehele indeling van schermonderdelen. Zinnen, alinea's of besturingselementen waarin tekst gelijktijdig van rechts naar links en van links naar rechts wordt geschreven, worden gecombineerde tekst genoemd.

Als het Office-programma is ingesteld en geactiveerd voor het weergeven van een omgeving waarin tekst van rechts naar links wordt getypt, verandert de cursor van vorm om aan te geven dat er sprake is van een links-naar-rechts-run links-naar-rechts-cursor of cursor voor links-naar-rechts-run , of van een rechts-naar-links-verwerking Cursor van rechts naar links . De cursor kan zich verplaatsen volgens de richting van de huidige taal (logische verplaatsing) of naar het volgende zichtbaar aangrenzende teken (visuele verplaatsing).

Wanneer zowel van links naar rechts als van rechts naar links geschreven talen zijn ingeschakeld, zijn de alineaknoppen Van links naar rechts en Van rechts naar links ingeschakeld op het lint in de meeste Office-programma's. Wanneer u op deze knoppen klikt, kunt u de tekstrichting wijzigen wanneer u tekst invoert en uitvult.

Opmerking : In Microsoft OneNote zijn de knoppen Van links naar rechts en Van rechts naar links beschikbaar als u op de pijl Alinea-uitlijning klikt.

U kunt de tekst in een cel of een veld links uitlijnen, centreren of rechts uitlijnen. In sommige programma's, zoals Access en Excel, kan tekst ook in een contextgebonden richting lopen.

In tekst met een contextgebonden richting worden woorden en getallen uitgelijnd volgens de taal van het teken dat het eerst is getypt. De tekst in de cel of het veld wordt bijvoorbeeld rechts uitgelijnd als het eerste teken afkomstig is uit een van rechts naar links geschreven taal en links uitgelijnd wanneer het een van links naar rechts geschreven taal betreft. U kunt de contextgebonden tekstrichting voor afzonderlijke objecten wijzigen in links uitgelijnd, gecentreerd of rechts uitgelijnd.

In veel programma's met tekst die van rechts naar links of zowel van rechts naar links als van links naar rechts is geschreven, worden contextregels gebruikt om de uitlijning en de leesrichting van de tekst te bepalen. De contextregels zijn afhankelijk van de vakken, lijsten of andere elementen waarin de tekst voorkomt.

Voor de leesrichting en de uitlijning van de tekst gelden de volgende contextregels:

 • Als het eerste sterke teken van links naar rechts is getypt, wordt de leesrichting ook van links naar rechts en wordt de tekst links uitgelijnd.

 • Als het eerste sterke teken van rechts naar links is getypt, wordt de leesrichting ook van rechts naar links en wordt de tekst rechts uitgelijnd.

 • Als er uitsluitend neutrale tekens worden getypt, worden de leesrichting en de uitlijning gebaseerd op de richting (die zowel van links naar rechts als van rechts naar links kan zijn) totdat het eerste sterke teken wordt getypt.

Wanneer het eerste sterke teken van links naar rechts is geschreven en u dit wijzigt in een teken dat van rechts naar links wordt geschreven (of andersom), worden de leesrichting en de uitlijning overeenkomstig gewijzigd.

In Word en andere tekstverwerkingsprogramma's, kunt u diakritische tekens en Arabische tekens afzonderlijk selecteren, zoeken en vervangen, ongeacht of ze als ligatuur zijn verbonden. Ligaturen en diakritische tekens in een van rechts naar links geschreven woord worden als afzonderlijke eenheden behandeld.

Hier volgt een voorbeeld van een Arabisch woord met een ligatuur van drie tekens (waarbij elk teken wordt geselecteerd).

Woord met één geselecteerde ligatuur

Woord met twee geselecteerde ligaturen

Woord met drie geselecteerde ligaturen

U kunt bestanden opslaan in HTML-indeling om de betreffende inhoud van rechts naar links of van links naar rechts op het web te publiceren. De HTML-bestanden van de webpagina's waarop tekst van rechts naar links wordt geschreven, zijn voorzien van het standaard DIR-kenmerk. Als het DIR-kenmerk door de webbrowser wordt herkend, wordt de tekst op de pagina van rechts naar links weergeven. Als het DIR-kenmerk niet wordt herkend, loopt de tekst van links naar rechts.

Tip : Geef webpagina's met tekst die van rechts naar links wordt geschreven weer in een browser die het DIR-kenmerk herkent, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer Middle East vanaf versie 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.01 voor complexe schrifttypen of ten minste Microsoft Internet Explorer 5.

De sortering voor van rechts naar links geschreven talen wordt waar mogelijk toegepast. Dit geldt voor gegevenslijsten in tabelweergaven, kaartweergaven en pictogramweergaven, alsmede voor lijsten met groeperingen, contactpersonen, mappen en adressen.

Opmerking : Soms kunnen gegevens in weergaven vanaf servers niet volgens een rechts-naar-links sortering worden opgemaakt, omdat de sorteervolgorde van de server moet worden aangehouden.

In Indische talen, zoals Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil en Telugu, kunnen de zoekmogelijkheden van Microsoft Office waarschijnlijk niet volledig worden benut. De opties Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord werken bijvoorbeeld niet voor tekst in deze talen. U kunt met deze opties wel overeenkomende tekenreeksen vinden voor de Latijnse tekens in het document.

Talen die van rechts naar links worden geschreven

Tekst zoeken zoeken en vervangen functies in de volgorde waarin de tekst wordt ingevoerd in het vak Zoeken in plaats van de volgorde waarin deze wordt weergegeven. Daarom kunt u zoeken voor tekenreeksen van de tekst van rechts naar links, ongeacht de richting van de alinea. U kunt ook zoeken voor overeenkomsten van tekens met of zonder kashida's (alleen Arabisch), Alef Hamzas (alleen Arabisch) of diakritische tekens, zoals de Hebreeuws niqqud. Zie voor een lijst met ASCII- en Unicode-tekencodes, Invoegen ASCII of Unicode met Latijnse symbolen en tekens.

Indische talen

In Indische talen, zoals Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil en Telugu, kunnen de zoekmogelijkheden van Microsoft Office waarschijnlijk niet volledig worden benut. De opties Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord werken bijvoorbeeld niet voor tekst in deze talen. U kunt met deze opties wel overeenkomende tekenreeksen vinden voor de Latijnse tekens in het document.

Zuidoost-Aziatische talen

In Zuidoost-Aziatische talen, zoals Thais en Vietnamees, kunnen de zoekmogelijkheden van Microsoft Office waarschijnlijk niet volledig worden benut. De opties Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord werken bijvoorbeeld niet voor Zuidoost-Aziatische tekst. U zult met deze opties wel overeenkomende tekenreeksen vinden voor de Latijnse tekens in het document.

In de programma's van Microsoft Office worden de volgende codetabellen ondersteund voor gebruikers die werken met Arabische, Hebreeuwse en bidirectionele teksten:

Arabisch

Elke codetabel wordt aangeduid met een uniek codetabelnummer. De codetabel (CP) voor Arabisch is CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Voor Dari, Pashto, Perzisch, Oejgoers en Urdu worden dezelfde codetabellen gebruikt als voor Arabisch.

Hebreeuws

Elke codetabel wordt aangeduid met een uniek codetabelnummer. De codetabel (CP) voor Hebreeuws is CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Voor Jiddisch wordt dezelfde codetabel gebruikt als voor Hebreeuws.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×