Foutbalken en omhoog/omlaag-balken toevoegen aan een grafiek

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Welk Office-programma gebruikt u?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Foutbalken bieden een grafische voorstelling van potentiële foutweergaven ten opzichte van elk gegevenspunt of elke gegevensmarkering in een gegevensreeks. U kunt bijvoorbeeld potentiële positieve en negatieve foutweergaven van 5% in de resultaten van een wetenschappelijk experiment weergeven. U kunt foutbalken toevoegen aan een gegevensreeks in een 2D-vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, hoog/laag/slot-, spreidings- of bellendiagram. Voor spreidings- en bellendiagrammen kunt u foutbalken voor de x- en/of y-waarden weergeven.

Foutbalken in een grafiek

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Fouten weergeven als percentage, standaarddeviatie of standaardfout

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer de gegevensreeks waaraan u foutbalken wilt toevoegen in de grafiek en klik op het tabblad Grafiekindeling.

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 3. Klik onder Analyse op Foutbalken.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

Klik op

Bewerking

Foutbalken met standaardfout

De standaardfout toepassen met de volgende formule:

formule voor standaardfout

s = reeksnummer
puntnummer in reeks s
m = reeksnummer voor punt y in grafiek
n = aantal van punten in elke reeks
y is = gegevenswaarde van reeks s en het I e punt
n y = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

Foutbalken met percentage

Een percentage van de waarde toepassen voor elk gegevenspunt in de gegevensreeks

Foutbalken met standaarddeviatie

Een veelvoud van de standaarddeviatie toepassen met de volgende formule:

formule voor standaarddeviatie

s = reeksnummer
puntnummer in reeks s
m = reeksnummer voor punt y in grafiek
n = aantal van punten in elke reeks
y is = gegevenswaarde van reeks s en het I e punt
n y = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen
M = rekenkundig gemiddelde

Fouten weergeven als aangepaste waarden

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer de gegevensreeks waaraan u foutbalken wilt toevoegen in de grafiek en klik op het tabblad Grafiekindeling.

   Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 3. Klik onder Analyse op Foutbalken en klik vervolgens op Opties voor foutbalk.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  Als het dialoogvenster Foutbalken toevoegen wordt weergegeven, selecteert u de reeks waaraan u foutbalken wilt toevoegen.

 4. Klik in het navigatiedeelvenster op Foutbalken.

 5. Klik onder Foutweergave achtereenvolgens op Aangepast en op Waarde opgeven.

 6. Schakel over naar Excel.

  Als u naar Excel gaat, wordt het dialoogvenster Aangepaste foutbalken weergegeven.

 7. Typ in de vakken Positieve foutwaarde en Negatieve foutwaarde de gewenste waarden voor elk gegevenspunt met een puntkomma als scheidingsteken (bijvoorbeeld 0,4; 0,3; 0,8) en klik op OK.

  Opmerking : U kunt foutwaarden ook definiëren als cellenbereik uit dezelfde Excel-werkmap. Als u het cellenbereik wilt selecteren, verwijdert u in het dialoogvenster Aangepaste foutbalken de inhoud uit het vak Positieve foutwaarde of Negatieve foutwaarde en selecteert u het gewenste cellenbereik.

 8. Schakel over naar Word.

 9. Klik in het dialoogvenster Foutbalken opmaken op OK.

Omhoog/omlaag-balken toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.

 2. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks waaraan u omhoog/omlaag-balken wilt toevoegen en klik op het tabblad Grafiekindeling

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 3. Klik onder Analyse op Omhoog/omlaag-balken en klik op de gewenste omhoog/omlaag-balk.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Zie ook

Een grafiek maken

Gegevens in een grafiek bewerken

Een grafiek wijzigen

Knopafbeelding

Foutbalken bieden een grafische voorstelling van potentiële foutweergaven ten opzichte van elk gegevenspunt of elke gegevensmarkering in een gegevensreeks. U kunt bijvoorbeeld potentiële positieve en negatieve foutweergaven van 5% in de resultaten van een wetenschappelijk experiment weergeven. U kunt foutbalken toevoegen aan een gegevensreeks in een 2D-vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, hoog/laag/slot-, spreidings- of bellendiagram. Voor spreidings- en bellendiagrammen kunt u foutbalken voor de x- en/of y-waarden weergeven.

Foutbalken in een grafiek

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Fouten weergeven als percentage, standaarddeviatie of standaardfout

 1. Selecteer de gegevensreeks waaraan u foutbalken wilt toevoegen in de grafiek en klik op het tabblad Grafiekindeling

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik onder Analyse op Foutbalken.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Klik op

Bewerking

Foutbalken met standaardfout

De standaardfout toepassen met de volgende formule:

formule voor standaardfout

s = reeksnummer
puntnummer in reeks s
m = reeksnummer voor punt y in grafiek
n = aantal van punten in elke reeks
y is = gegevenswaarde van reeks s en het I e punt
n y = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

Foutbalken met percentage

Een percentage van de waarde toepassen voor elk gegevenspunt in de gegevensreeks

Foutbalken met standaarddeviatie

Een veelvoud van de standaarddeviatie toepassen met de volgende formule:

formule voor standaarddeviatie

s = reeksnummer
puntnummer in reeks s
m = reeksnummer voor punt y in grafiek
n = aantal van punten in elke reeks
y is = gegevenswaarde van reeks s en het I e punt
n y = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen
M = rekenkundig gemiddelde

Fouten weergeven als aangepaste waarden

 1. Selecteer de gegevensreeks waaraan u foutbalken wilt toevoegen in de grafiek en klik op het tabblad Grafiekindeling.

   Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik onder Analyse op Foutbalken en klik vervolgens op Opties voor foutbalk.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  Als het dialoogvenster Foutbalken toevoegen wordt weergegeven, selecteert u de reeks waaraan u foutbalken wilt toevoegen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Foutbalken.

 4. Klik onder Foutweergave achtereenvolgens op Aangepast en op Waarde opgeven.

 5. Schakel over naar Excel.

  Als u naar Excel gaat, wordt het dialoogvenster Aangepaste foutbalken weergegeven.

 6. Typ in de vakken Positieve foutwaarde en Negatieve foutwaarde de gewenste waarden voor elk gegevenspunt met een puntkomma als scheidingsteken (bijvoorbeeld 0,4; 0,3; 0,8) en klik op OK.

  Opmerking : U kunt foutwaarden ook definiëren als cellenbereik uit dezelfde Excel-werkmap. Als u het cellenbereik wilt selecteren, verwijdert u in het dialoogvenster Aangepaste foutbalken de inhoud uit het vak Positieve foutwaarde of Negatieve foutwaarde en selecteert u het gewenste cellenbereik.

 7. Schakel over naar PowerPoint 2013

 8. Klik in het dialoogvenster Foutbalken opmaken op OK.

Omhoog/omlaag-balken toevoegen

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks waaraan u omhoog/omlaag-balken wilt toevoegen en klik op het tabblad Grafiekindeling

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik onder Analyse op Omhoog/omlaag-balken en klik op de gewenste omhoog/omlaag-balk.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Zie ook

Een grafiek maken

Gegevens in een grafiek bewerken

Een grafiek wijzigen

Excel

Foutbalken bieden een grafische voorstelling van potentiële foutweergaven ten opzichte van elk gegevenspunt of elke gegevensmarkering in een gegevensreeks. U kunt bijvoorbeeld potentiële positieve en negatieve foutweergaven van 5% in de resultaten van een wetenschappelijk experiment weergeven. U kunt foutbalken toevoegen aan een gegevensreeks in een 2D-vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, hoog/laag/slot-, spreidings- of bellendiagram. Voor spreidings- en bellendiagrammen kunt u foutbalken voor de x- en/of y-waarden weergeven.

Foutbalken in een grafiek

Ga op een van de volgende manieren te werk:

Fouten weergeven als percentage, standaarddeviatie of standaardfout

 1. Selecteer de gegevensreeks waaraan u foutbalken wilt toevoegen in de grafiek en klik op het tabblad Grafiekindeling

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik onder Analyse op Foutbalken.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

Klik op

Bewerking

Foutbalken met standaardfout

De standaardfout toepassen met de volgende formule:

formule voor standaardfout

s = reeksnummer
puntnummer in reeks s
m = reeksnummer voor punt y in grafiek
n = aantal van punten in elke reeks
y is = gegevenswaarde van reeks s en het I e punt
n y = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

Foutbalken met percentage

Een percentage van de waarde toepassen voor elk gegevenspunt in de gegevensreeks

Foutbalken met standaarddeviatie

Een veelvoud van de standaarddeviatie toepassen met de volgende formule:

formule voor standaarddeviatie

s = reeksnummer
puntnummer in reeks s
m = reeksnummer voor punt y in grafiek
n = aantal van punten in elke reeks
y is = gegevenswaarde van reeks s en het I e punt
n y = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen
M = rekenkundig gemiddelde

Fouten weergeven als aangepaste waarden

 1. Selecteer de gegevensreeks waaraan u foutbalken wilt toevoegen in de grafiek en klik op het tabblad Grafiekindeling.

   Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik onder Analyse op Foutbalken en klik vervolgens op Opties voor foutbalk.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  Als het dialoogvenster Foutbalken toevoegen wordt weergegeven, selecteert u de reeks waaraan u foutbalken wilt toevoegen.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Foutbalken.

 4. Klik onder Foutweergave achtereenvolgens op Aangepast en op Waarde opgeven.

 5. Typ in de vakken Positieve foutwaarde en Negatieve foutwaarde de gewenste waarden voor elk gegevenspunt met een puntkomma als scheidingsteken (bijvoorbeeld 0,4; 0,3; 0,8) en klik op OK.

  Opmerking : U kunt foutwaarden ook definiëren als cellenbereik uit dezelfde Excel-werkmap. Als u het cellenbereik wilt selecteren, verwijdert u in het dialoogvenster Aangepaste foutbalken de inhoud uit het vak Positieve foutwaarde of Negatieve foutwaarde en selecteert u het gewenste cellenbereik.

 6. Klik in het dialoogvenster Foutbalken opmaken op OK.

Omhoog/omlaag-balken toevoegen

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks waaraan u omhoog/omlaag-balken wilt toevoegen en klik op het tabblad Grafiekindeling

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik onder Analyse op Omhoog/omlaag-balken en klik op de gewenste omhoog/omlaag-balk.

  Tabblad Grafiekindeling, groep Analyse

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Zie ook

Een grafiek maken

Gegevens in een grafiek bewerken

Een grafiek wijzigen

Foutwaarden en foutindicatoren verbergen

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×