Formulieren maken die gebruikers in Word kunnen invullen of afdrukken

Trefwoorden    selectievakje; formulieren maken; vervolgkeuzelijst; vervolgkeuzemenu; elektronische formulieren

U kunt in Microsoft Office Word 2007 een formulier maken door te beginnen met een sjabloon en hieraan inhoudsbesturingselementen toe te voegen, waaronder tekstvakken, datumkiezers en vervolgkeuzelijsten. Andere mensen kunnen Office Word 2007 gebruiken om het formulier in te vullen op de eigen computer. Geavanceerde gebruikers kunnen inhoudsbesturingselementen die u aan een formulier toevoegt, ook koppelen aan gegevens.

U kunt ook formulieren maken met behulp van een voorbeeldsjabloon. Op de website van Microsoft Office Online vindt u veel verschillende voorbeeldsjablonen.

Opmerking : U kunt een formulier met inhoudsbesturingselementen dat u in Office Word 2007 hebt gemaakt afdrukken, maar de vakjes om de inhoudsbesturingselementen worden niet afgedrukt.

Wat wilt u doen?

Een formulier maken

Beveiliging toevoegen aan een formulier en het formulier voorbereiden voor distributie

Een formulier maken

Stap 1: Stel Word in om formulieren te maken

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Populair.

 3. Schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

  Opmerking : Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

Stap 2: Open een sjabloon of document waarop u het formulier wilt baseren

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Klik onder Sjablonen op Mijn sjablonen.

 3. Dubbelklik op Normaal en klik vervolgens onder Nieuw op Sjabloon of Document.

 4. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 5. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor de nieuwe sjabloon of het nieuwe document en klik op Opslaan.

Stap 3: Voeg inhoudsbesturingselementen aan het formulier toe

Ontwerp het formulier door eerst een indeling te schetsen of gebruik een bestaand formulier als richtlijn. Aan het formulier kunt u inhoudsbesturingselementen, tabellen en andere grafische elementen toevoegen.

Ga naar het tabblad Ontwikkelaars, klik in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus en klik vervolgens op de plek waar u het besturingselement wilt invoegen.

Knopafbeelding

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

Een tekstbesturingselement invoegen waarin gebruikers tekst kunnen typen

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op het besturingselement Tekst met opmaak Afbeelding van lint of op het besturingselement Tekst Afbeelding van lint .

Een invulveld voor tekst invoegen

Belangrijk : Eventuele fouten die in het tekstvak worden ingevoerd, worden niet gemarkeerd door de spellingcontrole. Als u spellingcontrole wilt uitvoeren, gebruikt u het besturingselement Tekst met opmaak of Tekst.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Oudere hulpprogramma's.

 2. Klik op Tekstvak.

 3. Klik in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een lijn onder het veld wilt toevoegen, selecteert u het veld en klikt u vervolgens op Onderstrepen in de groep Lettertype op het tabblad Start.

  • Als u de hoeveelheid gegevens wilt beperken die in het veld kan worden ingevoerd, kunt u een maximale breedte instellen door te klikken op Eigenschappen in de groep Besturingselementen en een waarde in te voeren onder Maximumlengte.

  • Als u de maximale lengte van het veld zichtbaar wilt maken, kunt u een aanwijzing toevoegen door te klikken op Eigenschappen in de groep Besturingselementen en onder Standaardtekst tekst te typen zoals Typ hier uw voornaam.

Een vervolgkeuzelijst invoegen om de beschikbare keuzes te beperken tot de keuzemogelijkheden die u opgeeft

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op het besturingselement Vervolgkeuzelijst Afbeelding van lint .

 2. Selecteer het inhoudsbesturingselement en klik vervolgens op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Knopafbeelding

 3. Klik onder Eigenschappen voor vervolgkeuzelijst op Toevoegen om de lijst met keuzemogelijkheden te maken.

 4. Typ een keuzemogelijkheid in het vak Weergavenaam, zoals Ja, Nee of Misschien.

  Herhaal deze stap totdat alle gewenste keuzemogelijkheden in de vervolgkeuzelijst staan.

Een selectievakje invoegen

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op Oudere hulpprogramma's.

 2. Klik op Selectievakje.

 3. Typ een spatie en typ vervolgens een label voor het selectievakje.

 4. Als u de arcering uit het selectievakje wilt verwijderen, klikt u op Oudere hulpprogramma's en klikt u vervolgens op Arcering.

Opmerking : U kunt het selectievakje pas in- of uitschakelen nadat u het formulier hebt beveiligd.

Stap 4: Stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze

Ieder inhoudsbesturingselement bevat eigenschappen die u kunt instellen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld voor het inhoudsbesturingselement Datumkiezer opties selecteren voor de manier waarop de datum moet worden weergegeven.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het inhoudsbesturingselement dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op Eigenschappen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Stap 5: Voeg instructies aan het formulier toe

Als u instructies toevoegt, wordt het gebruik van het formulier dat u maakt en verspreidt eenvoudiger. U kunt de standaardtekst van de instructies voor de inhoudsbesturingselement wijzigen.

Voer de volgende handelingen uit om de standaardtekst van de instructies wilt wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op Ontwerpmodus.

  Knopafbeelding

 2. Klik op het inhoudsbesturingselement waarvan u de instructies wilt aanpassen.

 3. Bewerk de tekst van de tijdelijke aanduiding en maak de tekst op.

 4. Als u wilt dat het inhoudsbesturingselement verdwijnt en uw instructies in een besturingselement voor tekst (met of zonder opmaak) worden overschreven wanneer iemand eigen inhoud typt, klikt u in de groep Besturingselementen op Eigenschappen en schakelt u het selectievakje Inhoudsbesturingselement verwijderen wanneer inhoud wordt bewerkt in.

 5. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus als u de ontwerpfunctie wilt uitschakelen en de instructies wilt opslaan.

Opmerking : Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt niet in als u wilt dat de gebruikers van het formulier de tekst van de instructies door hun eigen tekst mogen vervangen.

Naar boven

Beveiliging toevoegen aan een formulier en het formulier voorbereiden voor distributie

U kunt de afzonderlijke inhoudsbesturingselementen in een sjabloon beveiligen om te voorkomen dat een gebruiker een bepaald inhoudsbesturingselement of een groep besturingselementen verwijdert of wijzigt, of u kunt een formulier voorbereiden om te worden verspreid en ingevuld door het formulier te vergrendelen. U kunt de inhoud van de gehele sjabloon met een wachtwoord beveiligen.

Tip : Desgewenst kunt u het formulier testen voordat u het verspreidt. Open het formulier, vul de gewenste gegevens in zoals een gebruiker dit zou doen en sla het op de gewenste locatie op.

Delen van een formulier beveiligen

 1. Open het formulier dat u wilt beveiligen.

 2. Selecteer het inhoudsbesturingselement of de groep besturingselementen waarvoor u wijzigingen wilt beperken.

  Als u meerdere besturingselementen wilt groeperen, selecteert u de besturingselementen door Shift ingedrukt te houden en op elk besturingselement te klikken dat u wilt groeperen. Open het tabblad Ontwikkelaars, klik in de groep Besturingselementen op Groeperen en vervolgens op Groeperen.

 3. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Knopafbeelding

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster Eigenschappen van inhoudsbesturingselement onder Vergrendelen:

  • Schakel het selectievakje Inhoudsbesturingselement kan niet worden verwijderd in, zodat de inhoud van het besturingselement kan worden bewerkt, zonder dat het besturingselement zelf uit de sjabloon of uit een document dat op de sjabloon is gebaseerd kan worden verwijderd.

  • Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt in. Hiermee kunt u het besturingselement verwijderen maar kunt u niet de inhoud van het besturingselement bewerken.

   Opmerking : Deze optie is niet voor alle besturingselementen beschikbaar.

Een formulier voorbereiden om te worden ingevuld

 1. Open het formulier dat u vergrendelen wilt, zodat het kan worden ingevuld.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik vervolgens op Opmaak en bewerking beperken.

  Afbeelding van Word-lint

 3. Schakel in het taakvenster Document beveiligen onder Bewerkingsbeperkingen het selectievakje Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document in.

 4. Selecteer Formulieren invullen in de lijst met bewerkingsbeperkingen.

 5. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 6. Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat alleen revisoren die het wachtwoord kennen de beveiliging kunnen opheffen, typt u een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en typt u het wachtwoord vervolgens opnieuw ter bevestiging.

  Belangrijk : Als u geen wachtwoord instelt, kan iedereen uw bewerkingsbeperkingen wijzigen.

  Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet gecombineerd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter. Zie voor meer informatie Uw persoonlijke gegeven beveiligen met sterke wachtwoorden.

  Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord vergeet, kan Microsoft dit niet voor u achterhalen. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft, op een veilige plaats en niet in de buurt van de gegevens die u met behulp van deze wachtwoorden beveiligt.

Naar boven

Zie ook

Formulieren maken die gebruikers in Word 2010 of Word 2013 kunnen invullen of afdrukken

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×