Format (notatie), eigenschap - Gegevenstype Datum/tijd

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de eigenschap Format gebruiken voor vooraf gedefinieerde datum- en tijdnotaties of aangepaste notaties voor het gegevenstype datum/tijd gebruiken.

Instelling

In de volgende secties vindt u een voor beeld van vooraf gedefinieerde en aangepaste notaties.

Vooraf gedefinieerde notaties

De volgende tabel geeft de vooraf gedefinieerde instelling voor de eigenschap Format voor het gegevenstype datum/tijd weer.

Notatie

Omschrijving

Voorbeeld

Standaarddatum

Standaardlid Geeft datum waarden weer als uren, minuten en seconden, gevolgd door AM of PM. Voor beide typen waarden gebruikt Access de scheidings tekens voor datum en tijd die zijn opgegeven in de land instellingen van Windows. Als de waarde geen tijd onderdeel heeft, wordt alleen de datum weer gegeven. Als de waarde geen datum onderdeel heeft, wordt in Access alleen de tijd weer gegeven.

06/30/2018 10:10:42 AM

Lange datumnotatie

Hiermee geeft u alleen datum waarden weer die zijn opgegeven met de lange datum notatie in de land instellingen van Windows.

Maandag, 27 augustus 2018

Middellange datumnotatie

Geeft de datum weer als dd-mmm-jj, maar gebruikt het datum scheidings teken dat is opgegeven in de land instellingen van Windows.

27-aug-18
27-aug-18

Korte datumnotatie

Hiermee geeft u de datum waarden weer die zijn opgegeven met de korte datum notatie in de land instellingen van Windows.

8/27/2018
8-27-2018

Lange tijdnotatie

Geeft uren, minuten en seconden weer, gevolgd door AM of PM. In Access wordt het scheidings teken gebruikt dat is opgegeven in de instelling tijd in de land instellingen van Windows.

10:10:42 AM

Middellange tijdnotatie

Hiermee geeft u de uren en minuten weer, gevolgd door AM of PM. In Access wordt het scheidings teken gebruikt dat is opgegeven in de instelling tijd in de land instellingen van Windows.

10:10 AM

Korte tijdnotatie

Hiermee geeft u alleen de uren en minuten weer. In Access wordt het scheidings teken gebruikt dat is opgegeven in de instelling tijd in de land instellingen van Windows.

10:10

Aangepaste notaties

Als u een aangepaste notatie wilt maken, gebruikt u de volgende tekens als tijdelijke aanduidingen en scheidings teken. Aangepaste notaties die in strijd zijn met de datum-/tijdinstellingen in de landinstellingen van Windows, worden genegeerd. Zie de land instellingen van Windows wijzigen om het uiterlijk van sommige gegevens typen te wijzigenvoor meer informatie.

Teken

Omschrijving

Datum scheidings teken

Hiermee wordt bepaald waar het scheidings teken voor dagen, maanden en jaren wordt geplaatst. Gebruik het scheidings teken dat is gedefinieerd in de land instellingen van Windows. Gebruik bijvoorbeeld in het Engels (Verenigde Staten) een slash (/).

Tijd scheidings teken

Hiermee bepaalt u waar in Access scheidings tekens worden geplaatst voor uren, minuten en seconden. Gebruik het scheidings teken dat is gedefinieerd in de land instellingen van Windows. Gebruik bijvoorbeeld in het Engels (Verenigde Staten) een dubbele punt (:).

c

Hiermee wordt de algemene datum notatie weer gegeven.

d of DD

Hiermee wordt de dag van de maand weer gegeven als een of twee cijfers. Gebruik één tijdelijke aanduiding voor één cijfer. Gebruik twee tijdelijke aanduidingen voor twee cijfers.

ddd

De dag van de week afKorten tot drie letters.

dddd

Alle dagen van de week worden geSpeld.

ddddd

Hiermee wordt de korte datum notatie weer gegeven.

dddddd

Hiermee wordt de lange datum notatie weer gegeven.

w

Geeft een nummer weer dat overeenkomt met de dag van de week. (1 tot en met 7)

ww

Geeft een nummer weer dat overeenkomt met de week van het jaar (1 tot 53).

m of mm

Hiermee wordt de maand weer gegeven als een getal van één cijfer of twee cijfers.

mmm

De naam van de maand wordt afgekort tot drie letters. Januari wordt bijvoorbeeld weer gegeven als Jan.

mmmm

Alle namen van maanden worden geSpeld.

k

Geeft het nummer weer van het huidige kwar taal (1-4). Als u bijvoorbeeld een werk nemer aanneemt in mei, wordt 2 weer gegeven als de waarde van het kwar taal.

j

Hiermee wordt de dag van het jaar, 1-366.

jj

Hiermee geeft u de laatste twee cijfers van het jaar weer.

Opmerking: Het is raadzaam om alle vier de cijfers van een bepaald jaar te typen en weer te geven.

jjjj

Hiermee geeft u alle cijfers in een jaar weer in het bereik 0100-9999.

h of uu

Hiermee geeft u het uur weer als een of twee cijfers.

n of nn

Hiermee geeft u minuten weer als een of twee cijfers.

s of SS

Hiermee geeft u seconden weer als een of twee cijfers.

tttt

Hiermee wordt de lange tijd notatie weer gegeven.

AM/PM

Twaalfuursklok met de hoofdletters 'AM' of 'PM'.

am/pm

Twaalfuursklok met de kleine letters 'am' of 'pm', wat van toepassing is.

A/P

Twaalfuursklok met de hoofdletter 'A' of 'P', wat van toepassing is.

a/p

Twaalfuursklok met de kleine letter 'a' of 'p', wat van toepassing is.

AMPM

Twaalfuursklok met de aanduiding voor voormiddag/namiddag volgens de definitie in de landinstellingen van Windows.

Lege ruimte, +-$ ()

Gebruik in de notatie reeksen spaties, enkele wiskundige tekens (+-) en financiële symbolen ($ € £), waar nodig. Als u andere veelgebruikte wiskundige symbolen wilt gebruiken, zoals een slash (\ of/) en het sterretje (*), moet u tussen dubbele aanhalings tekens klikken.

"Letterlijke tekst"

Plaats tekst die gebruikers moeten zien tussen dubbele aanhalings tekens.

\

Hiermee wordt Access gedwongen om het teken weer te geven dat direct volgt. Dit is hetzelfde als rondom een teken tussen dubbele aanhalings tekens.

*

Wanneer u dit gebruikt, wordt het teken direct na het sterretje een opvul teken, een teken dat wordt gebruikt om spaties op te vullen. In Access wordt normaal gesp roken tekst weer gegeven als aan de linkerzijde uitgelijnd en wordt het gebied rechts van de waarde met lege spaties gevuld. U kunt opvul tekens overal in een notatie teken reeks toevoegen, waarna lege spaties worden ingevuld met het opgegeven teken.

Penkleur

Hiermee past u een kleur toe op alle waarden in een sectie van de notatie. U moet de naam tussen vier Kante haken zetten en een van de volgende namen gebruiken: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, 

Voorbeelden

Hieronder ziet u voorbeelden van aangepaste datum-/tijdnotaties.

Als u de datum wilt opmaken als...

Typ deze code in het vak van de eigenschap notatie :

2012-01-13

jjjj-mm-dd

2012

jjjj

13 Jan 2012

dd mmm yyyy

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (de backslashes worden automatisch toegevoegd)

Vr 1/13

ddd m/d

2/6

ww/w

13 januari 2012

d mmm "," yyyy

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×