Format, eigenschap - tekstgegevenstypen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt speciale tekens in de instelling voor de eigenschap notatie maken van aangepaste notaties voor tekstvelden.

Instelling

De volgende tabel worden de tekens voor het opmaken van tekst en hoe ze werken.

Teken

Omschrijving

@

Wordt gebruikt voor weergave van elk beschikbaar teken op de plaats in de notatie-expressie. Als alle tekens in de onderliggende gegevens worden geplaatst, worden alle resterende tijdelijke aanduidingen weergegeven als lege spaties.

Als de notatietekenreeks bijvoorbeeld @@@ en de onderliggende tekst is ABC, wordt de tekst wordt links uitgelijnd met twee voorloopspaties.

&

Wordt gebruikt voor weergave van elk beschikbaar teken op de plaats in de notatie-expressie. Als alle tekens in de onderliggende gegevens worden geplaatst, weer om alle resterende tijdelijke aanduidingen niets.

Als de notatietekenreeks &&&&& is en de tekst ABC is, wordt bijvoorbeeld alleen de links uitgelijnde tekst weergegeven.

!

Wordt gebruikt voor het afdwingen van tijdelijke aanduiding voor tekens te vullen van links naar rechts in plaats van rechts naar links. U moet dit teken aan het begin van de notatietekenreeks gebruiken.

<

Wordt gebruikt voor het afdwingen van alle tekst in kleine letters. Moet u dit teken aan het begin van een notatietekenreeks, maar u kunt eerst een uitroepteken (!).

>

Wordt gebruikt voor het afdwingen van alle tekst om in hoofdletters. Moet u dit teken aan het begin van een notatietekenreeks, maar u kunt eerst een uitroepteken (!).

*

Wanneer gebruikt, het teken direct na het sterretje (*) een opvulteken, een teken dat wordt gebruikt opvulteken. Access normaal waarop tekst wordt weergegeven als links uitgelijnd en wordt een gebied dat aan de rechterkant van de waarde met spaties. U kunt overal in een notatietekenreeks opvulling tekens toevoegen. Als u dit doet, worden geen lege spaties met het opgegeven teken door Access gevuld.

Lege ruimte, + -$)

Gebruikt voor het invoegen van spaties, wiskundige tekens (+)-, valutatekens ($ € £) en haakjes zo nodig een willekeurige plaats in uw notatietekenreeksen. Als u wilt gebruiken andere veelgebruikte wiskundige symbolen, zoals schuine streep (\ of /) en het sterretje (*), moet u ze tussen dubbele aanhalingstekens, notitie dat u deze tekens bevat overal in de notatie-expressie opnemen kunt.

"Letterlijke tekst"

Dubbele aanhalingstekens gebruiken om de tekst die u wilt weergeven aan gebruikers.

\

Wordt gebruikt voor toegang tot het weergeven van het teken dat direct volgt afdwingen. Het resultaat is hetzelfde als wanneer u een teken tussen dubbele aanhalingstekens.

[kleur]

Een kleur wilt toepassen op alle waarden in een sectie van de opmaak gebruikt. U moet de naam tussen vierkante haken en een van deze namen gebruiken: zwart, blauw, cyaan, groen, magenta, rood, geel of wit.

Opmerkingen

Aangepaste notaties voor tekstvelden kunnen maximaal twee secties bevatten. Elke sectie bevat de specificatie voor de indeling van verschillende gegevens in een veld.

Gedeelte

Beschrijving

Eerste

Indeling voor velden met tekst.

Tweede

Indeling voor velden met tekenreeksen zonder lengte en voor Null-waarden.

U kunt bijvoorbeeld de aangepaste indeling @;"Geen" als de instelling voor de eigenschap Format van het besturingselement typen als u een tekstvakbesturingselement hebt waarin u het woord "Geen" wilt laten weergeven als het veld geen tekenreeks bevat. Het @-symbool zorgt ervoor dat de tekst uit het veld wordt weergegeven; de tweede sectie zorgt ervoor dat het woord "Geen" wordt weergegeven als er een tekenreeks zonder lengte of een Null-waarde in het veld aanwezig is.

U kunt ook de functie Format gebruiken om terug te keren één waarde voor een tekenreeks met lengte nul en een andere voor een Null -waarde

Voorbeelden

De volgende tabel ziet u voorbeelden van aangepaste tekstopmaak.

Instelling

Gegevens

Weergave

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

davolio
DAVOLIO
Davolio

DAVOLIO
DAVOLIO
DAVOLIO

<

davolio
DAVOLIO
Davolio

davolio
davolio
davolio

@;"Onbekend"

Null-waarde

Onbekend

Tekenreeks met lengte nul

Onbekend

Willekeurige tekst

De weergegeven tekst is hetzelfde als de ingevoerde tekst

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×