Filteren in Power View

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik een filter om alle gegevens te verwijderen, behalve de gegevens die voor u belangrijk zijn. U kunt gegevens filteren in Power View met behulp van het filtergebied, slicers en kruiselingse filters. Zie Slicers in Power View voor specifieke informatie over het werken met slicers.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

In dit artikel

Een filter maken in het filtergebied

Het verschil tussen weergave- en visualisatiefilters

Weergavefilters

Visualisatiefilters

Basisfilters en geavanceerde filters

Zoeken in filters

Filtergedrag in een opgeslagen Power View-bestand

Kruislings filteren

Zie ook

Een filter maken in het filtergebied

Power View heeft ook een filtergebied met basis- en geavanceerde filters voor de gehele weergave en voor afzonderlijke visualisaties. Net als slicers worden filters in het filtergebied opgeslagen bij het rapport en beïnvloeden ze slechts één blad of weergave, niet de hele werkmap of het hele rapport. In tegenstelling tot slicers bevinden deze filters zich in een eigen gebied en niet op het werkblad of in de weergave zelf, zodat ze geen ruimte in het rapportontwerpgebied innemen.

 1. Als u het filtergebied wilt zien, wijst u een visualisatie aan en klikt u op het pictogram Filters weergeven in de rechterbovenhoek.

  Het filtergebied verschijnt met de velden en waarden voor de visualisatie.

  Tip:  U kunt geen filters maken voor slicers of tegelvisualisaties.

 2. Ga in Excel naar het tabblad Power View en klik op Filtergebied.

  Ga in Power View in SharePoint naar het tabblad Start en klik op Filtergebied.

 3. In het filtergebied:

  • Als u filters voor het hele blad of de hele weergave wilt instellen, kiest u Weergave.

  • Als u filters voor een specifieke visualisatie wilt instellen, klikt u op Grafiek (of Tabel of een ander type visualisatie).

 4. Sleep velden vanuit de lijst met velden naar het filtergebied.

  Of klik op de pijl naast een veld in de lijst met velden en vervolgens op Aan filter toevoegen.

 5. Stel filterwaarden in. Raadpleeg Basisfilters en geavanceerde filters voor meer informatie.

Notities: 

 • Als u een Excel-werkmap weergeeft in de browser in Excel Services of een Power View in een SharePoint-rapport in de leesmodus of de modus Volledig scherm, en het filtergebied zichtbaar is in de ontwerpmodus, kunnen u en de mensen die het rapport bekijken de filters in het filtergebied gebruiken.

 • Als u een filter instelt in het filtergebied, wordt dit filter ook toegepast op het rapport wanneer u het filtergebied sluit.

 • U kunt niet filteren op een afbeeldingsveld.

 • Als u het filtergebied wilt verbergen, klikt u op een leeg gebied van het tekenpapier en vervolgens op de knop Filtergebied.

Het verschil tussen weergave- en visualisatiefilters

Filters voor het hele blad of de hele weergave zijn fundamenteel anders dan filters voor afzonderlijke visualisaties.

Filters op blad- of weergaveniveau    worden toegepast op het meest gedetailleerde gegevensniveau, waarbij wordt gefilterd op de waarden in elke cel.

Visualisatiefilters    worden toegepast op aggregatieniveau. Bijvoorbeeld: als u een staafdiagram wilt filteren op producten waarvan de verkoopwaarde meer dan $1.000 bedraagt, moet u producten waarvan de som (of een andere aggregatie) van elke staaf in die grafiek groter is dan $1.000.

Weergavefilters

Filters op weergaveniveau worden toegepast op het volledige Power View-blad. Als het Excel-bestand andere Power View-bladen bevat, worden deze niet gewijzigd door de filters die u hier toevoegt. Het filter wordt toegepast op alle visualisaties in de weergave. Als de visualisatie gegevens bevat waarvoor het filter relevant is, wordt de visualisatie aangepast volgens het filter. Als de visualisatie geen gegevens bevat waarop het filter van toepassing is, blijft deze ongewijzigd.

 1. Controleer of in het filtergebied de optie Weergave is geselecteerd.

 2. U kunt andere velden van de lijst met velden naar het filtergebied slepen, zelfs velden die nergens in de weergave aanwezig zijn.

  Of u klikt op de pijl naast een veld in de lijst met velden en klikt vervolgens op Aan weergavefilter toevoegen.

 3. Als u een filter wilt verwijderen, klikt u op het pictogram X in het filtergebied. Klik op het pictogram van een gum om een filter te wissen.

Pictogrammen voor het verwijderen en wissen van filters in Power View

Visualisatiefilters

U kunt filters op visualisatieniveau instellen voor tabellen, matrices, kaarten en grafieken, maar niet voor tegelcontainers of slicers. U kunt echter wel filters instellen voor de tabellen, matrices en grafieken binnen een tegelcontainer.

 1. Als u filters voor een afzonderlijke visualisatie wilt weergeven, beweegt u de muis op de rechterbovenhoek en klikt u op het filterpictogram. Hiermee wordt het filtergebied geopend waarin de velden in de visualisatie al staan.

  Als u een visualisatie selecteert terwijl het filtergebied is uitgevouwen, ziet u het visualisatietype in een grijze kop in het filtergebied. Als u bijvoorbeeld een grafiek selecteert, ziet u de kop Grafiek in het filtergebied. Klik op deze kop om de filters voor het diagram te zien.

 2. U kunt andere velden van de lijst met velden naar het filtergebied slepen, zelfs velden die niet in de visualisatie of in de weergave aanwezig zijn.

  Of u klikt op de pijl naast een veld in de lijst met velden en klikt vervolgens op Toevoegen aan [visualisatie]filter.

 3. U kunt filters verwijderen die u aan een visualisatie hebt toegevoegd, maar u kunt de filters voor velden in de visualisatie niet verwijderen. U kunt ze wel wissen, zodat ze geen effect hebben.

  Als u het filter wilt verwijderen, opent u het filtergebied voor de visualisatie en verwijdert u het filter.

Tip: Als u een filter voor een veld in een visualisatie toevoegt en vervolgens het veld uit de visualisatie verwijdert, blijft het filter voor die visualisatie van kracht.

Basisfilters en geavanceerde filters

Als u wilt schakelen tussen basisfilters en geavanceerde filters, klikt u op het pictogram Geavanceerde filtermodus. Dit is het eerste pictogram rechts van de veldnaam in het filtergebied.

Pictogram voor geavanceerd filter van Power View

Geavanceerd filter

Er zijn verschillende filteropties.

Basisfilter

Geavanceerd filter

Tekstvelden

Selectievakjes die vergelijkbaar zijn met AutoFilters in Microsoft Excel

Vakken met vrije indeling. De veldwaarden moeten de waarden die u typt wel of niet bevatten, enzovoort.

Numerieke velden

Een schuifregelaar van de kleinste naar de grootste waarde in het veld.

Vakken met vrije indeling. De veldwaarden moeten groter dan, kleiner dan, enzovoort zijn dan de waarden die u typt.

Opmerking: U kunt een berekend veld niet als filter gebruiken.

Datumvelden

Datumschuifregelaars of -selectievakjes

Vakken met vrije indeling. De veldwaarden moeten gelijk aan of later zijn dan de waarden die u in dit vak typt.

Tip: . De getallen nadat de waarde van elk selectievakje weergegeven hoeveel records hebben die waarde. Als er meer dan 500 waarden in een veld, ziet u een bericht dat niet alle items worden weergegeven.

Zoeken in filters

Als u filtert op een veld met een lange lijst waarden, kunt u specifieke waarden zoeken.

 • Typ onder de veldnaam in het filtergebied de gewenste tekst in het zoekvak en klik op het vergrootglas.

Tip:  Als een veld niet veel waarden bevat, wordt het zoekvak niet weergegeven.

U kunt zoeken naar een bepaalde tekenreeks in een visualisatie- of weergave-niveau filter op een tekstveld en kies om te filteren op is geïnstalleerd of niet. Het delen van een veldwaarden die overeenkomen met de zoektekst zijn gemarkeerd in de lijst met zoekresultaten. Tijdens het zoeken is niet hoofdlettergevoelig, zodat het zoeken naar Apple krijgt u hetzelfde resultaat als apple. Het zoeken is beperkt tot de visualisatie of in het blad of bekijken, afhankelijk van het filter, worden niet de hele werkmap of het rapport doorzocht.

U kunt ook jokertekens gebruiken, het vraagteken (?) en een sterretje (*). Een vraagteken vervangt een willekeurig teken, een sterretje vervangt een willekeurige tekenreeks. Als u echt een vraagteken of een sterretje wilt zoeken, moet u een tilde (~) voor dat teken typen.

Als u bijvoorbeeld in een lijst met landen r?n typt in het vak Zoeken, worden de landen Frankrijk en Iran gevonden. Als u r*n in het vak Zoeken typt, worden ook landen als Turkmenistan, Ierland en Rusland gevonden.

Opmerking:  Als u jokertekens gebruikt, wordt het overeenkomende deel niet in de zoekresultatenlijst gemarkeerd.

Boven aan pagina

Filtergedrag in een opgeslagen Power View-bestand

U kunt gegevens in uw rapport op verschillende manieren filteren, maar bij het opslaan van de werkmap of het rapport gebeuren verschillende dingen:

 • Als u een filter of slicer instelt tijdens het ontwerpen van een Power View-blad of -weergave in Excel of SharePoint, wordt de status van de slicer of het filter samen met het bestand opgeslagen.

 • Wijzigingen die u in de browser in Excel Services voor een Excel-werkmap aanbrengt of die u in leesmodus of in volledige-schermmodus voor een Power View-rapport in SharePoint aanbrengt, worden niet opgeslagen. Als u dus in deze modi filtert, worden deze wijzigingen ook niet opgeslagen.

Naar boven

Kruiselingse filters

Afhankelijk van de visualisatie die de bron is (de weergave waaruit wordt gefilterd) en het doel (de weergave waarin wordt gefilterd), wordt de doelvisualisatie gefilterd of gemarkeerd. In het eerste geval wordt dan over 1. kruiselings filteren gesproken.

Grafieken kunnen werken als filters, dankzij de relaties in het onderliggende model. Wanneer u rechtstreeks in de grafiek waarden selecteert, worden andere gegevensgebieden in een weergave gefilterd. Als u bijvoorbeeld een kolom selecteert in een staafdiagram, worden automatisch de waarden in de matrix in de rapportweergave gefilterd.

Kruislings filteren

Kolomdiagram waarmee een matrix wordt gefilterd

Gebruik Ctrl+klik om meerdere waarden te selecteren. Als u het filter wilt wissen, klikt u binnen het filter, maar niet op een waarde.

Kruiselings filteren werkt ook met grafieken met meerdere reeksen. Als u op een deel van een staaf in een gestapeld staafdiagram klikt, wordt op die specifieke waarde gefilterd. Als u op een item in de legenda klikt, worden alle secties in deze reeks gefilterd.

Kruiselingse filterselecties worden opgeslagen wanneer u naar een ander blad of een andere weergave gaat, maar deze worden niet bij de werkmap of het rapport opgeslagen. Wanneer u de werkmap of het rapport opslaat en later weer opent, is elke grafiek weer in zijn oorspronkelijke staat.

Naar boven

Zie ook

Filteren en markeren in Power View

Markeren in Power View.

Slicers in Power View

Power View: uw gegevens verkennen, visualiseren en presenteren

Video’s over Power View en Power Pivot

Zelfstudie: Gegevensanalyse in draaitabellen met een gegevensmodel in Excel 2013

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×