Externe gegevensbereiken en hun eigenschappen beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt de eigenschappen van een extern gegevensbereik wijzigen met controlegegevens die zijn geïmporteerd in een werkblad tot en met een verbinding met een externe gegevensbron, zoals een database, een webquery of een tekstbestand.

Een extern gegevensbereik (ook wel een querytabel genoemd) is een gedefinieerde naam of de naam van de tabel waarin de locatie van de gegevens die is opgenomen in een werkblad. Wanneer u verbinding met externe gegevens maakt, wordt een extern gegevensbereik automatisch gemaakt in Excel. De enige uitzondering dit is een draaitabelrapport dat is verbonden met een gegevensbron, een draaitabelrapport maakt geen gebruik van een extern gegevensbereik. Klik in Excel kunt u opmaken en indelen van een extern gegevensbereik of in berekeningen, net als met andere gegevens gebruiken.

Eigenschappen extern gegevensbereik

Een extern gegevensbereik heeft extra eigenschappen (geen op verwarren met de eigenschappen van verbinding) dat u gebruiken kunt om te bepalen de gegevens, zoals het behoud van opmaak en kolom celbreedte. U kunt deze eigenschappen externe gegevensbereik wijzigen door te klikken op Eigenschappen in de groep verbindingen op het tabblad gegevens . Breng de wijzigingen door het volgende te doen:

 • Voor externe gegevensbereiken die zijn gemaakt in Microsoft Query en de Wizard Gegevensverbinding, gebruikt u het dialoogvenster Eigenschappen voor externe gegevens .

 • Voor externe gegevensbereiken die zijn gemaakt in een geïmporteerd tekstbestand of Web-query waarmee HTML-gegevens worden opgehaald, gebruikt u het dialoogvenster Eigenschappen extern gegevensbereik .

 • Voor externe gegevensbereiken die zijn gemaakt vanuit een webquery waarmee XML-gegevens worden opgehaald, gebruikt u het dialoogvenster Eigenschappen van XML-toewijzing .

Sjablonen gebruiken met externe gegevensbereiken

Als u een samenvatting of een rapport dat is gebaseerd op externe gegevens delen wilt, kunt u andere gebruikers van een werkmap met een extern gegevensbereik geven of u kunt een rapportsjabloon maken. Een rapportsjabloon kunt u de samenvatting of het rapport opslaan zonder op te slaan van de externe gegevens, zodat het bestand kleiner is. De externe gegevensbron zijn opgehaald wanneer een gebruiker de sjabloon wordt geopend.

 1. Selecteer het werkblad waarin u wilt zoeken voor een externe gegevensreeks.

 2. Klik op de formulebalk, klik op de pijl naast het Vak Bestandsnaamen klik vervolgens op de naam van het externe gegevensbereik dat u wilt.

 1. Klik op het tabblad Formules, in de groep Gedefinieerde namen, op Namen beheren.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Klik op de naam van het externe gegevensbereik in het dialoogvenster Namen beheren en klik vervolgens op bewerken. U kunt ook dubbelklikken op de naam.

 3. Typ de nieuwe naam voor de verwijzing in het vak naam in het dialoogvenster Naam bewerken .

Opmerking: De knop sluiten Hiermee sluit u alleen het dialoogvenster Namen beheren . U hoeft niet te sluiten op te klikken, wijzigingen die u al hebt aangebracht.

U kunt de onderliggende query voor een extern gegevensbereik die is gemaakt van Microsoft Query, een geïmporteerd tekstbestand, een webquery of de Wizard Gegevensverbinding wijzigen.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik waarvan u wilt wijzigen van de onderliggende query.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor externe gegevens op Verbindingseigenschappen knopafbeelding .

 4. Klik op het tabblad definitie in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding en klik vervolgens op Query bewerken.

Raadpleeg de Help van Microsoft-Query voor meer informatie over het maken en bewerken van query's in Microsoft Query.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik waarvan u wilt wijzigen van de onderliggende query.

 2. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Verbindingen.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Werkmapverbindingen op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad definitie in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding en klik vervolgens op Query bewerken.

 5. Klik in het dialoogvenster Tekstbestand importeren op importeren.

 6. Wijzigingen aanbrengen in het geïmporteerde tekstbestand in de Wizard Tekst importeren en klik vervolgens op Voltooien.

  Zie voor meer informatie over het importeren van tekstbestanden, tekstbestanden importeren of exporteren.

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik waarvan u wilt wijzigen van de onderliggende query.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Werkmapverbindingen op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad definitie in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding en klik vervolgens op Query bewerken.

 5. Wijzigingen aanbrengen in de Web-query in het dialoogvenster Webquery bewerken en klik vervolgens op Voltooien.

Zie voor meer informatie over het maken en bewerken van query's Web verbinding maken met een webpagina (Power Query).

 1. Klik op een cel in het externe gegevensbereik waarvan u wilt wijzigen van de onderliggende query.

 2. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor externe gegevens op Verbindingseigenschappen knopafbeelding .

 4. Klik op het tabblad definitie in het dialoogvenster Eigenschappen van verbinding .

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op tabel en wijzig vervolgens in het vak tekst van de opdracht de waarde in de naam van een juiste tabel, weergave of query in het vak opdrachttype .

  • In het vak opdrachttype klikt u op SQL - of standaard en klik vervolgens in het vak tekst van de opdracht bewerken de SQL-instructie.

   Opmerking: Afhankelijk van hoe de verbinding is gedefinieerd, het type van de opdracht mogelijk niet beschikbaar (wordt grijs weergegeven).

 1. Klik op de formulebalk op de pijl naast het Vak Bestandsnaamen selecteer de naam van het externe gegevensbereik dat u wilt kopiëren.

  Selecteer de naam van het bereik voor een Excel-tabel en druk op CTRL + A om te selecteren van de tabelkoppen.

  Als u opnemen kolomlabels of formules die geen deel uitmaken van het externe gegevensbereik wilt, selecteert u de cellen met de kolomlabels of formules die u wilt kopiëren. Klik op de pijl naast het Vak Naam op de formulebalk en klik op de naam van het externe gegevensbereik dat u wilt kopiëren.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Klembord, op Kopiëren.

  Afbeelding van Excel-lint

 3. Overschakelen naar de werkmap waarin u wilt plakken van het externe gegevensbereik.

 4. Klik op de cel in de linkerbovenhoek van de plakgebied.

  Om ervoor te zorgen dat de externe gegevens bestaande gegevens vervangt, zorg ervoor dat het werkblad heeft geen gegevens onder of rechts van de cel die u op.

 5. Klik, op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken.

Opmerking: Als u slechts een deel van een extern gegevensbereik kopieert, wordt de onderliggende query niet worden gekopieerd en de gekopieerde gegevens kunnen niet worden vernieuwd.

U kunt bepalen hoe u omgaat met een kleiner of groter gegevensverzameling die in Excel opgehaald als gegevens worden vernieuwd.

 1. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen extern gegevensbereik onder Als het aantal rijen in het gegevensbereik na het vernieuwen wijzigingen, klikt u op een van de volgende opties:

  • Cellen invoegen voor nieuwe gegevens, ongebruikte cellen verwijderen

   Notities: 

   • Wanneer een of meer rijen zijn toegevoegd in de gegevensbron, cellen direct onder het externe gegevensbereik omlaag verplaatsen, maar niet verplaatsen, cellen naar rechts van het externe gegevensbereik.

   • Wanneer een of meer rijen in de gegevensbron zijn verwijderd, cellen direct onder het externe gegevensbereik omhoog verplaatsen, maar niet verplaatsen, cellen naar rechts van het externe gegevensbereik.

  • Hele rijen invoegen voor nieuwe gegevens, ongebruikte cellen wissen

   Notities: 

   • Wanneer een of meer rijen in de gegevensbron zijn toegevoegd, wordt de cellen direct onder en rechts van het externe gegevensbereik omlaag verplaatsen.

   • Wanneer een of meer rijen in de gegevensbron zijn verwijderd, verplaatsen cellen rechtstreeks onder en rechts van het externe gegevensbereik niet.

  • Bestaande cellen overschrijven met nieuwe gegevens, ongebruikte cellen wissen

   Notities: 

   • Wanneer een of meer rijen zijn toegevoegd in de gegevensbron, cellen direct onder het externe gegevensbereik worden overschreven, maar niet verplaatsen, cellen naar rechts van het externe gegevensbereik.

   • Wanneer een of meer rijen in de gegevensbron zijn verwijderd, verplaatsen cellen rechtstreeks onder en rechts van het externe gegevensbereik niet.

 1. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Klik onder Gegevensopmaak en -indeling, voer een of meer van de volgende opties:

  • Als u wilt opnemen veldnamen als de eerste rij, selecteert u het selectievakje Veldnamen opnemen .

   Opmerking: Dit selectievakje is alleen beschikbaar voor een extern gegevensbereik die is geconverteerd van Microsoft Office 2003-programma, of aan een extern gegevensbereik dat via programmacode wordt gemaakt.

  • Als u wilt toevoegen van een kolom met rijnummers, selecteert u het selectievakje Rijnummers opnemen .

   Opmerking: Dit selectievakje is niet beschikbaar voor een geïmporteerd tekstbestand, een XML-bestand of een webquery.

  • Als u wilt behouden de opmaak die u toepast cel, selecteert u het selectievakje Celopmaak behouden .

   Opmerking: Deze optie is voor een webquery automatisch uitgeschakeld wanneer u een Volledige HTML-opmaak in het dialoogvenster Opties selecteert . U opent het dialoogvenster Opties vanuit het dialoogvenster Query bewerken .

  • Als u wilt behouden de kolombreedte dat u hebt ingesteld, selecteert u het selectievakje Kolombreedte aanpassen .

  • Als u wilt bewaren van de kolom selecteert sorteren, filteren en indeling die u toepast, u het selectievakje Sortering/filter/indeling van de kolom behouden .

   Opmerking: Dit selectievakje is niet beschikbaar voor een webquery.

  • Als u wilt behouden het filter voor kolom dat u hebt toegepast, selecteert u het selectievakje kolomfilter behouden .

   Opmerking: Dit selectievakje is alleen beschikbaar voor een webquery die is gebaseerd op XML-gegevens.

Opmerking: De volgende procedure geldt alleen voor een extern gegevensbereik die is geconverteerd vanuit een Microsoft Office 2003-programma, of een extern gegevensbereik dat via programmacode wordt gemaakt. Alle externe gegevensbereiken die zijn gemaakt met behulp van de gebruikersinterface worden gemaakt als Excel-tabellen. Deze tabellen automatisch uitgebreid wanneer nieuwe rijen worden toegevoegd en opvulling van berekende kolommen omlaag.

 1. Een formule invoeren in een cel die grenst aan de eerste rij van de gegevens in het externe gegevensbereik.

  Opmerking: De eerste rij van gegevens mogelijk de eerste of de tweede rij in het externe gegevensbereik, afhankelijk van of de eerste rij kolomkoppen bevat.

 2. Selecteer de cel en dubbelklik op de vulgreep om de formule kopiëren naar alle rijen in het externe gegevensbereik.

 3. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 4. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 5. Selecteer het selectievakje formules in aangrenzende kolommen doorvoeren naar in het dialoogvenster Eigenschappen extern gegevensbereik .

  Opmerking: Als het externe gegevensbereik wordt vergroot wanneer u vernieuwen, Excel kopieert alleen de formules die direct of in het externe gegevensbereik naast.

Een extern gegevensbereik vastloopt behoudt de gegevens, maar niet de onderliggende query, zodat een bevroren extern gegevensbereik kan niet worden vernieuwd.

 1. Klik op het werkblad met de Excel-tabel waaruit u wilt verwijderen van de gegevensverbinding.

 2. Klik op de pijl naast het Vak Naamop de formulebalk en klik vervolgens op de naam van het externe gegevensbereik waaruit u wilt verwijderen van de gegevensverbinding. Het gegevensbereik is vervolgens geselecteerd.

 3. Klik op het tabblad Hulpmiddelen voor , in de groep Externe tabelgegevens op ontkoppelen. Het gegevensbereik blijft en nog steeds draagt dezelfde naam, maar de verbinding wordt verwijderd.

Opmerking: De volgende procedure geldt alleen voor een extern gegevensbereik die is geconverteerd vanuit een Microsoft Office 2003-programma, of een extern gegevensbereik dat via programmacode wordt gemaakt. Alle externe gegevensbereiken die zijn gemaakt met behulp van de gebruikersinterface worden gemaakt als Excel-tabellen. Deze tabellen automatisch uitgebreid wanneer nieuwe rijen worden toegevoegd en opvulling van berekende kolommen omlaag.

 1. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 2. Schakel het selectievakje Querydefinitie opslaan onder Querydefinitie.

Opmerking: Wanneer u uw werkmap opslaat, worden de onderliggende query wordt verwijderd uit de werkmap. De opgeslagen databasequery-bestanden (dqy of ODC-bestanden) worden echter niet verwijderd. Als u de query opgeslagen wanneer u deze hebt gemaakt in de Wizard Query of in Microsoft Query, de querybestand is opgeslagen op uw computer en u de query opnieuw kunt gebruiken om externe gegevens ophalen. Raadpleeg de Help van Microsoft-Query voor meer informatie.

Opmerking: De volgende procedure geldt alleen voor een extern gegevensbereik dat wordt gemaakt met behulp van de Wizard Gegevensverbinding of een Microsoft-Query (en niet een geïmporteerd tekstbestand of een webquery), een extern gegevensbereik geconverteerd uit een Microsoft Office 2003-programma, of een extern een gegevensbereik gemaakt via programmacode. Alle externe gegevensbereiken die zijn gemaakt met behulp van de gebruikersinterface worden gemaakt als Excel-tabellen.

 1. Een lege rij ingevoegd boven het externe gegevensbereik op een van de volgende manieren:

  • Selecteer een cel erboven die u wilt de nieuwe rij invoegen. Klik op het tabblad Start in de groep cellen op de pijl naast Invoegenen klik vervolgens op Bladrijen invoegen. Omdat u één cel hebt geselecteerd, wordt een nieuwe rij ingevoegd boven de huidige rij.

  • Klik op de rijkiezer van de rij waarboven u wilt een nieuwe rij invoegen. Klikt u op het tabblad Start in de groep cellen op Invoegen. Omdat u een hele rij hebt geselecteerd, wordt een nieuwe rij ingevoegd boven de geselecteerde rij.

 2. Typ de labels die u wilt dat in de cellen in de lege rij.

 3. Klik op een cel in het externe gegevensbereik.

 4. Klik op het tabblad gegevens in de groep verbindingen op Eigenschappen.

  Afbeelding van Excel-lint

 5. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen extern gegevensbereik onder Gegevensopmaak en lay-out, schakel het selectievakje Veldnamen opnemen en klik vervolgens op OK.

 6. Als u wilt verwijderen van de bestaande veldnamen en het externe gegevensbereik vernieuwen, klikt u op een cel in het externe gegevensbereik en klik vervolgens op Gegevens vernieuwen Bijschrift 4 .

Opmerking: Wanneer u gegevens uit een database ophaalt, worden wijzigingen in kolomnamen in Microsoft Query blijven behouden in het externe gegevensbereik. Zie Microsoft Query Help voor informatie over het wijzigen van kolomnamen in de query.

 1. Klik op het werkblad met het externe gegevensbereik dat u wilt verwijderen.

 2. Klik op de pijl naast het Vak Naamop de formulebalk en klik vervolgens op de naam van het externe gegevensbereik dat u wilt verwijderen.

  Als het externe gegevensbereik een Excel-tabel is, drukt u op CTRL + A om de hele tabel te selecteren.

 3. Als u wilt verwijderen in het externe gegevensbereik, drukt u op DELETE.

 4. Als u wilt de onderliggende query verwijderen, klikt u op Ja wanneer wordt u gevraagd of u.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×