Exchange-modus met cache in- of uitschakelen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Voor deze functie moet u een Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- of Exchange Server 2007-account gebruiken. De meeste persoonlijke en privéaccounts gebruiken geen Microsoft Exchange. Voor meer informatie over Microsoft Exchange-accounts en hoe u kunt bepalen met welke versie van Exchange uw account verbinding maakt, gebruikt u de koppelingen in de sectie Zie ook.

Als u met een Microsoft Exchange-account werkt, wordt uw werk dankzij de Exchange-modus met cache eenvoudiger gemaakt. Er wordt een kopie van uw postvak op uw computer bewaard. Via deze kopie hebt u snel toegang tot uw gegevens. De kopie wordt regelmatig bijgewerkt, waarbij de inhoud wordt afgestemd op die van de e-mailserver.

In dit artikel

Exchange-modus met cache

Gegevens optimaliseren

De hoeveelheid gegevens aanpassen die via de verbinding wordt verzonden

Instellingen voor verbindingen automatisch of handmatig selecteren

Exchange-modus met cache inschakelen

Exchange-modus met cache uitschakelen

Exchange-modus met cache

Als u offline werkt, omdat u dat wilt of vanwege een verbindingsprobleem, zijn uw gegevens toch altijd meteen beschikbaar, waar u ook bent. Als er geen verbinding tussen uw computer en de server waarop Exchange wordt uitgevoerd beschikbaar is, schakelt Microsoft Office Outlook 2007 over naar Er wordt geprobeerd verbinding te maken of Verbroken. Als de verbinding is hersteld, schakelt Microsoft Office Outlook 2007 automatisch terug naar Verbonden of Verbonden (berichtkoppen). Wijzigingen die u aanbrengt terwijl er geen verbinding met de server beschikbaar is, worden automatisch gesynchroniseerd wanneer er weer een verbinding beschikbaar is. U kunt blijven werken terwijl wijzigingen worden gesynchroniseerd.

Naar boven

Gegevens optimaliseren

Wanneer gegevens zijn geoptimaliseerd voor een type Exchange-verbinding, verschilt het type items dat met uw serverpostvak wordt gesynchroniseerd. Wanneer u bijvoorbeeld een snelle verbinding gebruikt, kopieert Office Outlook 2007 de berichtkop, tekst en bijlagen van een e-mailitem van de e-mailserver naar uw computer. Wanneer een tragere verbinding is geselecteerd, worden alleen berichtkoppen automatisch gedownload. De hoofdtekst en eventuele bijlagen worden alleen gedownload als u dit door u wordt aangevraagd of als dat nodig is voor de synchronisatie met uw PDA (Personal Digital Assistant), voor automatische archiveerbewerkingen of als gevolg van bepaalde regels die door de client worden bepaald. In een omgeving met een tragere verbinding wordt het offlineadresboek ook niet automatisch bijgewerkt. U hebt echter wel de mogelijkheid om de update handmatig aan te vragen.

Opmerking : Het downloaden van alleen berichtkoppen is een functie die beschikbaar is bij een verbinding met Exchange Server 2003 of Office Outlook 2007.

Naar boven

De hoeveelheid gegevens aanpassen die via de verbinding wordt verzonden

Exchange-modus met cache gebruikt de mogelijkheid van Outlook om automatisch de snelheid van uw verbinding met Exchange te bepalen en optimaliseert de gegevensoverdracht voor die snelheid. Wanneer de instelling Bij trage verbinding alleen berichtkoppen downloaden wordt geselecteerd, stopt Outlook automatisch met het downloaden van volledige items en laat ook bijlagen op de server staan.

Stel dat u op kantoor met een laptop werkt en via een netwerkkabel een verbinding tot stand brengt met het LAN van uw bedrijf. U hebt dan toegang tot koppen en volledige items, inclusief bijlagen. U hebt snel toegang tot de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Zodra u de verbinding tussen de laptop en het LAN verbreekt, schakelt Outlook over naar de status Er wordt geprobeerd verbinding te maken. U kunt uw werk met uw gegevens probleemloos voortzetten. Als de verbinding onbeschikbaar blijft, schakelt Outlook over naar Verbroken, waarbij van tijd tot tijd wordt gecontroleerd of de server weer beschikbaar is. Als u draadloze toegang hebt, zou Outlook de verbinding met de server kunnen herstellen en terugschakelen naar de status Verbonden. U hoeft geen enkele instelling te wijzigen en het is niet nodig Outlook opnieuw te starten.

Later die dag brengt u via een modem een inbelverbinding tot stand met uw Exchange-account. Er wordt door Outlook vastgesteld dat de verbinding traag is, waarna de gegevensoverdracht daar direct op wordt afgestemd door alleen berichtkoppen te downloaden en het offlineadresboek niet bij te werken. Ook op andere manieren wordt de hoeveelheid gegevens van de overdracht zo veel mogelijk beperkt.

Outlook kent diverse optimalisatieniveaus. Daardoor kan het programma direct inspelen op gewijzigde verbindingsomgevingen, zoals bij het verbreken van de verbinding met een bedrijfs-LAN, offline gaan en vervolgens via een trage inbelverbinding de verbinding met de server weer herstellen. De overgang van het ene naar het andere type verbinding met Exchange (LAN, draadloos, mobiele telefoon, General Packet Radio Service (GPRS), offline) verloopt altijd naadloos en u hoeft nooit instellingen te wijzigen of Outlook opnieuw te starten.

Opmerking : Het downloaden van alleen berichtkoppen is een functie die beschikbaar is bij een verbinding met Exchange Server 2003 of hoger.

Naar boven

Instellingen voor verbindingen automatisch of handmatig selecteren

U hebt altijd de optie om het verbindingsgedrag handmatig in te stellen. In sommige gevallen wilt u mogelijk het verbindingsgedrag en de hoeveelheid gegevens die van en naar Exchange worden overgedragen, bepalen. Op kantoor, wanneer u verbinding hebt met een LAN-netwerk (Local Area Network) met een hoge snelheid, is Volledige items downloaden waarschijnlijk de beste optie. Als u verbinding maakt via een service waarbij kosten in rekening worden gebracht op basis van de hoeveelheid gegevens die u verzendt en ontvangt (gangbaar bij mobiele en GPRS-verbindingen), selecteert u Berichtkoppen downloaden. De hoeveelheid gegevens die via de verbinding wordt verzonden wordt verkleind en de verbindingstijd wordt verkort. U kunt vervolgens alleen de volledige items aanvragen die u nodig hebt.

Opmerking : Het downloaden van alleen berichtkoppen is een functie die beschikbaar is bij een verbinding met Exchange Server 2003 of Exchange 2007.

Naar boven

Exchange-modus met cache inschakelen

 1. Klik in het menu Extra op Accountinstellingen.

 2. Klik op het tabblad E-mail op het Exchange Server-account en vervolgens op Wijzigen.

 3. Schakel onder Microsoft Exchange Server het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in.

  Als het u niet lukt de Exchange-modus met cache in te schakelen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • U hebt geen e-mailaccount van Exchange in uw Microsoft Outlook-profiel     Voor deze functie is vereist dat uw Outlook-profiel een Exchange-account bevat.

  • Uw Exchange-beheerder kan deze functionaliteit hebben uitgeschakeld     Beheerders van Exchange kunnen deze functie in Outlook uitschakelen. Neem contact op met uw Exchange-beheerder voor meer informatie. De Microsoft Office Resource Kit bevat extra informatie voor beheerders.

  • U hebt Microsoft Terminal Services geïnstalleerd     De Exchange-modus met cache gebruikt een bestand met offlinemappen (.ost). Dit bestand kan niet worden gebruikt als u Microsoft Terminal Services voor Microsoft Windows 2000 Server of Windows Server 2003 hebt geïnstalleerd. De installatie van een Terminal Services Client of een client voor de verbinding met een extern bureaublad veroorzaakt echter geen problemen bij het gebruik van deze functie.

 4. Sluit af en start Office Outlook 2007 opnieuw.

Als u met de Exchange-modus met cache werkt, is het mogelijk dat een bericht maximaal één minuut in het Postvak UIT blijft staan, totdat de volgende synchronisatie plaatsvindt met de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Als u wilt dat het bericht onmiddellijk wordt verzonden, gaat u als volgt te werk:

 • Wijs in het menu Extra de optie Verzenden/ontvangen aan en klik vervolgens op Alles verzenden.

Opmerking : De Exchange-modus met cache werkt alleen met uw Exchange-mappen en gedeelde mappen. Voorbeelden van gedeelde mappen zijn de Exchange-mappen van iemand anders wanneer u Gemachtigdentoegang gebruikt, en SharePoint-mappen. Als u de ondersteuning voor gedeelde mappen wilt in- of uitschakelen wanneer u de Exchange-modus met cache gebruikt, klikt u na stap 2 in de bovenstaande procedure op Meer instellingen en vervolgens schakelt u op het tabblad Geavanceerd het selectievakje Gedeelde mappen downloaden (sluit e-mailmappen uit) in of uit.

Naar boven

Exchange-modus met cache uitschakelen

 1. Klik in het menu Extra op Accountinstellingen.

 2. Ga naar het tabblad E-mail, klik op het Exchange-account en vervolgens op Wijzigen.

 3. Schakel onder Microsoft Exchange Server het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken uit.

 4. Sluit af en start Office Outlook 2007 opnieuw.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×