Excel-sneltoetsen en functietoetsen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen voor Microsoft Excel. Dit geldt ook voor de sneltoetsen die u gebruiken kunt voor toegang tot het lint.

Klik op een van de tabbladen onder voor instructies die specifiek zijn voor uw versie van Excel (onderwerpen voor Excel voor Windows zijn bovenaan en klik vervolgens Mac).

Dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen voor Excel 2016. Dit geldt ook voor de sneltoetsen die u gebruiken kunt voor toegang tot het lint.

Tip : Als u wilt houden deze verwijzing beschikbaar wanneer u werkt, kunt u dit onderwerp afdrukken. Druk op CTRL + P om dit onderwerp af.

Opmerking : Als er geen een sneltoets voor een actie die u vaak gebruikt, kunt u een macro opnemen om u te maken.

Belangrijk : 

 • Deze sneltoetsen verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Werken mijn oude toetscombinaties nog?

Sneltoetsen die met Ctrl beginnen werkt nog steeds in Excel 2016. Bijvoorbeeld, Ctrl + C nog steeds wordt gekopieerd naar het Klembord en Ctrl + V nog steeds plakken vanaf het Klembord.

De meeste sneltoetscombinaties met Alt voor menu's werken ook nog. U moet echter de volledige snelkoppeling onthouden. Op het scherm wordt u niet herinnerd op welke letters u moet drukken. Druk bijvoorbeeld op Alt en druk op een van de oude menutoetsen E (Bewerken), V (Beeld), I (Invoegen), enzovoorts. In een pop-upvenster wordt aangegeven dat u een toegangstoets uit een eerdere versie van Microsoft Office gebruikt. Als u de volledige toetsvolgorde weet, kunt u de opdracht starten. Als u de volgorde niet weet, drukt u op Esc en gebruikt u in plaats hiervan labels van de toetstip.

Sneltoetsen gebruiken om het navigeren op het lint

Als u geen ervaring met het lint hebt, kunt de informatie in deze sectie u inzicht krijgen in van het lint toetsenbord snelkoppeling model. Het lint wordt geleverd met nieuwe sneltoetsen, genaamd Toetstips, waarin u verschijnen aanbrengen kunt wanneer u de Alt-toets drukt. Het lint van groepen verwante opdrachten op tabs. Op het tabblad Start, bijvoorbeeld, bevat de groep getal de opdracht opmaak van paginanummer.

labels van toetstips op het lint

Als u wilt een tabblad op het lint weergeven, drukt u op de toets voor het tabblad, bijvoorbeeld, druk op de letter N voor het tabblad Invoegen of M voor het tabblad formules . Dit zorgt ervoor dat alle de toetsinfobadges voor dat van dat tabblad knoppen worden weergegeven. Druk op de toets voor de gewenste knop.

 • Kennismaking met het lint, druk op Alt en, als u wilt schakelen tussen tabbladen, gebruikt u de toetsen pijl-rechts en pijl-links.

 • Als u wilt verbergen, het lint zodat er meer ruimte om te werken, drukt u op Ctrl + F1. Herhaal als het lint weer wilt weergeven.

Ga naar de toegangstoetsen voor het lint

Druk op een van de volgende toegangstoetsen Ga rechtstreeks naar een tabblad op het lint door:

Dit wilt u doen

Druk op

Open de uitleg mij vak op het lint en typ een zoekterm voor ondersteuning of Help-inhoud.

Alt+Q, gevolgd door de zoekterm.

De pagina Bestand openen en de weergave Backstage gebruiken.

Alt+F

Het tabblad Start openen, tekst en getallen opmaken en de zoekfunctie gebruiken.

Alt+H

Het tabblad Invoegen openen en draaitabellen, grafieken, invoegtoepassingen, Sparklines, afbeeldingen, vormen, kopteksten of tekstvakken invoegen.

Alt+N

Het tabblad Pagina-indeling openen en werken met thema's, pagina-instelling, schaal en uitlijning.

Alt+P

Het tabblad Formules openen en functies en berekeningen invoegen, volgen en aanpassen.

Alt+M

Het tabblad Gegevens openen en verbinding maken en werken met gegevens en deze sorteren, filteren en analyseren.

Alt+A

Het tabblad Controleren openen en de spelling controleren, opmerkingen toevoegen en werkbladen en werkmappen beveiligen.

Alt+R

Het tabblad Beeld openen en voorbeelden van pagina-einden en -indelingen bekijken, rasterlijnen en koppen weergeven en verbergen, de zoomvergroting instellen, vensters en deelvensters beheren en macro's weergeven.

Alt+W

Naar boven

Werken in de tabbladen op het lint en de menu's met het toetsenbord

Dit wilt u doen

Druk op

Het actieve tabblad van het lint selecteren en de toegangstoetsen activeren.

Alt of F10. Gebruik toegangstoetsen of pijltoetsen om naar een ander tabblad te gaan.

De focus verplaatsen naar de opdrachten op het lint.

Tab of Shift+Tab

Omlaag, omhoog, links of rechts, respectievelijk tussen de items op het lint.

Pijl-omlaag, pijl-omhoog, pijl-links of pijl-rechts

Een geselecteerde knop activeren.

Spatiebalk of Enter

De lijst voor een geselecteerde opdracht openen.

Pijl-omlaag

Het menu voor een geselecteerde knop openen.

Alt+pijl-omlaag

Naar de volgende opdracht gaan als een menu of submenu is geopend.

Pijl-omlaag

Uitvouwen of samenvouwen van het lint.

Ctrl+F1

Een contextmenu openen.

Shift+F10 of

menutoets

Naar het submenu gaan wanneer een hoofdmenu is geopend of geselecteerd.

Pijl-links

Naar boven

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel worden de meestgebruikte sneltoetsen in Excel 2016 beschreven.

Dit wilt u doen

Druk op

Een spreadsheet sluiten

Ctrl+W

Een spreadsheet openen

Ctrl+O

Naar het tabblad Start gaan

Alt+H

Een spreadsheet opslaan

Ctrl+S

Kopiëren

Ctrl+C

Plakken

Ctrl+V

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Celinhoud verwijderen

Delete

Een opvulkleur kiezen

Alt+H, H

Knippen

Ctrl+X

Naar het tabblad Invoegen gaan

Alt+N

Vet

Ctrl+B

Celinhoud centreren

Alt+H, A, C

Naar het tabblad Pagina-indeling gaan

Alt+P

Naar het tabblad Gegevens gaan

Alt+A

Naar het tabblad Beeld gaan

Alt+W

Een cel opmaken vanuit het contextmenu

Shift+F10 of

menutoets

Randen toevoegen

Alt+H, B

Kolom verwijderen

Alt+H, D, C

Naar het tabblad Formule gaan

Alt+M

Naar boven

Navigeren in cellen: sneltoetsen

Dit wilt u doen

Druk op

Naar de vorige cel in een werkblad of de vorige optie in een dialoogvenster gaan.

Shift+Tab

Eén cel omhoog gaan in een werkblad.

Pijl-omhoog

Eén cel omlaag gaan in een werkblad.

Pijl-omlaag

Eén cel naar links gaan in een werkblad.

Pijl-links

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

Pijl-rechts

Naar de rand van het huidige gegevensgebied in een werkblad gaan.

Ctrl+pijltoets

Eindmodus activeren, naar de volgende niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel gaan en Eindmodus uitschakelen. Als de cellen leeg zijn, gaat u naar de laatste cel in de rij of kolom.

End, pijltoets

Naar de laatste cel, in de rechterbenedenhoek, van een werkblad gaan.

Ctrl+End

De selectie cellen uitbreiden tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek).

Ctrl+Shift+End

Naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster gaan als Scroll Lock is ingeschakeld.

Home+Scroll Lock

Naar het begin van een rij in een werkblad gaan. Home Naar het begin van een werkblad gaan.

Ctrl+Home

Eén cel omlaag gaan in een werkblad.

Page Down

Naar het volgende blad in een werkmap gaan.

Ctrl+Page Down

Eén scherm naar rechts gaan in een werkblad.

Alt+Page Down

Eén scherm omhoog gaan in een werkblad.

Page Up

Eén scherm naar links gaan in een werkblad.

Alt+Page Up

Naar het vorige blad in een werkmap gaan.

Ctrl+Page Up

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad. In een beveiligd werkblad schakelt u hiermee tussen ontgrendelde cellen.

Tab

Naar boven

Selecteren en acties uitvoeren: sneltoetsen

Dit wilt u doen

Druk op

Het hele werkblad selecteren.

Ctrl+A of Ctrl+Shift+spatiebalk

Het huidige en het volgende blad in een werkmap selecteren.

Ctrl+Shift+Page Down

Het huidige en het vorige blad in een werkmap selecteren.

Ctrl+Shift+Page Up

De selectie cellen met één cel uitbreiden.

Shift+pijltoets

De celselectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

Ctrl+Shift+pijltoets

De uitbreidingsmodus inschakelen en de pijltoetsen gebruiken om een selectie uit te breiden. Druk opnieuw om deze modus uit te schakelen.

De uitbreidingsmodus inschakelen en de pijltoetsen gebruiken om een selectie uit te breiden. Druk opnieuw om deze modus uit te schakelen. F8

Een niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik met behulp van de pijltoetsen toevoegen aan een celselectie.

Shift+F8

Een nieuwe regel beginnen in dezelfde cel.

Alt+Enter

Het geselecteerde celbereik vullen met de huidige invoer.

Ctrl+Enter

Celinvoer voltooien en de cel erboven selecteren.

Shift+Enter

Een hele kolom in een werkblad selecteren.

Ctrl+spatiebalk

Een hele rij in een werkblad selecteren.

Shift+spatiebalk

Alle objecten in een werkblad selecteren wanneer een object is geselecteerd.

Ctrl+Shift+spatiebalk

De celselectie uitbreiden tot het begin van het werkblad.

Ctrl+Shift+Home

Het huidige gebied selecteren, als het werkblad gegevens bevat. Druk een tweede keer om het huidige gebied en de bijbehorende samenvattingsrijen te selecteren. Druk een derde keer om het hele werkblad te selecteren.

Ctrl+A of Ctrl+Shift+spatiebalk

Het huidige gebied rond de actieve cel of een heel draaitabelrapport selecteren.

Ctrl+Shift+sterretje (*)

De eerste opdracht in het menu selecteren als er een menu of submenu zichtbaar is.

Start

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Ctrl+Y

De laatste bewerking ongedaan maken.

Ctrl+Z

Naar boven

Opmaak in cellen: sneltoetsen

Dit wilt u doen

Druk op

Een cel opmaken via het dialoogvenster Cellen opmaken.

Ctrl+1

Lettertypen opmaken in het dialoogvenster Cellen opmaken.

Ctrl+Shift+F of Ctrl+Shift+P

De actieve cel bewerken en de invoegpositie naar het einde van de inhoud verplaatsen. Als bewerken is uitgeschakeld voor de cel, verplaatst u de invoegpositie naar de formulebalk. Bij het bewerken van een formule schakelt u de Point-modus in of uit zodat u de pijltoetsen kunt gebruiken om een verwijzing te maken.

F2

Een celopmerking toevoegen of bewerken.

Shift+F2

Lege cellen invoegen via het dialoogvenster Invoegen.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Het dialoogvenster Verwijderen weergeven om geselecteerde cellen te verwijderen.

Ctrl+Min (-)

De huidige tijd invoeren.

Ctrl+Shift+dubbele punt (:)

De huidige datum invoeren.

Ctrl+puntkomma (;)

Schakelen tussen de weergave van celwaarden of formules in het werkblad.

Ctrl+accent grave (`)

Een formule uit de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk.

Ctrl+apostrof (')

De geselecteerde cellen verplaatsen.

Ctrl+X

De geselecteerde cellen kopiëren.

Ctrl+C

De inhoud op de invoegpositie plakken en een selectie vervangen.

Ctrl+V

Inhoud plakken via het dialoogvenster Plakken speciaal.

Ctrl+Alt+V

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+I of Ctrl+3

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+B of Ctrl+2

Tekst onderstrepen of onderstreping verwijderen.

Ctrl+U of Ctrl+4

Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+5

Schakelen tussen het verbergen van objecten, het weergeven van objecten en het weergeven van tijdelijke aanduidingen voor objecten.

Ctrl+6

Een rand op de geselecteerde cellen toepassen.

Ctrl+Shift+en-teken (&)

De rand van de geselecteerde cellen verwijderen.

Ctrl+Shift+onderstrepen (_)

De overzichtsknoppen weergeven of verbergen.

Ctrl+8

De geselecteerde rijen verbergen.

Ctrl+9

De geselecteerde kolommen verbergen.

Ctrl+0

De inhoud en opmaak van de bovenste cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen eronder. Hiervoor wordt de opdracht Omlaag doorvoeren gebruikt.

Ctrl+D

De inhoud en opmaak van de meest linkse cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen rechts ervan. Hiervoor wordt de opdracht Rechts doorvoeren gebruikt.

Ctrl+R

De getalnotatie Algemeen toepassen.

Ctrl+Shift+tilde (~)

De notatie Valuta met twee decimalen toepassen (negatieve getallen tussen haakjes).

Ctrl+Shift+dollarteken ($)

De percentagenotatie zonder decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+percentage (%)

De getalnotatie Wetenschappelijk met twee decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+caret-teken (^)

De notatie Datum met de dag, de maand en het jaar toepassen.

Ctrl+Shift+hekje (#)

De notatie Tijd met uren en minuten en AM of PM toepassen.

Ctrl+Shift+apenstaartje (@)

De notatie Getal toepassen met twee decimalen, een scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (–) voor negatieve waarden.

Ctrl+Shift+uitroepteken (!)

Een hyperlink maken of bewerken.

Ctrl+K

De spelling controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

F7

De opties voor snelle analyse voor geselecteerde cellen met gegevens weergeven.

Ctrl+Q

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

Ctrl+L of Ctrl+T

Naar boven

Werken met gegevens, functies en de formulebalk: sneltoetsen

Dit wilt u doen

Druk op

Een heel draaitabelrapport selecteren.

Ctrl+Shift+sterretje (*)

De actieve cel bewerken en de invoegpositie naar het einde van de inhoud verplaatsen. Als bewerken is uitgeschakeld voor de cel, verplaatst u de invoegpositie naar de formulebalk. Bij het bewerken van een formule schakelt u de Point-modus in of uit zodat u de pijltoetsen kunt gebruiken om een verwijzing te maken.

F2

De formulebalk uit- of samenvouwen.

Ctrl+Shift+U

Invoer in de cel of formulebalk annuleren.

Esc

Invoer in de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren.

Enter

De cursor naar het einde van de tekst verplaatsen in de formulebalk.

Ctrl+End

Alle tekst in de formulebalk vanaf de cursorpositie tot het einde selecteren.

Ctrl+Shift+End

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

F9

Het actieve werkblad berekenen.

Shift+F9

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen, ongeacht of de werkbladen sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

Ctrl+Alt+F9

Afhankelijke formules controleren en vervolgens alle cellen in de geopende werkmappen berekenen, inclusief cellen die niet zijn gemarkeerd voor berekening.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Het menu of bericht voor een knop Foutcontrole weergegeven.

Alt+Shift+F10

Het dialoogvenster Functieargumenten weergegeven als de invoegpositie zich rechts van een functienaam in een formule bevindt.

Ctrl+A

Argumentnamen en haakjes invoegen als de invoegpositie zich rechts van de functienaam in een formule bevindt.

Ctrl+Shift+A

Snel aanvullen aanroepen om automatisch patronen te herkennen in aangrenzende kolommen en de huidige kolom te vullen

Ctrl+E

Door alle combinaties van absolute en relatieve verwijzingen bladeren wanneer een celverwijzing of -bereik is geselecteerd.

F4

Een functie invoegen.

Shift+F3

De waarde van de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk.

Ctrl+Shift+rechte aanhalingstekens (")

Een ingesloten grafiek op basis van de gegevens in het huidige bereik maken.

Alt+F1

In een apart grafiekblad een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik.

F11

Een naam definiëren die moet worden gebruikt in verwijzingen.

Alt+M, M, D

Een naam plakken vanuit het dialoogvenster Naam plakken (als er namen zijn gedefinieerd in de werkmap).

F3

Naar het eerste veld in de volgende record van een gegevensformulier gaan.

Enter

Een macro maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen.

Alt+F8

De editor Microsoft VBA (Visual Basic For Applications) openen.

Alt+F11

Naar boven

Functietoetsen

Toets

Beschrijving

F1

Het taakvenster Excel Help weergeven.

Met Ctrl+F1 wordt het lint weergegeven of verborgen.

Met Alt+F1 maakt u een ingesloten grafiek op basis van de gegevens in het huidige bereik.

Als u op Alt+Shift+F1 drukt, wordt een nieuw werkblad ingevoegd.

F2

De actieve cel bewerken en de invoegpositie naar het einde van de inhoud verplaatsen. Als bewerken is uitgeschakeld voor de cel, verplaatst u de invoegpositie naar de formulebalk. Bij het bewerken van een formule schakelt u de Point-modus in of uit zodat u de pijltoetsen kunt gebruiken om een verwijzing te maken.

Met Shift+F2 kunt u een opmerking bij een cel plaatsen of bewerken.

Met Ctrl+F2 geeft u het afdrukvoorbeeld weer op het tabblad Afdrukken in de Backstage-weergave.

F3

Het dialoogvenster Naam plakken weergeven. Alleen beschikbaar als er namen zijn gedefinieerd in de werkmap (tabblad Formules, groep Gedefinieerde namen, Naam definiëren).

Met Shift+F3 geeft u het dialoogvenster Functie invoegen weer.

F4

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Wanneer u een celverwijzing of -bereik selecteert in een formule, bladert u met F4 door alle verschillende combinaties van absolute en relatieve verwijzingen.

Met Ctrl+F4 sluit u het geselecteerde werkmapvenster.

Met Alt+F4 sluit u Excel.

F5

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Met Ctrl+F5 herstelt u de venstergrootte van het geselecteerde werkmapvenster.

F6

Schakelen tussen het werkblad, het lint, het taakvenster en de knoppen voor in- en uitzoomen. In een gesplitst werkblad (menu Beeld, Dit venster beheren, Titels blokkeren, opdracht Venster splitsen), schakelt u met F6 ook tussen de gesplitste deelvensters als u schakelt tussen deelvensters en het lint.

Met Shift+F6 schakelt u tussen het werkblad, de knoppen voor in- en uitzoomen, het taakvenster en het lint.

Met Ctrl+F6 schakelt u naar het volgende werkmapvenster (als er meerdere werkmapvensters zijn geopend).

F7

Het dialoogvenster Spelling weergeven om de spelling te controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

Met Ctrl+F7 wordt de opdracht Verplaatsen uitgevoerd op het werkmapvenster als dit niet is gemaximaliseerd. Verplaats het venster met de pijltoetsen en druk op Enter als u klaar bent of op Esc als u wilt annuleren.

F8

De modus Uitbreiden in- of uitschakelen. In de modus Uitbreiden verschijnt de tekst Uitgebreide selectie op de statusregel. Met behulp van de pijltoetsen breidt u de selectie uit.

Met Shift+F8 kunt u een niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik met behulp van de pijltoetsen toevoegen aan een celselectie.

Als een werkmapvenster niet is gemaximaliseerd en u op Ctrl+F8 drukt, wordt de opdracht Formaat wijzigen uitgevoerd (in het Systeemmenu voor het werkmapvenster).

Met Alt+F8 geeft u het dialoogvenster Macro weer waarmee u een macro kunt maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen.

F9

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

Met Shift+F9 berekent u het actieve werkblad.

Met Ctrl+Alt+F9 berekent u alle werkbladen in de geopende werkmappen, waarbij het niet uitmaakt of de werkbladen sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

Als u op Ctrl+Alt+Shift+F9 drukt, worden afhankelijke formules opnieuw gecontroleerd en worden vervolgens alle cellen in de geopende werkmappen berekend, inclusief de cellen die niet zijn gemarkeerd voor berekening.

Met Ctrl+F9 minimaliseert u het werkmapvenster tot een pictogram.

F10

Toetstips in- of uitschakelen. (Hetzelfde bereikt u door op Alt te drukken.)

Met Shift+F10 opent u het snelmenu voor het geselecteerde item.

Als u op Alt+Shift+F10 drukt, wordt het menu of bericht voor een knop Foutcontrole weergegeven.

Met Ctrl+F10 wordt het geselecteerde werkmapvenster gemaximaliseerd of hersteld.

F11

Een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik in een apart grafiekblad.

Met Shift+F11 voegt u een nieuw werkblad in.

Als u op Alt+F11 drukt, wordt de Microsoft Visual Basic For Applications Editor geopend, waarin u een macro kunt maken met behulp van VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven.

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Toets

Beschrijving

Alt

De toetstips (nieuwe sneltoetsen) op het lint weergeven.

Voorbeeld:

Met Alt, W, P schakelt u het werkblad naar de weergave Pagina-indeling.

Met Alt, W, L schakelt u het werkblad naar de weergave Normaal.

Met Alt, W, P schakelt u het werkblad naar de weergave Pagina-eindevoorbeeld.

Pijltoetsen

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan in een werkblad.

Met Ctrl+pijltoets verplaatst u de rand van het huidige gegevensgebied in een werkblad.

Met Shift+pijltoets wordt de celselectie met één cel uitgebreid.

Als u op Ctrl+Shift+pijltoets drukt, wordt de celselectie uitgebreid tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt hiermee de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

Met Pijl-links of Pijl-rechts selecteert u het tabblad links of rechts wanneer het lint is geselecteerd. Als u een submenu hebt geopend of geselecteerd, schakelt u met deze pijltoetsen tussen het hoofdmenu en het submenu. Als u een linttabblad hebt geselecteerd, navigeert u met de pijltoetsen tussen de knoppen op het tabblad.

Met Pijl-omlaag of Pijl-omhoog selecteert u de volgende of vorige opdracht als u een menu of submenu hebt geopend. Als u een linttabblad hebt geselecteerd, navigeert u met deze toetsen door de tabbladgroep.

In een dialoogvenster gaat u met pijltoetsen van de ene naar de andere optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een optiegroep.

Met Pijl-omlaag of Alt+Pijl-omlaag opent u een geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Backspace

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen (in de formulebalk).

Hiermee wist u ook de inhoud van de actieve cel.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken links van de invoegpositie.

Verwijderen

De celinhoud (gegevens en formules) verwijderen uit geselecteerde cellen zonder de opmaak of opmerkingen van de cellen te verwijderen.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken rechts van de invoegpositie.

End

Met End schakelt u de eindmodus in of uit. In de eindmodus kunt u op een pijltoets drukken om naar de eerstvolgende niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel te gaan. De eindmodus wordt automatisch uitgeschakeld nadat u op de pijltoets hebt gedrukt. Zorg dat u nogmaals op End drukt voordat u op de volgende pijltoets drukt. De eindmodus wordt op de statusbalk aangegeven wanneer deze is ingeschakeld.

Als de cellen leeg zijn, gaat u naar de laatste cel in de rij of kolom wanneer u op End en vervolgens op een pijltoets drukt.

Met End selecteert u ook de laatste opdracht in een menu als er een menu of submenu wordt weergegeven.

Met Ctrl+End gaat u naar de laatste cel in een werkblad (in de onderste gebruikte rij van de meest rechtse kolom die wordt gebruikt). Als de cursor zich op de formulebalk bevindt, verplaatst u de cursor met Ctrl+End naar het einde van de tekst.

Als u op Ctrl+Shift+End drukt, wordt de celselectie uitgebreid tot de laatste gebruikte cel op het werkblad (rechterbenedenhoek). Als de cursor zich op de formulebalk bevindt, selecteert u met Ctrl+Shift+End de hele tekst op de formulebalk vanaf de cursorpositie tot aan het einde. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de formulebalk.

Enter

Celinvoer in een cel of op de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren (standaard).

In een gegevensformulier gaat u hiermee naar het eerste veld in de volgende record.

Een geselecteerd menu openen (druk op F10 om de menubalk te activeren) of de actie voor een geselecteerde opdracht uitvoeren.

De actie uitvoeren voor de standaardopdrachtknop in een dialoogvenster (de knop met de donkere rand, meestal de knop OK).

Met Alt+Enter begint u een nieuwe regel in dezelfde cel.

Met Ctrl+Enter voert u de huidige invoer door in het geselecteerde bereik.

Met Shift+Enter voltooit u de celinvoer en selecteert u de cel erboven.

Esc

De celinvoer annuleren (in een cel of op de formulebalk).

Hiermee sluit u een geopend menu of submenu, dialoogvenster of berichtvenster.

Ook sluit u hiermee de modus Volledig scherm (als deze is geactiveerd) en keert u terug naar de normale weergave, waarin opnieuw het lint en de statusbalk worden weergegeven.

Start

Naar het begin van een rij in een werkblad gaan.

De invoegpositie verplaatsen naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster als Scroll-Lock is ingeschakeld.

Hiermee selecteert u de eerste opdracht in een menu als er een menu of submenu zichtbaar is.

Met Ctrl+Home gaat u naar het begin van een werkblad.

Met Ctrl+Shift+Home breidt u de celselectie uit tot het begin van het werkblad.

Page Down

De invoegpositie één scherm omlaag verplaatsen in een werkblad.

Met Alt+Page Down verplaatst u de invoegpositie één scherm naar rechts in een werkblad.

Met Ctrl+Page Down verplaatst u de invoegpositie naar het volgende blad in een werkmap.

Met Ctrl+Shift+Page Down selecteert u het huidige en het volgende blad in een werkmap.

Page Up

De invoegpositie één scherm omhoog verplaatsen in een werkblad.

Met Alt+Page Up verplaatst u de invoegpositie één scherm naar links in een werkblad.

Met Ctrl+Page Up verplaatst u de invoegpositie naar het vorige blad in een werkmap.

Als u op Ctrl+Shift+Page Up drukt, selecteert u het huidige en het vorige blad in een werkmap.

Spatiebalk

De actie uitvoeren voor de geselecteerde knop in een dialoogvenster, of een selectievakje in- of uitschakelen in een dialoogvenster.

Met Ctrl+spatiebalk selecteert u een hele kolom in een werkblad.

Met Shift+spatiebalk selecteert u een hele rij in een werkblad.

Als u op Ctrl+Shift+spatiebalk drukt, selecteert u het hele werkblad.

 • Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met Ctrl+Shift+spatiebalk het huidige gebied. Als u nogmaals op Ctrl+Shift+spatiebalk drukt, selecteert u het huidige gebied en de bijbehorende samenvattingsrijen. De derde maal dat u op Ctrl+Shift+spatiebalk drukt, selecteert u het hele werkblad.

 • Als u een object hebt geselecteerd, selecteert u met Ctrl+Shift+spatiebalk alle objecten op een werkblad.

Met Alt+spatiebalk geeft u het Systeemmenu voor het Excel-venster weer.

Tab

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

De invoegpositie verplaatsen tussen de ontgrendelde cellen in een beveiligd werkblad.

De invoegpositie verplaatsen naar de volgende optie of optiegroep in een dialoogvenster.

Met Shift+Tab verplaatst u de invoegpositie naar de vorige cel in een werkblad of naar de vorige optie in een dialoogvenster.

Met Ctrl+Tab activeert u het volgende tabblad in een dialoogvenster.

Met Ctrl+Shift+Tab activeert u het vorige tabblad in een dialoogvenster.

Naar boven

Dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen voor Excel 2013. Dit geldt ook voor de sneltoetsen die u gebruiken kunt voor toegang tot het lint.

Tip : Als u wilt houden deze verwijzing beschikbaar wanneer u werkt, kunt u dit onderwerp afdrukken. Druk op CTRL + P om dit onderwerp af.

Opmerking : Als er geen een sneltoets voor een actie die u vaak gebruikt, kunt u een macro opnemen om u te maken.

Belangrijk : 

 • Deze sneltoetsen verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Toegang tot het lint via het toetsenbord

Als u geen ervaring met het lint hebt, kunt de informatie in deze sectie u inzicht krijgen in van het lint toetsenbord snelkoppeling model. Het lint wordt geleverd met nieuwe sneltoetsen, genaamd Toetstips, waarin u verschijnen aanbrengen kunt wanneer u de Alt-toets drukt.

labels van toetstips op het lint

Als u wilt een tabblad op het lint weergeven, drukt u op de toets voor het tabblad, bijvoorbeeld, druk op de letter N voor het tabblad Invoegen of M voor het tabblad formules . Dit zorgt ervoor dat alle de toetsinfobadges voor dat van dat tabblad knoppen worden weergegeven. Druk op de toets voor de gewenste knop.

Werken mijn oude toetscombinaties nog?

Toetscombinaties die beginnen met Ctrl werken nog steeds in Microsoft Excel 2013. Zo kunt u Ctrl+C nog steeds gebruiken om te kopiëren naar het Klembord en Ctrl+V om te plakken vanaf het Klembord.

De meeste sneltoetscombinaties met Alt voor menu's werken ook nog. U moet echter de volledige snelkoppeling onthouden. Op het scherm wordt u niet herinnerd op welke letters u moet drukken. Druk bijvoorbeeld op Alt en druk op een van de oude menutoetsen E (Bewerken), V (Beeld), I (Invoegen), enzovoorts. In een pop-upvenster wordt aangegeven dat u een toegangstoets uit een eerdere versie van Microsoft Office gebruikt. Als u de volledige toetsvolgorde weet, kunt u de opdracht starten. Als u de volgorde niet weet, drukt u op Esc en gebruikt u in plaats hiervan labels van de toetstip.

Sneltoetscombinaties met Ctrl

Toets

Beschrijving

Ctrl+PgDn

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van links naar rechts.

Ctrl+PgUp

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van rechts naar links.

Ctrl+Shift+&

De rand op de geselecteerde cellen toepassen.

Ctrl+Shift_

De rand van de geselecteerde cellen verwijderen.

Ctrl+Shift+~

De getalnotatie Standaard toepassen.

Ctrl+Shift+$

De notatie Valuta met twee decimalen toepassen (negatieve getallen tussen haakjes).

Ctrl+Shift+%

De notatie Percentage zonder decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+^

De getalnotatie Wetenschappelijk met twee decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+#

De notatie Datum met de dag, de maand en het jaar toepassen.

Ctrl+Shift+@

De notatie Tijd met uren en minuten en AM of PM toepassen.

Ctrl+Shift+!

De notatie Getal toepassen met twee decimalen, een scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (–) voor negatieve waarden.

Ctrl+Shift+*

Het huidige gebied rondom de actieve cel selecteren (het gegevensgebied dat wordt omsloten door lege rijen en lege kolommen).

In een draaitabel het hele draaitabelrapport selecteren.

Ctrl+Shift+:

De huidige tijd invoeren.

Ctrl+Shift+"

De waarde in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Het dialoogvenster Invoegen weergeven om lege cellen in te voegen.

Ctrl+Min (-)

Het dialoogvenster Verwijderen weergeven om de geselecteerde cellen te verwijderen.

Ctrl+;

De huidige datum invoeren.

Ctrl+`

Schakelen tussen de weergave van celwaarden en formules in het werkblad.

Ctrl+'

De formule in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

Ctrl+1

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven.

Ctrl+2

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+3

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+4

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

Ctrl+5

De opmaak Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+6

Schakelen tussen het verbergen van objecten en weergeven van objecten.

Ctrl+8

De overzichtsknoppen weergeven of verbergen.

Ctrl+9

De geselecteerde rijen verbergen.

Ctrl+0

De geselecteerde kolommen verbergen.

Ctrl+A

Het hele werkblad selecteren.

Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met Ctrl+A het huidige gebied. Als u nogmaals op Ctrl+A drukt, wordt het hele werkblad geselecteerd.

Als de invoegpositie zich rechts van een functienaam in een formule bevindt, wordt het dialoogvenster Functieargumenten weergegeven.

Met Ctrl+Shift+A voegt u de argumentnamen en haakjes in (als de invoegpositie zich rechts van de functienaam in een formule bevindt).

Ctrl+B

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+C

De geselecteerde cellen kopiëren.

Ctrl+D

De inhoud en opmaak van de bovenste cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen eronder. Hiervoor wordt de opdracht Omlaag doorvoeren gebruikt.

Ctrl+E

Snel aanvullen aanroepen om automatisch patronen te herkennen in aangrenzende kolommen en de huidige kolom te vullen

Ctrl+F

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Zoeken is geselecteerd.

Dit tabblad kunt u ook weergeven met Shift+F5. Met Shift+F4 kunt u de laatst uitgevoerde Zoeken-opdracht herhalen.

Met Ctrl+Shift+F opent u het dialoogvenster Celeigenschappen, waarbij het tabblad Lettertype is geselecteerd.

Ctrl+G

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Dit dialoogvenster wordt ook weergegeven als u op F5 drukt.

Ctrl+H

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Vervangen is geselecteerd.

Ctrl+I

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+K

Het dialoogvenster Hyperlink invoegen weergeven voor nieuwe hyperlinks of het dialoogvenster Hyperlink bewerken weergeven voor geselecteerde, bestaande hyperlinks.

Ctrl+L

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

Ctrl+N

Een nieuwe, lege werkmap maken.

Ctrl+O

Het dialoogvenster Openen weergeven om een bestand te openen of te zoeken.

Met Ctrl+Shift+O selecteert u alle cellen die opmerkingen bevatten.

Ctrl+P

Het tabblad Afdrukken weergeven in Microsoft Office Backstage-weergave.

Met Ctrl+Shift+P opent u het dialoogvenster Celeigenschappen, waarbij het tabblad Lettertype is geselecteerd.

Ctrl+Q

De opties voor Snelle analyse weergeven voor uw gegevens als er cellen zijn waarin die gegevens zijn geselecteerd.

Ctrl+R

De inhoud en opmaak van de meest linkse cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen rechts ervan. Hiervoor wordt de opdracht Rechts doorvoeren gebruikt.

Ctrl+S

Het actieve bestand opslaan met de huidige naam, locatie en bestandsindeling.

Ctrl+T

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

Ctrl+U

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

Met Ctrl+Shift+U schakelt u tussen uitvouwen en samenvouwen van de formulebalk.

Ctrl+V

De inhoud van het Klembord invoegen bij de invoegpositie en daarmee eventueel geselecteerde cellen vervangen. U kunt deze sneltoets pas gebruiken nadat u een object, tekst of celinhoud hebt geknipt of gekopieerd.

Met Ctrl+Alt+V wordt het dialoogvenster Plakken speciaal weergegeven. Dit is alleen beschikbaar als u een object, tekst of celinhoud hebt geknipt of gekopieerd op een werkblad of in een ander programma.

Ctrl+W

Het geselecteerde werkmapvenster sluiten.

Ctrl+X

De geselecteerde cellen knippen.

Ctrl+Y

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Ctrl+Z

De laatste opdracht terugdraaien of de laatst getypte invoer verwijderen. Hiervoor wordt de opdracht Ongedaan maken gebruikt.

Tip : De toetscombinaties Ctrl+J en Ctrl+M zijn op dit moment niet in gebruik.

Naar boven

Functietoetsen

Toets

Beschrijving

F1

Het taakvenster Excel Help weergeven.

CTRL + F1 weergeven of verbergen van het lint.

Met Alt+F1 maakt u een ingesloten grafiek op basis van de gegevens in het huidige bereik.

Als u op Alt+Shift+F1 drukt, wordt een nieuw werkblad ingevoegd.

F2

De actieve cel bewerken en de invoegpositie aan het eind van de celinhoud plaatsen. Als bewerken in een cel is uitgeschakeld, verplaatst u hiermee de invoegpositie naar de formulebalk.

Met Shift+F2 kunt u een opmerking bij een cel plaatsen of bewerken.

Met Ctrl+F2 geeft u het afdrukvoorbeeld weer op het tabblad Afdrukken in de Backstage-weergave.

F3

Het dialoogvenster Naam plakken weergeven. Alleen beschikbaar als er namen zijn gedefinieerd in de werkmap (tabblad Formules, groep Gedefinieerde namen, Naam definiëren).

Met Shift+F3 geeft u het dialoogvenster Functie invoegen weer.

F4

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Wanneer u een celverwijzing of -bereik selecteert in een formule, bladert u met F4 door alle verschillende combinaties van absolute en relatieve verwijzingen.

Met Ctrl+F4 sluit u het geselecteerde werkmapvenster.

Met Alt+F4 sluit u Excel.

F5

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Met Ctrl+F5 herstelt u de venstergrootte van het geselecteerde werkmapvenster.

F6

Schakelen tussen het werkblad, het lint, de taakvenster en de zoomknoppen bevinden. In een werkblad die is gesplitst (menuBeeld , Dit venster beheren, Titels blokkeren, opdracht Gesplitst venster ) omvat F6 de titels wanneer schakelen tussen de deelvensters en het lint.

SHIFT + F6 schakelt u tussen het werkblad, de zoomknoppen bevinden, het taakvenster en het lint.

Met Ctrl+F6 schakelt u naar het volgende werkmapvenster (als er meerdere werkmapvensters zijn geopend).

F7

Het dialoogvenster Spelling weergeven om de spelling te controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

Met Ctrl+F7 wordt de opdracht Verplaatsen uitgevoerd op het werkmapvenster als dit niet is gemaximaliseerd. Verplaats het venster met de pijltoetsen en druk op Enter als u klaar bent of op Esc als u wilt annuleren.

F8

De modus Uitbreiden in- of uitschakelen. In de modus Uitbreiden verschijnt de tekst Uitgebreide selectie op de statusregel. Met behulp van de pijltoetsen breidt u de selectie uit.

Met Shift+F8 kunt u een niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik met behulp van de pijltoetsen toevoegen aan een celselectie.

Als een werkmapvenster niet is gemaximaliseerd en u op Ctrl+F8 drukt, wordt de opdracht Formaat wijzigen uitgevoerd (in het Systeemmenu voor het werkmapvenster).

Met Alt+F8 geeft u het dialoogvenster Macro weer waarmee u een macro kunt maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen.

F9

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

Met Shift+F9 berekent u het actieve werkblad.

Met Ctrl+Alt+F9 berekent u alle werkbladen in de geopende werkmappen, waarbij het niet uitmaakt of de werkbladen sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

Als u op Ctrl+Alt+Shift+F9 drukt, worden afhankelijke formules opnieuw gecontroleerd en worden vervolgens alle cellen in de geopende werkmappen berekend, inclusief de cellen die niet zijn gemarkeerd voor berekening.

Met Ctrl+F9 minimaliseert u het werkmapvenster tot een pictogram.

F10

Toetstips in- of uitschakelen. (Hetzelfde bereikt u door op Alt te drukken.)

Met Shift+F10 opent u het snelmenu voor het geselecteerde item.

Als u op Alt+Shift+F10 drukt, wordt het menu of bericht voor een knop Foutcontrole weergegeven.

Met Ctrl+F10 wordt het geselecteerde werkmapvenster gemaximaliseerd of hersteld.

F11

Een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik in een apart grafiekblad.

Met Shift+F11 voegt u een nieuw werkblad in.

Als u op Alt+F11 drukt, wordt de Microsoft Visual Basic For Applications Editor geopend, waarin u een macro kunt maken met behulp van VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven.

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Toets

Beschrijving

Alt

Geeft de toetstips (nieuwe sneltoetsen) op het lint.

Voorbeeld:

Met Alt, W, P schakelt u het werkblad naar de weergave Pagina-indeling.

Met Alt, W, L schakelt u het werkblad naar de weergave Normaal.

Met Alt, W, P schakelt u het werkblad naar de weergave Pagina-eindevoorbeeld.

Pijltoetsen

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan in een werkblad.

Met Ctrl+pijltoets verplaatst u de rand van het huidige gegevensgebied in een werkblad.

Met Shift+pijltoets wordt de celselectie met één cel uitgebreid.

Als u op Ctrl+Shift+pijltoets drukt, wordt de celselectie uitgebreid tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt hiermee de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

Pijl-links of pijl-rechts selecteert het tabblad naar links of naar rechts wanneer het lint is geselecteerd. Wanneer een submenu geopend of geselecteerd is, wordt deze pijltoetsen schakelen tussen het hoofdmenu en het submenu. Als een tabblad op het lint is geselecteerd, gaat u met deze toetsen knoppen op het tabblad.

Hiermee selecteert u de volgende of vorige opdracht pijl-omlaag of pijl-omhoog wanneer een menu of submenu geopend is. Wanneer een tabblad op het lint is geselecteerd, wordt deze toetsen navigeren omhoog of omlaag in de tabbladgroep.

In een dialoogvenster gaat u met pijltoetsen van de ene naar de andere optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een optiegroep.

Met Pijl-omlaag of Alt+Pijl-omlaag opent u een geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Backspace

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen (in de formulebalk).

Hiermee wist u ook de inhoud van de actieve cel.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken links van de invoegpositie.

Verwijderen

De celinhoud (gegevens en formules) verwijderen uit geselecteerde cellen zonder de opmaak of opmerkingen van de cellen te verwijderen.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken rechts van de invoegpositie.

End

Met End schakelt u de eindmodus in of uit. In de eindmodus kunt u op een pijltoets drukken om naar de eerstvolgende niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel te gaan. De eindmodus wordt automatisch uitgeschakeld nadat u op de pijltoets hebt gedrukt. Zorg dat u nogmaals op End drukt voordat u op de volgende pijltoets drukt. De eindmodus wordt op de statusbalk aangegeven wanneer deze is ingeschakeld.

Als de cellen leeg zijn, gaat u naar de laatste cel in de rij of kolom wanneer u op End en vervolgens op een pijltoets drukt.

Met End selecteert u ook de laatste opdracht in een menu als er een menu of submenu wordt weergegeven.

Met Ctrl+End gaat u naar de laatste cel in een werkblad (in de onderste gebruikte rij van de meest rechtse kolom die wordt gebruikt). Als de cursor zich op de formulebalk bevindt, verplaatst u de cursor met Ctrl+End naar het einde van de tekst.

Als u op Ctrl+Shift+End drukt, wordt de celselectie uitgebreid tot de laatste gebruikte cel op het werkblad (rechterbenedenhoek). Als de cursor zich op de formulebalk bevindt, selecteert u met Ctrl+Shift+End de hele tekst op de formulebalk vanaf de cursorpositie tot aan het einde. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de formulebalk.

Enter

Celinvoer in een cel of op de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren (standaard).

In een gegevensformulier gaat u hiermee naar het eerste veld in de volgende record.

Een geselecteerd menu openen (druk op F10 om de menubalk te activeren) of de actie voor een geselecteerde opdracht uitvoeren.

De actie uitvoeren voor de standaardopdrachtknop in een dialoogvenster (de knop met de donkere rand, meestal de knop OK).

Met Alt+Enter begint u een nieuwe regel in dezelfde cel.

Met Ctrl+Enter voert u de huidige invoer door in het geselecteerde bereik.

Met Shift+Enter voltooit u de celinvoer en selecteert u de cel erboven.

Esc

De celinvoer annuleren (in een cel of op de formulebalk).

Hiermee sluit u een geopend menu of submenu, dialoogvenster of berichtvenster.

Ook sluit u hiermee de modus volledig scherm wanneer deze modus is toegepast en keert terug naar de normale modus voor het weergeven van het lint en de statusbalk weer.

Start

Naar het begin van een rij in een werkblad gaan.

De invoegpositie verplaatsen naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster als Scroll-Lock is ingeschakeld.

Hiermee selecteert u de eerste opdracht in een menu als er een menu of submenu zichtbaar is.

Met Ctrl+Home gaat u naar het begin van een werkblad.

Met Ctrl+Shift+Home breidt u de celselectie uit tot het begin van het werkblad.

Page Down

De invoegpositie één scherm omlaag verplaatsen in een werkblad.

Met Alt+Page Down verplaatst u de invoegpositie één scherm naar rechts in een werkblad.

Met Ctrl+Page Down verplaatst u de invoegpositie naar het volgende blad in een werkmap.

Met Ctrl+Shift+Page Down selecteert u het huidige en het volgende blad in een werkmap.

Page Up

De invoegpositie één scherm omhoog verplaatsen in een werkblad.

Met Alt+Page Up verplaatst u de invoegpositie één scherm naar links in een werkblad.

Met Ctrl+Page Up verplaatst u de invoegpositie naar het vorige blad in een werkmap.

Als u op Ctrl+Shift+Page Up drukt, selecteert u het huidige en het vorige blad in een werkmap.

Spatiebalk

De actie uitvoeren voor de geselecteerde knop in een dialoogvenster, of een selectievakje in- of uitschakelen in een dialoogvenster.

Met Ctrl+spatiebalk selecteert u een hele kolom in een werkblad.

Met Shift+spatiebalk selecteert u een hele rij in een werkblad.

Als u op Ctrl+Shift+spatiebalk drukt, selecteert u het hele werkblad.

 • Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met Ctrl+Shift+spatiebalk het huidige gebied. Als u nogmaals op Ctrl+Shift+spatiebalk drukt, selecteert u het huidige gebied en de bijbehorende samenvattingsrijen. De derde maal dat u op Ctrl+Shift+spatiebalk drukt, selecteert u het hele werkblad.

 • Als u een object hebt geselecteerd, selecteert u met Ctrl+Shift+spatiebalk alle objecten op een werkblad.

Met Alt+spatiebalk geeft u het Systeemmenu voor het Excel-venster weer.

Tab

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

De invoegpositie verplaatsen tussen de ontgrendelde cellen in een beveiligd werkblad.

De invoegpositie verplaatsen naar de volgende optie of optiegroep in een dialoogvenster.

Met Shift+Tab verplaatst u de invoegpositie naar de vorige cel in een werkblad of naar de vorige optie in een dialoogvenster.

Met Ctrl+Tab activeert u het volgende tabblad in een dialoogvenster.

Met Ctrl+Shift+Tab activeert u het vorige tabblad in een dialoogvenster.

Naar boven

Dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen voor Excel 2010. Dit geldt ook voor de sneltoetsen die u gebruiken kunt voor toegang tot het lint.

Opmerking : Als u Microsoft Excel Starter 2010gebruikt, worden dat niet alle functies die worden weergegeven voor Excel worden ondersteund in Excel Starter 2010.

Tip : Als u wilt houden deze verwijzing beschikbaar wanneer u werkt, kunt u dit onderwerp afdrukken. Druk op CTRL + P om dit onderwerp af.

Opmerking : Als er geen een sneltoets voor een actie die u vaak gebruikt, kunt u een macro opnemen om u te maken.

Belangrijk : 

 • Deze sneltoetsen verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Toegang tot het lint via het toetsenbord

Als u geen ervaring met het lint hebt, kunt de informatie in deze sectie u inzicht krijgen in van het lint toetsenbord snelkoppeling model. Het lint wordt geleverd met nieuwe sneltoetsen, genaamd Toetstips, waarin u verschijnen aanbrengen kunt wanneer u de Alt-toets drukt.

labels van toetstips op het lint

Als u wilt een tabblad op het lint weergeven, drukt u op de toets voor het tabblad, bijvoorbeeld, druk op de letter N voor het tabblad Invoegen of M voor het tabblad formules . Dit zorgt ervoor dat alle de toetsinfobadges voor dat van dat tabblad knoppen worden weergegeven. Druk op de toets voor de gewenste knop.

Werken mijn oude toetscombinaties nog?

Sneltoetsen die met CTRL beginnen werkt nog steeds in Excel 2010. Bijvoorbeeld, CTRL + C nog steeds wordt gekopieerd naar het Klembord en CTRL + V nog steeds plakken vanaf het Klembord.

Grootste deel van de oude ALT + menu-sneltoetsen nog steeds werkt, ook. Maar u moet weten van de volledige snelkoppeling uit het geheugen, er zijn geen herinneringen scherm van wat de letters te drukken. Bijvoorbeeld, drukt u op ALT, en vervolgens drukt u op een van de oude menu sleutels E (bewerken), V (weergave) ik (Insert), enzovoort. Een invoervak verschijnt dat u gebruikt een access-sleutel van een eerdere versie van Microsoft Office. Als u de hele toetsencombinatie weet, verdergaan en de opdracht worden geactiveerd. Als u de volgorde niet weet, drukt u op ESC en toetsinfobadges in plaats hiervan te gebruiken.

Sneltoetscombinaties met CTRL

Tip : Downloaden of afdrukken een Snelzoekkaart: Sneltoetsen - toetsen Ctrl. (PDF)

Toets

Beschrijving

CTRL+PgUp

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van links naar rechts.

CTRL + PAGE DOWN

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van rechts naar links.

CTRL + SHIFT +)

Zichtbaar maken de verborgen rijen in de selectie.

CTRL + SHIFT + &

De rand op de geselecteerde cellen toepassen.

CTRL + SHIFT_

De rand van de geselecteerde cellen verwijderen.

CTRL + SHIFT + ~

De getalnotatie Standaard toepassen.

CTRL + SHIFT + $

De notatie Valuta met twee decimalen toepassen (negatieve getallen tussen haakjes).

CTRL + SHIFT + %

De notatie Percentage zonder decimalen toepassen.

CTRL + SHIFT + ^

De getalnotatie Wetenschappelijk met twee decimalen toepassen.

CTRL + SHIFT + #

De notatie Datum met de dag, de maand en het jaar toepassen.

CTRL + SHIFT + @.

De notatie Tijd met uren en minuten en AM of PM toepassen.

CTRL + SHIFT +!

De notatie Getal toepassen met twee decimalen, een scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (–) voor negatieve waarden.

Ctrl+Shift+STERRETJE (*)

Het huidige gebied rondom de actieve cel selecteren (het gegevensgebied dat wordt omsloten door lege rijen en lege kolommen).

In een draaitabel het hele draaitabelrapport selecteren.

CTRL + SHIFT +:

De huidige tijd invoeren.

CTRL + SHIFT + "

De waarde in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

CTRL + SHIFT + plusteken (+)

Het dialoogvenster Invoegen weergeven om lege cellen in te voegen.

CTRL + minteken (-)

Het dialoogvenster Verwijderen weergeven om de geselecteerde cellen te verwijderen.

CTRL +;

De huidige datum invoeren.

CTRL +'

Schakelen tussen de weergave van celwaarden en formules in het werkblad.

Ctrl+'

De formule in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

Ctrl+1

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven.

Ctrl+2

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+3

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+4

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

Ctrl+5

De opmaak Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+6

Schakelen tussen het verbergen van objecten en weergeven van objecten.

Ctrl+8

De overzichtsknoppen weergeven of verbergen.

Ctrl+9

De geselecteerde rijen verbergen.

Ctrl+0

De geselecteerde kolommen verbergen.

Ctrl+A

Het hele werkblad selecteren.

Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met Ctrl+A het huidige gebied. Als u nogmaals op Ctrl+A drukt, wordt het hele werkblad geselecteerd.

Als de invoegpositie zich rechts van een functienaam in een formule bevindt, wordt het dialoogvenster Functieargumenten weergegeven.

CTRL + SHIFT + A voegt u de argumentnamen en haakjes als de invoegpositie zich rechts van de naam van een functie in een formule.

Ctrl+B

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+C

De geselecteerde cellen kopiëren.

Ctrl+D

De inhoud en opmaak van de bovenste cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen eronder. Hiervoor wordt de opdracht Omlaag doorvoeren gebruikt.

Ctrl+F

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Zoeken is geselecteerd.

SHIFT + F5 ook dit tabblad worden weergegeven terwijl u SHIFT + F4 de laatste actie voor het Zoeken herhalen.

CTRL + SHIFT + F opent het dialoogvenster Cellen opmaken met het tabblad lettertype is geselecteerd.

Ctrl+G

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Dit dialoogvenster wordt ook weergegeven als u op F5 drukt.

Ctrl+H

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Vervangen is geselecteerd.

Ctrl+I

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+K

Het dialoogvenster Hyperlink invoegen weergeven voor nieuwe hyperlinks of het dialoogvenster Hyperlink bewerken weergeven voor geselecteerde, bestaande hyperlinks.

Ctrl+L

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

Ctrl+N

Een nieuwe, lege werkmap maken.

Ctrl+O

Het dialoogvenster Openen weergeven om een bestand te openen of te zoeken.

CTRL + SHIFT + O selecteert u alle cellen die opmerkingen bevatten.

Ctrl+P

Het tabblad Afdrukken weergeven in Microsoft Office Backstage-weergave.

CTRL + SHIFT + P wordt geopend in het dialoogvenster Cellen opmaken met het tabblad lettertype is geselecteerd.

Ctrl+R

De inhoud en opmaak van de meest linkse cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen rechts ervan. Hiervoor wordt de opdracht Rechts doorvoeren gebruikt.

Ctrl+S

Het actieve bestand opslaan met de huidige naam, locatie en bestandsindeling.

Ctrl+T

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

Ctrl+U

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

CTRL + SHIFT + U schakelt u tussen uitvouwen en samenvouwen van de formulebalk.

Ctrl+V

De inhoud van het Klembord invoegen bij de invoegpositie en daarmee eventueel geselecteerde cellen vervangen. U kunt deze sneltoets pas gebruiken nadat u een object, tekst of celinhoud hebt geknipt of gekopieerd.

CTRL + ALT + V wordt weergegeven in het dialoogvenster Plakken speciaal . Beschikbaar nadat u de geknipte of gekopieerde van een object, tekst of de inhoud van cel in een werkblad of in een ander programma.

Ctrl+W

Het geselecteerde werkmapvenster sluiten.

Ctrl+X

De geselecteerde cellen knippen.

Ctrl+Y

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Ctrl+Z

De laatste opdracht terugdraaien of de laatst getypte invoer verwijderen. Hiervoor wordt de opdracht Ongedaan maken gebruikt.

Tip : De CTRL-cominbations CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M en CTRL + Q zijn momenteel niet in gebruik.

Naar boven

Functietoetsen

Tip : Downloaden of afdrukken een Snelzoekkaart: Sneltoetsen - functietoetsen. (PDF)

Toets

Beschrijving

F1

Het taakvenster Excel Help weergeven.

CTRL + F1 weergeven of verbergen van het lint.

ALT + F1 maakt een ingesloten grafiek van de gegevens in het huidige bereik.

ALT + SHIFT + F1 Hiermee voegt u een nieuw werkblad.

F2

De actieve cel bewerken en de invoegpositie aan het eind van de celinhoud plaatsen. Als bewerken in een cel is uitgeschakeld, verplaatst u hiermee de invoegpositie naar de formulebalk.

SHIFT + F2 of een celopmerking bewerken.

CTRL + F2 geeft u het afdrukvoorbeeld op het tabblad afdrukken in de Backstage-weergave.

F3

Hiermee wordt weergegeven in het dialoogvenster Naam plakken . Alleen beschikbaar als er bestaande namen in de werkmap.

SHIFT + F3 geeft het dialoogvenster Functie invoegen .

F4

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Wanneer u een celverwijzing of -bereik selecteert in een formule, bladert u met F4 door alle verschillende combinaties van absolute en relatieve verwijzingen.

CTRL + F4 sluit u het geselecteerde werkmapvenster.

ALT + F4 sluit Excel.

F5

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

CTRL + F5 herstelt u de venstergrootte van het geselecteerde werkmapvenster.

F6

Schakelen tussen het werkblad, het lint, de taakvenster en de zoomknoppen bevinden. In een werkblad die is gesplitst (menuBeeld , Dit venster beheren, Titels blokkeren, opdracht Gesplitst venster ) omvat F6 de titels wanneer schakelen tussen de deelvensters en het lint.

SHIFT + F6 schakelt u tussen het werkblad, de zoomknoppen bevinden, het taakvenster en het lint.

CTRL + F6 schakelt u naar het volgende werkmapvenster wanneer er meerdere werkmapvensters geopend zijn.

F7

Het dialoogvenster Spelling weergeven om de spelling te controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

CTRL + F7 kunt u de opdracht verplaatsen op het werkmapvenster uitvoeren wanneer deze niet is gemaximaliseerd. Gebruik de pijltoetsen om het venster en wanneer klaar druk op ENTER of ESC om te annuleren.

F8

De modus Uitbreiden in- of uitschakelen. In de modus Uitbreiden verschijnt de tekst Uitgebreide selectie op de statusregel. Met behulp van de pijltoetsen breidt u de selectie uit.

SHIFT + F8 kunt u een niet-aangrenzende cel of bereik toevoegen aan een selectie van cellen met behulp van de pijltoetsen.

CTRL + F8 kunt u de opdracht formaat (op het systeemmenu voor het werkmapvenster) uitvoeren als een werkmap niet is gemaximaliseerd.

ALT + F8 geeft het dialoogvenster Macro als u wilt maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen van een macro.

F9

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

SHIFT + F9 berekent u het actieve werkblad.

CTRL + ALT + F9 berekent u alle werkbladen in alle geopende werkmappen, ongeacht of ze sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 afhankelijke formules opnieuw controleren en vervolgens alle cellen in alle geopende werkmappen, inclusief de cellen niet gemarkeerd als hoeft te worden berekend berekend.

CTRL + F9 minimaliseert een werkmapvenster op een pictogram.

F10

Toetstips in- of uitschakelen. (Doet u ALT ingedrukt houdt hetzelfde).

SHIFT + F10 opent u het snelmenu voor een geselecteerd item.

ALT + SHIFT + F10 wordt het menu of bericht voor een knop foutcontrole.

CTRL + F10 gemaximaliseerd of hersteld van het geselecteerde werkmapvenster.

F11

Een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik in een apart grafiekblad.

SHIFT + F11 voegt een nieuw werkblad.

ALT + F11 wordt de Microsoft Visual Basic voor Applications editor geopend, waarin u een macro maken kunt met behulp van Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven.

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Opmerking : Downloaden of afdrukken een Snelzoekkaart: Sneltoetsen - diverse. (PDF)

Toets

Beschrijving

Alt

Geeft de toetstips (nieuwe sneltoetsen) op het lint.

Voorbeeld:

ALT, W, P schakelt u het werkblad naar de weergave pagina-indeling.

ALT, W, L schakelt u het werkblad naar de normale weergave.

ALT, W, p schakelt u het werkblad naar de weergave Pagina-eindevoorbeeld.

Pijltoetsen

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan in een werkblad.

CTRL + pijltoets verplaatst u de rand van de huidige gegevensgebied in een werkblad.

SHIFT + pijltoets wordt de celselectie met één cel uitgebreid.

CTRL + SHIFT + pijltoets wordt de celselectie naar de laatste cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel uitgebreid of als de volgende cel leeg is, is de selectie uitbreiden tot de volgende niet-lege cel.

PIJL-links of pijl-rechts selecteert het tabblad naar links of naar rechts wanneer het lint is geselecteerd. Wanneer een submenu geopend of geselecteerd is, wordt deze pijltoetsen schakelen tussen het hoofdmenu en het submenu. Als een tabblad op het lint is geselecteerd, gaat u met deze toetsen knoppen op het tabblad.

Hiermee selecteert u de volgende of vorige opdracht pijl-omlaag of pijl-omhoog wanneer een menu of submenu geopend is. Wanneer een tabblad op het lint is geselecteerd, wordt deze toetsen navigeren omhoog of omlaag in de tabbladgroep.

In een dialoogvenster gaat u met pijltoetsen van de ene naar de andere optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een optiegroep.

Pijl-omlaag of ALT + pijl-omlaag opent een geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Backspace

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen (in de formulebalk).

Hiermee wist u ook de inhoud van de actieve cel.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken links van de invoegpositie.

DELETE

De celinhoud (gegevens en formules) verwijderen uit geselecteerde cellen zonder de opmaak of opmerkingen van de cellen te verwijderen.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken rechts van de invoegpositie.

End

EINDE ingeschakeld einde-modus. U kunt vervolgens in de modus van einde, druk op een pijltoets om naar de volgende cel met inhoud in dezelfde kolom of rij als de actieve cel te gaan. Als de cellen leeg zijn, op END en vervolgens op een pijltoets drukt, verplaatst naar de laatste cel in de rij of kolom.

EINDE selecteert u ook de laatste opdracht in het menu als een menu of submenu zichtbaar is.

CTRL + END gaat u naar de laatste cel in een werkblad, klikt u op de onderste gebruikte rij van de meest rechtse kolom. Als de cursor zich in de formulebalk, u CTRL + END verplaatst de cursor naar het einde van de tekst.

CTRL + SHIFT + END breidt de selectie van cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek). Als de cursor zich in de formulebalk, CTRL + SHIFT + END Hiermee selecteert u alle tekst in de formulebalk vanaf de positie van de cursor naar het einde, heeft dit geen invloed op de hoogte van de formulebalk.

ENTER

Celinvoer in een cel of op de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren (standaard).

In een gegevensformulier gaat u hiermee naar het eerste veld in de volgende record.

Een geselecteerd menu openen (druk op F10 om de menubalk te activeren) of de actie voor een geselecteerde opdracht uitvoeren.

De actie uitvoeren voor de standaardopdrachtknop in een dialoogvenster (de knop met de donkere rand, meestal de knop OK).

ALT + ENTER begint u een nieuwe regel in dezelfde cel.

CTRL + ENTER voert het geselecteerde bereik met de huidige invoer.

SHIFT + ENTER voltooit de celinvoer en selecteert u de cel erboven.

Esc

De celinvoer annuleren (in een cel of op de formulebalk).

Hiermee sluit u een geopend menu of submenu, dialoogvenster of berichtvenster.

Ook sluit u hiermee de modus volledig scherm wanneer deze modus is toegepast en keert terug naar de normale modus voor het weergeven van het lint en de statusbalk weer.

HOME

Naar het begin van een rij in een werkblad gaan.

Hiermee gaat u naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster als SCROLL LOCK is ingeschakeld.

Hiermee selecteert u de eerste opdracht in een menu als er een menu of submenu zichtbaar is.

CTRL + HOME gaat u naar het begin van een werkblad.

CTRL + SHIFT + HOME breidt de selectie van cellen naar het begin van het werkblad.

Page Down

De invoegpositie één scherm omlaag verplaatsen in een werkblad.

ALT + PAGE DOWN de invoegpositie één scherm naar rechts in een werkblad.

CTRL + PAGE DOWN verplaatst naar het volgende blad in een werkmap.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN selecteert u het huidige en volgende blad in een werkmap.

Page Up

De invoegpositie één scherm omhoog verplaatsen in een werkblad.

ALT + PAGE UP de invoegpositie één scherm naar links in een werkblad.

CTRL + PAGE UP verplaatst naar het vorige blad in een werkmap.

CTRL + SHIFT + PAGE UP selecteert u het huidige en het vorige blad in een werkmap.

SPATIEBALK

De actie uitvoeren voor de geselecteerde knop in een dialoogvenster, of een selectievakje in- of uitschakelen in een dialoogvenster.

CTRL + SPATIEBALK selecteert een hele kolom in een werkblad.

SHIFT + SPATIEBALK selecteert een hele rij in een werkblad.

CTRL + SHIFT + SPATIEBALK selecteert u het hele werkblad.

 • Als het werkblad gegevens bevat, selecteert met CTRL + SHIFT + SPATIEBALK het huidige gebied. U nogmaals op CTRL + SHIFT + SPATIEBALK drukt, selecteert de huidige gebied en bijbehorende samenvattingsrijen. Drukken op CTRL + SHIFT + SPATIEBALK een derde tijd, selecteert het hele werkblad.

 • Wanneer een object is geselecteerd, selecteert met CTRL + SHIFT + SPATIEBALK alle objecten op een werkblad.

ALT + SPATIEBALK geeft het systeemmenu voor het Excel-venster .

TAB

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

De invoegpositie verplaatsen tussen de ontgrendelde cellen in een beveiligd werkblad.

De invoegpositie verplaatsen naar de volgende optie of optiegroep in een dialoogvenster.

SHIFT + TAB verplaatst naar de vorige cel in een werkblad of de vorige optie in een dialoogvenster.

CTRL + TAB activeert u het volgende tabblad in het dialoogvenster.

CTRL + SHIFT + TAB activeert u het vorige tabblad in een dialoogvenster.

Dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen voor Excel 2007. Dit geldt ook voor de sneltoetsen die u gebruiken kunt voor toegang tot het lint.

Tip : Als u wilt houden deze verwijzing beschikbaar wanneer u werkt, kunt u dit onderwerp afdrukken. Druk op CTRL + P om dit onderwerp af.

Opmerking : Als er geen een sneltoets voor een actie die u vaak gebruikt, kunt u een macro opnemen om u te maken.

Belangrijk : 

 • Deze sneltoetsen verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Sneltoetscombinaties met CTRL

Toets

Beschrijving

CTRL+PgUp

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van links naar rechts.

CTRL + PAGE DOWN

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van rechts naar links.

CTRL + SHIFT +)

Zichtbaar maken de verborgen rijen in de selectie.

CTRL + SHIFT +)

Zichtbaar maken de verborgen kolommen in de selectie.

CTRL + SHIFT + &

De rand op de geselecteerde cellen toepassen.

CTRL + SHIFT_

De rand van de geselecteerde cellen verwijderen.

CTRL + SHIFT + ~

De getalnotatie Standaard toepassen.

CTRL + SHIFT + $

De notatie Valuta met twee decimalen toepassen (negatieve getallen tussen haakjes).

CTRL + SHIFT + %

De notatie Percentage zonder decimalen toepassen.

CTRL + SHIFT + ^

De exponentiële getalnotatie met twee decimalen toepassen

CTRL + SHIFT + #

De notatie Datum met de dag, de maand en het jaar toepassen.

CTRL + SHIFT + @.

De notatie Tijd met uren en minuten en AM of PM toepassen.

CTRL + SHIFT +!

De notatie Getal toepassen met twee decimalen, een scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (–) voor negatieve waarden.

Ctrl+Shift+STERRETJE (*)

Het huidige gebied rondom de actieve cel selecteren (het gegevensgebied dat wordt omsloten door lege rijen en lege kolommen).

In een draaitabel het hele draaitabelrapport selecteren.

CTRL + SHIFT +:

De huidige tijd invoeren.

CTRL + SHIFT + "

De waarde in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

CTRL + SHIFT + plusteken (+)

Het dialoogvenster Invoegen weergeven om lege cellen in te voegen.

CTRL + minteken (-)

Het dialoogvenster Verwijderen weergeven om de geselecteerde cellen te verwijderen.

CTRL +;

De huidige datum invoeren.

CTRL +'

Schakelen tussen de weergave van celwaarden en formules in het werkblad.

Ctrl+'

De formule in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

Ctrl+1

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven.

Ctrl+2

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+3

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+4

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

Ctrl+5

De opmaak Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+6

Schakelen tussen het verbergen van objecten, het weergeven van objecten en het weergeven van tijdelijke aanduidingen voor objecten.

Ctrl+8

De overzichtsknoppen weergeven of verbergen.

Ctrl+9

De geselecteerde rijen verbergen.

Ctrl+0

De geselecteerde kolommen verbergen.

Ctrl+A

Het hele werkblad selecteren.

Als het werkblad gegevens bevat, selecteert met CTRL + A het huidige gebied. Druk op CTRL + A een tweede keer, selecteert de huidige gebied en bijbehorende samenvattingsrijen. Op tijd van een derde CTRL + A te drukken, selecteert het hele werkblad.

Als de invoegpositie zich rechts van een functienaam in een formule bevindt, wordt het dialoogvenster Functieargumenten weergegeven.

CTRL + SHIFT + A voegt u de argumentnamen en haakjes als de invoegpositie zich rechts van de naam van een functie in een formule.

Ctrl+B

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+C

De geselecteerde cellen kopiëren.

CTRL + C, gevolgd door een andere CTRL + C het Klembord wordt weergegeven.

Ctrl+D

De inhoud en opmaak van de bovenste cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen eronder. Hiervoor wordt de opdracht Omlaag doorvoeren gebruikt.

Ctrl+F

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Zoeken is geselecteerd.

SHIFT + F5 ook dit tabblad worden weergegeven terwijl u SHIFT + F4 de laatste actie voor het Zoeken herhalen.

CTRL + SHIFT + F opent het dialoogvenster Cellen opmaken met het tabblad lettertype is geselecteerd.

Ctrl+G

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Dit dialoogvenster wordt ook weergegeven als u op F5 drukt.

Ctrl+H

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Vervangen is geselecteerd.

Ctrl+I

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+K

Het dialoogvenster Hyperlink invoegen weergeven voor nieuwe hyperlinks of het dialoogvenster Hyperlink bewerken weergeven voor geselecteerde, bestaande hyperlinks.

Ctrl+N

Een nieuwe, lege werkmap maken.

Ctrl+O

Het dialoogvenster Openen weergeven om een bestand te openen of te zoeken.

CTRL + SHIFT + O selecteert u alle cellen die opmerkingen bevatten.

Ctrl+P

Hiermee wordt weergegeven in het dialoogvenster afdrukken .

CTRL + SHIFT + P wordt geopend in het dialoogvenster Cellen opmaken met het tabblad lettertype is geselecteerd.

Ctrl+R

De inhoud en opmaak van de meest linkse cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen rechts ervan. Hiervoor wordt de opdracht Rechts doorvoeren gebruikt.

Ctrl+S

Het actieve bestand opslaan met de huidige naam, locatie en bestandsindeling.

Ctrl+T

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

Ctrl+U

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

CTRL + SHIFT + U schakelt u tussen uitvouwen en samenvouwen van de formulebalk.

Ctrl+V

De inhoud van het Klembord invoegen bij de invoegpositie en daarmee eventueel geselecteerde cellen vervangen. U kunt deze sneltoets pas gebruiken nadat u een object, tekst of celinhoud hebt geknipt of gekopieerd.

CTRL + ALT + V wordt weergegeven in het dialoogvenster Plakken speciaal . Beschikbaar nadat u de geknipte of gekopieerde van een object, tekst of de inhoud van cel in een werkblad of in een ander programma.

Ctrl+W

Het geselecteerde werkmapvenster sluiten.

Ctrl+X

De geselecteerde cellen knippen.

Ctrl+Y

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Ctrl+Z

De laatste opdracht terugdraaien of de laatst getypte invoer verwijderen. Hiervoor wordt de opdracht Ongedaan maken gebruikt.

CTRL + SHIFT + Z gebruikt de opdracht ongedaan maken of opnieuw uitvoeren omkeren of de laatste automatische correctie herstellen wanneer AutoCorrectie-infolabels worden weergegeven.

Naar boven

Functietoetsen

Toets

Beschrijving

F1

Het taakvenster Microsoft Office Excel Help weergeven.

CTRL + F1 weergeven of verbergen van het lint, een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

ALT + F1 maakt een grafiek van de gegevens in het huidige bereik.

ALT + SHIFT + F1 Hiermee voegt u een nieuw werkblad.

F2

De actieve cel bewerken en de invoegpositie aan het eind van de celinhoud plaatsen. Als bewerken in een cel is uitgeschakeld, verplaatst u hiermee de invoegpositie naar de formulebalk.

SHIFT + F2 of een celopmerking bewerken.

CTRL + F2 geeft u het venster Afdrukvoorbeeld.

F3

Hiermee wordt weergegeven in het dialoogvenster Naam plakken .

SHIFT + F3 geeft het dialoogvenster Functie invoegen .

F4

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Wanneer een celverwijzing of een bereik is geselecteerd in een formule, bladert u met F4 door verschillende combinaties van absolute en relatieve verwijzingen.

CTRL + F4 sluit u het geselecteerde werkmapvenster.

F5

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

CTRL + F5 herstelt u de venstergrootte van het geselecteerde werkmapvenster.

F6

Schakelen tussen het werkblad, het lint, de taakvenster en de zoomknoppen bevinden. In een werkblad die is gesplitst (menuBeeld , Dit venster beheren, Titels blokkeren, opdracht Gesplitst venster ) omvat F6 de titels wanneer schakelen tussen de deelvensters en het lint.

SHIFT + F6 schakelt u tussen het werkblad, de zoomknoppen bevinden, het taakvenster en het lint.

CTRL + F6 schakelt u naar het volgende werkmapvenster wanneer er meerdere werkmapvensters geopend zijn.

F7

Het dialoogvenster Spelling weergeven om de spelling te controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

CTRL + F7 kunt u de opdracht verplaatsen op het werkmapvenster uitvoeren wanneer deze niet is gemaximaliseerd. Gebruik de pijltoetsen om het venster en wanneer klaar druk op ENTER of ESC om te annuleren.

F8

De modus Uitbreiden in- of uitschakelen. In de modus Uitbreiden verschijnt de tekst Uitgebreide selectie op de statusregel. Met behulp van de pijltoetsen breidt u de selectie uit.

SHIFT + F8 kunt u een niet-aangrenzende cel of bereik toevoegen aan een selectie van cellen met behulp van de pijltoetsen.

CTRL + F8 kunt u de opdracht formaat (op het systeemmenu voor het werkmapvenster) uitvoeren als een werkmap niet is gemaximaliseerd.

ALT + F8 geeft het dialoogvenster Macro als u wilt maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen van een macro.

F9

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

SHIFT + F9 berekent u het actieve werkblad.

CTRL + ALT + F9 berekent u alle werkbladen in alle geopende werkmappen, ongeacht of ze sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

CTRL + ALT + SHIFT + F9 afhankelijke formules opnieuw controleren en vervolgens alle cellen in alle geopende werkmappen, inclusief de cellen niet gemarkeerd als hoeft te worden berekend berekend.

CTRL + F9 minimaliseert een werkmapvenster op een pictogram.

F10

Toetstips in- of uitschakelen.

SHIFT + F10 opent u het snelmenu voor een geselecteerd item.

ALT + SHIFT + F10 wordt het menu of bericht voor een infolabel. Als u meer dan één infolabel aanwezig is, schakelt u naar het volgende infolabel en wordt het bijbehorende menu of bericht.

CTRL + F10 gemaximaliseerd of hersteld van het geselecteerde werkmapvenster.

F11

Hiermee maakt u een grafiek van de gegevens in het huidige bereik.

SHIFT + F11 voegt een nieuw werkblad.

ALT + F11 drukt, wordt de Microsoft Visual Basic Editor, waarin u een macro maken kunt met behulp van Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven.

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Toets

Beschrijving

Pijltoetsen

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan in een werkblad.

CTRL + pijltoets verplaatst u de rand van de huidige gegevensgebied in een werkblad.

SHIFT + pijltoets wordt de celselectie met één cel uitgebreid.

CTRL + SHIFT + pijltoets wordt de celselectie naar de laatste cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel uitgebreid of als de volgende cel leeg is, is de selectie uitbreiden tot de volgende niet-lege cel.

PIJL-links of pijl-rechts selecteert het tabblad naar links of naar rechts wanneer het lint is geselecteerd. Wanneer een submenu geopend of geselecteerd is, wordt deze pijltoetsen schakelen tussen het hoofdmenu en het submenu. Als een tabblad op het lint is geselecteerd, gaat u met deze toetsen knoppen op het tabblad.

Hiermee selecteert u de volgende of vorige opdracht pijl-omlaag of pijl-omhoog wanneer een menu of submenu geopend is. Wanneer een tabblad op het lint is geselecteerd, wordt deze toetsen navigeren omhoog of omlaag in de tabbladgroep.

In een dialoogvenster gaat u met pijltoetsen van de ene naar de andere optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een optiegroep.

Pijl-omlaag of ALT + pijl-omlaag opent een geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Backspace

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen (in de formulebalk).

Hiermee wist u ook de inhoud van de actieve cel.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken links van de invoegpositie.

DELETE

De celinhoud (gegevens en formules) verwijderen uit geselecteerde cellen zonder de opmaak of opmerkingen van de cellen te verwijderen.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken rechts van de invoegpositie.

End

Hiermee gaat u naar de cel in de rechterbenedenhoek van het venster als SCROLL LOCK is ingeschakeld.

Hiermee selecteert u ook de laatste opdracht in het menu als een menu of submenu zichtbaar is.

CTRL + END gaat u naar de laatste cel in een werkblad in de onderste gebruikte rij van de meest rechtse kolom. Als de cursor zich in de formulebalk, u CTRL + END verplaatst de cursor naar het einde van de tekst.

CTRL + SHIFT + END breidt de selectie van cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek). Als de cursor zich in de formulebalk, CTRL + SHIFT + END Hiermee selecteert u alle tekst in de formulebalk vanaf de positie van de cursor naar het einde, heeft dit geen invloed op de hoogte van de formulebalk.

ENTER

Celinvoer in een cel of op de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren (standaard).

In een gegevensformulier gaat u hiermee naar het eerste veld in de volgende record.

Een geselecteerd menu openen (druk op F10 om de menubalk te activeren) of de actie voor een geselecteerde opdracht uitvoeren.

De actie uitvoeren voor de standaardopdrachtknop in een dialoogvenster (de knop met de donkere rand, meestal de knop OK).

ALT + ENTER begint u een nieuwe regel in dezelfde cel.

CTRL + ENTER voert het geselecteerde bereik met de huidige invoer.

SHIFT + ENTER voltooit de celinvoer en selecteert u de cel erboven.

Esc

De celinvoer annuleren (in een cel of op de formulebalk).

Hiermee sluit u een geopend menu of submenu, dialoogvenster of berichtvenster.

Ook sluit u hiermee de modus volledig scherm wanneer deze modus is toegepast en keert terug naar de normale modus voor het weergeven van het lint en de statusbalk weer.

HOME

Naar het begin van een rij in een werkblad gaan.

Hiermee gaat u naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster als SCROLL LOCK is ingeschakeld.

Hiermee selecteert u de eerste opdracht in een menu als er een menu of submenu zichtbaar is.

CTRL + HOME gaat u naar het begin van een werkblad.

CTRL + SHIFT + HOME breidt de selectie van cellen naar het begin van het werkblad.

Page Down

De invoegpositie één scherm omlaag verplaatsen in een werkblad.

ALT + PAGE DOWN de invoegpositie één scherm naar rechts in een werkblad.

CTRL + PAGE DOWN verplaatst naar het volgende blad in een werkmap.

CTRL + SHIFT + PAGE DOWN selecteert u het huidige en volgende blad in een werkmap.

Page Up

De invoegpositie één scherm omhoog verplaatsen in een werkblad.

ALT + PAGE UP de invoegpositie één scherm naar links in een werkblad.

CTRL + PAGE UP verplaatst naar het vorige blad in een werkmap.

CTRL + SHIFT + PAGE UP selecteert u het huidige en het vorige blad in een werkmap.

SPATIEBALK

De actie uitvoeren voor de geselecteerde knop in een dialoogvenster, of een selectievakje in- of uitschakelen in een dialoogvenster.

CTRL + SPATIEBALK selecteert een hele kolom in een werkblad.

SHIFT + SPATIEBALK selecteert een hele rij in een werkblad.

CTRL + SHIFT + SPATIEBALK selecteert u het hele werkblad.

 • Als het werkblad gegevens bevat, selecteert met CTRL + SHIFT + SPATIEBALK het huidige gebied. U nogmaals op CTRL + SHIFT + SPATIEBALK drukt, selecteert de huidige gebied en bijbehorende samenvattingsrijen. Drukken op CTRL + SHIFT + SPATIEBALK een derde tijd, selecteert het hele werkblad.

 • Wanneer een object is geselecteerd, selecteert met CTRL + SHIFT + SPATIEBALK alle objecten op een werkblad.

ALT + SPATIEBALK geeft het systeemmenu voor het Microsoft Office Excel-venster .

TAB

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

De invoegpositie verplaatsen tussen de ontgrendelde cellen in een beveiligd werkblad.

De invoegpositie verplaatsen naar de volgende optie of optiegroep in een dialoogvenster.

SHIFT + TAB verplaatst naar de vorige cel in een werkblad of de vorige optie in een dialoogvenster.

CTRL + TAB activeert u het volgende tabblad in het dialoogvenster.

CTRL + SHIFT + TAB activeert u het vorige tabblad in een dialoogvenster.

Naar boven

Excel 2016 voor Mac sneltoetsen Hier staan vermeld. Als u Excel op een Windows-computer gebruikt, werken veel van de sneltoetsen die de CTRL-toets gebruiken ook in Excel 2016 voor Mac. Echter doen niet voor alle. Raadpleeg deze lijst als u twijfelt. Houd er rekening mee dat de sneltoetsen in dit onderwerp naar de Amerikaanse toetsenbordindeling verwijzen.

Veelgebruikte sneltoetsen

Dit wilt u doen

Druk op

Plakken

COMMAND + V
of
CONTROL + V

Kopiëren

COMMAND + C
of
CONTROL + C

Wissen

Delete

Opslaan

COMMAND + S
of
CONTROL + S

Ongedaan maken

COMMAND + Z
of
CONTROL + Z

Opnieuw

COMMAND + Y
of
CONTROL + Y of
COMMAND + SHIFT+ Z

Knippen

COMMAND + X
of
CONTROL + X

Vet

COMMAND + B
of
CONTROL + B

Afdrukken

COMMAND + P
of
CONTROL + P

Visual Basic Editor openen

OPTION + F11

Omlaag doorvoeren

COMMAND + D
of
CONTROL + D

Rechts doorvoeren

COMMAND + R
of
CONTROL + R

Cellen invoegen

CONTROL + SHIFT + =

Cellen verwijderen

COMMAND + AFBREEKSTREEPJE
of
CONTROL + AFBREEKSTREEPJE

Alle geopende werkmappen berekenen

COMMAND + =
of
F9

Venster sluiten

COMMAND + W
of
CONTROL + W

Excel afsluiten

COMMAND + Q

Het dialoogvenster Ga naar weergeven

CONTROL + G
of
F5

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven

COMMAND + 1
of
CONTROL + 1

Het dialoogvenster Vervangen weergeven

CONTROL + H
of
COMMAND + SHIFT + H

Plakken speciaal

COMMAND + CONTROL + V
of
CONTROL + OPTION + V
of
COMMAND + OPTION + V

Onderstrepen

COMMAND + U

Cursief

COMMAND + I
of
CONTROL + I

Nieuwe lege werkmap

COMMAND + N
of
CONTROL + N

Nieuwe werkmap op basis van sjabloon

COMMAND + SHIFT + P

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven

COMMAND + SHIFT + S
of
F12

Het Help-venster weergeven.

F1
of
COMMAND + /

Alles selecteren

COMMAND + A
of
COMMAND + SHIFT + SPATIEBALK

Een filter toevoegen of verwijderen

COMMAND + SHIFT + F
of
CONTROL + SHIFT + L

De tabbladen op het lint minimaliseren of maximaliseren

COMMAND + OPTION + R

Het dialoogvenster Openen weergeven

COMMAND + O
of
CONTROL + O

Spelling controleren

F7

De synoniemenlijst openen

SHIFT + F7

De opbouwfunctie voor formules weergeven

SHIFT + F3

Het dialoogvenster Naam bepalen openen

COMMAND + F3

Het dialoogvenster Namen maken openen

COMMAND + SHIFT + F3

Een nieuw blad invoegen *

SHIFT + F11

Afdrukken

COMMAND +P of Ctrl+P

Stationery store graphic

COMMAND +P of Ctrl+P

** Deze snelkoppeling conflicten met de toewijzing van Mac OS-sleutel voor een standaard. Als u wilt deze snelkoppeling gebruikt, moet u uw Mac-toetsenbord-instellingen wijzigen. Ga naar Apple > Systeemvoorkeuren > toetsenbord > Sneltoetsen. Op Opdracht Controlen klik vervolgens op te heffen de optie Bureaublad weergeven .

Naar boven

Functietoetsen

Opmerking : Opmerking: Als een functietoets niet werkt zoals u verwacht, drukt u op de toets FN naast de functietoets. Als u niet dat elke keer op de toets FN drukt wilt, kunt u uw Systeemvoorkeuren wijzigen: Ga naar Apple > Systeemvoorkeuren > toetsenbord. Selecteer vervolgens het selectievakje in voor alle F1, F2, enzovoort als standaard functietoetsen gebruiken.

Dit wilt u doen

Druk op

De Help-venster weergeven

F1

De geselecteerde cel bewerken

F2

Een celopmerking invoegen of bewerken

Shift+F2

Het dialoogvenster Opslaan openen

Option + F2

De opbouwfunctie voor formules openen

Shift+F3

Het dialoogvenster Naam bepalen openen

COMMAND +F3

Sluiten

COMMAND +F4

Het dialoogvenster Ga naar weergeven

F5

Het dialoogvenster Zoeken weergeven

Shift+F5

Naar het dialoogvenster Zoeken in blad gaan

Control + F5

Spelling controleren

F7

De synoniemenlijst openen

Shift + F7 of Control + Option + COMMAND + R

De selectie uitbreiden

F8

Toevoegen aan de selectie

Shift+F8

Het dialoogvenster Macro weergeven

Option+F8

Alle geopende werkmappen berekenen

F9

Het actieve blad berekenen

Shift+F9

Het actieve venster minimaliseren

Control + F9

Een contextmenu of "snelmenu" weergeven

Shift + F10

Het actieve venster maximaliseren of herstellen

Control + F10 of COMMAND + F10

Een nieuw grafiekblad invoegen *

F11

Een nieuw blad invoegen *

Shift+F11

Een Excel 4.0-macroblad invoegen

COMMAND + F11

Visual Basic Editor openen

Option + F11

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven

F12

Het dialoogvenster Openen weergeven

COMMAND + F12

Naar boven

Navigeren en schuiven in een blad of werkmap

Dit wilt u doen

Druk op

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan

Een pijltoets

Naar de rand van het huidige gegevensgebied gaan

COMMAND + pijltoets

Naar het begin van de rij gaan

HOME

Naar het begin van het blad gaan

CONTROL + HOME

Naar de laatste in gebruik zijnde cel van het werkblad gaan

CONTROL + END

Eén scherm omlaag gaan

PAGE DOWN
op een MacBook drukt u op FN + PIJL-OMLAAG

Eén scherm omhoog gaan

PAGE UP
op een MacBook drukt u op FN + PIJL-OMHOOG

Eén scherm naar rechts gaan

OPTION + PAGE DOWN

Eén scherm naar links gaan

OPTION + PAGE UP

Naar het volgende blad in de werkmap gaan

CONTROL + PAGE DOWN
of
OPTION + PIJL-RECHTS

Naar het vorige blad in de werkmap gaan

CONTROL + PAGE DOWN
of
OPTION + PIJL-LINKS

Schuiven om de actieve cel weer te geven

CONTROL + DELETE

Het dialoogvenster Ga naar weergeven

CONTROL + G

Het dialoogvenster Zoeken weergeven

CONTROL + F
of
SHIFT + F5

Een zoekopdracht openen (in een cel of als een cel is geselecteerd)

COMMAND + F

Tussen ontgrendelde cellen op een beveiligd blad schakelen

TAB

Naar boven

Papier

Dit wilt u doen

Toetsen

Afdrukken

COMMAND +P of Ctrl+P

Stationery store graphic

COMMAND +P of Ctrl+P

Naar boven

Gegevens op een blad invoeren

Opmerking : Opmerking: Als een functietoets niet werkt zoals u verwacht, drukt u op de toets FN naast de functietoets. Als u niet dat elke keer op de toets FN drukt wilt, kunt u uw Systeemvoorkeuren wijzigen: Ga naar Apple > Systeemvoorkeuren > toetsenbord. Selecteer vervolgens het selectievakje in voor alle F1, F2, enzovoort als standaard functietoetsen gebruiken.

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde cel bewerken

F2

De invoer in een cel voltooien en vooruitgaan in de selectie

RETURN

Een nieuwe regel beginnen in dezelfde cel

CONTROL + OPTION + RETURN

Het geselecteerde cellenbereik vullen met de tekst die u typt

COMMAND + RETURN
of
CONTROL + RETURN

De invoer in een cel voltooien en omhooggaan in de selectie

SHIFT + RETURN

De invoer in een cel voltooien en naar rechts gaan in de selectie

TAB

De invoer in een cel voltooien en naar links gaan in de selectie

SHIFT + TAB

De invoer in een cel annuleren

ESC

Het teken links van het invoegpunt verwijderen of de selectie verwijderen

Delete

Het teken rechts van het invoegpunt verwijderen of de selectie verwijderen
Opmerking: Op sommige kleinere toetsenborden is deze toets niet aanwezig

Verwijderen

De tekst tot aan het einde van de regel verwijderen
Opmerking: Op sommige kleinere toetsenborden is deze toets niet aanwezig

CONTROL + Verwijderen

Eén teken omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan

Een pijltoets

Naar het begin van de regel gaan

Home

Een opmerking invoegen

SHIFT + F2

Een celopmerking openen en bewerken

SHIFT + F2

Omlaag doorvoeren

CONTROL + D
of

COMMAND + D

Naar rechts doorvoeren

CONTROL + R
of

COMMAND + R

Een naam definiëren

CONTROL + L

Naar boven

Werken in cellen in de formulebalk

Opmerking : Opmerking: Als een functietoets niet werkt zoals u verwacht, drukt u op de toets FN naast de functietoets. Als u niet dat elke keer op de toets FN drukt wilt, kunt u uw Systeemvoorkeuren wijzigen: Ga naar Apple > Systeemvoorkeuren > toetsenbord. Selecteer vervolgens het selectievakje in voor alle F1, F2, enzovoort als standaard functietoetsen gebruiken.

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde cel bewerken

F2

De actieve cel bewerken en vervolgens wissen of het vorige teken in de actieve cel verwijderen tijdens het bewerken van de celinhoud

DELETE

De invoer in een cel voltooien

RETURN

Een formule invoeren als matrixformule

COMMAND + SHIFT + RETURN of
CONTROL + SHIFT + RETURN

Invoer in de cel of formulebalk annuleren

ESC

De Opbouwfunctie voor formules weergeven nadat u een geldige functienaam in een formule hebt getypt

CONTROL + A

Een hyperlink invoegen

COMMAND + K
of
CONTROL + K

De actieve cel bewerken en het invoegpunt aan het einde van de regel plaatsen

CONTROL + U

De opbouwfunctie voor formules openen

SHIFT + F3

Het actieve blad berekenen

SHIFT + F9

Een contextmenu weergeven

SHIFT + F10

Een formule beginnen

=

Schakelen tussen de formuleverwijzingstypen absoluut, relatief en gemengd

COMMAND + T
of
F4

De AutoSom-formule invoegen

COMMAND + SHIFT + T

De datum invoeren

CONTROL + PUNTKOMMA (;)

De tijd invoeren

COMMAND + PUNTKOMMA (;)

De waarde van de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk

CONTROL + SHIFT + DUBBEL AANHALINGSTEKEN (")

Schakelen tussen de weergave van celwaarden en de weergave van celformules

CONTROL + ACCENT GRAVE (`)

Een formule uit de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk

CONTROL + APOSTROF (')

De lijst AutoAanvullen weergeven

CONTROL + OPTION + PIJL-OMLAAG

Een naam definiëren

CONTROL + L

Het deelvenster Smart opzoeken openen

CONTROL + OPTION + COMMAND + L

Naar boven

Gegevens opmaken en bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde cel bewerken

F2

Opslaan als werkblad met ingeschakelde macro's

COMMAND + T
of
CONTROL + T

Een regeleinde invoegen in een cel

COMMAND + OPTION + RETURN of
CONTROL + OPTION + RETURN

Speciale tekens zoals symbolen, met inbegrip van emoji, invoegen

CONTROL + COMMAND + SPATIEBALK

Grotere tekengrootte

COMMAND + SHIFT + >

Kleinere tekengrootte

COMMAND + SHIFT + <

Centreren

COMMAND + E

Links uitlijnen

COMMAND + L

Het dialoogvenster Celstijl wijzigen weergeven

COMMAND + SHIFT + L

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven

COMMAND + 1

De getalnotatie Algemeen toepassen

CONTROL + SHIFT + ~

De valutanotatie met twee decimalen toepassen (negatieve getallen worden rood en tussen haakjes weergegeven)

CONTROL + SHIFT + $

De percentagenotatie zonder decimalen toepassen

CONTROL + SHIFT + %

De exponentiële getalnotatie met twee decimalen toepassen

CONTROL + SHIFT + ^

De datumnotatie met de dag, de maand en het jaar toepassen

CONTROL + SHIFT + #

De tijdnotatie met uur- en minuutaanduiding toepassen

CONTROL + SHIFT + @

De getalnotatie met twee decimalen, het scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (-) voor negatieve waarden toepassen

CONTROL + SHIFT + !

Het kader op de geselecteerde cellen toepassen

COMMAND + OPTION + NUL

Een kader rechts van de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-RECHTS

Een kader links van de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-LINKS

Een kader boven de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-OMHOOG

Een kader onder de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-OMLAAG

Kaders verwijderen

COMMAND + OPTION + AFBREEKSTREEPJE

De opmaak Vet toepassen of verwijderen

COMMAND + B

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen

COMMAND + I

Onderstrepen toepassen of verwijderen

COMMAND + U

Doorhalen toepassen of verwijderen

COMMAND + SHIFT + X

Een kolom verbergen

COMMAND + )
of
CONTROL + )

Een kolom weergeven

COMMAND + SHIFT + )
of
CONTROL + SHIFT + )

Een rij verbergen

COMMAND + (
of
CONTROL + (

Een rij zichtbaar maken

COMMAND + SHIFT + (
of
CONTROL + SHIFT + (

De actieve cel bewerken

CONTROL + U

Invoer in de cel of de formulebalk annuleren

ESC

De actieve cel bewerken en vervolgens wissen of het vorige teken in de actieve cel verwijderen tijdens het bewerken van de celinhoud

DELETE

Tekst in de actieve cel plakken

COMMAND + V

De invoer in een cel voltooien

RETURN

De invoer van de huidige cel doorvoeren in geselecteerde cellen

COMMAND + RETURN of
CONTROL + RETURN

Een formule invoeren als matrixformule

COMMAND + SHIFT + RETURN of
CONTROL + SHIFT + RETURN

De Opbouwfunctie voor formules weergeven nadat u een geldige functienaam in een formule hebt getypt

CONTROL + A

Naar boven

Werken met een selectie

Dit wilt u doen

Druk op

Kopiëren

COMMAND + C
of
CONTROL + C

Plakken

COMMAND + V
of
CONTROL + V

Knippen

COMMAND + X
of
CONTROL + X

Wissen

Delete

De selectie wissen

CONTROL + AFBREEKSTREEPJE

De laatste bewerking ongedaan maken

COMMAND + Z

Een kolom verbergen

COMMAND + )
of
CONTROL + )

Een kolom weergeven

COMMAND + SHIFT + )
of
CONTROL + SHIFT + )

Een rij verbergen

COMMAND + (
of
CONTROL + (

Een rij zichtbaar maken

COMMAND + SHIFT + (
of
CONTROL + SHIFT + (

Van boven naar beneden gaan in de selectie (omlaag) *

RETURN

Van beneden naar boven gaan in de selectie (omhoog) *

SHIFT + RETURN

Van links naar rechts gaan in de selectie
of één cel omlaag gaan als er slechts één kolom is geselecteerd

TAB

Van rechts naar links gaan in de selectie
of één cel omhoog gaan als er slechts één kolom is geselecteerd

SHIFT + TAB

Rechtsom naar de volgende hoek van de selectie gaan

CONTROL + PUNT

Geselecteerde cellen groeperen

COMMAND + SHIFT + K

Groepering van geselecteerde cellen opheffen

COMMAND + SHIFT + J

Naar boven

Cellen, kolommen of rijen selecteren

Opmerking : Opmerking: Als een functietoets niet werkt zoals u verwacht, drukt u op de toets FN naast de functietoets. Als u niet dat elke keer op de toets FN drukt wilt, kunt u uw Systeemvoorkeuren wijzigen: Ga naar Apple > Systeemvoorkeuren > toetsenbord. Selecteer vervolgens het selectievakje in voor alle F1, F2, enzovoort als standaard functietoetsen gebruiken.

Dit wilt u doen

Druk op

De selectie met één cel uitbreiden

SHIFT + pijltoets

De selectie uitbreiden tot de laatste cel met inhoud
in dezelfde kolom of rij als de actieve cel

COMMAND + SHIFT + pijltoets

De selectie uitbreiden tot aan het begin van de rij

SHIFT + HOME

De selectie uitbreiden tot aan het begin van het blad

CONTROL + SHIFT + HOME

De selectie uitbreiden tot de laatste gebruikte cel
in het blad (rechtsonder)

CONTROL + SHIFT + END

De hele kolom selecteren

CONTROL + SPATIEBALK

De hele rij selecteren

SHIFT + SPATIEBALK

Het hele blad selecteren

COMMAND + A

Alleen zichtbare cellen selecteren

COMMAND + SHIFT + * (sterretje)

Alleen de actieve cel selecteren wanneer er meerdere cellen zijn geselecteerd

SHIFT + DELETE

De selectie uitbreiden met één scherm omlaag

SHIFT + PAGE DOWN

De selectie uitbreiden met één scherm omhoog

SHIFT + PAGE UP

Schakelen tussen het verbergen van objecten, het weergeven van objecten
en het weergeven van tijdelijke aanduidingen voor objecten

Control + 6

De functie voor het uitbreiden van een selectie
met behulp van de pijltoetsen inschakelen

F8

Een ander celbereik aan de selectie toevoegen

SHIFT + F8

De huidige matrix (dat wil zeggen de matrix waartoe de
actieve cel behoort) selecteren

CONTROL + /

Cellen in een rij selecteren die niet overeenkomen met de waarde in de actieve cel in die rij. U moet de rij selecteren die met de actieve cel begint.

CONTROL + \

Alleen cellen selecteren waarnaar direct wordt verwezen door formules in de selectie

CONTROL + SHIFT + [

Alle cellen selecteren waarnaar direct of indirect wordt verwezen door formules in de selectie

CONTROL + SHIFT + {

Alleen cellen selecteren met formules die direct naar de actieve cel verwijzen

CONTROL + ]

Alle cellen selecteren met formules die direct of indirect naar de actieve cel verwijzen

CONTROL + SHIFT + }

Naar boven

Diagrammen gebruiken

Opmerking : Opmerking: Als een functietoets niet werkt zoals u verwacht, drukt u op de toets FN naast de functietoets. Als u niet dat elke keer op de toets FN drukt wilt, kunt u uw Systeemvoorkeuren wijzigen: Ga naar Apple > Systeemvoorkeuren > toetsenbord. Selecteer vervolgens het selectievakje in voor alle F1, F2, enzovoort als standaard functietoetsen gebruiken.

Dit wilt u doen

Druk op

Een nieuw grafiekblad invoegen. *

F11

Grafiekobjectselectie doorlopen

Een pijltoets

Naar boven

* Deze snelkoppeling conflicten met de toewijzing van Mac OS-sleutel voor een standaard. Als u wilt deze snelkoppeling gebruikt, moet u uw Mac-toetsenbord-instellingen wijzigen. Ga naar Apple > Systeemvoorkeuren > toetsenbord > Sneltoetsen. Op Opdracht Controlen klik vervolgens op te heffen de optie Bureaublad weergeven .

Draaitabelrapporten sorteren, filteren en gebruiken

Dit wilt u doen

Druk op

Het dialoogvenster Sorteren openen

COMMAND + SHIFT + R

Een filter toevoegen of verwijderen

COMMAND + SHIFT + F
of
CONTROL + SHIFT + L

De filterlijst of het snelmenu voor het draaitabelpaginaveld
voor de geselecteerde cel weergeven

OPTION + PIJL-OMLAAG

Naar boven

Overzichtsgegevens

Dit wilt u doen

Druk op

Overzichtssymbolen weergeven of verbergen

CONTROL + 8

Geselecteerde rijen verbergen

CONTROL + 9

Geselecteerde rijen zichtbaar maken

Control + Shift + haakje openen (()

Geselecteerde kolommen verbergen

CONTROL + NUL

Geselecteerde kolommen zichtbaar maken

Control + Shift + haakje sluiten ())

Naar boven

Werken in windows

Bewerking

Druk op

Het lint uitvouwen of minimaliseren

COMMAND + OPTION + R

Overschakelen naar weergave op het volledige scherm

COMMAND + CONTROL + F

Naar het volgende programma overschakelen

COMMAND + TAB

Naar het vorige programma overschakelen

COMMAND + SHIFT + TAB

Het actieve werkmapvenster sluiten

COMMAND + W

De afbeelding van het scherm kopiëren en opslaan in
een schermafbeeldingsbestand op uw bureaublad

COMMAND + SHIFT + 3

Het actieve venster minimaliseren

CONTROL + F9

Het actieve venster maximaliseren of herstellen

CONTROL + F10
of
COMMAND + F10

Excel verbergen

COMMAND + H

Naar boven

Werken in dialoogvensters

Dit wilt u doen

Druk op

Naar het volgende tekstvak gaan

TAB

Naar het vorige vak of besturingselement of de vorige optie of opdracht in een dialoogvenster gaan

SHIFT + TAB

Een dialoogvenster sluiten of een bewerking annuleren

ESC

De bewerking uitvoeren die aan de standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen
(de knop met de dikke rand eromheen, vaak de knop OK)

RETURN

De opdracht annuleren en het dialoogvenster sluiten

ESC

Gerelateerde informatie

Toegankelijkheid in Excel 2016 voor Mac

De sneltoetsen die in dit Help-onderwerp worden beschreven, hebben betrekking op de US-toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

De sneltoetsen voor sommige functies kunnen conflicteren met de standaardtoetstoewijzingen in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze wilt gebruiken, moet u de instellingen voor uw functietoetsen wijzigen. Ga in het Apple-menu naar Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord> Toetsenbord en schakel het selectievakje Gebruik de toetsen F1, F2, enzovoort, als standaardfunctietoetsen in.

Bewerking

Druk op

De opbouwfunctie voor formules openen

SHIFT + F3
of
FN + SHIFT + F3

De laatste zoekactie herhalen (Volgende zoeken)

SHIFT + F4
of
FN + SHIFT + F4

Het venster sluiten

COMMAND + F4
of
FN + COMMAND + F4

Het dialoogvenster Ga naar weergeven

F5

Het dialoogvenster Zoeken weergeven

SHIFT + F5

Naar het volgende deelvenster gaan in een werkmap die is gesplitst

F6

Naar het vorige deelvenster gaan in een werkmap die is gesplitst

SHIFT + F6

Naar het volgende werkmapvenster gaan

COMMAND + F6

Naar het vorige werkmapvenster gaan

COMMAND + SHIFT + F6

De spelling controleren

F7
of
FN + F7

Toevoegen aan de selectie

SHIFT + F8

Het dialoogvenster Macro weergeven

OPTION + F8
of
FN + OPTION + F8

Alle bladen in alle geopende werkmappen berekenen.

F9

Het actieve blad berekenen.

SHIFT + F9

Een contextmenu weergeven.

SHIFT + F10

Een nieuw grafiekblad invoegen.

F11

Een nieuw blad invoegen.

SHIFT + F11

Een Excel 4.0-macroblad invoegen

COMMAND + F11
of
FN + COMMAND + F11

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven

F12

Het dialoogvenster Openen weergeven

COMMAND + F12
of
FN + COMMAND + F12

Naar boven

Navigeren en schuiven in een blad of werkmap

Bewerking

Druk op

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan

Een pijltoets

Naar de rand van het huidige gegevensgebied gaan

CONTROL + pijltoets

Naar het begin van de rij gaan

HOME

Naar het begin van het blad gaan

CONTROL + HOME

Naar de laatste cel gaan die op het blad in gebruik is, dat wil zeggen de cel op het snijpunt van de uiterst rechtse kolom en de onderste rij (in de rechterbenedenhoek) of de cel tegenover de begincel (dit is meestal A1)

CONTROL + END

Eén scherm omlaag gaan

PAGE DOWN

Eén scherm omhoog gaan

PAGE UP

Eén scherm naar rechts gaan

OPTION + PAGE DOWN

Eén scherm naar links gaan

OPTION + PAGE UP

Naar het volgende blad in de werkmap gaan

CONTROL + PAGE DOWN

Naar het vorige blad in de werkmap gaan

CONTROL + PAGE UP

Naar de volgende werkmap of het volgende venster gaan

CONTROL + TAB

Naar de vorige werkmap of het vorige venster gaan

CONTROL + SHIFT + TAB

Naar het volgende deelvenster gaan in een werkmap die is gesplitst

F6

Naar het vorige deelvenster gaan in een werkmap die is gesplitst

SHIFT + F6

Schuiven om de actieve cel weer te geven

CONTROL + DELETE

Het dialoogvenster Ga naar weergeven

CONTROL + G

Het dialoogvenster Zoeken weergeven

COMMAND + F

De laatste zoekactie herhalen (komt overeen met de opdracht Volgende zoeken)

COMMAND + G

Tussen ontgrendelde cellen op een beveiligd blad schakelen

TAB

Naar boven

Afdrukvoorbeelden bekijken en afdrukken

Bewerking

Druk op

Het dialoogvenster Afdrukken weergeven

COMMAND + P

Gegevens op een blad invoeren

Bewerking

Druk op

De invoer in een cel voltooien en vooruitgaan in de selectie

RETURN

Een nieuwe regel beginnen in dezelfde cel

CONTROL + OPTION + RETURN

Het geselecteerde cellenbereik vullen met de tekst die u typt

CONTROL + RETURN

De invoer in een cel voltooien en teruggaan in de selectie

SHIFT + RETURN

De invoer in een cel voltooien en naar rechts gaan in de selectie

TAB

De invoer in een cel voltooien en naar links gaan in de selectie

SHIFT + TAB

De invoer in een cel annuleren

ESC

Het teken links van het invoegpunt verwijderen of de selectie verwijderen

DELETE

Het teken recht van het invoegpunt verwijderen of de selectie verwijderen

Verwijderen

De tekst tot aan het einde van de regel verwijderen

CONTROL + Verwijderen

Eén teken omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan

Een pijltoets

Naar het begin van de regel gaan

HOME

De laatste bewerking herhalen

COMMAND + Y

Een celopmerking bewerken

SHIFT + F2

Omlaag doorvoeren

CONTROL + D

Naar rechts doorvoeren

CONTROL + R

Een naam definiëren

CONTROL + L

Naar boven

Werken in cellen of de formulebalk

Bewerking

Druk op

De actieve cel bewerken en vervolgens wissen of het vorige teken in de actieve cel verwijderen tijdens het bewerken van de celinhoud

DELETE

De invoer in een cel voltooien

RETURN

Een formule invoeren als matrixformule

CONTROL + SHIFT + RETURN

Invoer in de cel of formulebalk annuleren

ESC

De Opbouwfunctie voor formules weergeven nadat u een geldige functienaam in een formule hebt getypt

CONTROL + A

Een hyperlink invoegen

COMMAND + K

De actieve cel bewerken en het invoegpunt aan het einde van de regel plaatsen

CONTROL + U

De opbouwfunctie voor formules openen

SHIFT + F3
of
FN + SHIFT + F3

Alle bladen in alle geopende werkmappen berekenen

COMMAND + =

Het actieve blad berekenen

COMMAND + SHIFT + =

Een formule beginnen

=

Schakelen tussen de formuleverwijzingstypen absoluut, relatief en gemengd

COMMAND + T

De AutoSom-formule invoegen

COMMAND + SHIFT + T

De datum invoeren

CONTROL + PUNTKOMMA (;)

De tijd invoeren

COMMAND + PUNTKOMMA (;)

De waarde van de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk

CONTROL + SHIFT + DUBBEL AANHALINGSTEKEN (")

Schakelen tussen de weergave van celwaarden en de weergave van celformules

CONTROL + ACCENT GRAVE (`)

Een formule uit de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk

CONTROL + APOSTROF (')

De lijst AutoAanvullen weergeven

CONTROL + OPTION + PIJL-OMLAAG

Een naam definiëren

CONTROL + L

Naar boven

Gegevens opmaken en bewerken

Bewerking

Druk op

Het dialoogvenster Stijl weergeven

COMMAND + SHIFT + L

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven

COMMAND + 1

De getalnotatie Algemeen toepassen

CONTROL + SHIFT + ~

De valutanotatie met twee decimalen toepassen (negatieve getallen worden rood en tussen haakjes weergegeven)

CONTROL + SHIFT + $

De percentagenotatie zonder decimalen toepassen

CONTROL + SHIFT + %

De exponentiële getalnotatie met twee decimalen toepassen

CONTROL + SHIFT + ^

De datumnotatie met de dag, de maand en het jaar toepassen

CONTROL + SHIFT + #

De tijdnotatie met uur- en minuutaanduiding toepassen

CONTROL + SHIFT + @

De getalnotatie met twee decimalen, het scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (-) voor negatieve waarden toepassen

CONTROL + SHIFT + !

Het kader op de geselecteerde cellen toepassen

COMMAND + OPTION + NUL

Een kader rechts van de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-RECHTS

Een kader links van de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-LINKS

Een kader boven de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-OMHOOG

Een kader onder de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-OMLAAG

Kaders verwijderen

COMMAND + OPTION + AFBREEKSTREEPJE

De opmaak Vet toepassen of verwijderen

COMMAND + B

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen

COMMAND + I

Onderstrepen toepassen of verwijderen

COMMAND + U

Doorhalen toepassen of verwijderen

COMMAND + SHIFT + X

Rijen verbergen

CONTROL + 9

Verborgen rijen zichtbaar maken

CONTROL + SHIFT + (

Kolommen verbergen

CONTROL + NUL

Verborgen kolommen zichtbaar maken

CONTROL + SHIFT + )

De schaduwtekenstijl toevoegen of verwijderen

COMMAND + SHIFT + W

De contourtekenstijl toevoegen of verwijderen

COMMAND + SHIFT + D

De actieve cel bewerken

CONTROL + U

Invoer in de cel of de formulebalk annuleren

ESC

De actieve cel bewerken en vervolgens wissen of het vorige teken in de actieve cel verwijderen tijdens het bewerken van de celinhoud

DELETE

Tekst in de actieve cel plakken

COMMAND + V

De invoer in een cel voltooien

RETURN

Een formule invoeren als matrixformule

CONTROL + SHIFT + RETURN

De Opbouwfunctie voor formules weergeven nadat u een geldige functienaam in een formule hebt getypt

CONTROL + A

Naar boven

Werken met een selectie

Bewerking

Druk op

De selectie kopiëren

COMMAND + C

De selectie knippen

COMMAND + X

De selectie plakken

COMMAND + V

De inhoud van de selectie wissen

DELETE

De selectie wissen

CONTROL + AFBREEKSTREEPJE

Tekst of afbeeldingen kopiëren naar de knipselmap

CONTROL + OPTION + C

Plakken in de knipselmap

CONTROL + OPTION + V

De laatste bewerking ongedaan maken

COMMAND + Z

Van boven naar beneden gaan in de selectie (omlaag) of in de richting gaan die is geselecteerd in Bewerken in het dialoogvenster Voorkeuren (menu Excel, opdracht Voorkeuren)

RETURN

Van onder naar boven gaan in de selectie (omhoog) of in de richting gaan die tegenovergesteld is aan de richting die is geselecteerd in Bewerken in het dialoogvenster Voorkeuren (menu Excel, opdracht Voorkeuren)

SHIFT + RETURN

Van links naar rechts gaan in de selectie of één cel omlaag gaan als er slechts één kolom is geselecteerd

TAB

Van rechts naar links gaan in de selectie of één cel omhoog gaan als er slechts één kolom is geselecteerd

SHIFT + TAB

Rechtsom naar de volgende hoek van de selectie gaan

CONTROL + PUNT

Afbeeldingen invoegen via de mediabrowser

COMMAND + CONTROL + M

Naar boven

Cellen, kolommen of rijen selecteren

Bewerking

Druk op

De selectie met één cel uitbreiden

SHIFT + pijltoets

De selectie uitbreiden tot de laatste cel met inhoud in dezelfde kolom of rij als de actieve cel

COMMAND + SHIFT + pijltoets

De selectie uitbreiden tot aan het begin van de rij

SHIFT + HOME

De selectie uitbreiden tot aan het begin van het blad

CONTROL + SHIFT + HOME

De selectie uitbreiden tot de laatste gebruikte cel in het blad (rechtsonder)

CONTROL + SHIFT + END

De hele kolom selecteren

CONTROL + SPATIEBALK

De hele rij selecteren

SHIFT + SPATIEBALK

Het hele blad selecteren

COMMAND + A

Alleen de actieve cel selecteren wanneer er meerdere cellen zijn geselecteerd

SHIFT + DELETE

De selectie uitbreiden met één scherm omlaag

SHIFT + PAGE DOWN

De selectie uitbreiden met één scherm omhoog

SHIFT + PAGE UP

Schakelen tussen het verbergen van objecten, het weergeven van objecten en het weergeven van tijdelijke aanduidingen voor objecten

CONTROL + 6

De standaardwerkbalk weergeven of verbergen

CONTROL + 7

De functie voor het uitbreiden van een selectie (met de pijltoetsen) inschakelen

F8

Nog een cellenbereik aan de selectie toevoegen. U kunt ook met de pijltoetsen naar het begin van het bereik gaan dat u wilt toevoegen. Vervolgens drukt u op F8 en de pijltoetsen om het volgende bereik te selecteren.

SHIFT + F8

De huidige matrix (dat wil zeggen de matrix waartoe de actieve cel behoort) selecteren

CONTROL + /

Cellen in een rij selecteren die niet overeenkomen met de waarde in de actieve cel in die rij. U moet de rij selecteren die met de actieve cel begint.

CONTROL + \

Alleen cellen selecteren waarnaar direct wordt verwezen door formules in de selectie

CONTROL + SHIFT + [

Cellen in een kolom selecteren die niet overeenkomen met de waarde in de actieve cel in die kolom. U moet de kolom selecteren die met de actieve cel begint.

CONTROL + |

Alle cellen selecteren waarnaar direct of indirect wordt verwezen door formules in de selectie

CONTROL + SHIFT + {

Alleen cellen selecteren met formules die direct naar de actieve cel verwijzen

CONTROL + ]

Alle cellen selecteren met formules die direct of indirect naar de actieve cel verwijzen

CONTROL + SHIFT + }

Alleen zichtbare cellen in de huidige selectie selecteren

COMMAND + SHIFT + Z

Naar boven

Grafieken

Bewerking

Druk op

Een nieuw grafiekblad invoegen.

F11

Grafiekobjectselectie doorlopen

Een pijltoets

Naar boven

Gegevensformulieren

Bewerking

Druk op

Naar hetzelfde veld in de volgende record gaan

PIJL-OMLAAG

Naar hetzelfde veld in de vorige record gaan

PIJL-OMHOOG

Naar het volgende bewerkbare veld in de record gaan

TAB

Naar het vorige bewerkbare veld in de record gaan

SHIFT + TAB

Naar het eerste veld in de volgende record gaan

RETURN

Naar het eerste veld in de vorige record gaan

SHIFT + RETURN

Naar hetzelfde veld 10 records verderop gaan

PAGE DOWN

Naar hetzelfde veld 10 records terug gaan

PAGE UP

Eén teken naar links gaan in een veld

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan in een veld

PIJL-RECHTS

Het teken links selecteren

SHIFT + PIJL-LINKS

Het teken rechts selecteren

SHIFT + PIJL-RECHTS

Naar boven

Filters en draaitabelrapporten

Bewerking

Druk op

De filterlijst of het snelmenu voor het draaitabelpaginaveld voor de geselecteerde cel weergeven

OPTION + PIJL-OMLAAG

Naar boven

Overzichtsgegevens

Bewerking

Druk op

Overzichtssymbolen weergeven of verbergen

CONTROL + 8

Geselecteerde rijen verbergen

CONTROL + 9

Geselecteerde rijen zichtbaar maken

CONTROL + SHIFT + (

Geselecteerde kolommen verbergen

CONTROL + NUL

Geselecteerde kolommen zichtbaar maken

CONTROL + SHIFT + )

Naar boven

Werkbalken

Bewerking

Druk op

De eerste knop op een zwevende werkbalk actief maken

OPTION + F10

De volgende knop of het volgende menu op de actieve werkbalk selecteren

TAB

De vorige knop of het volgende menu op de actieve werkbalk selecteren

SHIFT + TAB

De bewerking uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen

RETURN

Naar boven

Vensters

Bewerking

Druk op

Het lint uitvouwen of minimaliseren

COMMAND + OPTION + R

Naar het volgende programma overschakelen

COMMAND + TAB

Naar het vorige programma overschakelen

COMMAND + SHIFT + TAB

Het actieve werkmapvenster sluiten

COMMAND + W

Het vorige formaat van het actieve werkmapvenster herstellen

COMMAND + F5

Naar het volgende deelvenster gaan in een werkmap die is gesplitst

F6

Naar het vorige deelvenster gaan in een werkmap die is gesplitst

SHIFT + F6

Naar het volgende werkmapvenster overschakelen

COMMAND + F6

Naar het vorige werkmapvenster overschakelen

COMMAND + SHIFT + F6

De schermafbeelding naar het Klembord kopiëren

COMMAND + SHIFT + 3

De afbeelding van het actieve venster naar het Klembord kopiëren (druk op de toetscombinatie, laat de toetsen los en klik op het gewenste venster)

COMMAND + SHIFT + 4

Naar boven

Dialoogvensters

Bewerking

Druk op

Naar het volgende tekstvak gaan

TAB

Naar het vorige vak of besturingselement of de vorige optie of opdracht in een dialoogvenster gaan

SHIFT + TAB

Een dialoogvenster sluiten of een bewerking annuleren

ESC

Naar het volgende tabblad gaan

CONTROL + TAB

Naar het vorige tabblad gaan

CONTROL + SHIFT + TAB

De bewerking uitvoeren die aan de standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen
(de knop met de dikke rand eromheen, vaak de knop OK)

RETURN

De opdracht annuleren en het dialoogvenster sluiten

ESC

Wist u dat...

Als u geen Office 365-abonnement of de meest recente versie van Office hebt, kunt u deze nu proberen:

Office 365 of de laatste versie van Excel proberen

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Stel een vraag op het forum van de Excel-community

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice (Engelstalig).

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Zoeken en corrigeren van fouten in formules

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×