Excel-sneltoetsen en functietoetsen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen voor Microsoft Excel. Dit geldt ook voor de sneltoetsen die u gebruiken kunt voor toegang tot het lint.

Wist u dit al?

Als u geen Office 365-abonnement of de meest recente versie van Office hebt, kunt u deze nu proberen:

Office 365 of de laatste versie van Excel proberen

Klik op een van de tabbladen onder voor instructies die specifiek zijn voor uw versie van Excel

Dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen voor Excel 2016. Dit geldt ook voor de sneltoetsen die u gebruiken kunt voor toegang tot het lint.

Tip : Als u dit onderwerp tijdens uw werk bij de hand wilt hebben, kunt u op CTRL+P drukken om het onderwerp af te drukken.

Opmerking : Als u vaak een handeling uitvoert waarvoor geen sneltoets is, kunt u een macro opnemen om zelf een sneltoets te maken.

Belangrijk : 

 • Deze sneltoetsen verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Werken mijn oude snelkoppelingen nog?

Sneltoetsen die met Ctrl beginnen werkt nog steeds in Excel 2016. Bijvoorbeeld, Ctrl + C nog steeds wordt gekopieerd naar het Klembord en Ctrl + V nog steeds plakken vanaf het Klembord.

Grootste deel van de oude Alt + menu toetscombinaties nog steeds werkt, ook. Maar u moet weten van de volledige snelkoppeling uit het geheugen, er zijn geen herinneringen scherm van wat de letters te drukken. Bijvoorbeeld, drukt u op Alt, en vervolgens drukt u op een van de oude menu sleutels E (bewerken), V (weergave) ik (Insert), enzovoort. Een invoervak verschijnt dat u gebruikt een access-sleutel van een eerdere versie van Microsoft Office. Als u de hele toetsencombinatie weet, verdergaan en de opdracht worden geactiveerd. Als u de volgorde niet weet, drukt u op Esc en toetsinfobadges in plaats hiervan te gebruiken.

Sneltoetsen gebruiken om het navigeren op het lint

Als u geen ervaring met het lint hebt, kunt de informatie in deze sectie u inzicht krijgen in van het lint toetsenbord snelkoppeling model. Het lint wordt geleverd met nieuwe sneltoetsen, genaamd Toetstips, waarin u verschijnen aanbrengen kunt wanneer u de Alt-toets drukt. Het lint van groepen verwante opdrachten op tabs. Op het tabblad Start, bijvoorbeeld, bevat de groep getal de opdracht opmaak van paginanummer.

labels van toetstips op het lint

Als u wilt een tabblad op het lint weergeven, drukt u op de toets voor het tabblad, bijvoorbeeld, druk op de letter N voor het tabblad Invoegen of M voor het tabblad formules . Dit zorgt ervoor dat alle de toetsinfobadges voor dat van dat tabblad knoppen worden weergegeven. Druk op de toets voor de gewenste knop.

 • Kennismaking met het lint, druk op Alt en, als u wilt schakelen tussen tabbladen, gebruikt u de toetsen pijl-rechts en pijl-links.

 • Als u wilt verbergen, het lint zodat er meer ruimte om te werken, drukt u op Ctrl + F1. Herhaal als het lint weer wilt weergeven.

Ga naar de toegangstoetsen voor het lint

Druk op een van de volgende toegangstoetsen Ga rechtstreeks naar een tabblad op het lint door:

Gewenste actie

Toetsencombinatie

Open de uitleg mij vak op het lint en typ een zoekterm voor ondersteuning of Help-inhoud.

Alt+Q, gevolgd door de zoekterm.

De pagina Bestand openen en de weergave Backstage gebruiken.

ALT + F

Het tabblad Start openen, tekst en getallen opmaken en de zoekfunctie gebruiken.

ALT + H

Het tabblad Invoegen openen en draaitabellen, grafieken, invoegtoepassingen, Sparklines, afbeeldingen, vormen, kopteksten of tekstvakken invoegen.

ALT + N

Het tabblad Pagina-indeling openen en werken met thema's, pagina-instelling, schaal en uitlijning.

ALT + P

Het tabblad Formules openen en functies en berekeningen invoegen, volgen en aanpassen.

ALT + M

Het tabblad Gegevens openen en verbinding maken en werken met gegevens en deze sorteren, filteren en analyseren.

ALT + A

Het tabblad Controleren openen en de spelling controleren, opmerkingen toevoegen en werkbladen en werkmappen beveiligen.

ALT + R

Het tabblad Beeld openen en voorbeelden van pagina-einden en -indelingen bekijken, rasterlijnen en koppen weergeven en verbergen, de zoomvergroting instellen, vensters en deelvensters beheren en macro's weergeven.

ALT + W

Naar boven

Werken in de tabbladen op het lint en de menu's met het toetsenbord

Gewenste actie

Toetsencombinatie

Het actieve tabblad van het lint selecteren en de toegangstoetsen activeren.

Alt of F10. Gebruik toegangstoetsen of pijltoetsen om naar een ander tabblad te gaan.

De focus verplaatsen naar de opdrachten op het lint.

Tab of Shift + Tab

De focus omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen tussen de items op het lint.

Pijl-omlaag, pijl-omhoog, pijl-links of pijl-rechts

Een geselecteerde knop activeren.

SPATIEBALK of Enter

De lijst voor een geselecteerde opdracht openen.

Pijl-omlaag

Het menu voor een geselecteerde knop openen.

ALT + pijl-omlaag

Naar de volgende opdracht gaan als een menu of submenu is geopend.

Toets pijl-omlaag

Het lint uitvouwen of samenvouwen.

CTRL + F1

Een contextmenu openen.

Shift+F10 of

menutoets

Naar het submenu gaan wanneer een hoofdmenu is geopend of geselecteerd.

Toets pijl-links

Naar boven

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel worden de meestgebruikte sneltoetsen in Excel 2016 beschreven.

Gewenste actie

Toetsencombinatie

Een spreadsheet sluiten

CTRL + W

Een spreadsheet openen

CTRL + O

Naar het tabblad Start gaan

ALT + H

Een spreadsheet opslaan

CTRL + S

Kopiëren

CTRL + C

Plakken

CTRL + V

Ongedaan maken

CTRL + Z

Celinhoud verwijderen

Delete

Een opvulkleur kiezen

Alt+H, H

Knippen

CTRL + X

Naar het tabblad Invoegen gaan

ALT + N

Vet

CTRL + B

Celinhoud centreren

Alt+H, A, C

Naar het tabblad Pagina-indeling gaan

ALT + P

Naar het tabblad Gegevens gaan

ALT + A

Naar het tabblad Beeld gaan

ALT + W

Een cel opmaken vanuit het contextmenu

Shift+F10 of

menutoets

Randen toevoegen

Alt+H, B

Kolom verwijderen

Alt+H, D, C

Naar het tabblad Formule gaan

ALT + M

Naar boven

Navigeren in cellen: sneltoetsen

Gewenste actie

Toetsencombinatie

Naar de vorige cel in een werkblad of de vorige optie in een dialoogvenster gaan.

Shift + Tab

Eén cel omhoog gaan in een werkblad.

Toets pijl-omhoog

Eén cel omlaag gaan in een werkblad.

Toets pijl-omlaag

Eén cel naar links gaan in een werkblad.

Toets pijl-links

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

Toets pijl-rechts

Naar de rand van het huidige gegevensgebied in een werkblad gaan.

CTRL + pijltoets

Eindmodus activeren, naar de volgende niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel gaan en Eindmodus uitschakelen. Als de cellen leeg zijn, gaat u naar de laatste cel in de rij of kolom.

End, pijltoets

Naar de laatste cel, in de rechterbenedenhoek, van een werkblad gaan.

Ctrl + End

De selectie cellen uitbreiden tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek).

Ctrl + Shift + End

Naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster gaan als Scroll Lock is ingeschakeld.

Home+Scroll Lock

Naar het begin van een rij in een werkblad gaan. Home Naar het begin van een werkblad gaan.

Ctrl + Home

Eén cel omlaag gaan in een werkblad.

Pagina omlaag

Naar het volgende blad in een werkmap gaan.

Ctrl + Page Down

Eén scherm naar rechts gaan in een werkblad.

ALT + Page Down

Eén scherm omhoog gaan in een werkblad.

Pagina omhoog

Eén scherm naar links gaan in een werkblad.

ALT + Page Up

Naar het vorige blad in een werkmap gaan.

Ctrl + Page Up

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad. In een beveiligd werkblad schakelt u hiermee tussen ontgrendelde cellen.

Tabblad

Naar boven

Selecteren en acties uitvoeren: sneltoetsen

Gewenste actie

Toetsencombinatie

Het hele werkblad selecteren.

CTRL + A of Ctrl + Shift + spatiebalk

Het huidige en het volgende blad in een werkmap selecteren.

Ctrl + Shift + Page Down

Het huidige en het vorige blad in een werkmap selecteren.

Ctrl + Shift + Page Up

De selectie cellen met één cel uitbreiden.

SHIFT + pijl-toets

De celselectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

Ctrl + Shift + pijltoets

De uitbreidingsmodus inschakelen en de pijltoetsen gebruiken om een selectie uit te breiden. Druk opnieuw om deze modus uit te schakelen.

De uitbreidingsmodus inschakelen en de pijltoetsen gebruiken om een selectie uit te breiden. Druk opnieuw om deze modus uit te schakelen. F8

Een niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik met behulp van de pijltoetsen toevoegen aan een celselectie.

SHIFT + F8

Een nieuwe regel in dezelfde cel beginnen.

ALT + invoeren

Het geselecteerde celbereik vullen met de huidige invoer.

Ctrl + Enter

Celinvoer voltooien en de cel erboven selecteren.

Shift + Enter

Een hele kolom in een werkblad selecteren.

CTRL + SPATIEBALK

Een hele rij in een werkblad selecteren.

SHIFT + SPATIEBALK

Alle objecten in een werkblad selecteren wanneer een object is geselecteerd.

Ctrl + Shift + spatiebalk

De celselectie uitbreiden tot het begin van het werkblad.

Ctrl + Shift + Home

Het huidige gebied selecteren, als het werkblad gegevens bevat. Druk een tweede keer om het huidige gebied en de bijbehorende samenvattingsrijen te selecteren. Druk een derde keer om het hele werkblad te selecteren.

CTRL + A of Ctrl + Shift + spatiebalk

Het huidige gebied rond de actieve cel of een heel draaitabelrapport selecteren.

Ctrl+Shift+sterretje (*)

De eerste opdracht in het menu selecteren als er een menu of submenu zichtbaar is.

Start

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

CTRL + Y

De laatste bewerking ongedaan maken.

CTRL + Z

Naar boven

Opmaak in cellen: sneltoetsen

Gewenste actie

Toetsencombinatie

Een cel opmaken via het dialoogvenster Cellen opmaken.

CTRL + 1

Lettertypen opmaken in het dialoogvenster Cellen opmaken.

Ctrl + Shift + F of Ctrl + Shift + P

De actieve cel bewerken en de invoegpositie naar het einde van de inhoud verplaatsen. Als bewerken is uitgeschakeld voor de cel, verplaatst u de invoegpositie naar de formulebalk. Bij het bewerken van een formule schakelt u de Point-modus in of uit zodat u de pijltoetsen kunt gebruiken om een verwijzing te maken.

F2

Een celopmerking toevoegen of bewerken.

SHIFT + F2

Lege cellen invoegen via het dialoogvenster Invoegen.

Ctrl + Shift + plusteken (+)

Het dialoogvenster Verwijderen weergeven om geselecteerde cellen te verwijderen.

CTRL + minteken (-)

De huidige tijd invoeren.

Ctrl + Shift + dubbele punt (:)

De huidige datum invoeren.

CTRL + puntkomma (;)

Schakelen tussen de weergave van celwaarden of formules in het werkblad.

Ctrl+accent grave (`)

Een formule uit de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk.

CTRL + apostrof (')

De geselecteerde cellen verplaatsen.

CTRL + X

De geselecteerde cellen kopiëren.

CTRL + C

De inhoud op de invoegpositie plakken en een selectie vervangen.

CTRL + V

Inhoud plakken via het dialoogvenster Plakken speciaal.

Ctrl + Alt + V

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+I of Ctrl+3

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+B of Ctrl+2

Tekst onderstrepen of onderstreping verwijderen.

Ctrl+U of Ctrl+4

Opmaak toepassen of verwijderen doorhalen.

CTRL + 5

Schakelen tussen het verbergen van objecten, het weergeven van objecten en het weergeven van tijdelijke aanduidingen voor objecten.

CTRL + 6

Een rand op de geselecteerde cellen toepassen.

Ctrl+Shift+en-teken (&)

De rand van de geselecteerde cellen verwijderen.

Ctrl+Shift+onderstrepen (_)

De overzichtsknoppen weergeven of verbergen.

CTRL + 8

De geselecteerde rijen verbergen.

CTRL + 9

De geselecteerde kolommen verbergen.

CTRL + 0

De inhoud en opmaak van de bovenste cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen eronder. Hiervoor wordt de opdracht Omlaag doorvoeren gebruikt.

CTRL + D

De inhoud en opmaak van de meest linkse cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen rechts ervan. Hiervoor wordt de opdracht Rechts doorvoeren gebruikt.

CTRL + R

De standaardgetalnotatie toepassen.

Ctrl+Shift+tilde (~)

De notatie Valuta met twee decimalen toepassen (negatieve getallen tussen haakjes).

Ctrl+Shift+dollarteken ($)

De notatie Percentage zonder decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+percentage (%)

De getalnotatie Wetenschappelijk met twee decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+caret-teken (^)

De notatie Datum met de dag, de maand en het jaar toepassen.

Ctrl+Shift+hekje (#)

De notatie Tijd met uren en minuten en AM of PM toepassen.

Ctrl+Shift+apenstaartje (@)

Het getal toepassen-indeling met twee decimalen, duizendtallen scheidingsteken en het minteken (-) voor negatieve waarden.

Ctrl+Shift+uitroepteken (!)

Een hyperlink maken of bewerken.

CTRL + K

De spelling controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

F7

De opties voor snelle analyse voor geselecteerde cellen met gegevens weergeven.

CTRL + Q

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

Ctrl+L of Ctrl+T

Naar boven

Werken met gegevens, functies en de formulebalk: sneltoetsen

Gewenste actie

Toetsencombinatie

Een heel draaitabelrapport selecteren.

Ctrl+Shift+sterretje (*)

De actieve cel bewerken en de invoegpositie naar het einde van de inhoud verplaatsen. Als bewerken is uitgeschakeld voor de cel, verplaatst u de invoegpositie naar de formulebalk. Bij het bewerken van een formule schakelt u de Point-modus in of uit zodat u de pijltoetsen kunt gebruiken om een verwijzing te maken.

F2

De formulebalk uit- of samenvouwen.

Ctrl + Shift + U

De celinvoer annuleren (in een cel of in de formulebalk).

Esc

Invoer in de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren.

Klik hier

De cursor naar het einde van de tekst verplaatsen in de formulebalk.

Ctrl + End

Alle tekst in de formulebalk vanaf de cursorpositie tot het einde selecteren.

Ctrl + Shift + End

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

F9

Het actieve werkblad berekenen.

SHIFT + F9

Bereken alle werkbladen in alle geopende werkmappen, ongeacht of ze sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

Ctrl + Alt + F9

Afhankelijke formules controleren en vervolgens alle cellen in de geopende werkmappen berekenen, inclusief cellen die niet zijn gemarkeerd voor berekening.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Het menu of bericht voor een knop Foutcontrole weergegeven.

Alt + Shift + F10

Het dialoogvenster Functieargumenten weergegeven als de invoegpositie zich rechts van een functienaam in een formule bevindt.

CTRL + A

Argumentnamen en haakjes invoegen als de invoegpositie zich rechts van de functienaam in een formule bevindt.

Ctrl + Shift + A

Snel aanvullen aanroepen om automatisch patronen te herkennen in aangrenzende kolommen en de huidige kolom te vullen

CTRL + E

Door alle combinaties van absolute en relatieve verwijzingen bladeren wanneer een celverwijzing of -bereik is geselecteerd.

F4

Een functie invoegen.

SHIFT + F3

De waarde in de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of de formulebalk.

Ctrl+Shift+rechte aanhalingstekens (")

Een ingesloten grafiek op basis van de gegevens in het huidige bereik maken.

ALT + F1

In een apart grafiekblad een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik.

F11

Een naam definiëren die moet worden gebruikt in verwijzingen.

Alt+M, M, D

Een naam plakken vanuit het dialoogvenster Naam plakken (als er namen zijn gedefinieerd in de werkmap).

F3

Naar het eerste veld in de volgende record van een gegevensformulier gaan.

Voer

Een macro maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen.

ALT + F8

De editor Microsoft VBA (Visual Basic For Applications) openen.

ALT + F11

Naar boven

Functietoetsen

Toets

Beschrijving

F1

Het taakvenster Excel Help weergeven.

CTRL + F1 weergeven of verbergen van het lint.

ALT + F1 maakt een ingesloten grafiek van de gegevens in het huidige bereik.

Alt + Shift + F1 Hiermee voegt u een nieuw werkblad.

F2

De actieve cel bewerken en de invoegpositie naar het einde van de inhoud verplaatsen. Als bewerken is uitgeschakeld voor de cel, verplaatst u de invoegpositie naar de formulebalk. Bij het bewerken van een formule schakelt u de Point-modus in of uit zodat u de pijltoetsen kunt gebruiken om een verwijzing te maken.

SHIFT + F2 of een celopmerking bewerken.

CTRL + F2 geeft u het afdrukvoorbeeld op het tabblad afdrukken in de Backstage-weergave.

F3

Het dialoogvenster Naam plakken weergeven. Alleen beschikbaar als er namen zijn gedefinieerd in de werkmap (tabblad Formules, groep Gedefinieerde namen, Naam definiëren).

SHIFT + F3 geeft het dialoogvenster Functie invoegen .

F4

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Wanneer u een celverwijzing of -bereik selecteert in een formule, bladert u met F4 door alle verschillende combinaties van absolute en relatieve verwijzingen.

CTRL + F4 sluit u het geselecteerde werkmapvenster.

ALT + F4 sluit Excel.

F5

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

CTRL + F5 herstelt u de venstergrootte van het geselecteerde werkmapvenster.

F6

Schakelen tussen het werkblad, het lint, de taakvenster en de zoomknoppen bevinden. In een werkblad die is gesplitst (menuBeeld , Dit venster beheren, Titels blokkeren, opdracht Gesplitst venster ) omvat F6 de titels wanneer schakelen tussen de deelvensters en het lint.

SHIFT + F6 schakelt u tussen het werkblad, de zoomknoppen bevinden, het taakvenster en het lint.

CTRL + F6 schakelt u naar het volgende werkmapvenster wanneer er meerdere werkmapvensters geopend zijn.

F7

Het dialoogvenster Spelling weergeven om de spelling te controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

CTRL + F7 kunt u de opdracht verplaatsen op het werkmapvenster uitvoeren wanneer deze niet is gemaximaliseerd. Gebruik de pijltoetsen om het venster en wanneer u klaar bent druk op Enter, of op Esc om te annuleren.

F8

De modus Uitbreiden in- of uitschakelen. In de modus Uitbreiden verschijnt de tekst Uitgebreide selectie op de statusregel. Met behulp van de pijltoetsen breidt u de selectie uit.

SHIFT + F8 kunt u een niet-aangrenzende cel of bereik toevoegen aan een selectie van cellen met behulp van de pijltoetsen.

CTRL + F8 kunt u de opdracht formaat (op het systeemmenu voor het werkmapvenster) uitvoeren als een werkmap niet is gemaximaliseerd.

ALT + F8 geeft het dialoogvenster Macro als u wilt maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen van een macro.

F9

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

SHIFT + F9 berekent u het actieve werkblad.

Ctrl + Alt + F9 berekent u alle werkbladen in alle geopende werkmappen, ongeacht of ze sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

Ctrl + Alt + Shift + F9 afhankelijke formules opnieuw controleren en vervolgens alle cellen in alle geopende werkmappen, inclusief de cellen niet gemarkeerd als hoeft te worden berekend berekend.

CTRL + F9 minimaliseert een werkmapvenster op een pictogram.

F10

Toetstips in- of uitschakelen. (Doet u Alt ingedrukt houdt hetzelfde).

SHIFT + F10 opent u het snelmenu voor een geselecteerd item.

Alt + Shift + F10 wordt het menu of bericht voor een knop foutcontrole.

CTRL + F10 gemaximaliseerd of hersteld van het geselecteerde werkmapvenster.

F11

Een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik in een apart grafiekblad.

SHIFT + F11 voegt een nieuw werkblad.

ALT + F11 wordt de Microsoft Visual Basic voor Applications editor geopend, waarin u een macro maken kunt met behulp van Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven.

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Toets

Beschrijving

ALT

De toetstips (nieuwe sneltoetsen) op het lint weergeven.

Bijvoorbeeld:

ALT, W, P schakelt u het werkblad naar de weergave pagina-indeling.

ALT, W, L schakelt u het werkblad naar de normale weergave.

ALT, W, p schakelt u het werkblad naar de weergave Pagina-eindevoorbeeld.

Pijltoetsen

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan in een werkblad.

CTRL + pijltoets verplaatst u de rand van de huidige gegevensgebied in een werkblad.

SHIFT + pijltoets wordt de celselectie met één cel uitgebreid.

Ctrl + Shift + pijltoets wordt de celselectie naar de laatste cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel uitgebreid of als de volgende cel leeg is, is de selectie uitbreiden tot de volgende niet-lege cel.

Pijl-links of pijl-rechts selecteert het tabblad naar links of naar rechts wanneer het lint is geselecteerd. Wanneer een submenu geopend of geselecteerd is, wordt deze pijltoetsen schakelen tussen het hoofdmenu en het submenu. Als een tabblad op het lint is geselecteerd, gaat u met deze toetsen knoppen op het tabblad.

Hiermee selecteert u de volgende of vorige opdracht pijl-omlaag of pijl-omhoog wanneer een menu of submenu geopend is. Wanneer een tabblad op het lint is geselecteerd, wordt deze toetsen navigeren omhoog of omlaag in de tabbladgroep.

In een dialoogvenster gaat u met pijltoetsen van de ene naar de andere optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een optiegroep.

Pijl-omlaag of Alt + pijl-omlaag opent een geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Backspace

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen (in de formulebalk).

Hiermee wist u ook de inhoud van de actieve cel.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken links van de invoegpositie.

Verwijderen

De celinhoud (gegevens en formules) verwijderen uit geselecteerde cellen zonder de opmaak of opmerkingen van de cellen te verwijderen.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken rechts van de invoegpositie.

Einde

Met End schakelt u de eindmodus in of uit. In de eindmodus kunt u op een pijltoets drukken om naar de eerstvolgende niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel te gaan. De eindmodus wordt automatisch uitgeschakeld nadat u op de pijltoets hebt gedrukt. Zorg dat u nogmaals op End drukt voordat u op de volgende pijltoets drukt. De eindmodus wordt op de statusbalk aangegeven wanneer deze is ingeschakeld.

Als de cellen leeg zijn, gaat u naar de laatste cel in de rij of kolom wanneer u op End en vervolgens op een pijltoets drukt.

Einde selecteert u ook de laatste opdracht in het menu als een menu of submenu zichtbaar is.

Ctrl + End gaat u naar de laatste cel in een werkblad, klikt u op de onderste gebruikte rij van de meest rechtse kolom. Als de cursor zich in de formulebalk, u Ctrl + End verplaatst de cursor naar het einde van de tekst.

Ctrl + Shift + End breidt de selectie van cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek). Als de cursor zich in de formulebalk, Ctrl + Shift + End Hiermee selecteert u alle tekst in de formulebalk vanaf de positie van de cursor naar het einde, heeft dit geen invloed op de hoogte van de formulebalk.

Klik hier

Celinvoer in een cel of op de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren (standaard).

In een gegevensformulier gaat u hiermee naar het eerste veld in de volgende record.

Een geselecteerd menu openen (druk op F10 om de menubalk te activeren) of de actie voor een geselecteerde opdracht uitvoeren.

De actie uitvoeren voor de standaardopdrachtknop in een dialoogvenster (de knop met de donkere rand, meestal de knop OK).

Alt + Enter begint u een nieuwe regel in dezelfde cel.

Ctrl + Enter voert het geselecteerde bereik met de huidige invoer.

Shift + Enter voltooit de celinvoer en selecteert u de cel erboven.

Esc

De celinvoer annuleren (in een cel of op de formulebalk).

Hiermee sluit u een geopend menu of submenu, dialoogvenster of berichtvenster.

Ook sluit u hiermee de modus volledig scherm wanneer deze modus is toegepast en keert terug naar de normale scherm om het lint en de statusbalk opnieuw weer te geven.

Start

Naar het begin van een rij in een werkblad gaan.

Hiermee gaat u naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster als Scroll Lock is ingeschakeld.

Hiermee selecteert u de eerste opdracht in een menu als er een menu of submenu zichtbaar is.

Ctrl + Home gaat u naar het begin van een werkblad.

Ctrl + Shift + Home breidt de selectie van cellen naar het begin van het werkblad.

Pagina omlaag

De invoegpositie één scherm omlaag verplaatsen in een werkblad.

ALT + Page Down de invoegpositie één scherm naar rechts in een werkblad.

Ctrl + Page Down verplaatst naar het volgende blad in een werkmap.

Ctrl + Shift + Page Down selecteert u het huidige en volgende blad in een werkmap.

Pagina omhoog

De invoegpositie één scherm omhoog verplaatsen in een werkblad.

ALT + Page Up de invoegpositie één scherm naar links in een werkblad.

Ctrl + Page Up verplaatst naar het vorige blad in een werkmap.

Ctrl + Shift + Page Up selecteert u het huidige en het vorige blad in een werkmap.

SPATIEBALK

De actie uitvoeren voor de geselecteerde knop in een dialoogvenster, of een selectievakje in- of uitschakelen in een dialoogvenster.

CTRL + SPATIEBALK selecteert een hele kolom in een werkblad.

SHIFT + SPATIEBALK selecteert een hele rij in een werkblad.

Ctrl + Shift + spatiebalk selecteert u het hele werkblad.

 • Als het werkblad gegevens bevat, selecteert met Ctrl + Shift + spatiebalk het huidige gebied. U nogmaals op Ctrl + Shift + spatiebalk drukt, selecteert de huidige gebied en bijbehorende samenvattingsrijen. Drukken op Ctrl + Shift + spatiebalk een derde tijd, selecteert het hele werkblad.

 • Wanneer een object is geselecteerd, selecteert met Ctrl + Shift + spatiebalk alle objecten op een werkblad.

ALT + SPATIEBALK geeft het systeemmenu voor het Excel-venster .

Tabblad

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

De invoegpositie verplaatsen tussen de ontgrendelde cellen in een beveiligd werkblad.

De invoegpositie verplaatsen naar de volgende optie of optiegroep in een dialoogvenster.

Shift + Tab verplaatst naar de vorige cel in een werkblad of de vorige optie in een dialoogvenster.

Ctrl + Tab activeert u het volgende tabblad in het dialoogvenster.

Ctrl + Shift + Tab activeert u het vorige tabblad in een dialoogvenster.

Naar boven

Dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen voor Excel 2013. Dit geldt ook voor de sneltoetsen die u gebruiken kunt voor toegang tot het lint.

Tip : Als u dit onderwerp tijdens uw werk bij de hand wilt hebben, kunt u op CTRL+P drukken om het onderwerp af te drukken.

Opmerking : Als u vaak een handeling uitvoert waarvoor geen sneltoets is, kunt u een macro opnemen om zelf een sneltoets te maken.

Belangrijk : 

 • Deze sneltoetsen verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Toegang tot het lint via het toetsenbord

Als u geen ervaring met het lint hebt, kunt de informatie in deze sectie u inzicht krijgen in van het lint toetsenbord snelkoppeling model. Het lint wordt geleverd met nieuwe sneltoetsen, genaamd Toetstips, waarin u verschijnen aanbrengen kunt wanneer u de Alt-toets drukt.

labels van toetstips op het lint

Als u wilt een tabblad op het lint weergeven, drukt u op de toets voor het tabblad, bijvoorbeeld, druk op de letter N voor het tabblad Invoegen of M voor het tabblad formules . Dit zorgt ervoor dat alle de toetsinfobadges voor dat van dat tabblad knoppen worden weergegeven. Druk op de toets voor de gewenste knop.

Werken mijn oude snelkoppelingen nog?

Toetscombinaties die beginnen met Ctrl werken nog steeds in Microsoft Excel 2013. Zo kunt u Ctrl+C nog steeds gebruiken om te kopiëren naar het Klembord en Ctrl+V om te plakken vanaf het Klembord.

Grootste deel van de oude Alt + menu toetscombinaties nog steeds werkt, ook. Maar u moet weten van de volledige snelkoppeling uit het geheugen, er zijn geen herinneringen scherm van wat de letters te drukken. Bijvoorbeeld, drukt u op Alt, en vervolgens drukt u op een van de oude menu sleutels E (bewerken), V (weergave) ik (Insert), enzovoort. Een invoervak verschijnt dat u gebruikt een access-sleutel van een eerdere versie van Microsoft Office. Als u de hele toetsencombinatie weet, verdergaan en de opdracht initiëren. Als u de volgorde niet weet, drukt u op Esc en toetsinfobadges in plaats hiervan te gebruiken.

Sneltoetscombinaties met CTRL

Toets

Beschrijving

CTRL + PAGE DOWN

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van links naar rechts.

Ctrl + Page up

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van rechts naar links.

Ctrl + Shift + &

De rand op de geselecteerde cellen toepassen.

CTRL + Shift_

De rand van de geselecteerde cellen verwijderen.

Ctrl + Shift + ~

De getalnotatie Standaard toepassen.

Ctrl + Shift + $

De notatie Valuta met twee decimalen toepassen (negatieve getallen tussen haakjes).

Ctrl + Shift + %

De notatie Percentage zonder decimalen toepassen.

Ctrl + Shift + ^

De getalnotatie Wetenschappelijk met twee decimalen toepassen.

Ctrl + Shift + #

De notatie Datum met de dag, de maand en het jaar toepassen.

Ctrl + Shift + @.

De notatie Tijd met uren en minuten en AM of PM toepassen.

Ctrl + Shift +!

De notatie Getal toepassen met twee decimalen, een scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (–) voor negatieve waarden.

Ctrl + Shift + *

Het huidige gebied rondom de actieve cel selecteren (het gegevensgebied dat wordt omsloten door lege rijen en lege kolommen).

In een draaitabel het hele draaitabelrapport selecteren.

Ctrl + Shift +:

De huidige tijd invoeren.

Ctrl + Shift + "

De waarde in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

Ctrl + Shift + plusteken (+)

Het dialoogvenster Invoegen weergeven om lege cellen in te voegen.

CTRL + minteken (-)

Het dialoogvenster Verwijderen weergeven om de geselecteerde cellen te verwijderen.

CTRL +;

De huidige datum invoeren.

CTRL +'

Schakelen tussen de weergave van celwaarden en formules in het werkblad.

CTRL +'

De formule in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

CTRL + 1

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven.

CTRL + 2

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

CTRL + 3

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

CTRL + 4

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

CTRL + 5

De opmaak Doorhalen toepassen of verwijderen.

CTRL + 6

Schakelen tussen het verbergen van objecten en weergeven van objecten.

CTRL + 8

De overzichtsknoppen weergeven of verbergen.

CTRL + 9

De geselecteerde rijen verbergen.

CTRL + 0

De geselecteerde kolommen verbergen.

CTRL + A

Het hele werkblad selecteren.

Als het werkblad gegevens bevat, selecteert met Ctrl + A het huidige gebied. Druk op Ctrl + A een tweede keer, selecteert het hele werkblad.

Als de invoegpositie zich rechts van een functienaam in een formule bevindt, wordt het dialoogvenster Functieargumenten weergegeven.

Ctrl + Shift + A voegt u de argumentnamen en haakjes als de invoegpositie zich rechts van de naam van een functie in een formule.

CTRL + B

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

CTRL + C

De geselecteerde cellen kopiëren.

CTRL + D

De inhoud en opmaak van de bovenste cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen eronder. Hiervoor wordt de opdracht Omlaag doorvoeren gebruikt.

CTRL + E

Snel aanvullen aanroepen om automatisch patronen te herkennen in aangrenzende kolommen en de huidige kolom te vullen

CTRL + F

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Zoeken is geselecteerd.

SHIFT + F5 ook dit tabblad worden weergegeven terwijl u Shift + F4 de laatste actie voor het Zoeken herhalen.

Ctrl + Shift + F opent het dialoogvenster Cellen opmaken met het tabblad lettertype is geselecteerd.

CTRL + G

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Dit dialoogvenster wordt ook weergegeven als u op F5 drukt.

CTRL + H

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Vervangen is geselecteerd.

CTRL + I

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

CTRL + K

Het dialoogvenster Hyperlink invoegen weergeven voor nieuwe hyperlinks of het dialoogvenster Hyperlink bewerken weergeven voor geselecteerde, bestaande hyperlinks.

CTRL + L

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

CTRL + N

Een nieuwe, lege werkmap maken.

CTRL + O

Het dialoogvenster Openen weergeven om een bestand te openen of te zoeken.

Ctrl + Shift + O selecteert u alle cellen die opmerkingen bevatten.

CTRL + P

Het tabblad Afdrukken weergeven in Microsoft Office Backstage-weergave.

Ctrl + Shift + P wordt geopend in het dialoogvenster Cellen opmaken met het tabblad lettertype is geselecteerd.

CTRL + Q

De opties voor Snelle analyse weergeven voor uw gegevens als er cellen zijn waarin die gegevens zijn geselecteerd.

CTRL + R

De inhoud en opmaak van de meest linkse cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen rechts ervan. Hiervoor wordt de opdracht Rechts doorvoeren gebruikt.

CTRL + S

Het actieve bestand opslaan met de huidige naam, locatie en bestandsindeling.

CTRL + T

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

CTRL + U

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

Ctrl + Shift + U schakelt u tussen uitvouwen en samenvouwen van de formulebalk.

CTRL + V

De inhoud van het Klembord invoegen bij de invoegpositie en daarmee eventueel geselecteerde cellen vervangen. U kunt deze sneltoets pas gebruiken nadat u een object, tekst of celinhoud hebt geknipt of gekopieerd.

Ctrl + Alt + V wordt weergegeven in het dialoogvenster Plakken speciaal . Beschikbaar nadat u geknipte of gekopieerde een object, tekst of de inhoud van cel in een werkblad of in een ander programma.

CTRL + W

Het geselecteerde werkmapvenster sluiten.

CTRL + X

De geselecteerde cellen knippen.

CTRL + Y

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

CTRL + Z

De laatste opdracht terugdraaien of de laatst getypte invoer verwijderen. Hiervoor wordt de opdracht Ongedaan maken gebruikt.

Tip : De toetscombinaties Ctrl+J en Ctrl+M zijn op dit moment niet in gebruik.

Naar boven

Functietoetsen

Toets

Beschrijving

F1

Het taakvenster Excel Help weergeven.

CTRL + F1 weergeven of verbergen van het lint.

ALT + F1 maakt een ingesloten grafiek van de gegevens in het huidige bereik.

Alt + Shift + F1 Hiermee voegt u een nieuw werkblad.

F2

De actieve cel bewerken en de invoegpositie aan het eind van de celinhoud plaatsen. Als bewerken in een cel is uitgeschakeld, verplaatst u hiermee de invoegpositie naar de formulebalk.

SHIFT + F2 of een celopmerking bewerken.

CTRL + F2 geeft u het afdrukvoorbeeld op het tabblad afdrukken in de Backstage-weergave.

F3

Het dialoogvenster Naam plakken weergeven. Alleen beschikbaar als er namen zijn gedefinieerd in de werkmap (tabblad Formules, groep Gedefinieerde namen, Naam definiëren).

SHIFT + F3 geeft het dialoogvenster Functie invoegen .

F4

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Wanneer u een celverwijzing of -bereik selecteert in een formule, bladert u met F4 door alle verschillende combinaties van absolute en relatieve verwijzingen.

CTRL + F4 sluit u het geselecteerde werkmapvenster.

ALT + F4 sluit Excel.

F5

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

CTRL + F5 herstelt u de venstergrootte van het geselecteerde werkmapvenster.

F6

Schakelen tussen het werkblad, het lint, het taakvenster en de knoppen voor in- en uitzoomen. In een gesplitst werkblad (menu Beeld, Dit venster beheren, Titels blokkeren, opdracht Venster splitsen), schakelt u met F6 ook tussen de gesplitste deelvensters als u schakelt tussen deelvensters en het lint.

SHIFT + F6 schakelt u tussen het werkblad, de zoomknoppen bevinden, het taakvenster en het lint.

CTRL + F6 schakelt u naar het volgende werkmapvenster wanneer er meerdere werkmapvensters geopend zijn.

F7

Het dialoogvenster Spelling weergeven om de spelling te controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

CTRL + F7 kunt u de opdracht verplaatsen op het werkmapvenster uitvoeren wanneer deze niet is gemaximaliseerd. Gebruik de pijltoetsen om het venster en wanneer u klaar bent druk op Enter, of op Esc om te annuleren.

F8

De modus Uitbreiden in- of uitschakelen. In de modus Uitbreiden verschijnt de tekst Uitgebreide selectie op de statusregel. Met behulp van de pijltoetsen breidt u de selectie uit.

SHIFT + F8 kunt u een niet-aangrenzende cel of bereik toevoegen aan een selectie van cellen met behulp van de pijltoetsen.

CTRL + F8 kunt u de opdracht formaat (op het systeemmenu voor het werkmapvenster) uitvoeren als een werkmap niet is gemaximaliseerd.

ALT + F8 geeft het dialoogvenster Macro als u wilt maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen van een macro.

F9

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

SHIFT + F9 berekent u het actieve werkblad.

Ctrl + Alt + F9 berekent u alle werkbladen in alle geopende werkmappen, ongeacht of ze sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

Ctrl + Alt + Shift + F9 afhankelijke formules opnieuw controleren en vervolgens alle cellen in alle geopende werkmappen, inclusief de cellen niet gemarkeerd als hoeft te worden berekend berekend.

CTRL + F9 minimaliseert een werkmapvenster op een pictogram.

F10

Toetstips in- of uitschakelen. (Doet u Alt ingedrukt houdt hetzelfde).

SHIFT + F10 opent u het snelmenu voor een geselecteerd item.

Alt + Shift + F10 wordt het menu of bericht voor een knop foutcontrole.

CTRL + F10 gemaximaliseerd of hersteld van het geselecteerde werkmapvenster.

F11

Een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik in een apart grafiekblad.

SHIFT + F11 voegt een nieuw werkblad.

ALT + F11 wordt de Microsoft Visual Basic voor Applications editor geopend, waarin u een macro maken kunt met behulp van Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven.

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Toets

Beschrijving

ALT

Geeft de toetstips (nieuwe sneltoetsen) op het lint.

Bijvoorbeeld:

ALT, W, P schakelt u het werkblad naar de weergave pagina-indeling.

ALT, W, L schakelt u het werkblad naar de normale weergave.

ALT, W, p schakelt u het werkblad naar de weergave Pagina-eindevoorbeeld.

Pijltoetsen

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan in een werkblad.

CTRL + pijltoets verplaatst u de rand van de huidige gegevensgebied in een werkblad.

SHIFT + pijltoets wordt de celselectie met één cel uitgebreid.

Ctrl + Shift + pijltoets wordt de celselectie naar de laatste cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel uitgebreid of als de volgende cel leeg is, is de selectie uitbreiden tot de volgende niet-lege cel.

Pijl-links of pijl-rechts selecteert het tabblad naar links of naar rechts wanneer het lint is geselecteerd. Wanneer een submenu geopend of geselecteerd is, wordt deze pijltoetsen schakelen tussen het hoofdmenu en het submenu. Als een tabblad op het lint is geselecteerd, gaat u met deze toetsen knoppen op het tabblad.

Hiermee selecteert u de volgende of vorige opdracht pijl-omlaag of pijl-omhoog wanneer een menu of submenu geopend is. Wanneer een tabblad op het lint is geselecteerd, wordt deze toetsen navigeren omhoog of omlaag in de tabbladgroep.

In een dialoogvenster gaat u met pijltoetsen van de ene naar de andere optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een optiegroep.

Pijl-omlaag of Alt + pijl-omlaag opent een geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Backspace

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen (in de formulebalk).

Hiermee wist u ook de inhoud van de actieve cel.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken links van de invoegpositie.

Verwijderen

De celinhoud (gegevens en formules) verwijderen uit geselecteerde cellen zonder de opmaak of opmerkingen van de cellen te verwijderen.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken rechts van de invoegpositie.

Einde

Met End schakelt u de eindmodus in of uit. In de eindmodus kunt u op een pijltoets drukken om naar de eerstvolgende niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel te gaan. De eindmodus wordt automatisch uitgeschakeld nadat u op de pijltoets hebt gedrukt. Zorg dat u nogmaals op End drukt voordat u op de volgende pijltoets drukt. De eindmodus wordt op de statusbalk aangegeven wanneer deze is ingeschakeld.

Als de cellen leeg zijn, gaat u naar de laatste cel in de rij of kolom wanneer u op End en vervolgens op een pijltoets drukt.

Einde selecteert u ook de laatste opdracht in het menu als een menu of submenu zichtbaar is.

Ctrl + End gaat u naar de laatste cel in een werkblad, klikt u op de onderste gebruikte rij van de meest rechtse kolom. Als de cursor zich in de formulebalk, u Ctrl + End verplaatst de cursor naar het einde van de tekst.

Ctrl + Shift + End breidt de selectie van cellen tot de laatste gebruikte cel in het werkblad (in de rechter benedenhoek). Als de cursor zich in de formulebalk, Ctrl + Shift + End Hiermee selecteert u alle tekst in de formulebalk vanaf de positie van de cursor naar het einde, heeft dit geen invloed op de hoogte van de formulebalk.

Klik hier

Celinvoer in een cel of op de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren (standaard).

In een gegevensformulier gaat u hiermee naar het eerste veld in de volgende record.

Een geselecteerd menu openen (druk op F10 om de menubalk te activeren) of de actie voor een geselecteerde opdracht uitvoeren.

De actie uitvoeren voor de standaardopdrachtknop in een dialoogvenster (de knop met de donkere rand, meestal de knop OK).

Alt + Enter begint u een nieuwe regel in dezelfde cel.

Ctrl + Enter voert het geselecteerde bereik met de huidige invoer.

Shift + Enter voltooit de celinvoer en selecteert u de cel erboven.

Esc

De celinvoer annuleren (in een cel of op de formulebalk).

Hiermee sluit u een geopend menu of submenu, dialoogvenster of berichtvenster.

Ook sluit u hiermee de modus Volledig scherm (als deze is geactiveerd) en keert u terug naar de normale weergave, waarin opnieuw het lint en de statusbalk worden weergegeven.

Start

Naar het begin van een rij in een werkblad gaan.

Hiermee gaat u naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster als Scroll Lock is ingeschakeld.

Hiermee selecteert u de eerste opdracht in een menu als er een menu of submenu zichtbaar is.

Ctrl + Home gaat u naar het begin van een werkblad.

Ctrl + Shift + Home breidt de selectie van cellen naar het begin van het werkblad.

Pagina omlaag

De invoegpositie één scherm omlaag verplaatsen in een werkblad.

ALT + Page Down de invoegpositie één scherm naar rechts in een werkblad.

Ctrl + Page Down verplaatst naar het volgende blad in een werkmap.

Ctrl + Shift + Page Down selecteert u het huidige en volgende blad in een werkmap.

Pagina omhoog

De invoegpositie één scherm omhoog verplaatsen in een werkblad.

ALT + Page Up de invoegpositie één scherm naar links in een werkblad.

Ctrl + Page Up verplaatst naar het vorige blad in een werkmap.

Ctrl + Shift + Page Up selecteert u het huidige en het vorige blad in een werkmap.

SPATIEBALK

De actie uitvoeren voor de geselecteerde knop in een dialoogvenster, of een selectievakje in- of uitschakelen in een dialoogvenster.

CTRL + SPATIEBALK selecteert een hele kolom in een werkblad.

SHIFT + SPATIEBALK selecteert een hele rij in een werkblad.

Ctrl + Shift + spatiebalk selecteert u het hele werkblad.

 • Als het werkblad gegevens bevat, selecteert met Ctrl + Shift + spatiebalk het huidige gebied. U nogmaals op Ctrl + Shift + spatiebalk drukt, selecteert de huidige gebied en bijbehorende samenvattingsrijen. Drukken op Ctrl + Shift + spatiebalk een derde tijd, selecteert het hele werkblad.

 • Wanneer een object is geselecteerd, selecteert met Ctrl + Shift + spatiebalk alle objecten op een werkblad.

ALT + SPATIEBALK geeft het systeemmenu voor het Excel-venster .

Tabblad

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

De invoegpositie verplaatsen tussen de ontgrendelde cellen in een beveiligd werkblad.

De invoegpositie verplaatsen naar de volgende optie of optiegroep in een dialoogvenster.

Shift + Tab verplaatst naar de vorige cel in een werkblad of de vorige optie in een dialoogvenster.

Ctrl + Tab activeert u het volgende tabblad in het dialoogvenster.

Ctrl + Shift + Tab activeert u het vorige tabblad in een dialoogvenster.

Naar boven

Dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen voor Excel 2010. Dit geldt ook voor de sneltoetsen die u gebruiken kunt voor toegang tot het lint.

Opmerking : Als u Microsoft Excel Starter 2010 gebruikt, is het belangrijk om te weten dat niet alle vermelde functies voor Excel worden ondersteund in Excel Starter 2010.

Tip : Als u dit onderwerp tijdens uw werk bij de hand wilt hebben, kunt u op CTRL+P drukken om het onderwerp af te drukken.

Opmerking : Als u vaak een handeling uitvoert waarvoor geen sneltoets is, kunt u een macro opnemen om zelf een sneltoets te maken.

Belangrijk : 

 • Deze sneltoetsen verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Toegang tot het lint via het toetsenbord

Als u geen ervaring met het lint hebt, kunt de informatie in deze sectie u inzicht krijgen in van het lint toetsenbord snelkoppeling model. Het lint wordt geleverd met nieuwe sneltoetsen, genaamd Toetstips, waarin u verschijnen aanbrengen kunt wanneer u de Alt-toets drukt.

labels van toetstips op het lint

Als u wilt een tabblad op het lint weergeven, drukt u op de toets voor het tabblad, bijvoorbeeld, druk op de letter N voor het tabblad Invoegen of M voor het tabblad formules . Dit zorgt ervoor dat alle de toetsinfobadges voor dat van dat tabblad knoppen worden weergegeven. Druk op de toets voor de gewenste knop.

Werken mijn oude snelkoppelingen nog?

Sneltoetsen die beginnen met Ctrl, werken nog Altijd in Excel 2010. Met Ctrl+C kopieert u nog Altijd naar het Klembord en met Ctrl+V plakt u nog Altijd vanaf het Klembord.

De meeste sneltoetscombinaties met Alt voor menu's werken ook nog. U moet echter de volledige snelkoppeling onthouden. Op het scherm wordt u niet herinnerd op welke letters u moet drukken. Druk bijvoorbeeld op Alt en druk op een van de oude menutoetsen E (Bewerken), V (Beeld), I (Invoegen), enzovoorts. In een pop-upvenster wordt aangegeven dat u een toegangstoets uit een eerdere versie van Microsoft Office gebruikt. Als u de volledige toetsvolgorde weet, kunt u de opdracht starten. Als u de volgorde niet weet, drukt u op Esc en gebruikt u in plaats hiervan labels van de toetstip.

Sneltoetsencombinaties met CTRL

Tip :  Een snelzoekkaart downloaden of afdrukken: Sneltoetsen met Ctrl. (PDF)

Toets

Beschrijving

Ctrl+Page Up

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van links naar rechts.

Ctrl+Page Down

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van rechts naar links.

Ctrl+Shift+[

De verborgen rijen in de selectie zichtbaar maken.

Ctrl+Shift+&

De rand op de geselecteerde cellen toepassen.

Ctrl+Shift+_

De rand van de geselecteerde cellen verwijderen.

Ctrl+Shift+~

De getalnotatie Standaard toepassen.

Ctrl+Shift+$

De notatie Valuta met twee decimalen toepassen (negatieve getallen tussen haakjes).

Ctrl+Shift+%

De notatie Percentage zonder decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+^

De getalnotatie Wetenschappelijk met twee decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+#

De notatie Datum met de dag, de maand en het jaar toepassen.

Ctrl+Shift+@

De notatie Tijd met uren en minuten en AM of PM toepassen.

Ctrl+Shift+!

De notatie Getal toepassen met twee decimalen, een scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (–) voor negatieve waarden.

Ctrl+Shift+*

Het huidige gebied rondom de actieve cel selecteren (het gegevensgebied dat wordt omsloten door lege rijen en lege kolommen).

In een draaitabel het hele draaitabelrapport selecteren.

Ctrl+Shift+:

De huidige tijd invoeren.

Ctrl+Shift+"

De waarde in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Het dialoogvenster Invoegen weergeven om lege cellen in te voegen.

Ctrl+minteken (-)

Het dialoogvenster Verwijderen weergeven om de geselecteerde cellen te verwijderen.

Ctrl+;

De huidige datum invoeren.

Ctrl+`

Schakelen tussen de weergave van celwaarden en formules in het werkblad.

Ctrl+'

De formule in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

Ctrl+1

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven.

Ctrl+2

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+3

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+4

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

Ctrl+5

De opmaak Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+6

Schakelen tussen het verbergen van objecten en weergeven van objecten.

Ctrl+8

De overzichtsknoppen weergeven of verbergen.

CTRL+9

De geselecteerde rijen verbergen.

Ctrl+0

De geselecteerde kolommen verbergen.

Ctrl+A

Het hele werkblad selecteren.

In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

Als de invoegpositie zich rechts van een functienaam in een formule bevindt, wordt het dialoogvenster Functieargumenten weergegeven.

Met CTRL+SHIFT+A voegt u de argumentnamen en haakjes in (als de invoegpositie zich rechts van de functienaam in een formule bevindt).

Ctrl+B

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+C

De geselecteerde cellen kopiëren.

Ctrl+D

De inhoud en opmaak van de bovenste cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen eronder. Hiervoor wordt de opdracht Omlaag doorvoeren gebruikt.

Ctrl+F

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Zoeken is geselecteerd.

Dit tabblad kunt u ook weergeven met SHIFT+F5. Met SHIFT+F4 kunt u de laatst uitgevoerde Zoeken-opdracht herhalen.

Met CTRL+SHIFT+F opent u het dialoogvenster Celeigenschappen, waarbij het tabblad Lettertype is geselecteerd.

Ctrl+G

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Dit dialoogvenster wordt ook weergegeven als u op F5 drukt.

Ctrl+H

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Vervangen is geselecteerd.

Ctrl+I

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+K

Het dialoogvenster Hyperlink invoegen weergeven voor nieuwe hyperlinks of het dialoogvenster Hyperlink bewerken weergeven voor geselecteerde, bestaande hyperlinks.

CTRL+L

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

Ctrl+N

Een nieuwe, lege werkmap maken.

Ctrl+O

Het dialoogvenster Openen weergeven om een bestand te openen of te zoeken.

Met CTRL+SHIFT+O selecteert u alle cellen die opmerkingen bevatten.

Ctrl+P

Het tabblad Afdrukken weergeven in Microsoft Office Backstage-weergave.

Met CTRL+SHIFT+P opent u het dialoogvenster Celeigenschappen, waarbij het tabblad Lettertype is geselecteerd.

Ctrl+R

De inhoud en opmaak van de meest linkse cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen rechts ervan. Hiervoor wordt de opdracht Rechts doorvoeren gebruikt.

Ctrl+S

Het actieve bestand opslaan met de huidige naam, locatie en bestandsindeling.

Ctrl+T

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

Ctrl+U

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

Met CTRL+SHIFT+U schakelt u tussen uitvouwen en samenvouwen van de formulebalk.

Ctrl+V

De inhoud van het Klembord invoegen bij de invoegpositie en daarmee eventueel geselecteerde cellen vervangen. U kunt deze sneltoets pas gebruiken nadat u een object, tekst of celinhoud hebt geknipt of gekopieerd.

Met CTRL+ALT+V wordt het dialoogvenster Plakken speciaal weergegeven. Dit is alleen beschikbaar als u een object, tekst of celinhoud hebt geknipt of gekopieerd op een werkblad of in een ander programma.

Ctrl+W

Het geselecteerde werkmapvenster sluiten.

Ctrl+X

De geselecteerde cellen knippen.

Ctrl+Y

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Ctrl+Z

De laatste opdracht terugdraaien of de laatst getypte invoer verwijderen. Hiervoor wordt de opdracht Ongedaan maken gebruikt.

Tip : De Ctrl-combinaties Ctrl+E, Ctrl+J, Ctrl+M en Ctrl+Q zijn sneltoetsen die nog niet zijn toegewezen.

Naar boven

Functietoetsen

Tip :  Een snelzoekkaart downloaden of afdrukken: Sneltoetsen - functietoetsen. (PDF)

Toets

Beschrijving

F1

Het taakvenster Excel Help weergeven.

CTRL + F1 weergeven of verbergen van het lint.

Met Alt+F1 maakt u een ingesloten grafiek op basis van de gegevens in het huidige bereik.

Als u op ALT+SHIFT+F1 drukt, wordt een nieuw werkblad ingevoegd.

F2

De actieve cel bewerken en de invoegpositie aan het eind van de celinhoud plaatsen. Als bewerken in een cel is uitgeschakeld, verplaatst u hiermee de invoegpositie naar de formulebalk.

Met SHIFT+F2 kunt u een opmerking bij een cel plaatsen of bewerken.

Met Ctrl+F2 geeft u het afdrukvoorbeeld weer op het tabblad Afdrukken in de Backstage-weergave.

F3

Het dialoogvenster Naam plakken weergeven. Alleen beschikbaar als er namen in de werkmap bestaan.

Met SHIFT+F3 geeft u het dialoogvenster Functie invoegen weer.

F4

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Wanneer u een celverwijzing of -bereik selecteert in een formule, bladert u met F4 door alle verschillende combinaties van absolute en relatieve verwijzingen.

Met CTRL+F4 sluit u het geselecteerde werkmapvenster.

Met Alt+F4 sluit u Excel.

F5

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Met CTRL+F5 herstelt u de venstergrootte van het geselecteerde werkmapvenster.

F6

Schakelen tussen het werkblad, het lint, het taakvenster en de knoppen voor in- en uitzoomen. In een gesplitst werkblad (menu Beeld, Dit venster beheren, Titels blokkeren, opdracht Venster splitsen), schakelt u met F6 ook tussen de gesplitste deelvensters als u schakelt tussen deelvensters en het lint.

Met SHIFT+F6 schakelt u tussen het werkblad, de knoppen voor in- en uitzoomen, het taakvenster en het lint.

Met CTRL+F6 schakelt u naar het volgende werkmapvenster (als er meerdere werkmapvensters zijn geopend).

F7

Het dialoogvenster Spelling weergeven om de spelling te controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

Met CTRL+F7 wordt de opdracht Verplaatsen uitgevoerd op het werkmapvenster als dit niet is gemaximaliseerd. Verplaats het venster met de pijltoetsen en druk op ENTER als u klaar bent of op ESC als u wilt annuleren.

F8

De modus Uitbreiden in- of uitschakelen. In de modus Uitbreiden verschijnt de tekst Uitgebreide selectie op de statusregel. Met behulp van de pijltoetsen breidt u de selectie uit.

Met SHIFT+F8 kunt u een niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik met behulp van de pijltoetsen toevoegen aan een celselectie.

Als een werkmapvenster niet is gemaximaliseerd en u op CTRL+F8 drukt, wordt de opdracht Formaat wijzigen uitgevoerd (in het Systeemmenu voor het werkmapvenster).

Met ALT+F8 geeft u het dialoogvenster Macro weer waarmee u een macro kunt maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen.

F9

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

Met SHIFT+F9 berekent u het actieve werkblad.

Met CTRL+ALT+F9 berekent u alle werkbladen in de geopende werkmappen, waarbij het niet uitmaakt of de werkbladen sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

Als u op CTRL+ALT+SHIFT+F9 drukt, worden afhankelijke formules opnieuw gecontroleerd en worden vervolgens alle cellen in de geopende werkmappen berekend, inclusief de cellen die niet zijn gemarkeerd voor berekening.

Met CTRL+F9 minimaliseert u het werkmapvenster tot een pictogram.

F10

Toetstips in- of uitschakelen. (Hetzelfde bereikt u door op Alt te drukken.)

Met SHIFT+F10 opent u het snelmenu voor het geselecteerde item.

Als u op Alt+Shift+F10 drukt, wordt het menu of bericht voor een knop Foutcontrole weergegeven.

Met CTRL+F10 wordt het geselecteerde werkmapvenster gemaximaliseerd of hersteld.

F11

Een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik in een apart grafiekblad.

Met SHIFT+F11 voegt u een nieuw werkblad in.

Als u op Alt+F11 drukt, wordt de Microsoft Visual Basic For Applications Editor geopend, waarin u een macro kunt maken met behulp van VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven.

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Opmerking :  Een snelzoekkaart downloaden of afdrukken: Sneltoetsen - overige. (PDF)

Toets

Beschrijving

ALT

Geeft de toetstips (nieuwe sneltoetsen) op het lint.

Bijvoorbeeld:

Met Alt, W, P schakelt u het werkblad naar de weergave Pagina-indeling.

Met Alt, W, L schakelt u het werkblad naar de weergave Normaal.

Met Alt, W, P schakelt u het werkblad naar de weergave Pagina-eindevoorbeeld.

Pijltoetsen

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan in een werkblad.

Met CTRL+PIJLTOETS verplaatst u de rand van het huidige gegevensgebied in een werkblad.

Met SHIFT+PIJLTOETS wordt de celselectie met één cel uitgebreid.

Als u op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS drukt, wordt de celselectie uitgebreid tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt hiermee de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

Met PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS selecteert u het tabblad links of rechts wanneer het lint is geselecteerd. Als u een submenu hebt geopend of geselecteerd, schakelt u met deze pijltoetsen tussen het hoofdmenu en het submenu. Als u een linttabblad hebt geselecteerd, navigeert u met de pijltoetsen tussen de knoppen op het tabblad.

Met PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG selecteert u de volgende of vorige opdracht als u een menu of submenu hebt geopend. Als u een linttabblad hebt geselecteerd, navigeert u met deze toetsen door de tabbladgroep.

In een dialoogvenster gaat u met pijltoetsen van de ene naar de andere optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een optiegroep.

Met PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG opent u een geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Backspace

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen (in de formulebalk).

Hiermee wist u ook de inhoud van de actieve cel.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken links van de invoegpositie.

Delete

De celinhoud (gegevens en formules) verwijderen uit geselecteerde cellen zonder de opmaak of opmerkingen van de cellen te verwijderen.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken rechts van de invoegpositie.

End

Met End schakelt u de modus End in. In de modus End kunt u vervolgens op een pijltoets drukken om naar de volgende niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als actieve cel te gaan. Als de cellen leeg zijn, gaat u naar de laatste cel in de rij of kolom wanneer u op End drukt gevolgd door een pijltoets.

Met End selecteert u ook de laatste opdracht in een menu als er een menu of submenu wordt weergegeven.

Met Ctrl+End gaat u naar de laatste cel in een werkblad (in de onderste gebruikte rij van de meest rechtse kolom die wordt gebruikt). Als de cursor zich op de formulebalk bevindt, verplaatst u de cursor met Ctrl+End naar het einde van de tekst.

Als u op CTRL+SHIFT+END drukt, wordt de celselectie uitgebreid tot de laatste gebruikte cel op het werkblad (rechterbenedenhoek). Als de cursor zich op de formulebalk bevindt, selecteert u met CTRL+SHIFT+END de hele tekst op de formulebalk vanaf de cursorpositie tot aan het einde. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de formulebalk.

Enter

Celinvoer in een cel of op de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren (standaard).

In een gegevensformulier gaat u hiermee naar het eerste veld in de volgende record.

Een geselecteerd menu openen (druk op F10 om de menubalk te activeren) of de actie voor een geselecteerde opdracht uitvoeren.

De actie uitvoeren voor de standaardopdrachtknop in een dialoogvenster (de knop met de donkere rand, meestal de knop OK).

Met ALT+ENTER begint u een nieuwe regel in dezelfde cel.

Met CTRL+ENTER voert u de huidige invoer door in het geselecteerde bereik.

Met SHIFT+ENTER voltooit u de celinvoer en selecteert u de cel erboven.

Esc

De celinvoer annuleren (in een cel of op de formulebalk).

Hiermee sluit u een geopend menu of submenu, dialoogvenster of berichtvenster.

Ook sluit u hiermee de modus Volledig scherm (als deze is geactiveerd) en keert u terug naar de normale weergave, waarin opnieuw het lint en de statusbalk worden weergegeven.

Home

Naar het begin van een rij in een werkblad gaan.

De invoegpositie verplaatsen naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster als SCROLL-LOCK is ingeschakeld.

Hiermee selecteert u de eerste opdracht in een menu als er een menu of submenu zichtbaar is.

Met CTRL+HOME gaat u naar het begin van een werkblad.

Met CTRL+SHIFT+HOME breidt u de celselectie uit tot het begin van het werkblad.

PGDN

De invoegpositie één scherm omlaag verplaatsen in een werkblad.

Met ALT+PGDN verplaatst u de invoegpositie één scherm naar rechts in een werkblad.

Met CTRL+PGDN verplaatst u de invoegpositie naar het volgende blad in een werkmap.

Met CTRL+SHIFT+PGDN selecteert u het huidige en het volgende blad in een werkmap.

PGUP

De invoegpositie één scherm omhoog verplaatsen in een werkblad.

Met ALT+PGUP verplaatst u de invoegpositie één scherm naar links in een werkblad.

Met CTRL+PGUP verplaatst u de invoegpositie naar het vorige blad in een werkmap.

Als u op CTRL+SHIFT+PGUP drukt, selecteert u het huidige en het vorige blad in een werkmap.

Spatiebalk

De actie uitvoeren voor de geselecteerde knop in een dialoogvenster, of een selectievakje in- of uitschakelen in een dialoogvenster.

Met CTRL+SPATIEBALK selecteert u een hele kolom in een werkblad.

Met SHIFT+SPATIEBALK selecteert u een hele rij in een werkblad.

Als u op CTRL+SHIFT+SPATIEBALK drukt, selecteert u het hele werkblad.

 • Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met CTRL+SHIFT+SPATIEBALK het huidige gebied. Als u nogmaals op CTRL+SHIFT+SPATIEBALK drukt, selecteert u het huidige gebied en de bijbehorende samenvattingsrijen. De derde maal dat u op CTRL+SHIFT+SPATIEBALK drukt, selecteert u het hele werkblad.

 • Als u een object hebt geselecteerd, selecteert u met CTRL+SHIFT+SPATIEBALK alle objecten op een werkblad.

Met Alt+Spatiebalk geeft u het Systeemmenu voor het Excel-venster weer.

Tab

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

De invoegpositie verplaatsen tussen de ontgrendelde cellen in een beveiligd werkblad.

De invoegpositie verplaatsen naar de volgende optie of optiegroep in een dialoogvenster.

Met SHIFT+TAB verplaatst u de invoegpositie naar de vorige cel in een werkblad of naar de vorige optie in een dialoogvenster.

Met CTRL+TAB activeert u het volgende tabblad in een dialoogvenster.

Met CTRL+SHIFT+TAB activeert u het vorige tabblad in een dialoogvenster.

Dit artikel worden de sneltoetsen, functietoetsen en enkele andere veelgebruikte sneltoetsen voor Excel 2007. Dit geldt ook voor de sneltoetsen die u gebruiken kunt voor toegang tot het lint.

Tip : Als u dit onderwerp tijdens uw werk bij de hand wilt hebben, kunt u op CTRL+P drukken om het onderwerp af te drukken.

Opmerking : Als u vaak een handeling uitvoert waarvoor geen sneltoets is, kunt u een macro opnemen om zelf een sneltoets te maken.

Belangrijk : 

 • Deze sneltoetsen verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Sneltoetsencombinaties met CTRL

Toets

Beschrijving

Ctrl+Page Up

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van links naar rechts.

Ctrl+Page Down

Schakelen tussen werkbladtabbladen, van rechts naar links.

Ctrl+Shift+[

De verborgen rijen in de selectie zichtbaar maken.

CTRL+SHIFT+[

Verborgen kolommen in de selectie zichtbaar maken.

Ctrl+Shift+&

De rand op de geselecteerde cellen toepassen.

Ctrl+Shift+_

De rand van de geselecteerde cellen verwijderen.

Ctrl+Shift+~

De getalnotatie Standaard toepassen.

Ctrl+Shift+$

De notatie Valuta met twee decimalen toepassen (negatieve getallen tussen haakjes).

Ctrl+Shift+%

De notatie Percentage zonder decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+^

De getalnotatie Exponentieel met twee decimalen toepassen.

Ctrl+Shift+#

De notatie Datum met de dag, de maand en het jaar toepassen.

Ctrl+Shift+@

De notatie Tijd met uren en minuten en AM of PM toepassen.

Ctrl+Shift+!

De notatie Getal toepassen met twee decimalen, een scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (–) voor negatieve waarden.

Ctrl+Shift+*

Het huidige gebied rondom de actieve cel selecteren (het gegevensgebied dat wordt omsloten door lege rijen en lege kolommen).

In een draaitabel het hele draaitabelrapport selecteren.

Ctrl+Shift+:

De huidige tijd invoeren.

Ctrl+Shift+"

De waarde in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Het dialoogvenster Invoegen weergeven om lege cellen in te voegen.

Ctrl+minteken (-)

Het dialoogvenster Verwijderen weergeven om de geselecteerde cellen te verwijderen.

Ctrl+;

De huidige datum invoeren.

Ctrl+`

Schakelen tussen de weergave van celwaarden en formules in het werkblad.

Ctrl+'

De formule in de cel boven de actieve cel naar de cel of formulebalk kopiëren.

Ctrl+1

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven.

Ctrl+2

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+3

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+4

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

Ctrl+5

De opmaak Doorhalen toepassen of verwijderen.

Ctrl+6

Schakelen tussen het verbergen van objecten, het weergeven van objecten en het weergeven van tijdelijke aanduidingen voor objecten.

Ctrl+8

De overzichtsknoppen weergeven of verbergen.

CTRL+9

De geselecteerde rijen verbergen.

Ctrl+0

De geselecteerde kolommen verbergen.

Ctrl+A

Het hele werkblad selecteren.

Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met CTRL+A het huidige gebied. Als u nogmaals op CTRL+A drukt, selecteert u het huidige gebied en de bijbehorende samenvattingsrijen. De derde maal dat u op CTRL+A drukt, selecteert u het hele werkblad.

Als de invoegpositie zich rechts van een functienaam in een formule bevindt, wordt het dialoogvenster Functieargumenten weergegeven.

Met CTRL+SHIFT+A voegt u de argumentnamen en haakjes in (als de invoegpositie zich rechts van de functienaam in een formule bevindt).

Ctrl+B

De opmaak Vet toepassen of verwijderen.

Ctrl+C

De geselecteerde cellen kopiëren.

Als u na CTRL+C nogmaals op CTRL+C drukt, wordt het Klembord weergegeven.

Ctrl+D

De inhoud en opmaak van de bovenste cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen eronder. Hiervoor wordt de opdracht Omlaag doorvoeren gebruikt.

Ctrl+F

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Zoeken is geselecteerd.

Dit tabblad kunt u ook weergeven met SHIFT+F5. Met SHIFT+F4 kunt u de laatst uitgevoerde Zoeken-opdracht herhalen.

Met CTRL+SHIFT+F opent u het dialoogvenster Celeigenschappen, waarbij het tabblad Lettertype is geselecteerd.

Ctrl+G

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Dit dialoogvenster wordt ook weergegeven als u op F5 drukt.

Ctrl+H

Het dialoogvenster Zoeken en vervangen weergeven, waarbij het tabblad Vervangen is geselecteerd.

Ctrl+I

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen.

Ctrl+K

Het dialoogvenster Hyperlink invoegen weergeven voor nieuwe hyperlinks of het dialoogvenster Hyperlink bewerken weergeven voor geselecteerde, bestaande hyperlinks.

Ctrl+N

Een nieuwe, lege werkmap maken.

Ctrl+O

Het dialoogvenster Openen weergeven om een bestand te openen of te zoeken.

Met CTRL+SHIFT+O selecteert u alle cellen die opmerkingen bevatten.

Ctrl+P

Het dialoogvenster Afdrukken weergeven.

Met CTRL+SHIFT+P opent u het dialoogvenster Celeigenschappen, waarbij het tabblad Lettertype is geselecteerd.

Ctrl+R

De inhoud en opmaak van de meest linkse cel in een geselecteerd bereik kopiëren naar de cellen rechts ervan. Hiervoor wordt de opdracht Rechts doorvoeren gebruikt.

Ctrl+S

Het actieve bestand opslaan met de huidige naam, locatie en bestandsindeling.

Ctrl+T

Het dialoogvenster Tabel maken weergeven.

Ctrl+U

De opmaak Onderstrepen toepassen of verwijderen.

Met CTRL+SHIFT+U schakelt u tussen uitvouwen en samenvouwen van de formulebalk.

Ctrl+V

De inhoud van het Klembord invoegen bij de invoegpositie en daarmee eventueel geselecteerde cellen vervangen. U kunt deze sneltoets pas gebruiken nadat u een object, tekst of celinhoud hebt geknipt of gekopieerd.

Met CTRL+ALT+V wordt het dialoogvenster Plakken speciaal weergegeven. Dit is alleen beschikbaar als u een object, tekst of celinhoud hebt geknipt of gekopieerd op een werkblad of in een ander programma.

Ctrl+W

Het geselecteerde werkmapvenster sluiten.

Ctrl+X

De geselecteerde cellen knippen.

Ctrl+Y

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Ctrl+Z

De laatste opdracht terugdraaien of de laatst getypte invoer verwijderen. Hiervoor wordt de opdracht Ongedaan maken gebruikt.

Met CTRL+SHIFT+Z wordt de laatste automatische correctie teruggedraaid of hersteld (als AutoCorrectie-infolabels worden weergegeven). Hiervoor wordt respectievelijk de opdracht Ongedaan maken of Opnieuw gebruikt.

Naar boven

Functietoetsen

Toets

Beschrijving

F1

Het taakvenster Microsoft Office Excel Help weergeven.

Met CTRL+F1 wordt het lint weergegeven of verborgen. Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

Met Alt+F1 maakt u een grafiek op basis van de gegevens in het huidige bereik.

Als u op ALT+SHIFT+F1 drukt, wordt een nieuw werkblad ingevoegd.

F2

De actieve cel bewerken en de invoegpositie aan het eind van de celinhoud plaatsen. Als bewerken in een cel is uitgeschakeld, verplaatst u hiermee de invoegpositie naar de formulebalk.

Met SHIFT+F2 kunt u een opmerking bij een cel plaatsen of bewerken.

Met CTRL+F2 geeft u het venster Afdrukvoorbeeld weer.

F3

Het dialoogvenster Naam plakken weergeven.

Met SHIFT+F3 geeft u het dialoogvenster Functie invoegen weer.

F4

De laatste opdracht of actie herhalen, indien mogelijk.

Als u een celverwijzing of -bereik selecteert in een formule, bladert u met F4 door alle verschillende combinaties van absolute en relatieve verwijzingen.

Met CTRL+F4 sluit u het geselecteerde werkmapvenster.

F5

Het dialoogvenster Ga naar weergeven.

Met CTRL+F5 herstelt u de venstergrootte van het geselecteerde werkmapvenster.

F6

Schakelen tussen het werkblad, het lint, het taakvenster en de knoppen voor in- en uitzoomen. In een gesplitst werkblad (menu Beeld, Dit venster beheren, Titels blokkeren, opdracht Venster splitsen), schakelt u met F6 ook tussen de gesplitste deelvensters als u schakelt tussen deelvensters en het lint.

Met SHIFT+F6 schakelt u tussen het werkblad, de knoppen voor in- en uitzoomen, het taakvenster en het lint.

Met CTRL+F6 schakelt u naar het volgende werkmapvenster (als er meerdere werkmapvensters zijn geopend).

F7

Het dialoogvenster Spelling weergeven om de spelling te controleren in het actieve werkblad of geselecteerde bereik.

Met CTRL+F7 wordt de opdracht Verplaatsen uitgevoerd op het werkmapvenster als dit niet is gemaximaliseerd. Verplaats het venster met de pijltoetsen en druk op ENTER als u klaar bent of op ESC als u wilt annuleren.

F8

De modus Uitbreiden in- of uitschakelen. In de modus Uitbreiden verschijnt de tekst Uitgebreide selectie op de statusregel. Met behulp van de pijltoetsen breidt u de selectie uit.

Met SHIFT+F8 kunt u een niet-aangrenzende cel of niet-aangrenzend bereik met behulp van de pijltoetsen toevoegen aan een celselectie.

Als een werkmapvenster niet is gemaximaliseerd en u op CTRL+F8 drukt, wordt de opdracht Formaat wijzigen uitgevoerd (in het Systeemmenu voor het werkmapvenster).

Met ALT+F8 geeft u het dialoogvenster Macro weer waarmee u een macro kunt maken, uitvoeren, bewerken of verwijderen.

F9

Alle werkbladen in de geopende werkmappen berekenen.

Met SHIFT+F9 berekent u het actieve werkblad.

Met CTRL+ALT+F9 berekent u alle werkbladen in de geopende werkmappen, waarbij het niet uitmaakt of de werkbladen sinds de laatste berekening zijn gewijzigd.

Als u op CTRL+ALT+SHIFT+F9 drukt, worden afhankelijke formules opnieuw gecontroleerd en worden vervolgens alle cellen in de geopende werkmappen berekend, inclusief de cellen die niet zijn gemarkeerd voor berekening.

Met CTRL+F9 minimaliseert u het werkmapvenster tot een pictogram.

F10

Toetstips in- of uitschakelen.

Met SHIFT+F10 opent u het snelmenu voor het geselecteerde item.

Als u op Alt+Shift+F10 drukt, wordt het menu of bericht voor een infolabel weergegeven. Als er meerdere infolabels zijn, gaat u hiermee naar het volgende infolabel en wordt het bijbehorende menu of bericht weergegeven.

Met CTRL+F10 wordt het geselecteerde werkmapvenster gemaximaliseerd of hersteld.

F11

Een grafiek maken op basis van de gegevens in het huidige bereik.

Met SHIFT+F11 voegt u een nieuw werkblad in.

Als u op ALT+F11 drukt, wordt de Microsoft Visual Basic Editor geopend, waarin u een macro kunt maken met behulp van VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven.

Naar boven

Andere handige sneltoetsen

Toets

Beschrijving

Pijltoetsen

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan in een werkblad.

Met CTRL+PIJLTOETS verplaatst u de rand van het huidige gegevensgebied in een werkblad.

Met SHIFT+PIJLTOETS wordt de celselectie met één cel uitgebreid.

Als u op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS drukt, wordt de celselectie uitgebreid tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt hiermee de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

Met PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS selecteert u het tabblad links of rechts wanneer het lint is geselecteerd. Als u een submenu hebt geopend of geselecteerd, schakelt u met deze pijltoetsen tussen het hoofdmenu en het submenu. Als u een linttabblad hebt geselecteerd, navigeert u met de pijltoetsen tussen de knoppen op het tabblad.

Met PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG selecteert u de volgende of vorige opdracht als u een menu of submenu hebt geopend. Als u een linttabblad hebt geselecteerd, navigeert u met deze toetsen door de tabbladgroep.

In een dialoogvenster gaat u met pijltoetsen van de ene naar de andere optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een optiegroep.

Met PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG opent u een geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Backspace

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen (in de formulebalk).

Hiermee wist u ook de inhoud van de actieve cel.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken links van de invoegpositie.

Delete

De celinhoud (gegevens en formules) verwijderen uit geselecteerde cellen zonder de opmaak of opmerkingen van de cellen te verwijderen.

In de celbewerkingsmodus verwijdert u hiermee het teken rechts van de invoegpositie.

End

De cel verplaatsen naar de rechterbenedenhoek van het venster als SCROLL-LOCK is ingeschakeld.

Hiermee selecteert u ook de laatste opdracht in een menu als er een menu of submenu is te zien.

Met CTRL+END gaat u naar de laatste cel in een werkblad (in de onderste gebruikte rij van de meest rechtse kolom die wordt gebruikt). Als de cursor zich op de formulebalk bevindt, verplaatst u de cursor met CTRL+END naar het einde van de tekst.

Als u op CTRL+SHIFT+END drukt, wordt de celselectie uitgebreid tot de laatste gebruikte cel op het werkblad (rechterbenedenhoek). Als de cursor zich op de formulebalk bevindt, selecteert u met CTRL+SHIFT+END de hele tekst op de formulebalk vanaf de cursorpositie tot aan het einde. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de formulebalk.

Enter

Celinvoer in een cel of op de formulebalk voltooien en de cel eronder selecteren (standaard).

In een gegevensformulier gaat u hiermee naar het eerste veld in de volgende record.

Een geselecteerd menu openen (druk op F10 om de menubalk te activeren) of de actie voor een geselecteerde opdracht uitvoeren.

De actie uitvoeren voor de standaardopdrachtknop in een dialoogvenster (de knop met de donkere rand, meestal de knop OK).

Met ALT+ENTER begint u een nieuwe regel in dezelfde cel.

Met CTRL+ENTER voert u de huidige invoer door in het geselecteerde bereik.

Met SHIFT+ENTER voltooit u de celinvoer en selecteert u de cel erboven.

Esc

De celinvoer annuleren (in een cel of op de formulebalk).

Hiermee sluit u een geopend menu of submenu, dialoogvenster of berichtvenster.

Ook sluit u hiermee de modus Volledig scherm (als deze is geactiveerd) en keert u terug naar de normale weergave, waarin opnieuw het lint en de statusbalk worden weergegeven.

Home

Naar het begin van een rij in een werkblad gaan.

De invoegpositie verplaatsen naar de cel in de linkerbovenhoek van het venster als SCROLL-LOCK is ingeschakeld.

Hiermee selecteert u de eerste opdracht in een menu als er een menu of submenu zichtbaar is.

Met CTRL+HOME gaat u naar het begin van een werkblad.

Met CTRL+SHIFT+HOME breidt u de celselectie uit tot het begin van het werkblad.

PGDN

De invoegpositie één scherm omlaag verplaatsen in een werkblad.

Met ALT+PGDN verplaatst u de invoegpositie één scherm naar rechts in een werkblad.

Met CTRL+PGDN verplaatst u de invoegpositie naar het volgende blad in een werkmap.

Met CTRL+SHIFT+PGDN selecteert u het huidige en het volgende blad in een werkmap.

PGUP

De invoegpositie één scherm omhoog verplaatsen in een werkblad.

Met ALT+PGUP verplaatst u de invoegpositie één scherm naar links in een werkblad.

Met CTRL+PGUP verplaatst u de invoegpositie naar het vorige blad in een werkmap.

Als u op CTRL+SHIFT+PGUP drukt, selecteert u het huidige en het vorige blad in een werkmap.

Spatiebalk

De actie uitvoeren voor de geselecteerde knop in een dialoogvenster, of een selectievakje in- of uitschakelen in een dialoogvenster.

Met CTRL+SPATIEBALK selecteert u een hele kolom in een werkblad.

Met SHIFT+SPATIEBALK selecteert u een hele rij in een werkblad.

Als u op CTRL+SHIFT+SPATIEBALK drukt, selecteert u het hele werkblad.

 • Als het werkblad gegevens bevat, selecteert u met CTRL+SHIFT+SPATIEBALK het huidige gebied. Als u nogmaals op CTRL+SHIFT+SPATIEBALK drukt, selecteert u het huidige gebied en de bijbehorende samenvattingsrijen. De derde maal dat u op CTRL+SHIFT+SPATIEBALK drukt, selecteert u het hele werkblad.

 • Als u een object hebt geselecteerd, selecteert u met CTRL+SHIFT+SPATIEBALK alle objecten op een werkblad.

Met ALT+SPATIEBALK geeft u het Systeemmenu voor het Microsoft Office Excel-venster weer.

Tab

Eén cel naar rechts gaan in een werkblad.

De invoegpositie verplaatsen tussen de ontgrendelde cellen in een beveiligd werkblad.

De invoegpositie verplaatsen naar de volgende optie of optiegroep in een dialoogvenster.

Met SHIFT+TAB verplaatst u de invoegpositie naar de vorige cel in een werkblad of naar de vorige optie in een dialoogvenster.

Met CTRL+TAB activeert u het volgende tabblad in een dialoogvenster.

Met CTRL+SHIFT+TAB activeert u het vorige tabblad in een dialoogvenster.

Naar boven

Hebt u een vraag over een bepaalde functie?

Stel een vraag op het forum van de Excel-community

Help Microsoft Excel te verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice (Engelstalig).

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Zie ook

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Zoeken en corrigeren van fouten in formules

Sneltoetsen in Excel voor Windows

Sneltoetsen in Excel voor Mac

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×