Excel-functies die niet volledig worden ondersteund in Excel Starter

Microsoft Excel Starter 2010 is een vereenvoudigde versie van Excel, die vooraf op uw computer wordt geladen. Excel Starter bevat basisfuncties voor het maken van en werken met werkbladen, maar biedt niet de uitgebreide functies van de volledige versie van Excel. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillen in functies tussen Excel Starter en de volledige versie van Excel.

Als u merkt dat u meer functies nodig hebt dan Excel Starter biedt, kunt u gemakkelijk een upgrade uitvoeren van Excel Starter naar Excel. Klik op het tabblad Start op Kopen om naar een onlinewinkel te gaan waar u Office direct kunt kopen en downloaden.

Werkmapinhoud

Deze functie in Excel...

Wordt op deze manier ondersteund in Excel Starter...

Invoegtoepassingen

Niet beschikbaar

Invoegtoepassingen kunnen niet worden geïnstalleerd met Excel Starter. Als u een werkmap opent die is gemaakt met behulp van een Excel-invoegtoepassing, worden sommige functies in de werkmap mogelijk niet ondersteund.

Draaitabellen

Kunnen niet worden gemaakt

Als u een werkmap met draaitabellen opent, kunt u de draaitabel sorteren en filteren en kunt u de hele draaitabel knippen, kopiëren, plakken of verwijderen. U kunt cellen in de draaitabel opmaken en u kunt de gegevens vernieuwen.

Draaigrafieken

Kunnen niet worden gemaakt

Als u een werkmap opent die draaigrafieken bevat, kunt u het ontwerp van de draaigrafiek wijzigen (met de tabbladen Ontwerpen en Indeling) en bijvoorbeeld de aslabels wijzigen. U kunt de hele draaigrafiek knippen, kopiëren, plakken en verwijderen. U kunt ook de gegevens vernieuwen.

Slicers

Kunnen niet worden gemaakt

Als u een werkmap opent die slicers bevat, kunt u de slicers gebruiken om gegevens in een draaitabelrapport te filteren. U kunt ook slicerstijlen toepassen en u kunt een slicer verwijderen.

SmartArt-afbeeldingen

Kunnen niet worden gemaakt

Als u een werkmap met SmartArt opent, kunt u de tekst bewerken en opmaken, de vorm opmaken en de SmartArt-afbeelding knippen, kopiëren, plakken of verwijderen.

Handtekeningregel

Kan niet worden gemaakt, digitaal ondertekenen is niet beschikbaar

Als u een werkmap opent die een handtekeningregel met een geldige handtekening bevat, kunt u de details van handtekening weergeven. U kunt de handtekeningregel ook knippen, kopiëren, plakken of verwijderen of het formaat ervan wijzigen.

Objecten

U kunt objecten toevoegen aan een werkmap door ze naar het werkblad te slepen. Sommige soorten objecten worden weergegeven als afbeeldingen, terwijl andere beschikbaar zijn wanneer u klikt op het tabblad Bestand en vervolgens op Openen als de software voor het openen van het object op uw computer is geïnstalleerd.

Verbindingen met externe gegevens

Kunnen niet worden gemaakt

Als u een werkmap opent die verbinding maakt met externe gegevens, worden de gegevens in Excel Starter vernieuwd.

Gegevensvalidatie

Kan niet worden gemaakt

Als u een werkmap opent die regels voor gegevensvalidatie bevat, worden de regels toegepast in Excel Starter.

Geconsolideerde tabellen

Kunnen niet worden gemaakt

Als u een werkmap opent die geconsolideerde gegevens bevat, worden de koppelingen ondersteund.

Gegevenstabellen

Kunnen niet worden gemaakt

Als u een werkmap opent die een gegevenstabel bevat, kunt u de gegevens vernieuwen.

Opmerkingen

Kunnen niet worden gemaakt of verwijderd

Als u een werkmap opent die opmerkingen bevat, kunt u de tekst van de opmerkingen opmaken en bewerken.

Bestanden in de volgende indelingen:

  • .xla

  • .xlam

  • .dsn

  • .mde

  • .odc

  • .udl

Deze bestanden kunnen niet worden geopend in Excel Starter.

Programmafuncties

Excel-functie

Beschikbaarheid in Excel Starter

Werkbalk Snelle toegang

U kunt de werkbalk Snelle toegang boven of onder het lint weergeven, maar u kunt geen opdrachten toevoegen of verwijderen.

Aanpassingen van het lint

Het lint van Excel Starter kan niet worden aangepast, maar u kunt het minimaliseren en uitvouwen door op Ctrl+F1 te drukken.

Foutcontrole

Berekeningsstappen worden niet weergegeven. Kringverwijzingen kunnen niet worden gedetecteerd. Als u echter een werkmap opent die een kringverwijzing bevat, wordt in Excel Starter het celnummer van de kringverwijzing weergegeven op de statusbalk.

Weergaven

Volledige schermweergave en aangepaste weergaven zijn niet beschikbaar.

Als u een werkmap opent die is opgeslagen in een aangepaste weergave, wordt de werkmap in Excel Starter weergegeven in de aangepaste weergave en kan de weergave niet worden gewijzigd.

Kolom- en rijkoppen

Koppen kunnen niet worden gewijzigd, maar u kunt koppen weergeven of verbergen door het selectievakje Weergeven in het gedeelte Werkbladopties van het tabblad Pagina-indeling in te schakelen.

Overzicht

Als u een werkmap opent die groeperingen van rijen bevat, kunt u de groepen uitvouwen en samenvouwen, maar u kunt de groepering niet verwijderen.

Titels blokkeren

Titels kunnen niet worden geblokkeerd. Als u een werkmap opent waarin de titels zijn geblokkeerd, kan de blokkering niet worden opgeheven in Excel Starter, maar u hebt wel toegang tot alle gegevens in de werkmap.

Werkmapvensters verbergen en zichtbaar maken

Werkmapvensters kunnen niet worden verborgen of zichtbaar worden gemaakt, maar rijen, kolommen en werkbladen kunnen wel worden verborgen en zichtbaar worden gemaakt.

Als een werkmap met een verborgen venster wordt geopend, kan Excel Starter het venster niet herstellen. Er gaan geen gegevens verloren en het verborgen venster kan zichtbaar worden gemaakt als de werkmap later wordt geopend in Excel.

Taalpakketten

Taalprogramma's worden ondersteund, maar u kunt de taal van de gebruikersinterface of de Help niet wijzigen.

Delen

U kunt uw werkmap delen door deze op te slaan op Windows Live OneDrive of een netwerklocatie of door de werkmap in een e-mail te verzenden. Excel Starter biedt echter geen opdracht om een werkmap te verzenden als een internetfax of om de werkmap op te slaan op een SharePoint-site.

Is van toepassing op: Excel StarterWas deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Taal wijzigen