Etiketten maken voor een grootschalige mailing

Wanneer u adresetiketten wilt gebruiken voor het versturen van een massaverzending naar uw adreslijst, kunt u met behulp van afdruk samenvoegen een vel adresetiketten maken. Op elk etiket staat een adres van uw lijst.

Het samenvoegproces omvat de volgende algemene stappen:

 1. De etiketten instellen. U stelt de indeling van de etiketten éénmaal in voor alle etiketten in de samenvoegbewerking. Het document dat u hiervoor gebruikt, wordt in een samenvoegbewerking het hoofddocument genoemd. In het hoofddocument van de etiketten kunt u ook de inhoud instellen die u op elk etiket wilt herhalen, zoals een bedrijfslogo of het adres van de afzender op verzendetiketten.

 2. De etiketten koppelen aan de adreslijst. De adreslijst is de gegevensbron die in Microsoft Word wordt gebruikt voor de samenvoegbewerking. De lijst is een bestand met de adressen die u wilt afdrukken op de etiketten.

 3. De adressenlijst nader specificeren. In Word wordt voor elk adres in uw adressenlijst een etiket gegenereerd. Als u niet voor alle adressen in uw adressenlijst een etiket wilt genereren, kunt u kiezen welke adressen (of records) u wilt opnemen.

 4. Tijdelijke aanduidingen, samenvoegvelden genoemd, aan de etiketten toevoegen. Wanneer u de samenvoegbewerking uitvoert, wordt de informatie uit uw adreslijst ingevoerd in de samenvoegvelden.

 5. Een voorbeeld bekijken, de samenvoegbewerking voltooien en de etiketten afdrukken  U kunt een voorbeeld van elk etiket bekijken voordat u de volledige set afdrukt.

U kunt opdrachten op het tabblad Verzendlijsten gebruiken om een samenvoegbewerking uit te voeren.

Belangrijk : Als u aangepaste contactpersoonvelden wilt gebruiken voor de lijst met contactpersonen in Microsoft Outlook of als u een map met contactpersonen in openbare mappen wilt gebruiken, moet u de samenvoegbewerking starten in Outlook.

De etiketten instellen

Misschien hebt u al etiketten van een van de bekende producenten, zoals Avery, AOne of Formtec. Elk vel heeft een bepaald formaat en bevat een bepaald aantal etiketten met specifieke afmetingen.

Als u het hoofddocument van de etiketten instelt, moet u de afmetingen van dat document aanpassen aan de afmetingen van de etiketten op de vellen die u in voorraad hebt.

 1. Start Word.

  Er wordt standaard een leeg document geopend. Laat dit geopend. Als u het document sluit, zijn de opdrachten in de volgende stap niet beschikbaar.

 2. Klik op het tabblad Verzendlijsten, in de groep Afdruk samenvoegen starten, op Afdruk samenvoegen starten.

  Office 2010-lint

 3. Klik op Etiketten.

 4. In het dialoogvenster Opties moet u diverse opties selecteren.

  Dialoogvenster Opties voor label

  1. Het type printer waarmee u etiketten afdrukt

  2. De leverancier van uw etiketvellen

  3. Het nummer dat overeenkomt met het productnummer op de verpakking van uw etiketten

 5. Klik onder Printerinformatie op het type printer waarmee u de etiketten wilt afdrukken.

 6. Klik in de lijst Etiketproducent op de naam van het bedrijf dat de door u gebruikte etiketvellen produceert.

 7. Klik in de lijst Productnummer op het productnummer dat is vermeld op de verpakking van etiketvellen.

  Het productnummer van mijn etiketvellen komt niet overeen met een van de waarden in het dialoogvenster Opties

  U kunt uw etiketten afdrukken, maar u moet eerst een aantal instellingen aanpassen.

  1. Meet de etiketten op het vel op en noteer de afmetingen en het aantal etiketten dat op één vel past.

   Opmerking : Meet de etiketten zorgvuldig op. Het etiketformaat dat door de fabrikant wordt aangegeven, kan namelijk iets groter zijn dan de werkelijke afmetingen. Een etiket met de afmetingen 2,54 bij 5,08 cm kan in werkelijkheid bijvoorbeeld een hoogte van 2,38 cm en een breedte van 4,92 cm hebben.

  2. Selecteer in de lijst Productnummer een type etiket dat ongeveer dezelfde grootte heeft als uw etiketten.

   Als het gewenste type etiketten niet in het vak Productnummer voorkomt, kunt u misschien een van de andere etiketten in de lijst gebruiken. U kunt ook zelf een nieuw formaat voor etiketten maken.

  3. Klik op Details en vergelijk de afmetingen van de etiketten en het aantal etiketten per vel (bij etiketten voor laser- en inkjetprinters) of het aantal kolommen op het etikettenformulier (bij etiketten voor matrixprinters).

  4. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als de afmetingen en de indeling overeenkomen met die van uw etiketten, gebruikt u het geselecteerde etiket.

   • Als de afmetingen en de indeling niet overeenkomen met uw etiketten, klikt u op Annuleren en gaat u door met stap 5.

  5. Klik in het dialoogvenster Opties op het type printer (Rollenprinters of Paginaprinters) en klik vervolgens op Nieuw.

  6. Typ een naam in het vak Etiketnaam, selecteer de hoogte, breedte, marges en andere opties voor het etiket en klik vervolgens op OK.

   Het nieuwe etiket wordt weergegeven in de categorie Overige/aangepast. Selecteer derhalve Overige/aangepast in de lijst Etiketproducent als u de volgende keer het aangepaste etiket wilt gebruiken.

 8. Wanneer u de gewenste opties hebt geselecteerd, klikt u op OK.

  Er wordt een nieuw document gemaakt dat het vel met etiketten bevat. Voor de indeling van de etiketten wordt een tabel gebruikt. Als er geen lijnen tussen de etiketten worden weergegeven, klikt u onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling en klikt u vervolgens in de groep Tabel op Rasterlijnen weergeven.

Afdruk samenvoegen hervatten

Als u afdruk samenvoegen tussentijds moet onderbreken, kunt u het hoofddocument van de etiketten opslaan en de bewerking later hervatten. De bron- en veldgegevens blijven behouden.

 1. Wanneer u het samenvoegproces wilt hervatten, opent u het document.

  Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het document wilt openen. Als u het document opent, wordt een SQL-opdracht uitgevoerd.

 2. Omdat dit document is verbonden met een gegevensbron en u de gegevens wilt ophalen, klikt u op Ja. Als u een document probeert te openen, waarvan u niet wist dat het is verbonden met een gegevensbron, klikt u op Nee om te voorkomen dat kwaadwillende gebruikers toegang krijgen tot uw gegevens.

  De tekst van het document wordt weergegeven, samen met de velden die u hebt ingevoegd.

 3. Klik op het tabblad Verzendlijsten en ga verder met uw werk.

Naar boven

De etiketten met uw adreslijst verbinden

Als u informatie in uw etiketten wilt samenvoegen, moet u de etiketten verbinden met uw adreslijst, die ook 'gegevensbron' of 'gegevensbestand' wordt genoemd. Als u nog geen gegevensbestand hebt, kunt u dit maken tijdens het samenvoegproces.

Belangrijk : Controleer als u een bestaande lijst gebruikt of deze de gewenste gegevens bevat, inclusief alle kolommen en rijen. U kunt enkele wijzigingen aanbrengen tijdens de samenvoegbewerking, maar u kunt de gegevensbron niet apart openen tijdens deze bewerking. Het samenvoegproces verloopt eenvoudiger als de gegevensbron al gereed is voordat u hiermee verbinding maakt.

Een gegevensbestand kiezen

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten, in de groep Afdruk samenvoegen starten, op Adressen selecteren.

  Office 2010-lint

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Outlook-contactpersonen gebruiken    Als u uw lijst met contactpersonen uit Microsoft Outlook wilt gebruiken, klikt u op Selecteren uit Outlook-contactpersonen.

   Belangrijk : Zie Tips voor het gebruik van de lijst met contactpersonen van Microsoft Outlook voor meer informatie over het gebruik van lijsten met contactpersonen.

  • Een bestaande gegevensbron gebruiken    Als u een Microsoft Excel-werkblad, een Microsoft Access-database of een ander type gegevensbestand wilt gebruiken, klikt u op Bestaande lijst gebruiken en zoekt u het bestand in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren.

   Voor Excel kunt u gegevens selecteren uit elk werkblad of benoemd bereik in een werkmap. Voor Access kunt u gegevens selecteren in een tabel of query die in de database is gedefinieerd.

   Zie Tips voor het opmaken van gegevens in Excel voor tips voor het opmaken van de gegevens in uw Excel-werkblad voor afdruk samenvoegen.

   Voor elk ander type gegevensbestand selecteert u het bestand in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren. Als het bestand niet wordt weergegeven, selecteert u het desbetreffende bestandstype of selecteert u Alle bestanden in het vak Bestandstype. Voor een samenvoegbewerking kunt u de volgende typen gegevensbestanden gebruiken:

   • Bestanden uit niet-gelaagde, bestandsgeoriënteerde databaseprogramma's waarvoor u een OLE DB-provider of ODBC-stuurprogramma hebt geïnstalleerd (een aantal hiervan wordt meegeleverd met Microsoft Office 2010).

   • Een HTML-bestand dat één tabel bevat. De eerste rij van de tabel moet kolomnamen bevatten en de overige rijen moeten gegevens bevatten.

   • Een Microsoft Word-document. Het document moet één tabel bevatten. De eerste rij van de tabel moet kolomkoppen bevatten en de overige rijen moeten de records bevatten die u wilt samenvoegen.

   • Elk tekstbestand waarin gegevensvelden door tabs of komma's van elkaar zijn gescheiden en waarin de gegevensrecords door alineamarkeringen van elkaar zijn gescheiden.

  • Een nieuw gegevensbestand maken in Word    Als u nog geen gegevensbestand hebt, klikt u op Nieuwe lijst typen. Er wordt een formulier geopend waarmee u een lijst kunt maken. De lijst wordt opgeslagen als een databasebestand (.mdb). Dit bestand kunt u later opnieuw gebruiken. Zie Een nieuwe lijst typen voor meer informatie.

Opmerking : Als u Microsoft Office 2010 hebt geïnstalleerd (in plaats van Microsoft Word 2010 alleen), kunt u ook Microsoft Query gebruiken om een query te maken en de gewenste gegevens op te halen uit een extern gegevensbestand.

Ga naar de volgende stap als u klaar bent.

Lees verder als u meer informatie nodig hebt.

Tips voor het gebruik van de lijst met contactpersonen uit Microsoft Outlook

In de meeste gevallen kunt u eenvoudig verbinding maken met uw Outlook-map met contactpersonen, maar toch kunt u af en toe problemen ondervinden. Oplossingen voor problemen die u kunt ondervinden:

Ik kan de map Contactpersonen van Outlook niet vinden

Mogelijk moet u de eigenschap Deze map weergeven als een e-mailadresboek in Outlook inschakelen of uw Outlook-gebruikersprofiel wijzigen.

De eigenschap Deze map weergeven als een e-mailadresboek inschakelen

 1. Klik in Microsoft Outlook op Contactpersonen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de map Contactpersonen met de informatie die u voor de samenvoegbewerking wilt gebruiken en klik vervolgens op Eigenschappen in het snelmenu.

 3. Zorg dat op het tabblad Adresboek van Outlook het selectievakje Deze map weergeven als een e-mailadresboek is ingeschakeld. Klik vervolgens op OK.

Terug naar Tips voor Outlook

Uw Outlook-gebruikersprofiel wijzigen

Een Outlook-gebruikersprofiel is een verzameling van e-mailaccounts en adresboeken. Meestal hebt u slechts één profiel nodig, maar als u uw computer deelt met andere gebruikers of als u verschillende adresboeken voor verschillende doeleinden gebruikt, kunt u meerdere profielen instellen. Als u bij het starten van een samenvoegbewerking een profiel gebruikt dat de gewenste map met contactpersonen niet bevat, is die map niet beschikbaar.

Als u een ander gebruikersprofiel wilt gebruiken, start u Outlook opnieuw. Wanneer u wordt gevaagd om een profiel op te geven, kiest u het profiel met de map met contactpersonen die u in deze samenvoegbewerking wilt gebruiken.

Als u niet wordt gevraagd om een profiel op te geven en u weet dat u meerdere profielen hebt, kunt u Outlook zo instellen dat u de volgende keer wordt gevraagd om een profiel op te geven. Ga als volgt te werk:

 1. Sluit Outlook af.

 2. Klik in het Configuratiescherm op Gebruikersaccounts en klik vervolgens op E-mail.

 3. Klik op Profielen weergeven.

 4. Als u altijd zelf een gebruikersprofiel wilt selecteren wanneer Outlook wordt gestart, klikt u achtereenvolgens op Te openen profiel opgeven en op OK.


Terug naar Tips voor Outlook

Er verschijnen foutberichten over e-mailclients en tabellen

Als u tijdens een samenvoegbewerking in Word probeert om verbinding te maken met de map met contactpersonen en Outlook in Windows Internet Explorer niet is ingesteld als standaard-e-mailprogramma, verschijnt het volgende bericht:

'Er is geen standaard-e-mailclient geïnstalleerd of de huidige e-mailclient kan niet voldoen aan het berichtverzoek. Start Microsoft Office Outlook en stel deze toepassing in als de standaard-e-mailclient.'

Ga als volgt te werk om te voorkomen dat dit bericht tijdens een samenvoegbewerking verschijnt:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Schakel onder Opties voor opstarten het selectievakje Outlook instellen als standaardprogramma voor E-mail, Contactpersonen en Agenda in en klik op OK.

Start Word opnieuw, open uw samenvoegdocument en maak verbinding met uw Outlook-map met contactpersonen.

Terug naar Tips voor Outlook

Ik kan geen verbinding maken met een Outlook-map met contactpersonen in Openbare mappen

Als u een samenvoegbewerking in Word start en probeert om verbinding te maken met een Outlook-map met contactpersonen in Openbare mappen, verschijnt het volgende bericht:

'De bewerking kan niet worden voltooid vanwege dialoog- of databasefouten. Probeer het later opnieuw.'

Als u het later opnieuw probeert, verschijnt het bericht weer.

Als u een map met contactpersonen uit Openbare mappen als gegevensbestand voor de samenvoegbewerking wilt gebruiken, moet u deze bewerking in Outlook starten.

Terug naar Tips voor Outlook

Tips voor het opmaken van gegevens in Excel

Als het gegevensbestand een Excel-werkblad met percentages, valutawaarden of postcodes is, kunt u de numerieke opmaak van de gegevens behouden door in Word via DDE verbinding te maken met het Excel-werkblad. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat een buitenlandse postcode als 07865 uit het gegevensbestand wordt weergegeven als het getal 7865 (zonder de voorloopnul).

Ga als volgt te werk in Word voordat u verbinding maakt met het werkblad:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Geavanceerd.

 4. Ga naar de sectie Algemeen en schakel het selectievakje Conversie van bestandsindeling bevestigen bij openen in.

 5. Klik op OK.

 6. Klik in het geopende hoofddocument voor de samenvoegbewerking op het tabblad Verzendlijsten in de groep Afdruk samenvoegen starten op Adressen selecteren en klik vervolgens op Bestaande lijst gebruiken.

 7. Zoek het Excel-werkblad in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren en dubbelklik op het bestand.

 8. Klik in het dialoogvenster Gegevensbestand bevestigen op MS Excel-werkbladen via DDE (*.xls) en klik vervolgens op OK.

Als MS Excel-werkbladen via DDE (*.xls) niet wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje Alles weergeven in.

 1. Selecteer in het dialoogvenster Microsoft Excel bij Naam of celbereik het celbereik of werkblad met de informatie die u wilt samenvoegen en klik vervolgens op OK.

  Als u wilt voorkomen dat u hierom wordt gevraagd telkens wanneer u een gegevensbestand opent, kunt u het selectievakje Conversie bevestigen bij openen uitschakelen nadat u verbinding hebt gemaakt met het werkblad.

Een nieuwe lijst typen

 1. Typ in het dialoogvenster Nieuwe adreslijst de informatie voor het eerste adres (oftewel de record) die u in de catalogus wilt opnemen.

  Klik op Kolommen aanpassen en breng de gewenste wijzigingen aan als u kolommen wilt toevoegen of verwijderen.

 2. Nadat u alle gegevens voor uw eerste record hebt ingevoerd, klikt u op Nieuw item en typt u de gegevens voor de volgende record. Ga zo door tot u de gegevens voor alle records hebt ingevoerd die u wilt opnemen.

 3. Klik op OK als de nieuwe lijst klaar is.

 4. Typ in het dialoogvenster Adreslijst opslaan een naam voor de nieuwe lijst en klik vervolgens op Opslaan.

Naar boven

De adressenlijst nader specificeren

Wanneer u verbinding maakt met een bepaald gegevensbestand, wilt u mogelijk niet voor alle records (rijen) in dat gegevensbestand informatie op etiketten samenvoegen.

Als u de volledige lijst wilt gebruiken, kunt u naar de volgende stap gaan.

Als u de adressenlijst nader wilt specificeren of slechts een deel van de items in uw gegevensbestand wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

 1. Ga naar het tabblad Verzendlijsten en klik in de groep Afdruk samenvoegen starten op Adreslijst bewerken.

  Office 2010-lint

 2. Ga in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen op een van de volgende manieren te werk:

  • Afzonderlijke records selecteren    Deze methode is het handigst als u een korte lijst hebt. Schakel de selectievakjes in van de geadresseerden die u wilt opnemen en schakel de selectievakjes uit van de geadresseerden die u niet wilt opnemen.

   Als u alleen bepaalde records in uw samenvoegbewerking wilt opnemen, kunt u het selectievakje in de veldnamenrij uitschakelen en alleen de gewenste records selecteren. Of als u de meeste items uit de lijst wilt opnemen, schakelt u het selectievakje in de veldnamenrij in en schakelt u vervolgens de selectievakjes uit voor de records die u niet wilt opnemen.

  • Records sorteren    Klik op de kolomkop van het item waarop u wilt sorteren. De lijst wordt gesorteerd in oplopende alfabetische volgorde (van A naar Z). Klik nogmaals op de kolomkop om de lijst in aflopende alfabetische volgorde te sorteren (van Z naar A).

   Als u complexere sorteerbewerkingen wilt uitvoeren, klikt u onder Adreslijst nader specificeren op Sorteren en stelt u uw sorteervoorkeuren in op het tabblad Records sorteren van het dialoogvenster Filteren en sorteren. U kunt deze manier van sorteren bijvoorbeeld gebruiken als u adressen van geadresseerden alfabetisch op achternaam wilt sorteren per postcode en de postcodes in numerieke volgorde worden weergegeven.

  • Records filteren    Dit is handig als de lijst records bevat die u niet wilt weergeven of wilt opnemen in de samenvoegbewerking. Nadat u de lijst hebt gefilterd, kunt u records opnemen of uitsluiten door de bijbehorende selectievakjes in of uit te schakelen.

   Als u records wilt filteren, gaat u als volgt te werk:

   1. Klik onder Adressenlijst nader specificeren op Filteren.

   2. Kies op het tabblad Records filteren in het dialoogvenster Filteren en sorteren de criteria voor uw filter.

    Als u bijvoorbeeld alleen etiketten wilt genereren voor adressen waarin Australië wordt vermeld als land of regio, klikt u in de lijst Veld op Land of regio, klikt u in de lijst Vergelijking op Gelijk aan en typt u in de lijst Vergelijken met de tekst Australië.

   3. Als u het filter wilt verfijnen, klikt u op En of Of en vervolgens kiest u meer criteria.

    Als u bijvoorbeeld alleen etiketten wilt genereren voor bedrijven in München, filtert u op records waarbij het veld Plaats de waarde München bevat en waarbij het veld Bedrijf niet leeg is. Als u in dit filter Of in plaats van En gebruikt, worden in uw samenvoegbewerking alle adressen uit München opgenomen, maar ook alle adressen met een bedrijfsnaam, ongeacht de plaats.

  • Geadresseerden toevoegen    Ga als volgt te werk om geadresseerden toe te voegen aan de lijst:

   1. Klik onder Gegevensbron op de naam van het gegevensbestand.

   2. Klik op Bewerken.

   3. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron bewerken op Nieuw item en typ de gegevens voor de betreffende geadresseerde.

    Sommige processen zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het type gegevensbron dat u gebruikt. Zorg waar mogelijk ervoor dat het gegevensbestand volledig is voordat u verbinding maakt met het hoofddocument voor etiketten.

Als u software voor adresvalidatie hebt geïnstalleerd, kunt u in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen op Adressen valideren klikken om de adressen van de geadresseerden te valideren.

Naar boven

Tijdelijke aanduidingen, samenvoegvelden genoemd, aan de etiketten toevoegen

Nadat u uw etiketten aan uw adreslijst hebt gekoppeld, kunt u tijdelijke aanduidingen toevoegen die aangeven waar het adres op elk etiket moet verschijnen. U kunt ook de gegevens toevoegen die u op elk etiket wilt herhalen, zoals een afbeelding of het adres van de afzender.

Als u al weet hoe samenvoegvelden werken, kunt u verdergaan met toewijzen en samenvoegen.

Lees door als u meer wilt weten over de manier waarop samenvoegvelden werken.

Samenvoegvelden

De tijdelijke aanduidingen voor de adressen worden samenvoegvelden genoemd. Velden in Word komen overeen met de kolomkoppen in het gekozen gegevensbestand.

Gegevensbestand met kolommen (categorieën) en rijen (records)

1. Kolommen in een gegevensbestand zijn informatiecategorieën. Velden die u aan de etiketten toevoegt, zijn tijdelijke aanduidingen voor deze categorieën.

2. Rijen in een gegevensbestand zijn informatierecords. Wanneer u een samenvoegbewerking uitvoert, wordt in Word voor elke record een etiket gegenereerd.

Door een veld in te voegen in het etiket dat u vooraf instelt (het hoofddocument voor etiketten), geeft u aan dat u een bepaalde informatiecategorie, zoals Naam of Adres, op die locatie wilt weergeven.

Velden die in een Word-document zijn ingevoegd

Wanneer u een samenvoegveld in het hoofddocument voor etiketten invoegt, verschijnen voor en achter de veldnaam altijd dubbele punthaken (« »). Deze dubbele punthaken worden op de uiteindelijke etiketten niet weergegeven. Ze zijn enkel bedoeld als hulpmiddel om de velden in het hoofddocument voor etiketten te onderscheiden van de gewone tekst.

Wat er gebeurt wanneer u afdrukken samenvoegt

Wanneer u afdrukken samenvoegt, worden de velden vervangen door de informatie van de eerste rij in het gegevensbestand om het eerste etiket te maken. Vervolgens worden de velden vervangen door de informatie van de tweede rij in het gegevensbestand voor het tweede etiket, enzovoort.

Informatie van gegevensbestand samenvoegen in een etiket

Werken met velden: voorbeelden

U kunt elke kolomkop van uw gegevensbestand als een veld aan het etiket toevoegen. Dit geeft u extra flexibiliteit bij het ontwerpen van etiketten.

Stel bijvoorbeeld dat u een verzendlijst gebruikt om uw abonnees maandelijks een nieuwsbrief te sturen en dat uw gegevensbestand een kolom VerloopDatum bevat, waarin u de datum bijhoudt waarop het abonnement van elke abonnee verloopt. Als u een veld «VerloopDatum» in het hoofddocument voor etiketten plaatst voordat u de samenvoegbewerking uitvoert, ziet elke abonnee zijn eigen verloopdatum op zijn adresetiket.

U kunt velden combineren en scheiden door middel van leestekens. Als u bijvoorbeeld een adres wilt maken, kunt u de velden in het hoofddocument van het etiket als volgt instellen:

«Voornaam» «Achternaam»

«Straat»

«Postcode» «Plaats»

Voor items die u regelmatig gebruikt, zoals adresblokken en begroetingsregels, beschikt u in Word over samengestelde velden waarin een aantal velden zijn gegroepeerd. Het veld Adresblok is bijvoorbeeld een combinatie van diverse velden, zoals voornaam, achternaam , straat, postcode en plaats.

Elementen in het veld Adresblok

U kunt de inhoud van deze samengestelde velden aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een formele adressering (Dhr. S. Splinter).

De samenvoegvelden toewijzen aan uw gegevensbestand

Voor elk adresonderdeel in Word wordt een kolom in uw gegevensbestand gezocht. Mogelijk moet u hiervoor de samenvoegvelden in Word toewijzen aan de kolommen in uw gegevensbestand.

Als u de velden wilt toewijzen, opent u het tabblad Verzendlijsten en klikt u in de groep Velden beschrijven en invoegen op Velden vergelijken.

Office 2010-lint

Het dialoogvenster Velden vergelijken wordt geopend.

Dialoogvenster Velden vergelijken

De adresonderdelen worden links weergegeven, rechts ziet u de kolomkoppen van uw gegevensbestand.

Voor elk onderdeel wordt een overeenkomende kolom gezocht. In de afbeelding is de kolom Titel uit het gegevensbestand automatisch gekoppeld aan Beleefdheidstitel. Voor andere onderdelen is het koppelen niet gelukt. In dit gegevensbestand zijn bijvoorbeeld geen overeenkomsten gevonden voor Middelste naam.

In de lijst rechts kunt u de kolom van het gegevensbestand selecteren die overeenkomt met het onderdeel links. Het is best mogelijk dat Beleefdheidstitel, Unieke id geen overeenkomst hebben. Het samenvoegetiket hoeft niet elk veld te bevatten. Als u een veld toevoegt dat geen gegevens uit het gegevensbestand bevat, verschijnt het veld in het samengevoegde document als lege tijdelijke aanduiding, gewoonlijk een lege regel of een verborgen veld.

De inhoud typen en de velden toevoegen

 1. Typ op het etiket dat u vooraf instelt (het hoofddocument voor etiketten) eventuele inhoud die u wilt weergeven op elk etiket.

  Als u een afbeelding wilt toevoegen, zoals een logo, gaat u naar het tabblad Invoegen en klikt u in de groep Illustraties op Afbeelding.

 2. Klik op de plaats waar u het veld wilt invoegen.

 3. Gebruik de groep Velden beschrijven en invoegen op het tabblad Verzendlijsten.

  Office 2010-lint

 4. U kunt het volgende toevoegen:

  Adresblok met naam, adres en overige gegevens

  1. Klik op Adresblok.

  2. Selecteer in het dialoogvenster Adresblok invoegen de gewenste adresonderdelen en opmaak en klik op OK.

  3. Als het dialoogvenster Velden vergelijken wordt weergegeven, is mogelijk bepaalde informatie niet gevonden die vereist is voor het adresblok. Klik op de pijl naast (geen overeenkomst) en selecteer in de gegevensbron het veld dat overeenkomt met het veld dat vereist is voor afdruk samenvoegen.

  Individuele velden

  U kunt informatie uit individuele velden invoegen, zoals een voornaam, een telefoonnummer of het bedrag van de contributie uit een lijst met sponsors. Als u snel een veld uit uw gegevensbestand aan het hoofddocument voor etiketten wilt toevoegen, klikt u op de pijl naast Samenvoegveld invoegen en vervolgens klikt u op de veldnaam.

  Voor meer opties bij het invoegen van individuele velden in het document gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op het tabblad Verzendlijsten, in de groep Schrijven en velden invoegen, op Samenvoegveld invoegen.

  2. Ga in het dialoogvenster Samenvoegveld invoegen op een van de volgende manieren te werk:

   • Klik op Adresvelden als u adresvelden wilt selecteren die automatisch overeenkomen met velden in de gegevensbron, zelfs al hebben de velden in de gegevensbron niet dezelfde naam als uw velden.

   • Als u velden wilt selecteren die gegevens altijd rechtstreeks uit een kolom in een gegevensbestand halen, klikt u op Databasevelden.

  3. Klik op het gewenste veld in het vak Velden.

  4. Klik op Invoegen en vervolgens op Sluiten.

  5. Als het dialoogvenster Velden vergelijken wordt weergegeven, kan bepaalde informatie die nodig is om het veld in te voegen mogelijk niet worden gevonden. Klik op de pijl naast (geen overeenkomst) en selecteer het veld in de gegevensbron dat overeenkomt met het veld dat nodig is voor afdruk samenvoegen.

   Als u een veld uit de lijst Databasevelden invoegt en daarna overschakelt naar een gegevensbron die geen kolom met dezelfde naam bevat, kunnen de gegevens van dat veld niet in het samengevoegde document worden ingevoegd.

Aangepaste velden van Outlook-contactpersonen

U kunt aangepaste velden van contactpersonen alleen in uw hoofddocument invoegen door de samenvoegbewerking vanuit Outlook te beginnen. Stel eerst een weergave voor uw contactpersonen in met de velden die u in de samenvoegbewerking wilt gebruiken. Start vervolgens de samenvoegbewerking. Wanneer u de gewenste instellingen hebt geselecteerd, wordt Word automatisch gestart en kunt u de samenvoegbewerking voltooien.

Een weergave voor uw contactpersonen instellen die aangepaste velden bevat

 1. Klik in Outlook-contactpersonen in het menu Beeld achtereenvolgens op Weergave wijzigen en op Lijst.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop en klik vervolgens in het snelmenu op Veldkiezer.

 3. Selecteer bovenaan in het dialoogvenster Veldkiezer in de vervolgkeuzelijst de optie Gebruikersvelden in map.

 4. Sleep het veld dat u wilt toevoegen van het dialoogvenster naar de kolomkoppen. Een kleine rode pijl helpt u om het veld op de gewenste locatie neer te zetten.
  Aangepast veld slepen van veldkiezer naar weergave van map met contactpersonen

  U voegt in het dialoogvenster Veldkiezer een nieuw veld toe door onderaan op Nieuw te klikken.

 5. Wanneer u alle aangepaste velden aan de weergave hebt toegevoegd, sluit u het dialoogvenster Veldkiezer.

 6. Als u een veld wilt verwijderen dat u niet wilt opnemen in de samenvoegbewerking, klikt u in de lijstweergave in de kolomkop op de veldnaam en sleept u deze buiten de kolomkop.

  De samenvoegbewerking vanuit Outlook uitvoeren

 7. Selecteer individuele contactpersonen in uw Outlook-contactpersonen door SHIFT ingedrukt te houden en te klikken om een bereik te selecteren of door CTRL ingedrukt te houden en te klikken om individuele contactpersonen te selecteren. Als u alle contactpersonen wilt opnemen die momenteel zichtbaar zijn in de weergave, hoeft u op geen enkele contactpersoon te klikken.

 8. Klik op het tabblad Start op Afdruk samenvoegen.

 9. Als u individuele contactpersonen hebt geselecteerd die u wilt opnemen in de samenvoegbewerking, klikt u op Alleen geselecteerde contactpersonen. Als u alle contactpersonen wilt opnemen die momenteel zichtbaar zijn in de weergave, klikt u op Alle contactpersonen in de huidige weergave.

 10. Klik op Contactpersoonvelden in huidige weergave als u de lijstweergave zo hebt geconfigureerd dat alleen de velden worden weergegeven die u in de samenvoegbewerking wilt gebruiken. Als dit niet het geval is, klikt u op Alle contactpersoonvelden om alle contactpersoonvelden beschikbaar te maken voor de samenvoegbewerking.

 11. Als u een nieuw hoofddocument wilt maken voor de samenvoegbewerking, klikt u op Nieuw document. Als dit niet het geval is, klikt u op Bestaand document en vervolgens op Bladeren om het document te zoeken dat u als hoofddocument wilt gebruiken.

 12. Als u de geselecteerde contactpersonen en velden wilt opslaan zodat u ze later opnieuw kunt gebruiken, schakelt u het selectievakje Permanent bestand in en vervolgens klikt u op Bladeren om het bestand op te slaan. De gegevens worden in een Word-document opgeslagen als door komma's gescheiden gegevens.

 13. Klik onder Documenttype op Adresetiketten.

 14. Klik op OK. Wanneer het document in Word wordt geopend, gaat u naar het tabblad Verzendlijsten en klikt u in de groep Velden schrijven en invoegen op de pijl naast Samenvoegveld invoegen. Vervolgens klikt u op de velden die u aan het hoofddocument voor etiketten wilt toevoegen.

 1. Als u het eerste etiket op de gewenste manier hebt ingesteld, klikt u in de groep Velden schrijven en invoegen op Etiketten bijwerken.

  De inhoud van het eerste etiket wordt op alle andere etiketten herhaald.

 • U kunt de tekens voor samenvoegvelden («« »») niet handmatig typen en evenmin de opdracht Symbool in het menu Invoegen gebruiken. U moet hiervoor afdruk samenvoegen uitvoeren.

 • Als de samenvoegvelden tussen accolades worden weergegeven, zoals { MERGEFIELD Plaats }, worden veldcodes weergegeven in plaats van veldresultaat. Dit is niet van invloed op afdruk samenvoegen. Als u veldresultaten in plaats van veldcodes wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de veldcode en klikt u in het snelmenu op Andere veldweergave.

De samengevoegde gegevens opmaken

In database- en spreadsheetprogramma's, zoals Microsoft Access en Microsoft Excel, worden de gegevens die u in cellen typt als onbewerkte gegevens opgeslagen. De opmaak die u in Access of Excel toepast, zoals lettertypen en kleuren, worden niet samen met de onbewerkte gegevens opgeslagen. Wanneer u gegevens uit een gegevensbestand in een Word-document samenvoegt, worden alleen de onbewerkte gegevens zonder opmaak samengevoegd.

Opmaak toevoegen

 1. Selecteer het samenvoegveld. Zorg dat u ook de dubbele punthaken (« ») rond het veld selecteert.

 2. Breng op het tabblad Start, in de groep Lettertype, de gewenste opmaak toe. U kunt ook op het startpictogram voor het dialoogvenster Lettertype klikken om meer opties te zien.

Belangrijk : Als u de extra ruimte tussen adresregels op etiketten wilt minimaliseren, moet u de regels selecteren. Vervolgens klikt u op het startpictogram voor het dialoogvenster Alineaen typt u 0 in de invoervakken. Als u het samenvoegveld Adresblok gebruikt, selecteert u het hele veld, inclusief de punthaken (« »). Vervolgens past u de afstand aan.

Naar boven

Een voorbeeld van de samenvoeging bekijken, de samenvoeging voltooien en de etiketten afdrukken

Nadat u de velden hebt toegevoegd aan het etiket dat u vooraf instelt (het hoofddocument voor etiketten), kunt u een voorbeeld van de resultaten van de samenvoegbewerking bekijken. Als u tevreden bent over het resultaat, kunt u de samenvoeging voltooien.

Samenvoegbewerking bekijken

U kunt een voorbeeld van uw etiketten bekijken en eventueel wijzigingen aanbrengen voordat u afdruk samenvoegen voltooit.

Als u een voorbeeld wilt bekijken, gaat u in de groep Voorbeeld van het resultaat op het tabblad Verzendlijsten op een van de volgende manieren te werk:

Office 2010-lint

 • Klik op Voorbeeld van het resultaat.

 • Blader door de etiketten door op het tabblad Verzendlijsten in de groep Voorbeeld van resultaten op de knoppen Volgende record en Vorige record te klikken.

 • Geef een voorbeeld van een document weer door op Geadresseerde zoeken te klikken.

Ga naar het tabblad Verzendlijsten en klik in de groep Afdruk samenvoegen starten op Adressenlijst bewerken om het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen te openen waarin u de lijst kunt filteren of geadresseerden kunt wissen als u bepaalde records niet wilt opnemen.

Office 2010-lint

Opmerking : Een vel met etiketten wordt in Word ingedeeld met behulp van een tabel. Wanneer u door de etiketten bladert, wordt de actieve record weergegeven in de eerste cel van de tabel, terwijl de volgende records in de volgende cellen verschijnen. Deze weergave kan de indruk wekken dat voor elke record in het gegevensbestand een vel etiketten wordt afgedrukt, maar dat is niet het geval.

De samenvoeging voltooien

U kunt de etiketten afdrukken of ze individueel wijzigen. U kunt alle etiketten of slechts een deel ervan afdrukken of wijzigen.

Als u slechts enkele etiketten wilt afdrukken, kunt hiervoor een bereik van recordnummers opgeven. Als u pagina's wilt afdrukken in plaats van recordnummers op te geven, volgt u de aanwijzingen in het gedeelte Afzonderlijke etiketten wijzigen.

De etiketten afdrukken

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten, in de groep Voltooien, op Voltooien en samenvoegen en klik vervolgens op Documenten afdrukken.

  Office 2010-lint

 2. Kies of u alle etiketten wilt afdrukken, alleen het etiket dat momenteel zichtbaar is, of een aantal etiketten dat u selecteert op basis van een bereik van recordnummers.

Afzonderlijke etiketten wijzigen

 1. Klik op het tabblad Verzendlijsten, in de groep Voltooien, op Voltooien en samenvoegen en klik op Afzonderlijke documenten bewerken.

  Office 2010-lint

 2. Geef aan of u alle etiketten wilt bewerken, alleen het etiket dat momenteel zichtbaar is of een aantal etiketten dat u selecteert op basis van een bereik van recordnummers. De etiketten die u wilt bewerken, worden in één bestand opgeslagen.

Nadat u het nieuwe etiketbestand hebt bewerkt, kunt u de etiketten afdrukken door op het tabblad Bestand op Afdrukken te klikken en vervolgens op de knop Afdrukken te klikken.

Het hoofddocument voor etiketten opslaan

De samengevoegde etiketten die u opslaat, staan los van het vooraf ingestelde etiket (het hoofddocument voor etiketten). Het is aan te raden om het hoofddocument voor etiketten zelf ook op te slaan, als u het later nog eens voor een samenvoegbewerking wilt gebruiken.

Wanneer u het hoofddocument voor etiketten opslaat, wordt ook de verbinding met het gegevensbestand opgeslagen. De volgende keer dat u het hoofddocument voor etiketten opent, wordt u gevraagd of u de informatie van het gegevensbestand opnieuw in het hoofddocument voor etiketten wilt samenvoegen.

 • Als u op Ja klikt, wordt het document geopend met de informatie van de eerste samenvoegrecord.

 • Als u op Nee klikt, wordt de verbinding tussen het hoofddocument voor etiketten en het gegevensbestand verbroken. Het hoofddocument voor etiketten wordt een gewoon Word-document en de velden worden vervangen door de unieke informatie van de eerste record.

Naar boven

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×