Een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling

Een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling

Waarschijnlijk wilt u meestal uw werkmappen opslaan in de huidige bestandsindeling (.XLSX). Soms wilt u echter een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling, zoals de indeling van een eerdere Excel-versie, een tekstbestand of een PDF- of XPS-bestand. Onthoud echter dat bepaalde opmaak, gegevens en functies mogelijk niet worden opgeslagen wanneer u een werkmap opslaat in een andere bestandsindeling.

Zie Excel 2013Bestandsindelingen die in Excel worden ondersteund aan het einde van dit artikel voor een lijst met bestandsindelingen (ook bestandstypen genoemd) die u wel en niet kunt openen of opslaan in .

 1. Open de werkmap die u wilt opslaan.

 2. Klik op Bestand > Opslaan als.

Optie Opslaan als op het tabblad Bestand

 1. Kies onder Locaties de plaats waar u de werkmap wilt opslaan. Kies bijvoorbeeld OneDrive als u de werkmap wilt opslaan op uw weblocatie of Computer als u deze wilt opslaan in een lokale map, zoals Documenten.

Een optie voor Locatie kiezen

 1. Ga in het dialoogvenster Opslaan als naar de gewenste locatie.

Een presentatie vanaf het begin starten

 1. Klik in de lijst Opslaan als op de gewenste bestandsindeling. Klik op de pijlen om naar de bestandsindelingen te gaan die niet zichtbaar zijn in de lijst.

  Opmerking : Het varieert welke bestandsindelingen u ziet, afhankelijk van het actieve type blad in uw werkmap (een werkblad, grafiekblad of ander type blad).

 2. Accepteer de naam in het vak Bestandsnaam of typ een nieuwe naam voor de werkmap.

Een Excel 97-2003-werkmap converteren naar de huidige bestandsindeling

Als u een Excel 97-2003-werkmap hebt geopend waarvan u de bestandsindeling niet hoeft te behouden, kunt u de werkmap converteren naar de huidige bestandsindeling (.XLSX).

 1. Klik op Bestand > Info.

 2. Klik op Converteren.

Knop Converteren

Bestandsindelingen die in Excel worden ondersteund

In Excel 2013 kunt u bestanden openen en opslaan in de volgende bestandsindelingen:

Excel-bestandsindelingen

Tekstbestandsindelingen

Overige bestandsindelingen

Bestandsindelingen die het Klembord gebruiken

Bestandsindelingen die niet worden ondersteund in Excel 2013

Excel-bestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

Excel-werkmap

.XLSX

De standaard-XML-bestandsindeling voor Excel 2007-2010. In deze indeling kunt u geen VBA-macrocode (Microsoft Visual Basic for Applications) of Microsoft Office Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Strikt Open XML-spreadsheet

.XLSX

Een strikte ISO-versie van de bestandsindeling voor Excel-werkmappen (.XLSX).

Excel-werkmap (code)

.XLSM

De XML-bestandsindeling waarin macro's van Excel 2007-2013 worden ondersteund. In deze indeling kunt u VBA-macrocode of Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Binaire Excel-werkmap

.XLSB

De binaire bestandsindeling (BIFF12) voor Excel 2007-2013.

Sjabloon

.XLTX

De standaardbestandsindeling voor een sjabloon van Excel 2007-2010. In deze indeling kunt u geen VBA-macrocode of Microsoft Office Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Sjabloon (code)

.XLTM

De bestandsindeling met ondersteuning voor macro's voor een sjabloon van Excel 2007-2013. In deze indeling kunt u geen VBA-macrocode of Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Excel 97-2003-werkmap

.XLS

De binaire bestandsindeling voor Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Excel 97- Excel 2003-sjabloon

.XLT

De binaire bestandsindeling voor een Excel-sjabloon voor Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Microsoft Excel 5.0/95-werkmap

.XLS

De binaire bestandsindeling voor Excel 5.0 - Excel 95 (BIFF5).

XML-werkblad 2003

.XML

XML-werkblad 2003-bestandsindeling (XMLSS).

XML-gegevens

.XML

XML-gegevensindeling.

Excel-invoegtoepassing

.XLAM

De indeling van XML-invoegtoepassingen voor Excel 2007-2010 waarin macro's worden ondersteund. Een invoegtoepassing is een extra programma dat aanvullende code moet uitvoeren. Hierin kunt u VBA-projecten en Excel 4.0-macrobladen (.XLM) gebruiken.

Invoegtoepassing voor Excel 97-2003

.XLA

De Excel 97-2003-invoegtoepassing, een aanvullend programma voor het uitvoeren van aanvullende code. Ondersteunt het gebruik van VBA-projecten.

Excel 4.0-werkmap

.xlw

Een Excel 4.0-bestandsindeling voor het opslaan van werkbladen, grafiekbladen en macrobladen. U kunt een werkmap in deze bestandsindeling openen in Excel 2013, maar u kunt een Excel-bestand niet in deze bestandsindeling opslaan.

Tekstbestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

Opgemaakte tekst (spatie is scheidingsteken)

.PRN

Lotus-indeling met spaties. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (tab is scheidingsteken)

.TXT

Slaat een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand voor gebruik op een ander Microsoft Windows-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (Macintosh)

.TXT

Slaat een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand voor gebruik op een Macintosh-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (MS-DOS)

.TXT

Slaat een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand voor gebruik op een MS-DOS-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Unicodetekst

.TXT

Slaat een werkmap op als Unicodetekst. Unicode is een tekencoderingsstandaard die is ontwikkeld door het Unicode Consortium.

CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken)

.CSV

Slaat een werkmap op als een door lijstscheidingstekens gescheiden tekstbestand voor gebruik op een ander Windows-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

CSV (Macintosh)

.CSV

Slaat een werkmap op als een door lijstscheidingstekens gescheiden tekstbestand voor gebruik op een Macintosh-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

CSV (MS-DOS)

.CSV

Slaat een werkmap op als een door lijstscheidingstekens gescheiden tekstbestand voor gebruik op een MS-DOS-besturingssysteem en zorgt ervoor dat tabtekens, regeleinden en andere tekens correct worden geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

DIF

.DIF

Data Interchange-indeling. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

SYLK

.SLK

Symbolic Link-indeling. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen

Opmerking : Wanneer u een werkmap in een tekstindeling opslaat, gaat alle opmaak verloren.

Overige bestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

DBF 3, DBF 4

.DBF

dBase III en IV. U kunt deze bestandsindelingen in Excel openen, maar u kunt een Excel-bestand niet opslaan in dBase-indeling.

OpenDocument Spreadsheet

.ODS

OpenDocument-spreadsheet. U kunt Excel 2010-bestanden zo opslaan dat u deze kunt openen in spreadsheettoepassingen waarin de OpenDocument-spreadsheetindeling wordt gebruikt, zoals Google Docs en OpenOffice.org Calc. U kunt spreadsheets in de .ods-indeling ook openen in Excel 2010. Bepaalde opmaak kan verloren gaan wanneer u .ods-bestanden opslaat en opent.

PDF

.pdf

PDF (Portable Document Format). Deze bestandsindeling behoudt documentopmaak en ondersteunt het delen van bestanden. Wanneer het PDF-bestand online wordt weergegeven of wordt afgedrukt, blijft de beoogde opmaak behouden. Gegevens in het bestand kunnen niet gemakkelijk worden gewijzigd. De PDF-indeling is ook zeer geschikt voor documenten die worden gereproduceerd via commerciële afdrukmethoden.

XPS-document

.xps

XML Paper Specification. In deze bestandsindeling blijft de documentopmaak behouden en kunnen bestanden gemakkelijk worden gedeeld. Als een XPS-bestand online wordt bekeken of wordt afgedrukt, blijft de opmaak van het bestand behouden. Bovendien kunnen de gegevens in het bestand niet gemakkelijk worden gewijzigd.

Bestandsindelingen die met het Klembord worden gebruikt

Als u gegevens naar het Klembord hebt gekopieerd in een van de volgende bestandsindelingen, kunt u deze in Excel plakken met de opdracht Plakken of Plakken speciaal (Start > Klembord > Plakken).

Indeling

Extensie

Klembord-indeling

Afbeelding

.WMF of .EMF

Afbeeldingen in Windows-metabestand (WMF) of Windows Enhanced-metabestand (EMF).

Opmerking : Als u een afbeelding in de WMF-indeling kopieert vanuit een ander programma, wordt de afbeelding in Excel geplakt als afbeelding in de EMF-indeling.

Bitmap

.BMP

Afbeeldingen opgeslagen in Bitmap-indeling (BMP).

Microsoft Excel-bestandsindelingen

.xls

Binaire bestandsindelingen voor Excel-versies 5.0/95, (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) en Excel 2013 (BIFF12).

SYLK

.SLK

Symbolic Link-indeling.

DIF

.DIF

Data Interchange-indeling.

Tekst (door tabs gescheiden)

.TXT

Door tabs gescheiden tekstindeling.

CSV (door lijstscheidingstekens gescheiden)

.CSV

Door lijstscheidingstekens gescheiden waardenindeling.

Opgemaakte tekst (door spaties gescheiden)

.RTF

RTF-indeling. Alleen uit Excel.

Ingesloten object

.GIF, .JPG, .DOC, .XLS of .BMP

Microsoft Excel-objecten, objecten van correct geregistreerde programma's waarin OLE 2.0 (OwnerLink) en Afbeelding of een andere presentatie-indelingen worden ondersteund.

Gekoppeld object

.GIF, .JPG, .DOC, .XLS of .BMP

OwnerLink, ObjectLink, Link en Afbeelding of andere indelingen.

Office-tekenobject

.EMF

Indeling voor tekenobjecten van Office voor Afbeelding (Enhanced Windows-metabestand, EMF).

tekst

.TXT

Schermtekst, OEM-tekst.

Gecombineerd webpaginabestand

.mht, .mhtml

Gecombineerd webpaginabestand (MHT of MHTML). Deze bestandsindeling integreert inline-afbeeldingen, applets, gekoppelde documenten en andere ondersteunende items waar in het document naar wordt verwezen.

Webpagina

.htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML).

Opmerking : Wanneer u tekst uit een ander programma kopieert, wordt de tekst in de HTML-indeling geplakt, ongeacht de indeling van de oorspronkelijke tekst.

Bestandsindelingen die niet worden ondersteund in Excel 2013

De volgende bestandsindelingen worden niet langer ondersteund, dus u kunt bestanden in deze indelingen niet openen of opslaan.

Probeer het volgende als u met uw werkbladgegevens wilt werken in een programma dat niet meer wordt ondersteund:

 • Zoek op internet naar een bedrijf dat conversieprogramma's maakt voor bestandsindelingen die niet in Excel worden ondersteund.

 • Sla uw werkmap op in een andere bestandsindeling die kan worden geopend in het andere programma. Sla de werkmap bijvoorbeeld op in een XML-spreadsheet- of tekstbestandindeling die mogelijk ook in het andere programma wordt ondersteund.

Indeling

Extensie

Klembord-indeling

Excel-grafiek

.XLC

Excel 2.0-, 3.0- en 2.x-bestandsindelingen

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.WK1, .WK2, .WK3, .WK4, .WKS

Lotus 1-2-3-bestandsindelingen (alle versies)

Microsoft Works

.WKS

Microsoft Works-bestandsindeling (alle versies)

DBF 2

.DBF

DBASE II-bestandsindeling

WQ1

.WQ1

Quattro Pro voor MS-DOS-bestandsindeling

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 en 7.0 voor Windows.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×