Een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling

Waarschijnlijk wilt u meestal uw werkmappen opslaan in de huidige bestandsindeling (.XLSX). Soms wilt u echter een werkmap opslaan in een andere bestandsindeling, zoals de indeling van een eerdere Excel-versie, een tekstbestand of een PDF- of XPS-bestand. Onthoud echter dat bepaalde opmaak, gegevens en functies mogelijk niet worden opgeslagen wanneer u een werkmap opslaat in een andere bestandsindeling.

Zie Excel 2013Bestandsindelingen die in Excel worden ondersteund aan het einde van dit artikel voor een lijst met bestandsindelingen (ook bestandstypen genoemd) die u wel en niet kunt openen of opslaan in .

 1. Open de werkmap die u wilt opslaan.

 2. Klik op Bestand > Opslaan als.

Optie Opslaan als op het tabblad Bestand

 1. Kies onder Locaties de plaats waar u de werkmap wilt opslaan. Kies bijvoorbeeld OneDrive als u de werkmap wilt opslaan op uw weblocatie of Computer als u deze wilt opslaan in een lokale map, zoals Documenten.

Een optie voor Locatie kiezen

 1. Ga in het dialoogvenster Opslaan als naar de gewenste locatie.

Dialoogvenster Opslaan als

 1. Klik in de lijst Opslaan als op de gewenste bestandsindeling. Klik op de pijlen om naar de bestandsindelingen te gaan die niet zichtbaar zijn in de lijst.

  Opmerking    Het varieert welke bestandsindelingen u ziet, afhankelijk van het actieve type blad in uw werkmap (een werkblad, grafiekblad of ander type blad).

 2. Accepteer de naam in het vak Bestandsnaam of typ een nieuwe naam voor de werkmap.

Een Excel 97-2003-werkmap converteren naar de huidige bestandsindeling

Als u een Excel 97-2003-werkmap hebt geopend waarvan u de bestandsindeling niet hoeft te behouden, kunt u de werkmap converteren naar de huidige bestandsindeling (.XLSX).

 1. Klik op Bestand > Info.

 2. Klik op Converteren.

Knop Converteren

Bestandsindelingen die in Excel worden ondersteund

In Excel 2013 kunt u bestanden openen en opslaan in de volgende bestandsindelingen:

Excel-bestandsindelingen

Tekstbestandsindelingen

Overige bestandsindelingen

Bestandsindelingen die met het Klembord worden gebruikt

Bestandsindelingen die niet worden ondersteund in Excel 2013

Excel-bestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

Excel-werkmap

.XLSX

De standaard-XML-bestandsindeling voor Excel 2007-2010. In deze indeling kunt u geen VBA-macrocode (Microsoft Visual Basic for Applications) of Microsoft Office Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Strikt Open XML-spreadsheet

.XLSX

Een strikte ISO-versie van de bestandsindeling voor Excel-werkmappen (.XLSX).

Excel-werkmap (code)

.XLSM

De XML-bestandsindeling waarin macro's van Excel 2007-2013 worden ondersteund. In deze indeling kunt u VBA-macrocode of Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Binaire Excel-werkmap

.XLSB

De binaire bestandsindeling (BIFF12) voor Excel 2007-2013.

Sjabloon

.XLTX

De standaardbestandsindeling voor een sjabloon van Excel 2007-2010. In deze indeling kunt u geen VBA-macrocode of Microsoft Office Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Sjabloon (code)

.XLTM

De bestandsindeling met ondersteuning voor macro's voor een sjabloon van Excel 2007-2013. In deze indeling kunt u geen VBA-macrocode of Excel 4.0-macrobladen (.XLM) opslaan.

Excel 97-2003-werkmap

.XLS

De binaire bestandsindeling voor Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Excel 97-2003-sjabloon

.XLT

De binaire bestandsindeling voor een sjabloon van Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Microsoft Excel 5.0/95-werkmap

.XLS

De binaire bestandsindeling voor Excel 5.0 - Excel 95 (BIFF5).

XML-spreadsheet 2003

.XML

XML-spreadsheet 2003-bestandsindeling (XMLSS).

XML-gegevens

.XML

XML-gegevensindeling.

Excel-invoegtoepassing

.XLAM

De indeling van XML-invoegtoepassingen voor Excel 2007-2010 waarin macro's worden ondersteund. Een invoegtoepassing is een extra programma dat aanvullende code moet uitvoeren. Hierin kunt u VBA-projecten en Excel 4.0-macrobladen (.XLM) gebruiken.

Invoegtoepassing voor Excel 97-2003

.XLA

De invoegtoepassing voor Excel 97-2003, een aanvullend programma voor het uitvoeren van extra code. In deze invoegtoepassing kunt u VBA-projecten gebruiken.

Excel 4.0-werkmap

.XLW

Een Excel 4.0-bestandsindeling voor het opslaan van werkbladen, grafiekbladen en macrobladen. U kunt een werkmap in deze bestandsindeling openen in Excel 2013, maar u kunt een Excel-bestand niet in deze bestandsindeling opslaan.

Tekstbestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

Opgemaakte tekst (spatie is scheidingsteken)

.PRN

Lotus-indeling met spaties. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (tab is scheidingsteken)

.TXT

Hiermee slaat u een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand dat u kunt gebruiken op een ander Microsoft Windows-besturingssysteem. Bovendien worden tabtekens, regeleinden en andere tekens correct geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (Macintosh)

.TXT

Hiermee slaat u een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand dat u kunt gebruiken op een Macintosh-besturingssysteem. Bovendien worden tabtekens, regeleinden en andere tekens correct geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Tekst (MS-DOS)

.TXT

Hiermee slaat u een werkmap op als een door tabs gescheiden tekstbestand dat u kunt gebruiken op een MS-DOS-besturingssysteem. Bovendien worden tabtekens, regeleinden en andere tekens correct geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Unicode-tekst

.TXT

Hiermee slaat u een werkmap op als Unicode-tekst. Unicode is een tekencoderingsstandaard die is ontwikkeld door het Unicode Consortium.

CSV (komma is scheidingsteken)

.CSV

Hiermee slaat u een werkmap op als een door komma's gescheiden tekstbestand dat u kunt gebruiken op een ander Windows-besturingssysteem. Bovendien worden tabtekens, regeleinden en andere tekens correct geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

CSV (Macintosh)

.CSV

Hiermee slaat u een werkmap op als een door komma's gescheiden tekstbestand dat u kunt gebruiken op een Macintosh-besturingssysteem. Bovendien worden tabtekens, regeleinden en andere tekens correct geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

CSV (MS-DOS)

.CSV

Hiermee wordt een werkmap opgeslagen als een door komma's gescheiden tekstbestand dat u kunt gebruiken op een MS-DOS-besturingssysteem. Bovendien worden tabtekens, regeleinden en andere tekens correct geïnterpreteerd. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

DIF

.DIF

Data Interchange Format. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

SYLK

.SLK

Symbolic Link-indeling. Alleen het actieve blad wordt opgeslagen.

Opmerking    Wanneer u een werkmap in een tekstindeling opslaat, gaat alle opmaak verloren.

Overige bestandsindelingen

Indeling

Extensie

Beschrijving

DBF 3, DBF 4

.DBF

dBase III en IV. U kunt deze bestandsindelingen in Excel openen, maar u kunt een Excel-bestand niet opslaan in de dBase-indeling.

OpenDocument-spreadsheet

.ODS

OpenDocument-spreadsheet. U kunt Excel 2010-bestanden opslaan in de ODS-indeling zodat u deze kunt openen in spreadsheettoepassingen waarin deze indeling wordt gebruikt, zoals Google Docs en OpenOffice.org Calc. U kunt spreadsheets in de ODS-indeling ook openen in Excel 2010. Bepaalde opmaak kan verloren gaan wanneer u ODS-bestanden opslaat en opent.

PDF

.PDF

Portable Document Format. In deze bestandsindeling blijft de documentopmaak behouden en kunnen bestanden gemakkelijk worden gedeeld. Als een PDF-bestand online wordt bekeken of wordt afgedrukt, blijft de opmaak van het bestand behouden. Bovendien kunnen de gegevens in het bestand niet gemakkelijk worden gewijzigd. De PDF-indeling is ook zeer geschikt voor documenten die door een commerciële afdrukservice worden gereproduceerd.

XPS-document

.XPS

XML Paper Specification. In deze bestandsindeling blijft de documentopmaak behouden en kunnen bestanden gemakkelijk worden gedeeld. Als een XPS-bestand online wordt bekeken of wordt afgedrukt, blijft de opmaak van het bestand behouden. Bovendien kunnen de gegevens in het bestand niet gemakkelijk worden gewijzigd.

Bestandsindelingen die met het Klembord worden gebruikt

Als u gegevens naar het Klembord hebt gekopieerd in een van de volgende bestandsindelingen, kunt u deze in Excel plakken met de opdracht Plakken of Plakken speciaal (Start > Klembord > Plakken).

Indeling

Extensie

Beschrijving

Afbeelding

.WMF of .EMF

Afbeeldingen in de WMF- (Windows Metafile Format) of EMF-indeling (Windows Enhanced Format).

Opmerking    Als u een afbeelding in de WMF-indeling kopieert vanuit een ander programma, wordt de afbeelding in Excel geplakt als afbeelding in de EMF-indeling.

Bitmap

.BMP

Afbeeldingen die zijn opgeslagen in de bitmapindeling.

Microsoft Excel-bestandsindelingen

.XLS

Binaire bestandsindelingen voor Excel-versies 5.0/95, (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) en Excel 2013 (BIFF12).

SYLK

.SLK

Symbolic Link-indeling.

DIF

.DIF

Data Interchange-indeling.

Tekst (tab is scheidingsteken)

.TXT

Door tabs gescheiden tekstindeling.

CSV (komma is scheidingsteken)

.CSV

Indeling met door komma's gescheiden waarden.

Opgemaakte tekst (spatie is scheidingsteken)

.RTF

Rich Text Format. Alleen uit Excel.

Ingesloten object

.GIF, .JPG, .DOC, .XLS of .BMP

Microsoft Excel-objecten, objecten van correct geregistreerde programma's waarin OLE 2.0 (OwnerLink) en Afbeelding of een andere presentatie-indelingen worden ondersteund.

Gekoppeld object

.GIF, .JPG, .DOC, .XLS of .BMP

OwnerLink, ObjectLink, Link en Afbeelding of andere indelingen.

Office-tekenobject

.EMF

Indeling voor Office-tekenobjecten voor Afbeelding (Windows EMF-indeling (Enhanced Metafile)).

Tekst

.TXT

Schermtekst, OEM-tekst.

Gecombineerd webpaginabestand

.MHT, .MHTML

Gecombineerd webpaginabestand (.MHT of .MHTML). In deze bestandsindeling worden inline-afbeeldingen, applets, gekoppelde documenten en andere ondersteunende items geïntegreerd waarnaar wordt verwezen in het document.

Webpagina

.HTM, .HTML

Hypertext Markup Language (HTML).

Opmerking    Wanneer u tekst uit een ander programma kopieert, wordt de tekst in de HTML-indeling geplakt, ongeacht de indeling van de oorspronkelijke tekst.

Bestandsindelingen die niet worden ondersteund in Excel 2013

De volgende bestandsindelingen worden niet langer ondersteund, dus u kunt bestanden in deze indelingen niet openen of opslaan.

Probeer het volgende als u met uw werkbladgegevens wilt werken in een programma dat niet meer wordt ondersteund:

 • Zoek op internet naar een bedrijf dat conversieprogramma's maakt voor bestandsindelingen die niet in Excel worden ondersteund.

 • Sla uw werkmap op in een andere bestandsindeling die kan worden geopend in het andere programma. Sla de werkmap bijvoorbeeld op in een XML-spreadsheet- of tekstbestandindeling die mogelijk ook in het andere programma wordt ondersteund.

Indeling

Extensie

Beschrijving

Excel-grafiek

.XLC

Excel 2.0-, 3.0- en 2.x-bestandsindelingen.

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.WK1, .WK2, .WK3, .WK4, .WKS

Lotus 1-2-3-bestandsindelingen (alle versies).

Microsoft Works

.WKS

Microsoft Works-bestandsindeling (alle versies).

DBF 2

.DBF

DBASE II-bestandsindeling.

WQ1

.WQ1

Quattro Pro voor MS-DOS.

WB1, WB3

.WB1, .WB3

Quattro Pro 5.0 en 7.0 voor Windows.

Is van toepassing op: Excel 2013Was deze informatie nuttig?

Ja Nee

Wat kan er beter?

255 tekens resterend

Voeg ter bescherming van uw privacy geen contactgegevens aan uw feedback toe. Beoordeel onze privacybeleid.

Bedankt voor uw feedback.

Ondersteuningsbronnen

Taal wijzigen