Een weergave toevoegen of wijzigen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Teamleden kunnen projectgegevens bekijken door verschillende weergaven te selecteren in de lijst Weergave boven aan de meeste pagina's in Microsoft Office Project Web Access.

Als beheerder kunt u beter in de informatiebehoeften van uw organisatie voorzien door nieuwe weergaven toe te voegen en de bestaande weergaven te wijzigen.

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik op de pagina Serverinstellingen op Weergaven beheren. U ziet een lijst met weergaven verschijnen.

 3. Klik op Nieuwe weergave.

  Als u een bestaande weergave wilt bewerken, selecteert u de naam van de weergave die u wilt wijzigen.

 4. Selecteer in de sectie Naam en type in de lijst Weergavetype het type weergave dat u wilt toevoegen:

  • Project      Gebruik dit type weergave moet worden gereviseerd de taak, toewijzingen resource details van een bepaald project wanneer een teamlid op een project in projecten klikt.

  • Projecten      Gebruik dit weergavetype als u informatie over alle projecten wilt bekijken in Projecten.

  • Resourcetoewijzingen      Gebruik dit weergavetype als u gegevens over specifieke toewijzingen van resources wilt bekijken.

  • Resources      Gebruik dit weergavetype als u alle resources wilt bekijken en vergelijken in Resources.

  • Gegevensanalyse      Gebruik dit type weergave project- en resourcekalenders om gegevens te bekijken met behulp van draaitabelrapporten of draaigrafiek ..

   Opmerking: Als u een weergave voor gegevensanalyse wilt maken, moet u eerst een OLAP-kubus (Online Analytical Processing) maken. Zie de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over het maken en beheren van een OLAP-kubus voor gegevensanalyse.

  • Mijn werk      Teamleden gebruiken dit weergavetype als ze hun taaktoewijzingen willen bekijken.

  • Resourceplanning      Managers gebruiken dit weergavetype als ze resourceplanningen voor hun projecten willen maken.

  • Teamtaken      Teamleden gebruiken dit weergavetype als ze de taken willen bekijken waaraan hun team als een resource is toegewezen.

  • Team Samenstellen      Managers gebruiken dit weergavetype als ze een team voor hun project willen maken (geen resourceplanning).

  • Rooster      Teamleden gebruiken dit weergavetype als ze hun tijd willen rapporteren voor de projecten waaraan ze zijn toegewezen.

 5. Typ in het vak Naam de naam van de nieuwe weergave.

 6. Typ in het vak Beschrijving een beschrijving van de nieuwe weergave.

 7. Selecteer in de sectie Tabel en velden in de lijst Beschikbare velden de velden die u in de weergave wilt opnemen en klik vervolgens op Toevoegen.

  Als u een weergave van het type Project toevoegt, klikt u boven de lijst Beschikbare velden op Taak, Resource of Toewijzing om het type informatie op te geven dat u in de weergave wilt tonen.

  Notities: 

  • Als u de veldbreedte wilt definiëren, klikt u onder Weergegeven velden op het veld en klikt u vervolgens op de optie Veldbreedte. Typ een veldbreedte in pixels of klik op de optie Dit veld automatisch aanpassen aan de breedte.

  • U kunt de volgorde van de velden in de weergave wijzigen. Selecteer het veld dat u wilt verplaatsen en klik op Omhoog of Omlaag.

 8. Kies in de sectie Weergave opmaken hoe u de weergave wilt opmaken. Voor weergaven van het type Project, Projecten en Resourcetoewijzingen selecteert u in de lijst Indeling van Gantt-diagram het type Gantt-diagramweergave waarmee u gegevens wilt weergeven.

 9. Typ in het vak Geef de verschuiving links op voor de splitsbalk in deze weergave een verschuivingswaarde in pixels als u de plaats van de splitsbalk in de weergave wilt bepalen.

 10. Selecteer in de lijst Weergeven het aantal overzichtsniveaus dat u standaard in deze weergave wilt zien.

 11. Selecteer in de lijst Groeperingsindeling de gewenste groeperingsstijl en definieer vervolgens de volgorde in de groepering met behulp van de lijsten Groeperen op en Vervolgens op.

  Opmerking: Als u groepeert op een datumveld, zoals Begindatum, worden de projecten gegroepeerd in minuutintervallen.

 12. Selecteer in de lijst Sorteren op de velden waarop u de weergave wilt sorteren. Selecteer in de lijst Volgorde de optie Oplopend of Aflopend als u de volgorde wilt bepalen waarin de weergave wordt gesorteerd.

 13. Klik op Filter als u filters wilt maken of bewerken die u op deze weergave kunt toepassen.

  Selecteer in het dialoogvenster Aangepast filter definiëren een veld in de lijst Veldnaam en een test in de lijst Test, en typ vervolgens een waarde die u wilt testen in het vak Waarde. U kunt een reeks waarden opgeven door in het vak Waarde meerdere waarden te typen, telkens gescheiden door een komma (,). Wanneer het filter meerdere criteriumrijen bevat, selecteert u een operator in de kolom En/of om een nieuwe rij te beginnen.

  Tip: Klik op Filters verifiëren als u het filter wilt testen voordat u het op uw weergave toepast.

 14. Klik in de sectie Beveiligingscategorieën op een categorie in de lijst Beschikbare categorieën en klik vervolgens op Toevoegen.

 15. Klik op Opslaan.

Waarom kan ik bepaalde acties uitvoeren in Project Web Access?

De machtigingen waarmee u bij Project Web Access bent aangemeld, bepalen welke functies u kunt zien en gebruiken. Ook de inhoud van bepaalde pagina's kan afwijken van de documentatie als uw serverbeheerder Project Web Access heeft aangepast zonder de Help aan deze wijzigingen aan te passen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×