Een weergave of een rapport afdrukken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een afdruk weergave is meer dan gewoon een prettige manier om project gegevens te presen teren. Het kan op de meest effectieve manier. Met Project kunt u weer gaven afdrukken met de exacte informatie die u wilt delen.

Wat wilt u doen?

Een weergave afdrukken

Een weer gave optimaliseren voor afdrukken

Een koptekst, voettekst of legenda toevoegen aan een weergave

Een basis rapport afdrukken

Een weergave afdrukken

 1. Kies op het tabblad weer gave, in de groep taak weergaven of resource weergaven, de weer gave die u wilt afdrukken.

 2. Kies Bestand > Afdrukken.

 3. Als u de weer gave wilt bekijken of wijzigingen wilt aanbrengen voordat u gaat afdrukken, bekijkt u de rechter kant van de pagina.

  Als u de werkelijke grootte van de weer gave wilt zien terwijl deze wordt afgedrukt, klikt u op een wille keurige plaats in het gebied afdruk voorbeeld.

 4. Kies afdrukken om de weer gave af te drukken.

Als een vooraf gedefinieerde weer gave niet voldoet aan uw exacte behoeften, kunt u verschillende tabellen of filters toep assen of de manier wijzigen waarop taken, resources of toewijzingen worden gegroepeerd of gesorteerd.

Een weer gave optimaliseren voor afdrukken

Als u het afdrukken zo efficiënt mogelijk wilt maken, kunt u de gewenste opties opgeven. U kunt bijvoorbeeld een reeks pagina's afdrukken (gedefinieerd door pagina nummers of datums), lege pagina's onderdrukken en meerdere exemplaren afdrukken.

 1. Kies op het tabblad weer gave, in de groep taak weergaven of resource weergaven, de weer gave die u wilt afdrukken.

  Tip: Als u een overzicht of weer gave op een hoog niveau van uw project wilt afdrukken, filtert u eerst de weer gave door overzichts taken of een specifiek overzichts niveau weer te geven. U kunt ook de tijdlijn weergave selecteren voor een aantrekkelijke weer gave om snel en eenvoudig te kunnen afdrukken.

 2. Kies Bestand > Afdrukken.

 3. Geef boven aan de pagina het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken.

  Tip: Geef aanvullende instellingen voor de printer op door printer eigenschappen te kiezen. Normaal gesp roken kunt u het papier type, de kleur en andere algemene printer instellingen wijzigen, maar het type van de instellingen is afhankelijk van het type printer dat u gebruikt.

 4. Geef onder instellingen op hoeveel van het project u wilt afdrukken.

  U kunt elk gewenste detail niveau opgeven, van specifieke datums tot het hele project.

  U kunt ook opgeven of het project moet worden afgedrukt met een liggende afdruk stand (horizon taal) of de afdruk stand Staand (die verticaal is gericht).

 5. Kies Afdrukken.

Opmerking: Als de informatie op de laatste pagina (of kolom met pagina's) vanaf de linkerrand van de pagina is afgelopen, wordt de tijd schaal van de weer gave omlaag aangepast zodat deze op de vorige pagina (of de kolom met pagina's) past. Als de informatie groter is dan 3 inch van de linkerrand van de pagina, wordt de weer gave geschaald om de huidige pagina (of kolom met pagina's) te vullen.

Een koptekst, voettekst of legenda toevoegen aan een weergave

De volgende procedures zijn ook van toepassing, ongeacht of u een koptekst, voet tekst of legenda wijzigt.

 1. Kies bestand > Print > Page Setup.

 2. Selecteer op het tabblad koptekst, voet tekst of legenda het tabblad aan de linkerzijde, het Midden of de rechter kant.

 3. Typ of plak in het tekstvak de tekst, voeg de document- of projectgegevens toe of plak een afbeelding of voeg deze in.

  U kunt kopteksten, voet teksten en legenda's voor meerdere regels maken. Druk aan het einde van de eerste regel met tekst of gegevens op ENTER. Als u lijnen na een afbeelding wilt toevoegen, selecteert u de afbeelding, plaatst u de cursor achter de afbeelding en drukt u op ENTER. Kopteksten kunnen Maxi maal vijf regels met informatie bevatten. Voet teksten en legenda's kunnen Maxi maal drie regels bevatten.

  • Als u pagina nummers wilt toevoegen aan de koptekst, voet tekst of legenda, kiest u pagina nummer invoegen, afbeelding paginanummer invoegen , Totaal aantal pagina's Afbeelding Totaal aantal pagina's invoegen of beide.

  • Als u de huidige datum of tijd aan de koptekst, voet tekst of legenda wilt toevoegen, kiest u huidige datum Graphic Huidige datum invoegen , Afbeelding Huidige tijd invoegen huidige tijd invoegen of beide.

  • Als u de bestands naam wilt toevoegen aan de koptekst, voet tekst of legenda, kiest u Bestands naam invoegen Graphic Bestandsnaam invoegen .

  • Als u een afbeelding wilt toevoegen aan de koptekst, voet tekst of legenda, kiest u afbeelding afbeelding afbeelding invoegen invoegen.

  • Als u vooraf ingestelde gegevens wilt opmaken, selecteert u het-en-teken (& ) of selecteert u de tekst die u wilt opmaken, kiest u letter type voor tekst opmaken Knop Lettertype opmaken en selecteert u de gewenste opmaak opties voor de koptekst, voet tekst of legenda.

  • Als u projectgerelateerde informatie wilt toevoegen, selecteert u de gewenste gegevens in de vakken Algemeen en project en kiest u vervolgens toevoegen voor elke vermelding.

Notities: 

 • De ingestelde kop- en voettekst worden weergegeven op elke pagina. U kunt deze niet op de eerste pagina anders weergeven dan op de volgende pagina's, anders weergeven op oneven of even pagina's of anders weergeven op afzonderlijke pagina's.

 • U kunt de grootte van een afbeelding wijzigen nadat u deze hebt toegevoegd aan een koptekst, voettekst of legenda door de afbeelding te selecteren en de rand ervan te slepen. Selecteer de afbeelding en sleep deze naar een andere locatie als u de afbeelding wilt verplaatsen. U kunt een afbeelding niet bijsnijden.

Een basis rapport afdrukken

In deze sectie wordt niet uitgelegd hoe u visuele rapporten kunt afdrukken in Project. Omdat visuele rapporten worden gemaakt in Excel en Visio, gebruikt u deze Program ma's om visuele rapporten af te drukken.

 1. Ga naar het tabblad rapport en kies in de groep rapporten weer geven de pijl onder een rapport type en kies vervolgens meer rapporten.

 2. Selecteer een rapport in het dialoog venster rapporten, selecteer het type rapport en kies opnieuw selecteren. Er wordt een voor beeld van het afgedrukte rapport weer gegeven.

 3. Kies bestand > Print om instellingen te kiezen en uw rapport af te drukken.

Wat wilt u doen?

Een weergave afdrukken

Een weer gave optimaliseren voor afdrukken

Een koptekst, voettekst of legenda toevoegen aan een weergave

Een basis rapport afdrukken

Een kop-of voet tekst toevoegen aan een basis rapport

Problemen oplossen

Een weergave afdrukken

 1. Kies op het tabblad weer gave, in de groep taak weergaven of resource weergaven, de weer gave die u wilt afdrukken.

  (In Project 2007 kiest u een taak-of resource weergave in het menu beeld.)

 2. Kies Bestand > Afdrukken.

 3. Als u de weer gave wilt bekijken of wijzigingen wilt aanbrengen voordat u gaat afdrukken, bekijkt u de rechter kant van de pagina.

  (In Project 2007 kiest u voor beeld.)

  Als u de werkelijke grootte van de weer gave wilt zien terwijl deze wordt afgedrukt, klikt u op een wille keurige plaats in het gebied afdruk voorbeeld.

 4. Kies afdrukken om de weer gave af te drukken.

Als een vooraf gedefinieerde weer gave niet voldoet aan uw exacte behoeften, kunt u verschillende tabellen of filters toep assen of de manier wijzigen waarop taken, resources of toewijzingen worden gegroepeerd of gesorteerd.

Een weer gave optimaliseren voor afdrukken

Als u het afdrukken zo efficiënt mogelijk wilt maken, kunt u de gewenste opties opgeven. U kunt bijvoorbeeld een reeks pagina's afdrukken (gedefinieerd door pagina nummers of datums), lege pagina's onderdrukken en meerdere exemplaren afdrukken.

 1. Kies op het tabblad weer gave, in de groep taak weergaven of resource weergaven, de weer gave die u wilt afdrukken.

  (In Project 2007 kiest u een taak-of resource weergave in het menu beeld.)

  Tip: Als u een overzicht of weer gave op een hoog niveau van uw project wilt afdrukken, filtert u eerst de weer gave door overzichts taken of een specifiek overzichts niveau weer te geven. U kunt ook de tijdlijn weergave selecteren voor een aantrekkelijke weer gave om snel en eenvoudig te kunnen afdrukken.

 2. Kies Bestand > Afdrukken.

 3. Geef het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken.

  Tip: Geef aanvullende instellingen voor de printer op door printer eigenschappen te kiezen. Normaal gesp roken kunt u het papier type, de kleur en andere algemene printer instellingen wijzigen, maar het type van de instellingen is afhankelijk van het type printer dat u gebruikt.

 4. Geef op hoeveel van het project u wilt afdrukken.

  U kunt elk gewenste detail niveau opgeven, van specifieke datums tot het hele project.

  U kunt ook opgeven of het project moet worden afgedrukt met een liggende afdruk stand (horizon taal) of de afdruk stand Staand (die verticaal is gericht). (Als u dit wilt doen in Project 2007, kiest u Eigenschappen in het dialoog venster afdrukken.)

 5. Kies Afdrukken.

  (In Project 2007 kiest u OK.)

Opmerking: Als de informatie op de laatste pagina (of kolom met pagina's) vanaf de linkerrand van de pagina is afgelopen, wordt de tijd schaal van de weer gave omlaag aangepast zodat deze op de vorige pagina (of de kolom met pagina's) past. Als de informatie groter is dan 3 inch van de linkerrand van de pagina, wordt de weer gave geschaald om de huidige pagina (of kolom met pagina's) te vullen.

Een koptekst, voettekst of legenda toevoegen aan een weergave

De volgende procedures zijn ook van toepassing, ongeacht of u een koptekst, voet tekst of legenda wijzigt.

 1. Kies bestand > Print > Page Setup.

  (In Project 2007 kiest u pagina- instelling voor bestand >.)

 2. Kies op het tabblad koptekst, voet tekst of legenda het tabblad aan de linker-, middelste of rechter kant.

 3. Typ of plak in het tekstvak de tekst, voeg de document- of projectgegevens toe of plak een afbeelding of voeg deze in.

  U kunt kopteksten, voet teksten en legenda's voor meerdere regels maken. Druk aan het einde van de eerste regel met tekst of gegevens op ENTER. Als u lijnen na een afbeelding wilt toevoegen, selecteert u de afbeelding, plaatst u de cursor achter de afbeelding en drukt u op ENTER. Kopteksten kunnen Maxi maal vijf regels met informatie bevatten. Voet teksten en legenda's kunnen Maxi maal drie regels bevatten.

  • Als u pagina nummers wilt toevoegen aan de koptekst, voet tekst of legenda, kiest u pagina nummer invoegen, afbeelding paginanummer invoegen , Totaal aantal pagina's Afbeelding Totaal aantal pagina's invoegen of beide.

  • Als u de huidige datum of tijd aan de koptekst, voet tekst of legenda wilt toevoegen, kiest u huidige datum Graphic Huidige datum invoegen , Afbeelding Huidige tijd invoegen huidige tijd invoegen of beide.

  • Als u de bestands naam wilt toevoegen aan de koptekst, voet tekst of legenda, kiest u Bestands naam invoegen Graphic Bestandsnaam invoegen .

  • Als u een afbeelding wilt toevoegen aan de koptekst, voet tekst of legenda, kiest u afbeelding afbeelding afbeelding invoegen invoegen.

  • Als u vooraf ingestelde gegevens wilt opmaken, selecteert u het-en-teken (& ) of selecteert u de tekst die u wilt opmaken, kiest u letter type voor tekst opmaken Knop Lettertype opmaken en selecteert u de gewenste opmaak opties voor de koptekst, voet tekst of legenda.

  • Als u projectgerelateerde informatie wilt toevoegen, selecteert u de gewenste gegevens in de vakken Algemeen en project en kiest u vervolgens toevoegen voor elke vermelding.

Notities: 

 • De ingestelde kop- en voettekst worden weergegeven op elke pagina. U kunt deze niet op de eerste pagina anders weergeven dan op de volgende pagina's, anders weergeven op oneven of even pagina's of anders weergeven op afzonderlijke pagina's.

 • U kunt de grootte van een afbeelding wijzigen nadat u deze hebt toegevoegd aan een koptekst, voettekst of legenda door de afbeelding te selecteren en de rand ervan te slepen. Selecteer de afbeelding en sleep deze naar een andere locatie als u de afbeelding wilt verplaatsen. U kunt een afbeelding niet bijsnijden.

Een basis rapport afdrukken

In deze sectie wordt niet uitgelegd hoe u visuele rapporten kunt afdrukken in Project. Omdat visuele rapporten worden gemaakt in Excel en Visio, gebruikt u deze Program ma's om visuele rapporten af te drukken.

 1. Kies op het tabblad project in de groep rapporten de optie rapporten.

  Afbeelding groep Rapporten

  (In Project 2007 kiest u rapporten in het menu rapport.)

 2. Selecteer een rapport in het dialoog venster rapporten en kies vervolgens selecteren.

 3. Selecteer in het volgende dialoog venster het type rapport en kies vervolgens opnieuw selecteren. Het rapport wordt weer gegeven in de modus Afdruk voorbeeld.

 4. Kies Afdrukken.

Een kop-of voet tekst toevoegen aan een basis rapport

Opmerking: In deze sectie wordt niet uitgelegd hoe u kopteksten, voet teksten of legenda's maakt voor de functie Visuele rapporten in Project. Omdat visuele rapporten worden gemaakt in Excel en Visio, gebruikt u deze Program ma's om de koptekst, voet tekst of legenda te wijzigen.

 1. Kies op het tabblad project in de groep rapporten de optie rapporten.

  Afbeelding groep Rapporten

  (In Project 2007 kiest u rapporten in het menu rapport.)

 2. Kies in het dialoog venster rapporten de optie aangepast en kies vervolgens selecteren.

 3. Selecteer in het dialoog venster aangepaste rapporten een rapport in de lijst rapporten en kies vervolgens selecteren.

  (Kies in Project 2007 de optie afdrukken.)

  De lijst met rapporten bevat alle rapporten die u kunt afdrukken.

 4. Kies pagina-instelling.

  (In Project 2007 kiest u voor beeld van pagina-instelling >.)

 5. Kies op het tabblad voet tekstkoptekst PR het tabblad aan de linkerzijde, het Midden of de rechter kant.

 6. Typ of plak in het tekstvak de tekst, voeg de document- of projectgegevens toe of plak een afbeelding of voeg deze in.

  • Als u pagina nummers wilt toevoegen, kiest u pagina nummer invoegen afbeelding paginanummer invoegen , voegt u totaal aantal pagina's Afbeelding Totaal aantal pagina's invoegen of beide in.

  • Als u de huidige datum of tijd wilt toevoegen, kiest u huidige datum Graphic Huidige datum invoegen , Afbeelding Huidige tijd invoegen huidige tijd invoegen of beide.

  • Als u de bestands naam wilt toevoegen, kiest u Bestands naam invoegen Graphic Bestandsnaam invoegen .

  • Als u een afbeelding wilt toevoegen, kiest u afbeelding afbeelding afbeelding invoegen invoegen.

  • Als u vooraf ingestelde gegevens wilt opmaken, selecteert u het-en-teken (& ) of selecteert u de tekst die u wilt opmaken, kiest u letter type voor tekst opmaken Knop Lettertype opmaken en selecteert u de gewenste opmaak opties.

  • Als u projectgerelateerde informatie wilt toevoegen, selecteert u de gewenste gegevens in de vakken Algemeen en project en kiest u vervolgens toevoegen voor elke vermelding. Herhaal deze stap om meer project informatie toe te voegen.

U kunt kop-en voet teksten voor meerdere regels maken. Druk aan het einde van de eerste regel met tekst of gegevens op ENTER. Als u lijnen na een afbeelding wilt toevoegen, selecteert u de afbeelding, plaatst u de cursor achter de afbeelding en drukt u op ENTER. Kopteksten kunnen Maxi maal vijf regels met informatie bevatten. Voet teksten en legenda's kunnen Maxi maal drie regels bevatten.

 • De ingestelde kop- en voettekst worden weergegeven op elke pagina. U kunt deze niet op de eerste pagina anders weergeven dan op de volgende pagina's, anders weergeven op oneven of even pagina's of anders weergeven op afzonderlijke pagina's.

 • U kunt de grootte van een afbeelding wijzigen nadat u deze hebt toegevoegd aan een koptekst, voettekst of legenda door de afbeelding te selecteren en de rand ervan te slepen. Selecteer de afbeelding en sleep deze naar een andere locatie als u de afbeelding wilt verplaatsen. U kunt een afbeelding niet bijsnijden.

Problemen oplossen

Als uw materiaal er niet hetzelfde uitziet wanneer het op uw scherm wordt afgedrukt, of als er onverwachte problemen optreden bij het afdrukken, zijn dit een mogelijke resoutions.

 • Mogelijk krijgt u andere informatie op het scherm dan wordt afgedrukt vanwege instellingen op de printer zelf. Als u de instellingen voor de marges op uw printer wijzigt, worden die instellingen mogelijk niet overschreven door Project. Als u bijvoorbeeld de marges op de printer instelt op 1 inch en de marges in Project bij 0,5 inch, is het mogelijk dat een deel van elke pagina wordt afgekapt wanneer u het project afdrukt.

 • Als u randen op het scherm hebt, maar deze niet worden afgedrukt, kunt u de pagina marges verg Roten tot 0,5 cm of meer (Klik in het menu bestand op pagina-instelling en klik vervolgens op het tabblad marges ).

 • Wanneer u een voor beeld van een weer gave bekijkt (Klik op Afdruk voorbeeld in het menu bestand ), ziet u mogelijk lege pagina's die niet beschikbaar zijn. Als u lege pagina's wilt afdrukken, klikt u op pagina-instelling in het menu bestand, klikt u op het tabblad weer gave en schakelt u het selectie vakje lege pagina's afdrukken in.

 • Als Gantt-balken of Netwerkdiagram vakken niet worden afgedrukt zoals ze op het scherm worden weer gegeven, controleert u de eigenschappen van de printer.

 • Als de legenda niet wordt afgedrukt zoals deze op het scherm wordt weer gegeven, controleert u de printer-of plotter Stuur Programma's.

 • Als raster lijnen niet worden afgedrukt, controleert u of de kleur van de raster lijnen donker genoeg is om duidelijk af te drukken. Lichtgrijze, licht blauwe, gele of witte lijnen worden mogelijk niet goed afgedrukt op zwart-wit-of kleuren printers. U kunt opties voor raster lijnen instellen voor een taak rapport of een resource rapport op het tabblad Details van het dialoog venster van het rapport. Klik in het menu rapport op rapporten, selecteer het rapport en klik vervolgens op bewerken.

 • Als niet alle kolommen worden afgedrukt, kunt u extra kolommen opnemen door het aantal kolommen op te geven dat u op elke pagina wilt afdrukken, of alle kolommen op de eerste pagina af te drukken, zelfs als er slechts een paar op het scherm wordt weer gegeven.

  • Als u kolommen op opeenvolgende pagina's wilt afdrukken, moet u opgeven dat u wilt dat ze worden afgedrukt en het aantal kolommen opgeven dat u wilt afdrukken.

  • Als u het aantal kolommen niet opgeeft, worden er drie kolommen afgedrukt op de volgende pagina's. U kunt Maxi maal 116 kolommen opgeven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×