Een webpagina van een Word-document maken

Microsoft Office SharePoint Server 2007 biedt verschillende hulpprogramma's waarmee u snel en eenvoudig webpagina's kunt maken met uw browser. Soms wilt u echter webpagina's maken van documenten die al bestaan, of wilt u andere software gebruiken om pagina's te maken die u naar uw siteverzameling kunt posten. In Office SharePoint Server 2007 wordt het proces voor het maken van een pagina met een tekstverwerkingsprogramma, zoals Microsoft Office Word 2007, 'ontwerpen voor een rich-client' genoemd.

In dit artikel

Voordelen van het gebruik van Word bij het maken van webpagina's

Documenten voor het web maken in Word

Word-documenten naar een documentbibliotheek publiceren

Een Word-document naar een webpagina converteren

Uw Word-document en uw webpagina herzien

Voordelen van het gebruik van Word bij het maken van webpagina's

U kunt Office Word 2007-documenten gebruiken om webpagina's voor uw siteverzameling te maken. Deze aanpak heeft verschillende voordelen:

 • Sneller maken     U kunt belangrijke Word 2007-documenten (bijvoorbeeld white papers of statusrapporten) direct veranderen in webpagina's in plaats van deze documenten opnieuw te maken voor gebruik op het web.

 • Offline werken     Als u Word 2007 gebruikt om een webpagina te maken, kunt u aan de inhoud werken met of zonder internetverbinding.

 • Meer functies     Word 2007 biedt meer tekstverwerkingsfuncties dan Office SharePoint Server 2007 alleen.

 • Flexibiliteit van documenten     U kunt Word 2007-documenten ook voor andere doeleinden gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een nieuwe productaankondiging maken met Word en deze aankondiging vervolgens distribueren in een e-mailbericht en op het web.

  Naar boven

Documenten voor het web maken in Word

Als u een document in Word wilt maken dat u naar een webpagina wilt converteren, moet u Word 2007 gebruiken. Documenten die met eerdere versies van Microsoft Office Word zijn gemaakt, worden niet ondersteund door de documentconversieprogramma's die Office SharePoint Server 2007 gebruikt om een Word-document in een webpagina te veranderen.

Houd het volgende in gedachten als u Word 2007 gebruikt om een document te maken dat u naar een webpagina wilt converteren:

 • Word 2007 biedt integratie met de publicatiefuncties van Office SharePoint Server 2007. Voor toegang tot deze functies in Word 2007 klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop op Publiceren en vervolgens op Server. Zie de Help in Word 2007 voor meer informatie over deze functies.

 • Stijlen en opmaak in uw Word-document kunnen al of niet bewaard blijven als het document wordt geconverteerd naar een webpagina, afhankelijk van de instellingen die uw sitebeheerder heeft opgegeven bij het instellen van documentconversie voor uw site. De sitebeheerder kan deze instellingen bepalen voor elk inhoudstype en voor Word-documenten in het algemeen. Informeer bij uw sitebeheerder of stijlen en opmaak bewaard blijven voor Word-documenten en voor bepaalde inhoudstypen.

 • Objecten die u in uw Word-document invoegt, zoals figuren, worden niet weergegeven op de webpagina als ze in uw Word-document zijn ingesloten. U moet het object insluiten als een koppeling als u wilt dat het wordt weergegeven op de webpagina die u maakt van uw Word-document. Het object moet ook bestaan in een documentbibliotheek die zich in uw siteverzameling bevindt. Als u het object invoegt, doet u dit door een koppeling te maken naar de kopie van het object die zich in de documentbibliotheek bevindt.

 • Word-documentconversieprogramma's zijn uitsluitend beschikbaar voor de volgende bestandsindelingen:

  • Word 2007-document (bestandsindeling DOCX)

  • Word 2007-document met ingeschakelde macro's (bestandsindeling DOCM)

Naar boven

Word-documenten naar een documentbibliotheek publiceren

Voordat u een Word-document naar een webpagina publiceert, moet u het Word-document eerst publiceren of uploaden naar de server. U kunt de opdracht Publiceren gebruiken die zichtbaar wordt als u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop in Word klikt, of u kunt een Word-document uploaden naar een documentbibliotheek op uw siteverzamelingserver.

Een Word-document naar een documentbibliotheek uploaden

U kunt een nieuw bestand toevoegen aan een bibliotheek of een bestaand bestand vervangen door een herziene versie van het bestand. Als de bibliotheek is geconfigureerd om bestandsversies bij te houden, kunt u het herziene bestand toevoegen als een nieuwe versie die onderdeel wordt van de geschiedenis van het bestand.

Als u een bestand wilt uploaden met dezelfde bestandsnaam als een bestaand bestand in de bibliotheek, en u wilt het bestaande bestand niet vervangen en geen nieuwe versie toevoegen, moet u de naam van een van de dubbele bestanden wijzigen.

Als u een bestand aan een bibliotheek toevoegt, moet u mogelijk bestandseigenschappen invullen. Bestandseigenschappen kunnen basisgegevens van een bestand zijn zoals de beschrijving of trefwoorden waarmee u ernaar kunt zoeken. Het kunnen ook gegevens zijn die specifiek zijn voor uw organisatie, zoals een afdelingsnaam of een projectnummer.

 1. Als de bibliotheek nog niet is geopend, klikt u op de naam van de bibliotheek op de balk Snelstarten.

  Als de naam van uw bibliotheek niet wordt weergegeven, klikt u op Alle site-inhoud weergeven en vervolgens klikt u op de naam van uw bibliotheek.

 2. Klik in het menu Uploaden op Document uploaden.

 3. Klik op Bladeren om het bestand te zoeken dat u wilt toevoegen, selecteer het bestand en klik op Openen.

 4. Als u bezig bent een herziene versie van een bestaand bestand te uploaden, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Als uw bibliotheek niet is geconfigureerd voor het bijhouden van bestandsversies, kunt u het bestaande bestand vervangen door het herziene bestand. Schakel in de sectie Document uploaden het selectievakje Bestaande bestanden overschrijven? in.

  • Als uw bibliotheek niet is geconfigureerd voor het bijhouden van bestandsversies, kunt u het bestaande bestand vervangen door de nieuwe versie als onderdeel van de documentgeschiedenis. Schakel in de sectie Document uploaden het selectievakje Als nieuwe versie aan bestaande bestanden toevoegen? in.

 5. Klik op OK.

 6. Als er een formulier wordt weergegeven waarin meer informatie over het bestand wordt gevraagd, voert u de informatie in de vakken in, bijvoorbeeld de titel. Naast de naam van elk vakje waarin informatie moet worden ingevoerd, wordt een rood sterretje weergegeven. Afhankelijk van de instelling van uw bibliotheek en van de vraag of uw groep aangepaste eigenschappen vereist, worden mogelijk verschillende vakken weergegeven.

 7. Klik op OK.

 8. Als u uw bestanden niet in de bibliotheek ziet, vernieuwt u de browser.

  Notities : 

  • Als u bezig bent een bestand te uploaden naar een bibliotheek waarvoor bepaalde bestandseigenschappen moeten worden ingevuld, en deze eigenschappen ontbreken, blijft het bestand uitgecheckt voor u. Als u de vereiste eigenschappen invult, kunt u het bestand inchecken.

  • Als u bezig bent een bestand te uploaden naar een bibliotheek waarvoor bestanden uitgecheckt moeten zijn, wordt het bestand in eerste instantie voor u uitgecheckt. U moet het bestand inchecken voordat anderen het kunnen bewerken.

  • Als goedkeuring van de inhoud vereist is voor uw bibliotheek, moet uw bestand misschien worden goedgekeurd voordat het zichtbaar is voor iedereen die gemachtigd is bestanden in de bibliotheek te bekijken.

  Naar boven

Een Word-document naar een webpagina converteren

 1. Open de documentbibliotheek met het Word-document dat u naar een webpagina wilt converteren.

 2. Klik op de pijl rechts van het document dat u wilt converteren en wijs vervolgens de optie Document converteren aan.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als het document dat u wilt converteren de bestandsindeling DOCX heeft, klikt u op Van Word-document naar webpagina.

  • Als het document dat u wilt converteren de bestandsindeling DOCM heeft, klikt u op Van Word-document met macro's naar webpagina.

   Het dialoogvenster van de webpagina Pagina maken van document wordt geopend.

 4. Klik in het dialoogvenster van de webpagina Pagina maken van document in de sectie Locatie op Bladeren om de site te selecteren waar de pagina moet worden gemaakt. Voor de site die u selecteert, moeten de functies voor publiceren zijn ingeschakeld.

 5. Bekijk in de sectie Paginatitel en -beschrijving de titel en het adres of de URL van de pagina die u maakt en breng eventueel benodigde wijzigingen aan. Typ in het vak Beschrijving een optionele korte beschrijving van de pagina.

 6. In de sectie Verwerken hebt u misschien de optie om de pagina direct te maken of de pagina op de achtergrond te maken. Deze optie is mogelijk al ingesteld door uw sitebeheerder.

  Als u de pagina direct maakt, wordt een LRO-pagina (Long-Running Operations) weergegeven terwijl de conversie plaatsvindt, en de pagina die u maakt, wordt weergegeven zodra het conversieproces is beëindigd. Als u de pagina op de achtergrond maakt, gaat u terug naar de documentbibliotheek terwijl de conversie plaatsvindt. Zie het artikel Een pagina maken op de voorgrond of op de achtergrond voor meer informatie over deze optie.

  Misschien hebt u ook de optie een e-mail te verzenden om anderen te laten weten wanneer de pagina is gemaakt. Als u dit wilt, schakelt u het selectievakje E-mail verzenden naar de volgende gebruikers wanneer de pagina is gemaakt in, typt u de namen van degenen die u wilt inlichten in het vak Gebruikers en klikt u op Namen controleren. U kunt ook namen zoeken door op Bladeren te klikken.

 7. Klik op Maken om het document te converteren. De inhoud van uw Word-document wordt door het conversieproces niet gewijzigd.

  Naar boven

Uw Word-document en uw webpagina herzien

U kunt uw Word-document op elk moment herzien, maar wijzigingen in het document worden niet automatisch weergegeven op de webpagina. U kunt ook de webpagina wijzigen die u op basis van het Word-document hebt gemaakt, en u kunt de webpagina bijwerken met wijzigingen die zijn aangebracht in het Word-brondocument.

Als u uw Word-document wilt herzien, gebruikt u Word. U kunt het document direct in Word openen of u kunt het openen via de webpagina die u hebt gemaakt door het Word-document te converteren.

De webpagina gebruiken om het Word-document te openen en te gebruiken

 1. Ga naar de webpagina en klik op de ontwerpwerkbalk op Pagina bewerken. De pagina wordt geopend voor bewerken.

 2. Klik in het veldbesturingselement Pagina-inhoud op Brondocument openen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u het Word-document wilt uitchecken en bewerken.

 3. Klik in het dialoogvenster op OK. Het document wordt geopend in Word 2007.

  Opmerking : Als Word 2007 niet is geïnstalleerd, wordt in het dialoogvenster Bestand downloaden de knop Openen niet weergegeven.

De webpagina wijzigen, maar niet het Word-document

 1. Ga naar de webpagina en klik op de ontwerpwerkbalk op Pagina bewerken. De pagina wordt geopend voor bewerken.

 2. Klik in het veldbesturingselement Pagina-inhoud op Inhoud bewerken. De werkbalk van de HTML-editor wordt weergegeven direct boven de pagina-inhoud. Zie het artikel De HTML-editor gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de HTML-editor.

De webpagina bijwerken met wijzigingen in het Word-document

 1. Ga naar de webpagina en klik op de ontwerpwerkbalk op Pagina bewerken. De pagina wordt geopend voor bewerken.

 2. Klik in het veldbesturingselement Bijwerken op Inhoud vanuit bron bijwerken. Er wordt een bevestigingsdialoogvenster weergegeven. Klik op OK om de webpagina bij te werken.

  Opmerking : Als de webpagina die u vanuit het brondocument wilt bijwerken, is bewerkt, zodat de inhoud anders is dan de inhoud van het brondocument, worden met deze procedure de wijzigingen in de webpagina overschreven. Mogelijk wilt u de bestaande webpagina bekijken voordat u deze bijwerkt.

Opmerking : U kunt de webpagina ook vanuit het Word-document bijwerken met dezelfde procedure die u gebruikt om een Word-document naar een webpagina te converteren. Als het Word-document eerder naar een webpagina is geconverteerd, hebt u in het dialoogvenster van de webpagina Pagina maken van document de optie om de bestaande webpagina bij te werken.

Naar boven

Delen Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Was deze informatie nuttig?

Heel goed! Hebt u nog meer feedback?

Wat kunnen we verbeteren?

Bedankt voor uw feedback.

×